Resurssitehokkaat toiminnot

SSAB:lle kiertotalous on tärkeä osa tehokasta ympäristövaikutusten minimointia. Teemme jatkuvaa työtä optimoidaksemme sivutuotteiden, kierrätysteräksen ja jätteen arvon.

Steel production

Kaksi teräksen valmistusprosessia

Teräksen valmistukseen on kaksi eri tapaa. Prosessit eroavat toisistaan eniten siinä, mitä raaka-ainetta niissä käytetään: rautamalmia vai kierrätysmetallia.

Ensimmäinen fossiilivapaissa teräksissä

SSAB siirtyy vaiheittain fossiilivapaaseen teräksentuotantoon HYBRIT-hankkeen avulla ja eliminoimalla muut fossiiliset päästölähteet, jotta koko tuotantoprosessi on fossiilivapaa.

Hiilidioksiditehokkuus SSAB:llä

SSAB on sitoutunut jatkuvaan ympäristötyöhön, jolla pyritään minimoimaan toimintojemme haitalliset ympäristövaikutukset.

Energiatehokkuus SSAB:llä

Terästuotannon energiatehokkuus on tärkeässä asemassa SSAB:llä. Energiatehokkuuden parantaminen pienentää kustannuksia ja vähentää SSAB:n ympäristöjalanjälkeä.

Materiaali tuotannossa

Terästuotannon päästöjä hallitaan ja voidaan vähentää entisestään parantamalla jatkuvasti prosessien materiaali- ja energiatehokkuutta.

5