5
About SSAB
About SSAB
Swedish Steel Prize
About SSAB's strategy is Taking the lead

 

55

  Liikevaihto 55 mrd Ruotsin kruunua 2016

 

15 000

     Työntekjöitä noin 15 000

 

   50

           Työntekjöitä yli
         50 maassa

Tapamme toimia

Asiakkaiden kanssa alusta loppuun

Lue lisää

Tiiviistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa

SSAB:n liiketoimintamalli rakentuu läheisten, pitkäkestoisten asiakassuhteiden vaalimiseen. SSAB kehittää jatkuvasti uusia tuotteita, sovelluksia, palveluja ja prosesseja tiiviin yhteistyön kautta, jotta se voi koko ajan parantaa markkinoilla olevaa tuotetarjontaansa.

Monet teräsyhtiöt suosivat myyntiä vain jakelijoiden kautta, mutta SSAB asioi myös teräksen loppukäyttäjien kanssa oman myyntihenkilöstönsä välityksellä. Autamme asiakkaitamme kehittämään parempia ja kilpailukykyisempiä tuotteita. Autamme heitä parantamaan myös tuottavuutta ja pienentämään näin kustannuksia. 

Säilyttääkseen johtoasemansa SSAB aikoo jatkossakin investoida tutkimukseen ja tuotekehitykseen, tekniseen asiakastukeen sekä asiakkaiden kanssa yhteisiin innovaatioprojekteihin, joissa etsitään tapoja saada kaikki hyöty irti SSAB:n lujista ja erikoislujista teräksistä. Samalla yhtiö pyrkii täyttämään tiukimmatkin tuotteidensa laatua, läpimenoaikoja ja toimitusvarmuutta koskevat vaatimukset.

Kehitystä yhteistyössä asiakkaiden kanssa

Oli kyseessä sitten sora-auto, kippivaunu tai nosturi, SSAB:n pätevät sovellusinsinöörit auttavat asiakasta uuden tuotemallin kehitysvaiheessa niin pian kuin mahdollista, jotta teräslaatujen ominaisuuksista saadaan suunnitteluratkaisuissa kaikki hyöty irti. Näin SSAB tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden tuottaa lujempia, kevyempiä ja kestävämpiä lopputuotteita. 

Laajan paikallisten palvelukeskusten verkostonsa kautta SSAB tarjoaa esivalmistus- ja teräksenkäsittelypalveluja, jotta asiakkaat voivat keskittyä ydinliiketoimintaansa. Palvelukeskuksemme voivat tarjota rainakeloja, arkkileikattuja levyjä ja muita muotoja asiakkaan määritysten mukaisesti. Näin autamme asiakkaitamme parantamaan heidän tuotantonsa tehokkuutta, vähentämään materiaalihukkaa ja parantamaan lopputuotteen laatua.

SSAB Shape yhdistää SSAB:n laadukkaat terästuotteet suunnittelu- ja käsittelypalveluihin, joita tarjotaan omien lisäarvopalveluja tarjoavien keskustemme ja maailmanlaajuisen käsittelypalvelujen alihankintaverkoston kautta.

 • Räätälöityä tuotekehitystä ja suunnittelua
 • Laaja suunnittelutuki ja esivalmistuspalvelut
 • Luotettavat, räätälöidyt kuljetus- ja varastopalvelut

SSAB:n tekninen tuki:
SSAB:n teknisellä tuella on näkyvä asema maailmanlaajuisesti, ja henkilökunta voi käydä asiakkaiden luona lyhyelläkin varoitusajalla ratkaisemassa akuutteja ongelmia tai käynnistämässä pidempiaikaisia yhteisiä kehitysprojekteja. SSAB:n tekninen tuki pystyy vastaamaan yleisiin asiakkaiden kysymyksiin suunnittelusta, hitsauksesta, muovauksesta ja kulutuksesta, ja tiimi tekee läheistä yhteistyötä SSAB:n Knowledge Service Centerien asiantuntijaryhmien kanssa tarvitessaan vastauksia erikoisasiantuntemusta vaativiin kysymyksiin. Tekninen tuki on ensimmäinen yhteystaho asiakkaille, jotka etsivät SSAB:ltä teknistä tukea.

Tutkimus ja tuotekehitys

SSAB:n asiantuntemus erikoislujissa teräksissä perustuu jatkuvaan, kohdistettuun tutkimusja tuotekehitystyöhön. SSAB suorittaa markkinalähtöisiä tutkimuksia ja kehitystyötä painopisteenään tuotekehitys, asiakkaiden sovellukset ja prosessikehitys. Olennaiset asiakassegmentit kartoitetaan strukturoidun prosessin avulla, jossa kevyempiä, lujempia ja kestävämpiä terässovelluksia käytetään kriittisissä toiminnoissa ja ne tuovat lisäarvoa.

SSAB:n tutkimustyötä ohjaa ajatus, että SSAB:n tuotteet ovat asiakkaiden ensisijainen valinta maailmanlaajuisesti ja muodostavat suorituskyvyn standardin valikoiduilla markkinasegmenteillä.

Tutkimus- ja kehityskeskukset:

 • Borlänge ja Oxelösund (Ruotsi)
 • Raahe ja Hämeenlinna (Suomi)
 • Montpelier (Iowa, Yhdysvallat)

Lähes joka neljännellä SSAB:n tutkimus- ja kehitystoiminnoissa työskentelevällä on tohtorin tutkinto tekniikassa, joten tietämys on tasokasta ja takaa alan johtavan tutkimuksen. Tuotekehityksen, tutkimuksen ja kehityksen lisäksi tiimit pyrkivät parantamaan myös tuotantoa ja prosesseja.

SSAB:n tutkimus- ja kehitystyössä päähuomio on pitkälle kehitetyissä lujissa teräksissä ja kulutusteräksissä, ja erityisenä painopisteenä ovat segmentit, joilla teräkseltä vaaditaan erityisen paljon. Kehitystyötä ohjaa olennaisella tavalla myös entistä parempi tietoisuus ympäristöasioista. Lujat teräkset mahdollistavatkin energiatehokkaammat kuljetukset ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisen. Erittäin tärkeää SSAB:n tutkimus- ja kehitystyölle on myös tuotantoprosessien, materiaalin kierrätyksen ja resurssien tehokkaan hyödyntämisen tuntemus.

SSAB:n avaintekijät onnistuneelle tutkimus- ja kehitystyölle:

 • Markkinalähtöinen tutkimus ja kehitys
 • Pätevät ja osaavat työntekijät
 • Tehokas projektisalkku ja projektinjohtaminen
 • Painopisteenä tehokas ongelmanratkaisu
 • Työympäristö, joka kannustaa yhteistyöhön ja innovointiin
 • Vahvat ulkoiset verkostot

 

Tarkoin hallittu projektisalkku

Jotta SSAB säilyttäisi markkinajohtajan asemansa erikoislujissa teräksissä, sen on tarkasteltava tutkimus- ja kehitystyönsä työpanoksia pitkän aikavälin näkökulmasta. SSAB tunnistaakin pitkän aikavälin tutkimus- ja kehityshankkeiden tärkeyden. Tällaiset projektit kestävät tyypillisesti jopa 5–10 vuotta.

Kehitysprojektit aloitetaan asiakkaiden erityisvaatimusten, ympäristön muutosten tai markkina-analyysin pohjalta tai ne kehittyvät terästen ydinominaisuuksiin kohdistuvan perustutkimuksen ympärille. SSAB pyrkii luomaan hyvän tasapainon näiden kategorioiden välille.


Jälkimarkkinat liiketoimintana 

Jälkimarkkinat ovat aina olleet tärkeä osa SSAB:n liiketoimintaa. Suuri osa SSAB:n osaamisesta muodostuu kokemuksesta, jota sillä on varaosa-, korjaus- ja huoltoliiketoiminnasta – sieltä, missä uudet ideat syntyvät ja monet uudet tuotteet kehitetään.

Hardox Wearparts:

 • Hardox-kulutuslevystä asiakkaille osia valmistavien keskusten kansainvälinen verkosto 
 • Verkostosta saatua kokemusta ja tietoa käytetään tuotevalikoiman kehittämiseen sekä ratkaisujen kehittämiseen asiakkaiden tarpeisiin jälkimarkkinoilla

Hardox Wearparts on yhden pysähdyksen kulutusosamyymälä, joka palvelee jälkimarkkinoilla esimerkiksi kaivos-, louhos-, sementti- ja kierrätysalojen asiakkaita. Palvellakseen erilaisia asiakkaitaan näillä segmenteillä SSAB on laajentanut valikoimaansa kattamaan pinnoitteita ja muita lisätuotteita: se sisältää nykyään myös raskaita valettuja osia ja kromikarbidipinnoitteita. Osana valikoimaamme voimme myös mitata ja tunnistaa olemassa oleviin laitteisiin kohdistuvan hankauksen, analysoida käyttöolosuhteet ja -tarpeet sekä laskea edut käyttäen uusia, parannettuja työkaluja, kuten 3D-kuvantamista tai Wear Calc -laskentatyökalua. 

Hardox Wearparts -verkostoon kuuluu noin 270 yritystä, ja SSAB kasvattaa ja kehittää liiketoimintaa edelleen maailmanlaajuisesti. 

Lue lisää täältä

Erikoisluja Strenx-teräs

Hardox-kulutuslevy

Docol-suurlujuusteräs

SSAB offering - with our customers all the way

SSAB One

Yhteinen ajattelutapamme ja johtamismallimme

Lue lisää

SSAB One – yhteinen johtamismallimme

Me SSAB:ssa haluamme visiomme mukaisesti rakentaa entistä vahvemman, kevyemmän ja kestävämmän maailman.

Meille on tärkeää kuunnella ja ymmärtää asiakkaidemme tarpeita. Niiden perusteella parannamme jatkuvasti toimintaamme. Koko henkilöstö on mukana tässä kehitystyössä.  Näin pystymme kehittymään nopeasti ja ylittämään meihin kohdistuvat odotukset.  

Käytämme resurssejamme järkevästi ja suunnitelmallisesti niin, että voimme koko ajan luoda lisää arvoa asiakkaille, henkilöstölle ja muille sidosryhmillemme.  

Kutsumme tätä ajattelutapaa ja johtamismallia nimellä SSAB One.

Sen pääperiaatteita ovat:

 • Asiakasta varten: ymmärrämme asiakkaan tarpeet ja keskitymme parantamaan kaikkia niitä toimintoja, jotka luovat asiakkaalle arvoa.
 • Oikein minulta: Jokainen meistä huolehtii, että teemme työmme kerralla oikein. Virhettä ei päästetä eteenpäin tuotantoketjussa. Meillä on järjestelmällinen tapa käsitellä poikkeamat ja virheet ja oppia niistä.
 • Normaalitila: voimme kehittyä vain, kun olemme määritelleet ja esittäneet visuaalisesti normaalitilan. Siten kaikki voivat helposti koko ajan nähdä, sujuuko työ turvallisesti, laadukkaasti ja tehokkaasti. Mahdolliset poikkeamat on helppo havaita ja niihin voi reagoida heti.
 • Oppiminen ja kehittyminen: Kehittäminen kuuluu jokaisen päivittäiseen työhön. Esimiehet valmentavat tiimiään.

Koko henkilökunta perehtyy SSAB Onen periaatteisiin ja työskentelytapaan kahdeksassa koulutusosiossa.  

Olemme vakuuttuneita siitä, että kaikki sidosryhmät hyötyvät tästä toimintatavasta. Kun me yhtiönä voimme tarjota lisäarvoa asiakkaillemme, samaan aikaan henkilöstö voi kehittyä, omistajat saavat vastinetta sijoituksilleen ja pystymme tarjoamaan hyviä ratkaisuja yhteiskunnan tarpeisiin. 

SSAB One

Alihankkijoille

Lisätietoa SSAB:n tuotantopaikkakunnista alihankkijoille (en).

Lue lisää

SSAB:n työntekijöille

Hyödyllisä linkkejä työntekijöille

Lue lisää

For SSAB employees

 

External web mail SSAB in ssab.com    Log in to the web mail for employees in the ssab.com domain
Extranet login SSAB in Borlänge, Luleå and Stockholm    Extranet employees SSAB (Borlänge, Luleå and Stockholm) 
Extranet login ssab.com     
SSAB in Oxelösund Sales Support   SSAB in Oxelösund Sales Support