5
Aiheeseen liittyvät yhteystiedot
Suomi
Ota yhteyttä sijoittajiin
Ota yhteyttä sijoittajiin

Per Hillström

Head of Investor Relations

Matkapuhelin: +46 70 295 29 12

Lähetä sähköpostia

Tervetuloa SSAB:n sijoittajasivuille

SSAB:n osakkeet on listattu NASDAQ OMX Tukholman ja NASDAQ OMX Helsingin pörsseissä. Sijoittajasivumme tarjoavat tietoa SSAB:sta, SSAB:n taloudellisesta kehityksestä, SSAB:n osakkeista ja omistuksesta sekä sijoittajatapahtumista. Tervetuloa sivuillemme!

SSAB / Sijoittasuhdetiimi

SSAB:sta sijoituskohteena

Yhteenveto SSAB:sta sijoituskohteena
Lue lisää

SSAB sijoituksena

SSAB:n strategia pyrkii turvaamaan yhtiön pitkän aikavälin kyvyn tuottaa arvoa osakkeenomistajille ja muille sidosryhmille. SSAB:n tärkein taloudellinen tavoite on saavuttaa alan johtava kannattavuus ja tuottaa vakaata kassavirtaa, millä mahdollistetaan velan vähentäminen ja osinkojenmaksu.

Vahva tuotevalikoima ja markkina-asema

SSAB:lla on vahva maailmanlaajuinen asema lujien terästen tuottajana ja lisäarvoa tuottavien palvelujen tarjoajana, sekä johtava asema Pohjoismaiden ja Pohjois-Amerikan kotimarkkinoilla. SSAB:llä on levytuotteissa noin 45 % markkina-osuus Pohjoismaissa. Pohjois-Amerikassa SSAB on suurin levytuottaja noin 25 % markkina-osuudellaan.

Useimpien teräksenkäyttäjien on jatkuvasti parannettava tuotteidensa materiaali- ja energiatehokkuutta sekä suorituskykyä, mikä on keskeinen ajuri SSAB:n erikoislujien terästen kysynnän kasvulle. Erikoislujat teräkset mahdollistavat kevyempien, vahvempien ja kestävämpien sovellusten kehittämisen vastaten asiakkaiden kohtaamiin tiukentuviin vaatimuksiin. Johtavilla tuotteillaan, tuotemerkeillään, valmistuskapasiteetillaan ja osaamisellaan SSAB on hyvässä asemassa hyötymään erikoisterästen kasvusta. Kasvu erikoisteräksissä, palveluissa sekä muissa premium-tuotteissa tarkoittaa parempaa tuottoa, sillä kannattavuus näillä alueilla on parempi.

Strategiset kasvutavoitteet vuoteen 2020

Lähivuosina SSAB:n tavoitteena on vahvistaa asemaansa kotimarkkinoilla Pohjoismaissa ja Pohjois-Amerikassa, sekä saavuttaa kasvutavoitteensa määritellyillä strategisilla kasvualueilla. SSAB Special Steels -divisioonan tavoitteena on kasvattaa erikoisterästuotteiden toimituksia 35 prosentilla 1,35 miljoonaan tonniin vuoteen 2020 mennessä. SSAB Europe -divisioonan tavoitteena on parantaa tuotemixiään siten, että premium-tuotteiden osuus kasvaa 40 prosenttiin nykyisestä 30 prosentista. Osana tätä, SSAB Europe tavoittelee 750 tuhannen tonnin toimituksia autoteollisuuden erikoislujissa teräksissä vuoteen 2020 mennessä (442 tuhatta tonnia vuonna 2016). SSAB Americas -divisioonan tavoitteena on 30 prosentin markkinaosuus Pohjois-Amerikan levymarkkinoista.

Vahvempi tase

SSAB:n tavoitteena on vähentää nettovelkaansa 10 mrd. kruunulla vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen lopusta vuoden 2017 loppuun mennessä. Vuoden 2016 toisella neljänneksellä toteutetun merkintäoikeusannin seurauksena SSAB:n nettovelka pieneni 4,9 mrd. kruunua ja nettokassavirta ajalta Q2/2016-Q2-2017 oli noin 3,4 mrd. kruunua. Jäljellä oleva nettovelan vähennys saavutetaan operatiivisen kassavirran tuoton sekä käyttöpääoman rakenteellisen vähentämisen avulla.

Synergiat ja muut säästötoimenpiteet

Rautaruukin integraatio ja siihen liittyvä synergiaohjelma on saatu päätökseen. Alkuperäinen 1,0–1,35 mrd. kruunun synergiatavoite ylittyi merkittävästi saavutetun vuositahdin ollessa 2,0 mrd. kruunua, ja lisäksi synergiat saavutettiin vuotta alun perin arvioitua aiemmin. Myös SSAB:n kokonaiskustannussäästötavoitteena ollut vuoden 2016 loppuun mennessä 2,8 mrd. kruunua alemman vuotuisen kustannustason saavuttaminen (mukaan lukien synergiat) Rautaruukin hankinnan toteuttamisajankohtaan verrattuna ylittyi ja on 3,0 mrd. kruunua.

Entistä vahvempi kilpailuasema

Näiden toimenpiteiden avulla olemme luoneet vahvemman kilpailuaseman ”Taking the Lead!” -strategiamme toteuttamiseksi. Saavutamme tavoitteen edistämällä tehokkuutta jatkuvien parannusten avulla, kasvamalla tietyillä valituilla alueilla sekä panostamalla entistä vahvemmin jälkimarkkinatoimintoihin.

Lue lisää SSAB:n liiketoiminnasta vuoden 2016 vuosikertomuksen liiketoimintakatsauksesta (FI)
SSAB:n tapahtumat
Kaikki kuukaudet okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug
5.10.2017 - 25.10.2017

Hiljainen jakso

Tapahtuman tiedot
SSAB ei tapaa pääomamarkkinoiden edustajia 21 päivään ennen vuosituloksen tai osavuositulosten julkistamista. 
Sulje
25.10.2017

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2017

Tapahtuman tiedot


Sulje
30.11.2017

Sijoitus Invest, Helsinki, Messukeskus

Tapahtuman tiedot
00:00 Helsinki Lisää muistutus

SSAB on mukana Sijoitus Invest - messuilla 30.11.2017. Tule kuuntelemaan viestintäjohtaja Taina Kyllösen esitystä ja vierailemaan ständillemme. 

Taina Kyllönen, Viestintäjohtaja
Esitys klo 10.00-10.20
Liisa-Maija Seppänen, Investor Relations Manager

Tietoa tapahtumasta:
http://sijoitusinvest.messukeskus.com/ 

 

Sulje
6.1.2018 - 26.1.2018

Hiljainen jakso

Tapahtuman tiedot
SSAB ei tapaa pääomamarkkinoiden edustajia 21 päivään ennen vuosituloksen tai osavuositulosten julkistamista. 
Sulje
26.1.2018

Tilinpäätöstiedote 2017

Tapahtuman tiedot
Tilinpäätöstiedote ja osavuosikatsaukset julkistetaan noin klo 8.30 Suomen aikaa, ellei toisin ilmoiteta.
Sulje
31.3.2018 - 20.4.2018

Hiljainen jakso

Tapahtuman tiedot
SSAB ei tapaa pääomamarkkinoiden edustajia 21 päivään ennen vuosituloksen tai osavuositulosten julkistamista. 
Sulje
10.4.2018

Yhtiökokous 2018

Tapahtuman tiedot
13:00 Tukholma Lisää muistutus


Sulje
20.4.2018

Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2018

Tapahtuman tiedot
Tilinpäätöstiedote ja osavuosikatsaukset julkistetaan noin klo 8.30 Suomen aikaa, ellei toisin ilmoiteta.
Sulje
30.6.2018 - 20.7.2018

Hiljainen jakso

Tapahtuman tiedot
SSAB ei tapaa pääomamarkkinoiden edustajia 21 päivään ennen vuosituloksen tai osavuositulosten julkistamista. 
Sulje
20.7.2018

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2018

Tapahtuman tiedot
Tilinpäätöstiedote ja osavuosikatsaukset julkistetaan noin klo 8.30 Suomen aikaa, ellei toisin ilmoiteta.
Sulje
6.10.2018 - 26.10.2018

Hiljainen jakso

Tapahtuman tiedot
SSAB ei tapaa pääomamarkkinoiden edustajia 21 päivään ennen vuosituloksen tai osavuositulosten julkistamista. 
Sulje
26.10.2018

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2018

Tapahtuman tiedot
Tilinpäätöstiedote ja osavuosikatsaukset julkistetaan noin klo 8.30 Suomen aikaa, ellei toisin ilmoiteta.
Sulje