Energiatehokkuus

SSAB:n tuotantoprosessit ovat energiaintensiivisiä. Systemaattinen energiatehokkuuden hallinta ja energian talteenotto kaikissa toimipaikoissa sekä sähköntuotanto prosessikaasuista tietyissä terästehtaissa varmistavat energian tehokkaan käytön ja pienemmän päästöt.

Energiatehokkuuden jatkuva parantaminen

Energiatehokkuuden hallintaa tuetaan järjestelmällisesti kaikilla tuotantolaitoksillamme pääasiassa ISO 14001 -työn osana.

SSAB:n tavoitteena oli vähentää ostetun energian käyttöä 400 GWh:lla vuoden 2020 loppuun mennessä (noin 5 % vertailuvuoden 2014 tasoon verrattuna). Vuoden 2020 loppuun mennessä saavutimme noin 483 GWh eli 121 % tavoitteesta. Tavoitteeseen päästäksemme teimme lukuisia toimenpiteitä, joista esimerkkejä ovat

  • Luulajan tehtaan masuunin uusi, entistä tehokkaampi ja sähköä säästävä puhallin
  • Useiden SSAB:n toimipisteiden paineilma- ja hydrauliikkalaitteiden ainejärjestelmien ja masuunin ohjausjärjestelmien optimointi
  • Borlängen tehtaan uudelleenkuumennusuunin happilanssi
  • vanhojen lamppujen korvaaminen LED-ratkaisuilla Oxelösundissa, Luulajassa, Borlängessä, Mobilessa ja Montpelierissä
  • Uuden, entistä tehokkaamman voimalaitoksen käyttöönotto Raahessa.

 

Vuonna 2020 SSAB:n energian (sähkön, ostettujen polttoaineiden ja ostetun lämmön) kokonaiskulutus oli 9 083 (9 088) GWh ja energiaintensiteetti oli 1 203 (1 188) kWh raakaterästonnia kohden (terästehtaiden ja valssaamojen sähkö ja ostetut polttoaineet mukaan luettuna). Vuonna 2020 SSAB:n raakateräksen tuotanto oli 7 535 (7 623) tuhatta tonnia. Myös tuotannon vakaus vaikuttaa energiankäytön tehokkuuteen.

Energialähteet – tavoitteena fossiilivapaa energia

Tärkeimmät SSAB:n tuotantolaitoksilla käytetyt polttoaineet ovat prosessikaasut, maakaasu, propaani ja – vielä tällä hetkellä – raskas polttoöljy. SSAB:n koksiuunien ja masuunien prosessikaasuja käytetään ensisijaisesti korvaamaan ulkoisilta toimittajilta hankittavien polttoaineiden käyttöä uuneissa, ja lisäksi niillä tuotetaan energiaa voimalaitoksissa. Maakaasua, propaania ja öljyä käytetään masuunien kuumentamiseen. SSAB:n tuotantoprosesseissa ei nykyisellään käytetä uusiutuvia polttoaineita. Koska kuitenkin haluamme toimia täysin fossiilivapaasti vuoteen 2045 mennessä, yksi tärkeistä tavoitteistamme on, että toiminnassamme ei synny lainkaan polttoainepäästöjä. Tämän vuoksi sähköistämme prosesseja ja lisäämme biopolttoaineiden käyttöä.

Tällä hetkellä yksittäisistä energianlähteistä käytämme eniten sähköä. Sen osuus energian kokonaiskulutuksesta on noin 50 %. Yhdysvalloissa sähkö on tärkein energianlähde, sillä sitä käytetään kierrätysteräksen sulattamiseen valokaariuuneissa. Kierrätyspohjaisia valokaariuuneja käyttävillä Iowan tuotantolaitoksilla Yhdysvalloissa suunnitellaan siirtymistä yksinomaan uusiutuvaan energiaan, pääasiassa tuulisähköön, vuoteen 2022 mennessä, mikä vastaa SSAB:n konsernilaajuisia tavoitteita. SSAB:n Yhdysvaltain-toiminnoissa voidaan siis tarjota myös fossiilivapaita terästuotteita kierrätysteräksen ja Ruotsissa HYBRIT-hankkeessa kehitetyn rautasienen avulla jo vuodesta 2026 alkaen.

Terästehtaiden energian talteenotto vähentää CO2 -päästöjä

Energiatehokkuuden parantamiseksi energiavirrat kierrätetään tuotantoprosessissa (katso kuva). Raudan ja teräksen tuotantoprosesseissa syntyy kaasuja esimerkiksi masuuneista, koksiuuneista ja konverttereista. Lisäksi syntyy höyryä ja kuumaa vettä. Nämä energiavirrat voidaan hyödyntää täysin sähkön- ja lämmöntuotannossa, mikä säästää polttoainetta ja vähentää hiilidioksidipäästöjä. Talteenotettua lämpöä on käytetty kaukolämmön tuotantoon Luulajassa, Raahessa ja Oxelösundissa 1980-luvulta lähtien, ja sen osuus paikallisesta kaukolämmöstä on noin 90 prosenttia. Vuonna 2020 SSAB tuotti talteenotetusta energiasta 1 184 (1 056) GWh sähköä ja toimitti 1 097 (1 165) GWh kaukolämpöä.

 

5