5

Visio

Entistä vahvempi, kevyempi ja kestävämpi maailma.

Yhdessä asiakkaidemme kanssa menemme pidemmälle kuin kukaan muu toteuttaakseen yhä kevyempiä, vahvempia ja kestävämpiä terästuotteita.

Arvot

Arvot ovat periaatteita, jotka ohjaavat yhtiötämme.

Ne muokkaavat kulttuuriamme ja ominaisuuksiamme. Arvot näyttävät kompassin tavoin tekojemme ja käyttäytymisemme suunnan ja kuvaavat niitä asioita, jotka ovat meille tärkeitä. Ne ohjaavat meitä päivittäin tekemään oikeita päätöksiä ja oikeita asioita.

Keskitymme asiakkaan liiketoimintaan

 • Kuuntelemme ja ymmärrämme asiakkaidemme tarpeita.
 • Luomme aktiivisia ja pysyviä asiakassuhteita.
 • Haluamme ansaita asiakkaidemme luottamuksen.
 • Haluamme olla asiakkaidemme innovaatiokumppani.

Kannamme vastuumme

 • Rakennamme kestäviä ja pitkäaikaisia suhteita olemalla ammattimaisia, yhteistyökykyisiä ja rehellisiä.
 • Pidämme lupauksemme.
 • Työskentelemme turvallisesti ja vastuullisesti.
 • Kunnioitamme ihmisiä ja pyrimme monimuotoisuuteen.

Ylitämme odotukset

 • Olemme omistautuneita, kunnianhimoisia ja ylpeitä työstämme.
 • Olemme mutkattomia, tulossuuntautuneita ja tartumme nopeasti toimeen.
 • Emme tee asioita, joka eivät tuota lisäarvoa sidosryhmillemme.
 • Haastamme aina itsemme ja kehitämme asiantuntemustamme saavuttaaksemme parhaat tulokset.

SSAB's market environment

Tavoitteet

SSAB:n strategian ”Taking the lead” tarkoituksena on turvata yhtiön pitkän aikavälin kehitys sekä arvo osakkeenomistajille ja muille sidosryhmille samalla kestävää kehitystä edistäen.

SSAB:n yleisenä tavoitteena on olla yksi maailman kannattavimmista teräsyhtiöistä.

Lue lisää

Taloudelliset tavoitteet


SSAB:llä on kolme taloudellista tavoitetta kolmella eri osa-alueella. 

Osa-alue  

Tavoite

Kannattavuus

SSAB:n tavoitteena on toimialan paras kannattavuus EBITDA-marginaalilla mitattuna vertailuryhmässämme*.

Pääomarakenne

Konsernin liiketoiminta on suhdannekierrosta riippuvaista. Tavoitteena on 30 %:n nettovelkaantumisaste pitkällä aikavälillä.

Osingot

 
Osingonjako sovitetaan suhdannekierron keskimääräiseen tulostasoon, ja pitkällä aikavälillä se muodostaa noin 50 % tuloksesta verojen jälkeen, nettovelkaantumisaste huomioon ottaen. Osinkojen avulla täytyy olla mahdollista myös säätää pääomarakennetta.
* AK Steel, Dillinger, Nucor, Salzgitter, Steel Dynamics, Tata Steel Europe, ThyssenKrupp, US Steel

Kestävän kehityksen tavoitteet

Vuoden 2019 loppuun mennessä SSAB:n tavoitteena on saavuttaa seuraavat tavoitteet:

 •  Hiilidioksidipäästöjen pysyvä vähennys 200 000 tonnilla
 • 300 GWh:n pysyvä vähennys ostetun energian määrässä (sähkö ja polttoaineet)
 • Sivutuotteiden (pois lukien romumetalli) hyödyntämisessä pysyvä 30 000 tonnin parannus kaatopaikkajätteen vähentämiseksi

 • Naisten osuus ylimmän johdon tehtävissä on 30 % vuoden 2019 loppuun mennessä (23 % vuonna 2015).

Ympäristötavoitteiden lisäksi SSAB on päivittänyt sosiaalisen vastuun tavoitteitaan, ml. kehityskeskusteluihin, liiketoimintaetiikkaan, hyvään liiketapaan (Code of Conduct) ja toimitusketjun hallintaan liittyviä tavoitteitaan. Yhtiö panostaa myös parannuksiin muilla vastuullisuuteen liittyvillä alueilla, kuten SSAB:n erikoislujien terästen käytön tuottamiin ympäristöhyötyihin sekä työterveyteen ja turvallisuuteen: SSAB:n tavoitteena on olla maailman turvallisin teräsyhtiö.

SSAB's targets