5
Aiheeseen liittyvät yhteystiedot
Suomi
Ota yhteyttä kestävän kehityksen osastoon
Ota yhteyttä kestävän kehityksen osastoon

Thomas Hörnfeldt

Vice President Sustainability & Public Affairs

Suora puhelin: +46 8 5623 2140

Lähetä sähköpostia

Harri Leppänen

Head of Environment, Health & Safety

Suora puhelin: +358 20 592 2389

Lähetä sähköpostia

Jonas Larsson

Director Environmental Affairs

Suora puhelin: +46 2 437 2648

Lähetä sähköpostia

Kristin Nordström

Vice President and Head of Ethics and Compliance

Suora puhelin: +46 8 454 5749

Lähetä sähköpostia

Maria Långberg

Executive Vice President and Head of HR and Sustainability

Suora puhelin: +46 8 454 5727

Lähetä sähköpostia
Su

Kestävä tuotevalikoima

Customer business in focus

Tiiviistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa

SSAB:n liiketoimintamalli rakentuu läheisten, pitkäkestoisten asiakassuhteiden vaalimiseen.

Lue lisää

Tiiviistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa

SSAB:n liiketoimintamalli rakentuu läheisten, pitkäkestoisten asiakassuhteiden vaalimiseen. SSAB kehittää jatkuvasti uusia tuotteita, sovelluksia, palveluja ja prosesseja tiiviin yhteistyön kautta, jotta se voi koko ajan parantaa markkinoilla olevaa tuotetarjontaansa.

Monet teräsyhtiöt suosivat myyntiä vain jakelijoiden kautta, mutta SSAB asioi myös teräksen loppukäyttäjien kanssa oman myyntihenkilöstönsä välityksellä. Autamme asiakkaitamme kehittämään parempia ja kilpailukykyisempiä tuotteita. Autamme heitä parantamaan myös tuottavuutta ja pienentämään näin kustannuksia. 

Säilyttääkseen johtoasemansa SSAB aikoo jatkossakin investoida tutkimukseen ja tuotekehitykseen, tekniseen asiakastukeen sekä asiakkaiden kanssa yhteisiin innovaatioprojekteihin, joissa etsitään tapoja saada kaikki hyöty irti SSAB:n lujista ja erikoislujista teräksistä. Samalla yhtiö pyrkii täyttämään tiukimmatkin tuotteidensa laatua, läpimenoaikoja ja toimitusvarmuutta koskevat vaatimukset.

Kehitystä yhteistyössä asiakkaiden kanssa

Oli kyseessä sitten sora-auto, kippivaunu tai nosturi, SSAB:n pätevät sovellusinsinöörit auttavat asiakasta uuden tuotemallin kehitysvaiheessa niin pian kuin mahdollista, jotta teräslaatujen ominaisuuksista saadaan suunnitteluratkaisuissa kaikki hyöty irti. Näin SSAB tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden tuottaa lujempia, kevyempiä ja kestävämpiä lopputuotteita. 

Laajan paikallisten palvelukeskusten verkostonsa kautta SSAB tarjoaa esivalmistus- ja teräksenkäsittelypalveluja, jotta asiakkaat voivat keskittyä ydinliiketoimintaansa. Palvelukeskuksemme voivat tarjota rainakeloja, arkkileikattuja levyjä ja muita muotoja asiakkaan määritysten mukaisesti. Näin autamme asiakkaitamme parantamaan heidän tuotantonsa tehokkuutta, vähentämään materiaalihukkaa ja parantamaan lopputuotteen laatua.

SSAB Shape yhdistää SSAB:n laadukkaat terästuotteet suunnittelu- ja käsittelypalveluihin, joita tarjotaan omien lisäarvopalveluja tarjoavien keskustemme ja maailmanlaajuisen käsittelypalvelujen alihankintaverkoston kautta.

 • Räätälöityä tuotekehitystä ja suunnittelua
 • Laaja suunnittelutuki ja esivalmistuspalvelut
 • Luotettavat, räätälöidyt kuljetus- ja varastopalvelut

SSAB:n tekninen tuki:
SSAB:n teknisellä tuella on näkyvä asema maailmanlaajuisesti, ja henkilökunta voi käydä asiakkaiden luona lyhyelläkin varoitusajalla ratkaisemassa akuutteja ongelmia tai käynnistämässä pidempiaikaisia yhteisiä kehitysprojekteja. SSAB:n tekninen tuki pystyy vastaamaan yleisiin asiakkaiden kysymyksiin suunnittelusta, hitsauksesta, muovauksesta ja kulutuksesta, ja tiimi tekee läheistä yhteistyötä SSAB:n Knowledge Service Centerien asiantuntijaryhmien kanssa tarvitessaan vastauksia erikoisasiantuntemusta vaativiin kysymyksiin. Tekninen tuki on ensimmäinen yhteystaho asiakkaille, jotka etsivät SSAB:ltä teknistä tukea.

Tutkimus ja tuotekehitys

SSAB:n asiantuntemus erikoislujissa teräksissä perustuu jatkuvaan, kohdistettuun tutkimusja tuotekehitystyöhön. SSAB suorittaa markkinalähtöisiä tutkimuksia ja kehitystyötä painopisteenään tuotekehitys, asiakkaiden sovellukset ja prosessikehitys. Olennaiset asiakassegmentit kartoitetaan strukturoidun prosessin avulla, jossa kevyempiä, lujempia ja kestävämpiä terässovelluksia käytetään kriittisissä toiminnoissa ja ne tuovat lisäarvoa.

SSAB:n tutkimustyötä ohjaa ajatus, että SSAB:n tuotteet ovat asiakkaiden ensisijainen valinta maailmanlaajuisesti ja muodostavat suorituskyvyn standardin valikoiduilla markkinasegmenteillä.

Tutkimus- ja kehityskeskukset:

 • Borlänge ja Oxelösund (Ruotsi)
 • Raahe ja Hämeenlinna (Suomi)
 • Montpelier (Iowa, Yhdysvallat)

Lähes joka neljännellä SSAB:n tutkimus- ja kehitystoiminnoissa työskentelevällä on tohtorin tutkinto tekniikassa, joten tietämys on tasokasta ja takaa alan johtavan tutkimuksen. Tuotekehityksen, tutkimuksen ja kehityksen lisäksi tiimit pyrkivät parantamaan myös tuotantoa ja prosesseja.

SSAB:n tutkimus- ja kehitystyössä päähuomio on pitkälle kehitetyissä lujissa teräksissä ja kulutusteräksissä, ja erityisenä painopisteenä ovat segmentit, joilla teräkseltä vaaditaan erityisen paljon. Kehitystyötä ohjaa olennaisella tavalla myös entistä parempi tietoisuus ympäristöasioista. Lujat teräkset mahdollistavatkin energiatehokkaammat kuljetukset ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisen. Erittäin tärkeää SSAB:n tutkimus- ja kehitystyölle on myös tuotantoprosessien, materiaalin kierrätyksen ja resurssien tehokkaan hyödyntämisen tuntemus.

SSAB:n avaintekijät onnistuneelle tutkimus- ja kehitystyölle:

 • Markkinalähtöinen tutkimus ja kehitys
 • Pätevät ja osaavat työntekijät
 • Tehokas projektisalkku ja projektinjohtaminen
 • Painopisteenä tehokas ongelmanratkaisu
 • Työympäristö, joka kannustaa yhteistyöhön ja innovointiin
 • Vahvat ulkoiset verkostot

 

Tarkoin hallittu projektisalkku

Jotta SSAB säilyttäisi markkinajohtajan asemansa erikoislujissa teräksissä, sen on tarkasteltava tutkimus- ja kehitystyönsä työpanoksia pitkän aikavälin näkökulmasta. SSAB tunnistaakin pitkän aikavälin tutkimus- ja kehityshankkeiden tärkeyden. Tällaiset projektit kestävät tyypillisesti jopa 5–10 vuotta.

Kehitysprojektit aloitetaan asiakkaiden erityisvaatimusten, ympäristön muutosten tai markkina-analyysin pohjalta tai ne kehittyvät terästen ydinominaisuuksiin kohdistuvan perustutkimuksen ympärille. SSAB pyrkii luomaan hyvän tasapainon näiden kategorioiden välille.


Jälkimarkkinat liiketoimintana 

Jälkimarkkinat ovat aina olleet tärkeä osa SSAB:n liiketoimintaa. Suuri osa SSAB:n osaamisesta muodostuu kokemuksesta, jota sillä on varaosa-, korjaus- ja huoltoliiketoiminnasta – sieltä, missä uudet ideat syntyvät ja monet uudet tuotteet kehitetään.

Hardox Wearparts:

 • Hardox-kulutuslevystä asiakkaille osia valmistavien keskusten kansainvälinen verkosto 
 • Verkostosta saatua kokemusta ja tietoa käytetään tuotevalikoiman kehittämiseen sekä ratkaisujen kehittämiseen asiakkaiden tarpeisiin jälkimarkkinoilla

Hardox Wearparts on yhden pysähdyksen kulutusosamyymälä, joka palvelee jälkimarkkinoilla esimerkiksi kaivos-, louhos-, sementti- ja kierrätysalojen asiakkaita. Palvellakseen erilaisia asiakkaitaan näillä segmenteillä SSAB on laajentanut valikoimaansa kattamaan pinnoitteita ja muita lisätuotteita: se sisältää nykyään myös raskaita valettuja osia ja kromikarbidipinnoitteita. Osana valikoimaamme voimme myös mitata ja tunnistaa olemassa oleviin laitteisiin kohdistuvan hankauksen, analysoida käyttöolosuhteet ja -tarpeet sekä laskea edut käyttäen uusia, parannettuja työkaluja, kuten 3D-kuvantamista tai Wear Calc -laskentatyökalua. 

Hardox Wearparts -verkostoon kuuluu noin 270 yritystä, ja SSAB kasvattaa ja kehittää liiketoimintaa edelleen maailmanlaajuisesti. 

Lue lisää täältä

Erikoisluja Strenx-teräs

Hardox-kulutuslevy

Docol-suurlujuusteräs

Customer cases

Why high-strength steel
Sustainable offering

Kestävä kehitys ja erikoislujat teräkset

Mahdollisuus vähentää lopputuotteiden painoa ja lisätä samalla niiden tuottavuutta ja kestävyyttä on elinkaarinäkökulmasta tarkasteltuna tärkeä ympäristönäkökohta.

Lue lisää

Kestävä kehitys ja erikoislujat teräkset

SSAB tarjoaa asiakkaille laajan valikoiman erikoislujia ja kulutusta kestäviä teräksiä, jotka parantavat energia- ja materiaalitehokkuutta sekä tekevät käyttökohteistaan vahvempia ja kestävämpiä. Kun ajoneuvo on kevyempi, hyötykuorma on suurempi ja polttoainetalous parempi.

Vuonna 2016 SSAB lanseerasi EcoUpgrade -konseptin, joka tuo esille erikoisterästen käytöllä saavutettavia ympäristöhyötyjä. Näitä ovat koneiden pienempi paino, parempi polttoainetehokkuus sekä pidempi käyttöikä, mutta myös pienempi teräksentuotanto, kun SSAB:n asiakkaat käyttävät vähemmän terästä siirtyessään käyttämään erikoislujia teräksiä.  


30 % kevyemmät perävaunun rungot SSAB:n erikoislujien terästen avulla perinteisiin teräslaatuihin verrattuna

Optimoitu paino ja polttoaineenkulutus kuljetusvälineissä

Erikoislujien terästen käytöstä syntyvät ympäristö- ja taloudelliset edut ovat merkittävät liikkuvissa sovelluksissa, kuten perävaunuissa, kuorma-autoissa, materiaalinkäsittely- ja nostolaitteissa sekä rakennuskoneissa. Näissä sovelluksissa SSAB:n erikoislujat teräkset vähentävät ajoneuvojen rakenteiden painoa, sillä niiden avulla teräksen paksuus rakenteissa voidaan minimoida. Rakenteen uudistaminen voi myös pienentää tuotantokustannuksia esim. hitsaustarpeen vähenemisen ja materiaalin paremman käsiteltävyyden myötä. Ajoneuvon alhaisempi paino kasvattaa hyötykuormakapasiteettia sekä pienentää polttoaineenkulutusta ja päästöjä. Esimerkiksi SSAB:n erikoislujista teräksistä valmistettujen perävaunujen runkojen painoa voidaan vähentää jopa 30 prosentilla perinteisiin teräslaatuihin verrattuna. Erikoislujien terästen avulla voidaan luoda vahvempia rakenteita esimerkiksi nostolaitteissa, joilla on oltava korkea kantokyky. Samalla rakenteen seinämien paksuus pienenee, jolloin tarvittavan teräksen määrä sekä sovelluksen paino pienenevät. Näin voidaan pienentää polttoainekustannuksia ja vähentää päästöjä.

Myös autovalmistajat haluavat kevyempiä ja kestävämpiä materiaaleja, joilla on ympäristöystävällisiä ominaisuuksia ja jotka valmistetaan resursseja tehokkaasti hyödyntäen. SSAB:n kylmävalssatut erikoislujat teräkset auttavat kehittämään turvallisempia ja kevyempiä ajoneuvoja, joiden päästöt ovat pienemmät. Pitkälle kehitetyt erikoislujat teräksemme on suunniteltu erityisesti autojen turvallisuussovelluksiin, joiden on täytettävä tiukat vaatimukset liittyen alhaisempaan painoon ja korkeaan energian absorbointikykyyn. 

Pidempi käyttöikä koneissa ja laitteissa

SSAB:n kulutusteräkset ovat nuorrutusteräksiä, joita käytetään monenlaisissa koneissa ja laitteissa kaivos-, louhos-, kierrätys- ja tienrakennussegmenteillä. Nämä kaikki sovellukset edellyttävät kovuutta ja kestävyyttä, jotka ovat nuorrutusterästen tunnusomaisia ominaisuuksia. Nuorrutusterästen käyttö kauhoissa, murskaimissa, terissä, silppureissa ja lavoissa lisää laitteiden kulutuskestävyyttä, mikä puolestaan parantaa niiden suorituskykyä ja pidentää käyttöikää. Lisäksi laitteiden alhaisempi paino tuo kustannushyötyjä loppukäyttäjille ja vähentää ympäristövaikutuksia laitteiden elinkaaren aikana.

Pinnoitteilla energiatehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä

SSAB kehittää uusia funktionaalisia pinnoitteita, jotka pienentävät energiankulutusta ja ylläpitokustannuksia, parantavat pinnan kestävyyttä ja pidentävät rakennusten elinikää. SSAB:llä on useita pinnoitteita, jotka auttavat tekemään rakenteista ympäristöystävällisempiä ja kestävämpiä. Lämpöpinnoitteet heijastavat auringon säteilyä rakennuksen ulkopinnalla käytettäessä ja lämpösäteilyä sen sisäpinnalla käytettäessä, mikä vähentää lämmitykseen ja jäähdytykseen tarvittavan energian määrää. Tietyt pinnoitteet pohjautuvat osin kasviöljyyn perinteisen fossiilisen öljyn sijasta. Tämä teknologia on SSAB:n patentoima ja markkinoilla ainoa laatuaan. Tuloksena on parempi pinnoitettu terästuote, jolla on pidempi elinikä ja pienemmät ympäristövaikutukset.

Lue lisää erikoislujien terästen tuotevalikoimastamme:

Strenx performance steel

Hardox wear plate

Docol high strength steel