5
Aiheeseen liittyvät yhteystiedot
Suomi
Ota yhteyttä sijoittajiin
Ota yhteyttä sijoittajiin

Per Hillström

Head of Investor Relations

Matkapuhelin: +46 70 295 29 12

Lähetä sähköpostia

Tervetuloa SSAB:n sijoittajasivuille

SSAB:n osakkeet on listattu NASDAQ OMX Tukholman ja NASDAQ OMX Helsingin pörsseissä. Sijoittajasivumme tarjoavat tietoa SSAB:sta, SSAB:n taloudellisesta kehityksestä, SSAB:n osakkeista ja omistuksesta sekä sijoittajatapahtumista. Tervetuloa sivuillemme!

SSAB / Sijoittasuhdetiimi

SSAB:sta sijoituskohteena

Yhteenveto SSAB:sta sijoituskohteena
Lue lisää

SSAB sijoituksena

SSAB:n strategia pyrkii turvaamaan yhtiön pitkän aikavälin kyvyn tuottaa arvoa osakkeenomistajille ja muille sidosryhmille. SSAB:n tärkein taloudellinen tavoite on saavuttaa alan johtava kannattavuus ja tuottaa vakaata kassavirtaa, millä mahdollistetaan velan vähentäminen ja osinkojenmaksu.

Vahva tuotevalikoima ja markkina-asema

SSAB:lla on vahva maailmanlaajuinen asema lujien terästen tuottajana ja lisäarvoa tuottavien palvelujen tarjoajana, sekä johtava asema Pohjoismaiden ja Pohjois-Amerikan kotimarkkinoilla. Rautaruukin kanssa yhdistymisen jälkeen SSAB:llä on levytuotteissa noin 45 % markkina-osuus Pohjoismaissa. Pohjois-Amerikassa SSAB on suurin levytuottaja noin 25 % markkina-osuudellaan.

Useimpien teräksenkäyttäjien on jatkuvasti parannettava tuotteidensa materiaali- ja energiatehokkuutta sekä suorituskykyä, mikä on keskeinen ajuri SSAB:n erikoislujien terästen kysynnän kasvulle. Erikoislujat teräkset mahdollistavat kevyempien, vahvempien ja kestävämpien sovellusten kehittämisen vastaten asiakkaiden kohtaamiin tiukentuviin vaatimuksiin. Johtavilla tuotteillaan, tuotemerkeillään, valmistuskapasiteetillaan ja osaamisellaan SSAB on hyvässä asemassa hyötymään erikoisterästen kasvusta. Kasvu erikoisteräksissä, palveluissa sekä muissa premium-tuotteissa tarkoittaa parempaa tuottoa, sillä kannattavuus näillä alueilla on parempi.

Vahvempi tase

SSAB:n tavoitteena on vähentää nettovelkaansa 10 mrd. kruunulla vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen lopusta vuoden 2017 loppuun mennessä. Vuoden toisella neljänneksellä toteutetun merkintäoikeusannin seurauksena SSAB:n nettovelka pieneni 4,9 mrd. kruunua ja nettokassavirta vuoden toisen, kolmannen ja neljännen neljänneksen aikana oli noin 2,2 mrd. kruunua. Jäljellä oleva nettovelan vähennys saavutetaan operatiivisen kassavirran, käyttöpääoman rakenteellisen vähentämisen sekä mahdollisesti ydinliiketoimintaan kuulumattomien omaisuuserien myynnin avulla.

Synergiat ja muut säästötoimenpiteet

Rautaruukin integraatio ja siihen liittyvä synergiaohjelma saatiin päätökseen vuoden 2016 toisen neljänneksen lopulla. Alkuperäinen 1,0–1,35 mrd. kruunun synergiatavoite ylittyi merkittävästi saavutetun vuositahdin ollessa 2,0 mrd. kruunua, ja lisäksi synergiat saavutettiin vuotta alun perin arvioitua aiemmin. Myös SSAB:n kokonaiskustannussäästötavoitteena ollut vuoden 2016 loppuun mennessä 2,8 mrd. kruunua alemman vuotuisen kustannustason saavuttaminen (mukaan lukien synergiat) Rautaruukin hankinnan toteuttamisajankohtaan verrattuna ylittyi ja on 3,0 mrd. kruunua.

Entistä vahvempi kilpailuasema

Näiden toimenpiteiden avulla olemme luoneet vahvemman kilpailuaseman ”Taking the Lead!” -strategiamme toteuttamiseksi. Saavutamme tavoitteen edistämällä tehokkuutta jatkuvien parannusten avulla, kasvamalla tietyillä valituilla alueilla sekä panostamalla entistä vahvemmin jälkimarkkinatoimintoihin.

Lue lisää SSAB:n liiketoiminnasta vuoden 2016 vuosikertomuksen liiketoimintakatsauksesta (FI)
SSAB:n tapahtumat
Kaikki kuukaudet aug okt nov dec jan feb apr maj jun jul
5.10.2017 - 25.10.2017

Hiljainen jakso

Tapahtuman tiedot
SSAB ei tapaa pääomamarkkinoiden edustajia 21 päivään ennen vuosituloksen tai osavuositulosten julkistamista. 
Sulje
25.10.2017

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2017

Tapahtuman tiedot


Sulje