Kestävän kehityksen mukaisia rakentamisen ratkaisuja

Ruukki Construction tarjoaa kestävän kehityksen mukaisia rakentamisen tuotteita ja palveluja rakennusten seiniin ja kattoihin, eli kuorirakenteisiin. Yhtiön palveluihin kuuluvat kuorirakenteiden ja vesikaton suunnittelu, valmistus ja asennus. Palvelut ovat saatavana tuotekohtaisesti tai kokonaisuutena optimoituna kaikki samalta toimittajalta.

Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluvat teräksestä valmistetut rakentamisen tuotteet, kuten seinissä ja katoissa käytettävät sandwich-paneelit, profiloidut kantavat poimulevyt ja kattotuotteet. Ruukki Construction palvelee asiakkaitaan taloudellisesti, teknisesti ja arkkitehtonisesti huippuluokkaisilla tuotteilla, joissa kestävän kehityksen mukainen toiminta kattaa koko rakennuksen elinkaaren. 

Ympäristötietoisesta rakentamisesta on tullut käytäntö. Terveellisten ja laadultaan korkeampien rakennusten toteuttaminen on noussut tavoitteissa ympäristötietoisuuden rinnalle.
Verrattuna perinteisiin paneeleihin, voidaan energiakuluissa säästää 20%, kun rakennuksessa käytetään Ruukin energiapaneeleja

 

Kestävämpiä rakennuksia

Ruukki Constructionin kestävän kehityksen strategiassa tärkeimpiä tekijöitä ovat energiatehokkaat ratkaisut, materiaalitehokkaat tuotteet ja aktiivinen innovointi.

Ruukki energiapaneeli on ollut markkinoilla muutaman vuoden ja vakiintunut kiinteäksi osaksi Ruukin tuotevalikoimaa. Ruukki energiapaneelit tarjoavat hyvän eristyksen ja ilmatiiviyden, ja niiden avulla vuosittaista energiankulutusta voidaan pienentää jopa 20% perinteisiin paneeleihin tai muihin julkisivuratkaisuihin verrattuna.

Ruukki life -paneelissa käytetään kierrätettyjä materiaaleja, mikä pienentää valmistuksenaikaisia hiilidioksidipäästöjä 20%:lla. Ruukki life -paneelit ovat osoittautuneet suosituiksi etenkin Pohjoismaissa. Nykyään merkittävä osa Pohjoismaissa valmistetuista paneeleista onkin life-tyypin paneeleja.

Ruukki Constructionin aurinkoenergiaratkaisut kattoihin ja julkisivuihin mahdollistavat aurinkoenergian käytön kuuman talousveden ja asuintilojen lämmitykseen sekä sähköntuotantoon. Solar-tuoteperhe tuotiin markkinoille vuonna 2014. Kiinnostus näitä uusia ratkaisuja kohtaan on kasvanut hitaasti mutta vakaasti. Saatavana on myös Solar-tuotepakkauksia, joiden ansiosta näiden järjestelmien ostaminen on helppoa kuluttajalle.

Koska fyysisellä rakennuksella on aina toiminnallinen sekä lähiympäristöä muokkaava vaikutus, Ruukki Construction tarjoaa asiakkailleen parhaan mahdollisen keinovalikoiman kestävän kehityksen edistämiseen arkkitehtuurin keinoin. Ruukki Constructinin julkisivutuotteet antavat laajat mahdollisuudet sovittaa rakennus lähiympäristöönsä. Liberta Solar, Ruukki on-wall solar ja Ruukki emotion ovat esimerkkejä uusista mahdollisuuksista kestävän kehityksen esiin tuomisessa rakennuksen pintaverhouksen avulla.

Arvoa asiakkaalle kestävällä rakentamisella

Ruukki on viime vuosina kehittänyt rakentamisen tuotteita, joita käyttämällä asiakkaat ovat saaneet varsinaisen tuotteen ohella myös lisähyötyjä, esimerkiksi energiankäytössä. 
Ruukki Construction oli mukana rakentamassa Hämeenlinnan Ammattikorkeakoulun kampuksella sijaitsevaa teollisuushallia, joka täyttää jo nyt tulevat vaatimukset lähes nollaenergiarakentamisesta. Halli valmistui vuonna 2015. Projektin uraauurtava liiketoimintakonsepti takaa kannattavan sijoituksen energiatehokkaiden rakennusten omistajille.

Rakennusprojektin lisäinvestoinnit onnistuttiin pitämään erittäin vähäisinä. Rakennusratkaisun analyysi osoittaa, että arvioidut energiankulutusarvot ovat jopa 20% alhaisemmat ja investoinnin tuotto parempi kuin vertailukohtana käytetyssä, erittäin energiatehokkaassa ratkaisussa. Seuraavaksi pilottiprojektin ensimmäisen vuoden energiasäästöt varmistetaan ja liiketoimintamallia esitetään muihin asiakasprojekteihin.

Valmiissa rakennuksessa on käytetty useita Ruukki Constructionin innovatiivisia energiaratkaisuja: energiapaneeleja, aurinkoenergiaratkaisuja, energiapaaluja ja muita moderneja tapoja tuottaa energiaa siten, että täytetään hallin energiakäytön vaatimukset. Rakennus ja sen kestävän kehityksen arvot ovat herättäneet laajaa mielenkiintoa rakennuttajien keskuudessa.

""
5