5

HYBRIT - Toward fossil-free steel

Vuonna 2016 SSAB, LKAB ja Vattenfall yhdistivät voimansa ja käynnistivät HYBRIT-projektin jonka tavoitteena on mullistaa teräksenvalmistus. HYBRIT-aloitteessa rautamalmipohjaisessa teräksenvalmistuksessa perinteisesti käytetty koksihiili on tarkoitus korvata vedyllä. Lopputulos on ainutlaatuinen: maailman ensimmäinen fossiilivapaa teräksenvalmistustekniikka, jonka hiilijalanjälki on käytännössä olematon.

 

Tavoitteena fossiilivapaata teräksentuotanto HYBRITin avulla

Terästeollisuus on eniten hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien teollisuudenalojen joukossa. Alan päästöt ovat 4–7 % koko maailman hiilidioksidipäästöistä. Väestönkasvun ja kaupungistumisen odotetaan kasvattavan teräksen maailmanlaajuista kysyntää rajusti vuoteen 2050 mennessä. Terästeollisuuden aiheuttama hiilijalanjälki onkin tästä syystä merkittävä haaste sekä Euroopalle että koko maailmalle.

SSAB:n nykyinen terästuotanto on maailman hiilidioksiditehokkaimpien joukossa. Nykyisenkaltainen teräksenvalmistustekniikka kuitenkin väistämättä tarkoittaa sitä, että SSAB on suurin yksittäinen hiilidioksidipäästöjen aiheuttaja sekä Ruotsissa että Suomessa.

Vuonna 2016 SSAB, LKAB (Euroopan suurin rautamalmintuottaja) ja Vattenfall (Euroopan suurimpia sähköntuottajia) yhdistivät voimansa ja käynnistivät HYBRIT-aloitteen, jonka tavoitteena on mullistaa teräksenvalmistus.

Vuonna 2017 perustettiin joint venture yhteisyritys HYBRIT Development AB, josta kukin perustajayritys omistaa kolmanneksen. Yhtiö keskittyy kehittämään teräksen tuotantoprosessia, jossa päästönä ei synny hiilidioksidia vaan vettä. Masuunit korvataan vaihtoehtoisilla prosesseilla, joissa hyödynnetään uusiutuvan sähkön tuotannosta peräisin olevaa vetyä. Teräksentuotannosta tulee tällöin fossiilivapaata, mikä on ainutlaatuista koko maailmassa. Lisäksi prosessissa käytettävä magnetiitti-rautamalmi tulee tuotantolaitoksen tuntumassa sijaitsevilta LKAB:n kaivoksilta.


Tavoite: fossiilivapaa 2045

Masuunit vastaavat noin 90 % kokonaispäästöistä. Jäljellä olevat 10 % ovat peräisin pääosin lämmitysuuneista, mutta myös sisäisistä kuljetuksista. Kestävän kehityksen strategiansa mukaan SSAB siirtyy vähitellen fossiilivapaaseen teräksentuotantoon HYBRIT-aloitteen myötä. Lisäksi yrityksen pyrkimyksenä on poistaa muut fossiiliset päästöt. Siten koko yrityksen toiminta olisi fossiilivapaata vuoteen 2045 mennessä. 

Kolme vaihetta

HYBRIT-projekti jakautuu kolmeen vaiheeseen

  1. ennakkotutkimus vuoden 2017 loppuun mennessä
  2. toteutettavuustutkimus ja pilottikokeet 2018-2024
  3. havainnollistavat kokeet tuotantolaitoksissa 2025-2035.

 

Projektin merkittävimmät haasteet:

  • kehittää tehokas prosessi, jossa käytetään sataprosenttisesti vetyä teollisessa mittakaavassa
  • tuottaa vetyä energiatehokkaasti, jotta toiminta olisi taloudellisesti kannattavaa

 

Käynnistymisensä jälkeen HYBRIT-aloite on saanut tukea Ruotsin energiavirastolta ennakkotutkimukseen ja nelivuotiseen tutkimusprojektiin.


Ainutlaatuinen mahdollisuus

Vuonna 2017 käynnistynyt nelivuotinen tutkimusprojekti kattaa tutkimus- ja kehitystyön liittyen fossiilivapaiden rautapellettien kehittämiseen, vetypohjaiseen raudan pelkistämiseen ja vähähiilisen rautasienen käyttöön valokaariuuneissa sekä vedyn valmistuksen ja varastoinnin järjestelmien kehittämiseen.

HYBRIT on Euroopassa ainutlaatuinen aloite vedyn käyttämiseksi teräksentuotannossa. Prosessissa tuotantolaitoksen tuntumassa sijaitsevilta LKAB:n kaivoksilta peräisin olevan huippulaatuisen rautamalmin käyttö yhdistyy SSAB:n vähiten hiilidioksidipäästöjä aiheuttaviin teräksenvalmistusprosesseihin ja Vattenfallin uusiutuvan sähköenergian tuotantoon.

Taloudellinen tuki on HYBRIT-aloitteelle ensiarvoisen tärkeää ilmastonmuutokseen liittyvien kysymysten ratkaisemiseksi ja yleisen edun vuoksi. Siksi hankkeessa tehdään yhteistyötä kansallisten viranomaisten, tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa seuraavien 20-25 aikana. Onnistuessaan aloite mullistaa terästeollisuuden tekemällä tuotannosta puhtaampaa ja tukee samalla kestävää kehitystä.

Tuoreimmat uutiset

25 loka
SSAB:n tavoitteena on olla fossiilivapaa vuoteen 2045 mennessä
SSAB on asettanut uusia pitkän aikavälin päämääriä kestävälle kehitykselle. SSAB:n pyrkimyksenä on olla täysin fossiilivapaa vuoteen 2045 mennessä. Keskipitkällä aikavälillä huomattavimmat kestävää kehitystä edistävät vaikutukset saavutetaan kuitenkin tuotevalikoiman kautta: SSAB tavoittelee 10 miljoonan tonnin vuotuisia vähennyksiä asiakkaiden lopputuotteiden käytön aikaisissa hiilidioksidipäästöissä vuoteen 2025 mennessä.
13 syys
HYBRIT: fossiilivapaan teräksen aloitteeseen rekrytoidaan toimitusjohtaja
Mårten Görnerupista tulee äskettäin perustetun yhteisyrityksen HYBRIT Development AB:n toimitusjohtaja. Hän on viimeksi toiminut toimitusjohtajana Metsolissa, joka on teräsalalla toimiva tekniikan alan konsulttiyritys. Lisäksi hänellä on taustaa metallurgian tutkimuksesta. 
28 kesä
SSAB, LKAB ja Vattenfall perustavat Joint Venture -yrityksen hiilidioksidivapaan teräksen tuottamiseen
SSAB, LKAB ja Vattenfall ilmoittavat tänään perustaneensa Joint Venture -yrityksen HYBRIT-projektin eteenpäin viemiseksi. Kukin perustajayritys omistaa kolmanneksen yrityksestä, joka keskittyy kehittämään teräksen tuotantoprosessia, jossa päästönä ei synny hiilidioksidia vaan vettä.
19 touko
SSAB sitoutuu edistämään maan ja merten kestävää kehitystä
SSAB on allekirjoittanut yhteisen lausunnon ruotsalaisen Swedish Leadership for Sustainable Development –aloitteen (SLSD) muiden jäsenten kanssa. Lausunnolla SSAB haluaa ilmaista selkeästi olevansa vastuussa ydinliiketoimintojensa keskinäisistä riippuvuuksista maalla ja merellä.
27 helmi
Ruotsin energiavirasto panostaa merkittävästi hiilidioksidivapaan terästuotannon hankkeeseen
SSAB:n, LKAB:n ja Vattenfallin hanke hiilidioksidivapaan terästuotannon kehittämiseksi saa lisätukea Ruotsin energiavirastolta (Energimyndighet). Tänään tehdyn päätöksen mukaan energiavirasto osallistuu 99 miljoonan Ruotsin kruunun arvoisen 4-vuotisen tutkimusprojektin rahoittamiseen. Samanaikaisesti SSAB LKAB ja Vattenfall ovat päättäneet perustaa yhteisyrityksen hankkeen viemiseksi eteenpäin.
14 kesä
Ruotsin energiavirasto tukee hiilidioksidivapaan raudantuotannon hanketta
Ruotsin energiavirasto (Energimyndigheten) on tänään päättänyt tukea 6,7 miljoonalla Ruotsin kruunulla esitutkimusta SSAB:n, LKAB:n ja Vattenfallin yhteisprojektissa hiilidioksidivapaan raudan tuotantoprosessin kehittämiseksi.
4 huhti
SSAB, LKAB ja Vattenfall käynnistävät hankkeen tavoitteena hiilidioksidivapaa terästeollisuus
SSAB, LKAB ja Vattenfall ovat tänään ilmoittaneet käynnistävänsä projektin ratkaistakseen hiilidioksidikysymyksen Ruotsin terästeollisuudessa. Yritykset alkavat yhdessä kehittää teräksen tuotantoprosessia, jonka päästönä syntyy vettä hiilidioksidin sijasta.