5

Johtaminen

SSAB:n organisaatiolle on ominaista hajautettu työskentelytapa, jossa vastuut ja valtuudet on pääasiassa delegoitu eri liiketoiminta-alueille ja tytäryhtiöille.

Hallinnointi

SSAB:n osake on noteerattu Nasdaq Tukholmassa, ja yhtiö noudattaa sen sääntöjä ja määräyksiä sekä soveltaa Ruotsin listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance Code). SSAB:n osake on toissijaisesti listattu myös Nasdaq Helsingissä.

SSAB koostuu kolmesta teräsdivisioonasta: SSAB Special Steels, SSAB Europe ja SSAB Americas sekä kahdesta tytäryhtiöstä: Tibnor ja Ruukki Construction.

SSAB's Corporate Governance