5

Markkinatilanne ja näkymät

Markkinat

Maailman teräsjärjestön World Steel Association (WSA) mukaan maailman raakateräksen tuotanto nousi tammi-elokuussa 2017 5.1 % edellisvuoteen verrattuna ja oli 1 124 (1 069) milj. tonnia. Kiinan raakateräksen tuotanto nousi lähes 6 %. Tuotanto nousi EU-28 alueella noin 4 %, kun taas Pohjois-Amerikan tuotanto nousi reilut 3 %.

Pohjois-Amerikassa kysyntä oli hyvä vuoden kolmannen neljänneksen alussa, mutta heikentyi neljänneksen aikana. Markkinoilla vallitsee odottava tunnelma liittyen meneillään olevaan ”Section 232” -tutkimukseen ja sen mahdollisiin vaikutuksiin (jotka voisivat johtaa uusiin tuontitulleihin USA:n kansallisen turvallisuuden edistämisen nimissä) sekä etenkin epävarmuuteen siitä jos ja koska uusia tuontitulleja tai -kiintiöitä asetetaan. Pohjois-Amerikassa teräsjakelijoiden varastotasot ovat melko matalalla tasolla. Kysyntä jatkui hyvänä Euroopassa vuoden kolmannella, vaikkakin väheni kausiluontoisesti. Euroopassa varastotasot laskivat jonkin verran neljänneksen aikana ja niiden arvioidaan olevan tasapainossa. Lokakuussa EU antoi päätöksen tuontitullien asettamisesta kuumavalssatulle teräkselle Brasiliasta, Iranista, Venäjältä ja Ukrainasta.

Pohjois-Amerikassa kvarttolevyjen markkinahintojen toisen neljänneksen lopulla alkanut laskeva trendi jatkui ja hinnat laskivat neljänneksen aikana. Euroopassa kvarttolevytuotteiden ja nauhatuotteiden markkinahinnat nousivat neljänneksen aikana. Myös Kiinassa sekä nauha- että kvarttolevytuotteiden hinnat nousivat.


Lähiajan näkymät

Pohjois-Amerikassa kvarttolevyjen kysynnän arvioidaan olevan vakaata vuoden 2017 neljännellä neljänneksellä. Euroopassa kysynnän arvioidaan jatkuvan hyvänä. Erikoisterästuotteiden kysynnän arvioidaan myös jatkavan positiivista kehitystä viimeisellä neljänneksellä. Kokonaisuudessaan SSAB:n toimitusten arvioidaan neljännellä neljänneksellä olevan kolmannen neljänneksen tasolla. SSAB:n toteutuneiden hintojen arvioidaan laskevan jonkin verran edellisestä neljänneksestä.