5

Kestävän kehityksen mukaisia rakentamisen ratkaisuja

Ruukki Constructionin palvelut kattavat rungon, kuorirakenteiden ja vesikaton suunnittelun, valmistuksen ja asennuksen. Palvelut ovat saatavana tuotekohtaisesti tai kokonaisuutena optimoituna kaikki samalta toimittajalta.

Tuotevalikoima sisältää terästä hyödyntäviä rakenteita, kuten teräsrunkoja ja sandwich-seinäpaneeleita sekä profiloituja rakentamisen komponentteja, esimerkiksi kantavia poimulevyjä sekä asuinrakentamisessa käytettäviä kattotuotteita. 

Tavoitteena on taloudellisesti, teknisesti ja arkkitehtonisesti suorituskykyiset tuotteet ja kestävä kehitys asiakkaidemme rakennusten elinkaaren kaikissa vaiheissa. 

Haastavasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta asiakkaat ovat kiinnostuneita energiatehokkuudesta ja vihreistä arvoista.

Kestävämpiä rakennuksia

Energiatehokkaat ratkaisut, materiaalitehokkaat tuotteet ja aktiivinen innovointi ovat tärkeimpiä tekijöitä Ruukki Constructionin kestävän kehityksen strategiassa. 

Ruukki energiapaneeli on ollut markkinoilla muutaman vuoden ja vakiintunut kiinteäksi osaksi Ruukin tuotevalikoimaa. Ruukki energiapaneelit tarjoavat hyvän eristyksen ja ilmatiiviyden, ja niiden avulla vuosittaista energiankulutusta voidaan pienentää jopa 20 % perinteisiin paneeleihin tai julkisivuratkaisuihin verrattuna.

Ruukki life-paneelissa käytetään kierrätettyjä materiaaleja, mikä pienentää näiden tuotteiden valmistuksen vaikutusta ilmaston lämpenemiseen jopa 20 %. Ruukki life-paneelit ovat osoittautuneet suosituiksi etenkin Pohjoismaissa. Nykyään merkittävä osa Pohjoismaissa valmistetuista paneeleista onkin life-tyypin paneeleja.

Ruukki Constructionin aurinkoenergiaratkaisut kattoihin ja julkisivuihin mahdollistavat aurinkoenergian käytön kuuman talousveden ja asuintilojen lämmitykseen sekä sähköntuotantoon. Solar-tuoteperhe tuotiin markkinoille vuonna 2014. Kiinnostus näitä uusia ratkaisuja kohtaan on kasvanut hitaasti mutta vakaasti. Saatavana on myös Solar-tuotepakkauksia, joiden ansiosta näiden järjestelmien ostaminen on helppoa kuluttajalle. 

Koska fyysisellä rakennuksella on aina toiminnallinen sekä lähiympäristöä muokkaava vaikutus, Ruukki Construction tarjoaa asiakkailleen parhaan mahdollisen keinovalikoiman kestävän kehityksen edistämiseen arkkitehtuurin keinoin. Runkoratkaisut mahdollistavat tilojen muunneltavuuden ja rakennuksen tehokkaan käytön myös pitkällä aikavälillä. Ruukki Constructinin julkisivutuotteet antavat laajat mahdollisuudet sovittaa rakennus lähiympäristöönsä. Liberta Solar, Ruukki on-wall solar ja Ruukki emotion ovat esimerkkejä uusista mahdollisuuksista kestävän kehityksen esiin tuomisessa rakennuksen pintaverhouksen avulla.

 

Arvoa asiakkaalle kestävällä rakentamisella

Muutaman viime vuoden aikana Ruukki Construction on kehittänyt asiakkaille arvoa tuottavaa, kestävää valikoimaansa sisällyttämällä siihen tuotteiden lisäksi myös liiketoimintakonsepteja, joiden avulla loppukäyttäjät pääsevät hyödyntämään tuotteiden arvoa tehokkaammin. Ruukki Construction oli mukana rakentamassa Hämeenlinnan Ammattikorkeakoulun kampuksella sijaitsevaa hallia, joka täyttää jo nyt tulevat vaatimukset lähes nollaenergiarakentamisesta. Halli valmistui vuonna 2015. Projektin uraauurtava liiketoimintakonsepti takaa kannattavan sijoituksen energiatehokkaiden rakennusten omistajille.

Rakennusprojektin lisäinvestoinnit onnistuttiin pitämään erittäin vähäisinä. Rakennusratkaisun analyysi osoittaa, että arvioidut energiankulutusarvot ovat jopa 20 % alhaisemmat ja investoinnin tuotto parempi kuin vertailukohtana käytetyssä, erittäin energiatehokkaassa ratkaisussa. Seuraavaksi pilottiprojektin ensimmäisen vuoden energiasäästöt varmistetaan ja liiketoimintamallia esitetään muihin asiakasprojekteihin.

Valmiissa rakennuksessa on käytetty useita Ruukki Constructionin innovatiivisia energiaratkaisuja: energiapaneeleja, aurinkoenergiaratkaisuja, energiapaaluja ja muita moderneja tapoja tuottaa energiaa siten, että täytetään hallin energiakäytön vaatimukset. Rakennus ja sen kestävän kehityksen arvot ovat herättäneet laajaa mielenkiintoa rakennuttajien keskuudessa.