SSAB:n painopisteenä kestävä kehitys

Pohjoismaiden alueella SSAB pyrkii optimoimaan omien sivutuotteiden, kierrätysteräksen ja jätteen arvon painottaen kestävää kehitystä ja arvon luomista.

SSAB:n Kierrätystoiminnot kattavat koko arvoketjun tutkimus- ja kehitystyöstä sekä tuotannosta markkinointiin ja myyntiin. Toiminnot koostuvat pääasiassa kolmesta osasta: materiaalien kierrättämisestä omaan tuotantoon, sivutuotteiden käsittelystä ja myynnistä ulkoisesti sekä sellaisen jätteen käsittelystä, jota ei voida kierrättää tuotantoon tai jalostaa uusiksi tuotteiksi. Tähän sisältyy Pohjoismaissa kaatopaikoille lähetettävän materiaalin käsittely. SSAB toimittaa sivutuotteita maailmanlaajuisesti. Vuosittain käsitellään noin neljä miljoonaa tonnia sivutuotteita: noin puolet kierrätetään omaan tuotantoon ja kolmannes myydään ulkopuolisille asiakkaille. Jäljelle jäävä osa joko käytetään sisäisen infrastruktuurin rakentamisessa tai välivarastoidaan. Vain noin 5 % toimitetaan kaatopaikalle.
5