Ensimmäinen fossiilivapaissa teräksissä

SSAB on ottanut johtoaseman matkalla kohti fossiilivapaata terästeollisuutta. Olemme mukana HYBRIT-hankkeessa, jonka avulla haluamme tuoda fossiilivapaan teräksen markkinoille maailman ensimmäisenä teräsyhtiönä jo vuonna 2026. Koko yhtiön toiminnan on määrä olla fossiilivapaata vuoteen 2045 mennessä.

SSAB tuo fossiilivapaan teräksen ensimmäisenä markkinoille HYBRIT-teknologian avulla

Yhdessä kumppaniemme ja asiakkaidemme kanssa haluamme luoda fossiilivapaan arvoketjun kaivokselta lopputuotteeseen.

Vuonna 2016 yhdistimme voimamme LKAB:n (Euroopan suurin rautamalmintuottaja) ja Vattenfallin (yksi Euroopan suurimmista sähköntuottajista) kanssa ja käynnistimme HYBRIT-hankkeen, jonka tavoitteena on mullistaa teräksenvalmistus. Yhteishankkeen myötä rautamalmipohjaisessa teräksenvalmistuksessa perinteisesti käytetty koksi on tarkoitus korvata fossiilivapaalla sähköllä ja vedyllä. Lopputulos on ainutlaatuinen: maailman ensimmäinen fossiilivapaa teräksenvalmistustekniikka, jonka hiilijalanjälki on käytännössä olematon.

Terästeollisuus on eniten hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien teollisuudenalojen joukossa. Alan päästöt ovat 7 % koko maailman hiilidioksidipäästöistä. Väestönkasvun ja kaupungistumisen odotetaan kasvattavan teräksen maailmanlaajuista kysyntää vuoteen 2050 mennessä. Kierrätysmetalli ei riitä vastaamaan uuden teräksen kasvavaan kysyntään. Terästeollisuuden aiheuttama hiilijalanjälki onkin merkittävä haaste sekä Euroopalle että koko maailmalle. Ruotsilla on ainutlaatuiset edellytykset toteuttaa hanke, sillä maassa tuotetaan paljon fossiilivapaata sähköä, sen rautamalmivarannot ovat erittäin laadukkaita ja terästeollisuus on pitkälle erikoistunut ja innovatiivinen. SSAB on aloittanut selvitykset hankkeen laajentamiseksi myös Suomeen.

Kaikkien tuotantolaitosten muutos:

SSAB vähentää hiilidioksidipäästöjään Ruotsissa 25 %:lla vuoteen 2025 mennessä vaihtamalla Oxelösundissa sijaitsevan masuunin valokaariuuniksi. Vuosina 2030–2040 on tarkoitus korvata Luulajan ja Raahen masuunit, jotta suurin osa hiilidioksidipäästöistä saadaan poistettua.

Iowan tuotantolaitoksilla suunnitellaan siirtymistä yksinomaan uusiutuvaan energiaan vuoteen 2022 mennessä. SSAB:n Amerikan-toiminnoissa voidaan siis tarjota fossiilivapaita terästuotteita kierrätysteräksen ja Ruotsin HYBRIT-hankkeessa valmistetun rautasienen avulla jo vuodesta 2026 alkaen. Samaan aikaan valssaamoissamme ja lämpökäsittelylaitoksissamme on aloitettu vaiheittainen fossiilisista polttoaineista luopuminen fossiilivapaan toiminnan takaamiseksi vuoteen 2045 mennessä.


HYBRIT timeline

Phases

Toteutettavuutta koskeva ennakkotutkimus

Vuosina 2016–2017 tehtiin hankkeen toteutettavuutta koskeva ennakkotutkimus. Johtopäätös oli, että nykyisillä sähkön, hiilen ja hiilidioksidipäästöjen hinnoilla fossiilivapaa teräs olisi noin 20–30 % kalliimpaa kuin perinteisesti tuotettu teräs. Kun fossiilivapaan sähkön hinta laskee ja hiilidioksidipäästöjen hinta nousee Euroopan unionin päästökauppajärjestelmän (ETS) myötä, fossiilivapaa teräs on ennakkotutkimuksen tulosten mukaan tulevaisuuden markkinoilla kilpailukykyinen perinteisen teräksen kanssa.

Pilottivaihe

Fossiilivapaan teräksentuotannon ainutlaatuisen koelaitoksen rakentamistyöt aloitettiin SSAB:n tehdasalueella Luulajassa kesällä 2018. Koelaitoksessa tuotetaan veden elektrolyysillä vetyä, jota testataan rautamalmin suorapelkistykseen rautasienen eli suorapelkistetyn raudan (Direct Reduced Iron, DRI) valmistamiseksi. Tämän jälkeen suorapelkistettyä rautaa käytetään ensiömateriaalina kierrätysmetallin kanssa terästuotannossa. Koelaitoksen odotetaan valmistuvan vuonna 2020.

Kesällä 2019 aloitettiin myös fossiilivapaan pelletöintilaitoksen rakennustyöt LKAB:n kaivosalueella Malmbergetissä, Ruotsissa. Fossiilivapaat polttoaineet korvataan laitoksessa biopolttoaineilla, jolloin rautamalmipellettejä voidaan valmistaa fossiilittomasti.

Lisäksi pilottivaiheessa on määrä rakentaa 25–35 metriä maanpinnan alapuolella sijaitseva vetyvarasto LKAB:n Svartöbergetin alueelle Luulajaan, parhaillaan rakennettavan koelaitoksen lähelle. Vetyvaraston suunnitellaan olevan käytössä 2022–2024.

Pilottivaiheen kokonaiskustannuksiksi arvioidaan noin 2 miljardia Ruotsin kruunua. Ruotsin energiavirasto rahoittaa pilottivaiheesta yli 599 miljoonaa kruunua, ja SSAB, LKAB ja Vattenfall vastaavat kukin kolmanneksesta jäljelle jääneestä osuudesta.

Demonstraatiovaihe

Vastikään SSAB, LKAB ja Vattenfall ilmoittavat aikaistavansa HYBRIT-hankkeen demonstraatiovaihetta kolmella vuodella. Uutena tavoitteena on demonstraatiolaitoksen valmistuminen vuoteen 2025 mennessä, samaan aikaan kun yksi SSAB:n Oxelösundin masuuneista vaihdetaan valokaariuuniksi. Näin SSAB voi tuottaa rautamalmipohjaista fossiilivapaata terästä kaupalliseen käyttöön jo vuonna 2026. Asiakkaat ovat yhä kiinnostuneempia arvoketjunsa hiilijalanjäljen pienentämisestä, mikä tekee fossiilivapaasta teräksestä erittäin lupaavan premium-tuotteen.
Hybrit plant
HYBRIT plant under construction in Luleå
HYBRIT-hankkeen toteutuminen vaatii merkittävää kansallista panostusta valtioilta, tutkimuslaitoksilta ja korkeakouluilta. Hankkeen menestyminen edellyttää jatkuvaa fossiilivapaan sähkön saatavuutta, entistä parempaa infrastruktuuria, suurjänniteverkkojen nopeaa laajentamista, lupaprosessien jouduttamista, hallituksen aktiivista tukea pilotti- ja demonstraatiolaitoksille sekä pitkän aikavälin EU-tason tukea.

Esitykset

Tuoreimmat uutiset

joulu 11 2019

SSAB, LKAB ja Vattenfall kannattavat uusia kunnianhimoisia ilmastotavoitteita

HYBRIT-hankkeen perustajat SSAB, LKAB ja Vattenfall toivottavat tervetulleiksi Madridin COP25 -ilmastokokouksessa esitellyt uudet kunnianhimoiset ilmastotavoitteet. Yhtiöt painottavat, että teollisuuden muutos edellyttää voimakkaita toimenpiteitä ja haluavat fossiilivapaaseen tuotantoon tähtäävällä HYBRIT-hankkeella osoittaa, että nollapäästöt ovat saavutettavissa myös terästeollisuudessa.

joulu 4 2019

SSAB aloittaa Suomessa tutkimuksen fossiilivapaan teräksen tavoitteessaan

SSAB aloittaa Suomessa tutkimuksen liittyen fossiilivapaan terästuotannon tavoitteeseensa. HYBRIT-hankkeen rinnalla otetaan seuraava askel kohti kokonaan fossiilivapaata arvoketjua. Yhteistyössä Gasumin, Nesteen ja St1:n kanssa ja Business Finlandin tukemana SSAB käynnistää Energy4HYBRIT-nimisen ennakkotutkimuksen, jossa selvitetään fossiilivapaiden energialähteiden, pääasiassa biomateriaalisivuvirtojen käyttöä korvaamassa fossiilisia polttoaineita tietyissä teräksenvalmistuksen prosesseissa,esimerkiksi valssauksessa. Raahen tehdas on SSAB:n pilottitehtaana.

marras 14 2019

SSAB:stä maailman ensimmäinen fossiilivapaan teräksen valmistaja

Teräsyhtiö SSAB:n tavoitteena on olla maailman ensimmäinen fossiilivapaan teräksen valmistaja. Suunnitelma fossiilivapaan terästuotannon aloittamisesta esiteltiin tänään ensimmäistä kertaa teräsalan yli 400 asiakkaalle ja toimijalle SSAB:n Swedish Steel Prize -seminaarissa Tukholmassa.