5

Osakekohtaiset tunnusluvut

SSAB:n osakkeet on listattu Nasdaq OMX Stockholmin Large Cap -listalla. Kun yhdistyminen Rautaruukin kanssa toteutui, SSAB haki toissijaista noteerausta Nasdaq OMX Helsinkiin. 1.8.2014 alkaen SSAB:n osakkeet ovat olleet listattuna myös Helsingin pörssissä.

Alla olevassa taulukossa on esitetty osakekohtaisia tunnuslukuja ja muita osakkeisiin liittyviä tietoja. Osakekohtaisia tunnuslukuja ei ole muutettu vastaamaan uutta konsernirakennetta, vaan luvut ovat toteutuneita lukuja.
Osakekohtaiset tunnusluvut ja osakkeisiin liittyvää tietoa   2016  2015  2014 2013 2012
Osakekurssi 31. joulukuuta, A-sarjan osake 3)  SEK  34,58  17,06 34,42 37,19 42,66
Tulos 3)  SEK  1,04  -0,66 -2,39 -2,36 0,04
Kassavirta 3)  SEK  2,19  2,99 0,16 2,26 7,25
Oma pääoma 3)  SEK  51,36  80,82 79,78 83,74 88,81
Osinko 3)  SEK  0,001)  0,00 0,00 0,00 0,72
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä miljoona   794,8  549,2 419,6 323,9 323,9
Osakkeiden lukumäärä vuoden lopussa miljoona  1 029,8   549,2 549,2 323,9 323,9
Markkina-arvo 31. joulukuuta SEK miljoona   31 410  11 534 23 731 15 321 17 624
             

Arvostus  2016   2015  2014 2013 2012
Suora tuotto, %(2)  0,01)  0,0  0,0 0,0 1,8
Voittokerroin (P/E-luku)(2)  33,25  neg. neg. neg. n.m.
Hinta / oma pääoma, % (2)  67  21 43 44 48

 

1) Hallituksen ehdotus
2) Perustuu A-sarjan osakkeen päätöskurssiin
3) Luvut on oikaistu merkintäoikeusantiin sisältyneen ilmaiselementin vuoksi