Kestävät toiminnot

SSAB siirtyy vaiheittain fossiilivapaaseen teräksentuotantoon HYBRIT-hankkeen avulla ja eliminoimalla muut fossiiliset päästölähteet, jotta koko tuotantoprosessi on fossiilivapaa.

Steel production

Kaksi teräksen valmistusprosessia

Teräksen valmistukseen on kaksi eri tapaa. Prosessit eroavat toisistaan eniten siinä, mitä raaka-ainetta niissä käytetään: rautamalmia vai kierrätysmetallia.

Ensimmäinen fossiilivapaissa teräksissä

SSAB siirtyy vaiheittain fossiilivapaaseen teräksentuotantoon HYBRIT-hankkeen avulla ja eliminoimalla muut fossiiliset päästölähteet, jotta koko tuotantoprosessi on fossiilivapaa.

Hiilidioksiditehokkuus SSAB:llä

SSAB on sitoutunut jatkuvaan ympäristötyöhön, jolla pyritään minimoimaan toimintojemme haitalliset ympäristövaikutukset.

Energiatehokkuus SSAB:llä

Terästuotannon energiatehokkuus on tärkeässä asemassa SSAB:llä. Energiatehokkuuden parantaminen pienentää kustannuksia ja vähentää SSAB:n ympäristöjalanjälkeä.

Materiaali tuotannossa

Terästuotannon päästöjä hallitaan ja voidaan vähentää entisestään parantamalla jatkuvasti prosessien materiaali- ja energiatehokkuutta.