5

Käytä erikoislujia teräksiä ja vähennä hiilidioksidipäästöjä – SSAB EcoUpgraded -konsepti

Erikoislujiin teräksiin siirtyminen ja uudet rakenteet käyttökohteissa ovat osa-alueita, joissa SSAB tekee tiivistä yhteistyötä asiakkaidensa kanssa. Erikoislujaan teräkseen vaihtamisen etuja ovat esimerkiksi käyttökohteen pienempi paino, parempi polttoainetehokkuus ja pidempi käyttöikä. Kaikki nämä ovat keskeisiä tekijöitä tuotteiden hiilijalanjäljen pienentämisessä.

EcoUpgraded-ohjelman tavoitteena on löytää käyttökohteita, joissa voidaan vähentää käytönaikaisia hiilidioksidipäästöjä. SSAB voi verrata käyttökohteiden käytönaikaisten hiilidioksidipäästöjen potentiaalisia vähennyksiä tuotannonaikaisiin hiilidioksidipäästöihin, ja tätä kautta löytää tuotteita, joissa erikoislujan teräksen käytöstä olisi eniten hyötyä.

1. Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen

SSAB EcoUpgraded -konseptin avulla hiilidioksidipäästöt vähenevät sekä teräksentuotannossa että koneiden elinkaaren aikana. Materiaali- ja kuljetustehokkuus pienentävät hiilidioksidipäästöjä.

Koneista voidaan tehdä kevyempiä käyttämällä erikoislujaa terästä (pienempi teräksentuotanto). Kulutusta kestävästä erikoislujasta teräksestä valmistetut koneet myös kestävät kauemmin (pidempi käyttöikä). Kun kone on kevyempi, se tekee samat työt vähemmällä polttoaineella (pienempi paino). Kun ajoneuvo on kevyempi, sen hyötykuormaa voidaan kasvattaa, jolloin saman kuorman kuljettamiseen tarvitaan vähemmän ajokertoja (suurempi kapasiteetti).

2. Osuudet hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä

Hiilidioksidipäästöjen vähentymismäärä riippuu käyttökohteesta ja siitä, onko sen rakenteen kannalta paino kriittinen tekijä vai ei. Jos paino ei ole kriittinen tekijä rakenteessa, hiilidioksidipäästöt vähenevät pienemmän painon ja teräksentuotannon kautta. Jos paino on kriittinen tekijä rakenteessa, vähennyksiä tuo myös suurempi kapasiteetti. Kulutusteräksen käyttö pidentää myös koneiden käyttöikää.

3. Hiilidioksidin takaisinmaksuaika

Siirtymällä käyttämään SSAB:n erikoislujia teräksiä  valmistajat voivat kompensoida teräksentuotannon aiheuttamat hiilidioksidipäästöt nopeasti koneiden käytön aikana. Kun kriittinen piste on saavutettu, käyttökohteen päästövähennykset jatkuvat ja ovat moninkertaisia alkuperäisiin päästöihin verrattuna.

EcoUpgraded-konseptiin liittyviä arvioita ja laskelmia

Esimerkkejä käyttökohteista

Päästövähennysten määrä ja takaisinmaksuajan pituus ovat tuotekohtaisia. Olemme koonneet joitakin esimerkkejä eri toimialoilta (perävaunut ja rungot, kuorma-autot ja bussit, kierrätys, raaka-aineiden käsittely, nostolaitteet, rakennusalan koneet ja ajoneuvot sekä autoteollisuus) ja laskeneet esimerkkisäästöt.

Pyydä lisätietoja eduista, joita voit saavuttaa erikoislujien terästen käytöllä omassa sovelluksessasi sekä mahdollisuuksista vähentää hiilidioksidipäästöjä käytön aikana.