5
HYBRIT

HYBRIT - Toward fossil-free steel

SSAB, LKAB ja Vattenfall yhdistivät voimansa ja käynnistivät vuonna 2016 HYBRIT-hankkeen, jonka tavoitteena on mullistaa teräksenvalmistus. Hankkeessa rautamalmipohjaisessa teräksenvalmistuksessa perinteisesti käytetty koksi on tarkoitus korvata vedyllä. Lopputulos on ainutlaatuinen: maailman ensimmäinen fossiilivapaa teräksenvalmistustekniikka, jonka hiilijalanjälki on käytännössä olematon.

Terästeollisuus on eniten hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien teollisuudenalojen joukossa. Alan päästöt ovat 7 % koko maailman hiilidioksidipäästöistä. Väestönkasvun ja kaupungistumisen odotetaan kasvattavan teräksen maailmanlaajuista kysyntää vuoteen 2050 mennessä. Terästeollisuuden aiheuttama hiilijalanjälki onkin tästä syystä merkittävä haaste sekä Euroopalle että koko maailmalle.

Tästä syystä SSAB, LKAB ja Vattenfall yhdistivät voimansa ja käynnistivät HYBRIT-hankkeen vuonna 2016. Hankkeen tavoitteena on mullistaa teräksenvalmistus. HYBRIT-hankkeessa rautamalmipohjaisessa teräksenvalmistuksessa perinteisesti käytetty koksi on tarkoitus korvata vedyllä. Lopputulos on ainutlaatuinen: maailman ensimmäinen fossiilivapaa teräksenvalmistustekniikka, jonka hiilijalanjälki on käytännössä olematon.

Ruotsilla on ainutlaatuinen mahdollisuus toteuttaa tällainen hanke, sillä maassa on paljon fossiilivapaalla energialla tuotettua sähköä, alueen rautamalmivarannot ovat Euroopan laadukkaimpia ja terästeollisuus on pitkälle erikoistunut ja innovatiivinen. HYBRIT on aloittanut selvitykset hankkeen laajentamiseksi myös Suomeen.

Vuosina 2016-2017 tehtiin hankkeen ennakkotutkimus (prefeasibility study). Johtopäätös oli, että nykyisillä sähkön-, hiilen ja hiilidioksidipäästöjen hinnoilla, fossiilivapaa teräs olisi noin 20-30 % kalliimpaa kuin perinteisesti tuotettu teräs. Alenevilla fossiilivapaan sähkön hinnoilla ja Euroopan unionin päästökauppajärjestelmän (ETS) seurauksena nousevilla hiilidioksidipäästöjen hinnoilla fossiilivapaa teräs ennakkotutkimuksen tulosten mukaan on tulevaisuuden markkinoilla kilpailukykyinen perinteisen teräksen kanssa. 

Omistajat (SSAB, LKAB ja Vattenfall) näyttivät vihreää valoa HYBRIT-hankkeen seuraavalle vaiheelle, joten kesällä 2018 aloitettiin ainutlaatuisen pilottilaitoksen rakennustyöt SSAB:n tuotantolaitosten yhteydessä Luulajassa, Pohjois-Ruotsissa. 

Pilottivaiheen kokonaiskustannuksiksi arvioidaan noin 1,4 miljardia Ruotsin kruunua. Ruotsin energiavirasto rahoittaa pilottivaiheesta yli 500 miljoonaa kruunua ja kolme omistajaa vastaavat kukin kolmanneksesta jäljelle jääneestä osuudesta. Ruotsin energiavirasto on aiemmin tukenut ennakkotutkimusta ja tutkimusprojektia 60 miljoonalla kruunulla.

Jo ennen kuin täysin fossiilivapaa teräksentuotanto on käynnissä, aikoo SSAB vähentää hiilidioksidipäästöjään Ruotsissa noin 25 %:lla jo vuoteen 2025 mennessä korvaamalla Oxelösundin masuunit valokaariuunilla. Vuosina 2030-2040, on tarkoitus korvata myös Luulajan ja Raahen terästehtaiden masuunit valokaariuuneilla ja näin eliminoida suurin osa jäljellejääneistä päästöistä ja saavuttaa tavoite olla täysin fossiilivapaa vuonna 2045.

Hankkeen toteutuminen vaatii kuitenkin jatkossakin kansallista panostusta valtioilta, tutkimuslaitoksilta ja korkeakouluilta. Luodaksemme hyvät edellytykset hankkeelle meidän tulee varmistaa jatkuva fossiilivapaan sähkön saatavuus, parempi infrastruktuuri ja suurjänniteverkkojen nopea laajentaminen, osaamisen kehittäminen ja tutkimusrahoitus sekä nopea päätöksenteko liittyen pilotti- ja demonstraatiolaitosten lupaprosesseihin ja hallituksen aktiivinen tuki pilotti- ja demonstraatiolaitoksille, samoin kuin tuki EU-tasolla pitkän aikavälin edellytysten luomiseksi.

Lisätietoa: www.hybritdevelopment.com

Esitykset

Tuoreimmat uutiset

14 marras
SSAB:stä maailman ensimmäinen fossiilivapaan teräksen valmistaja
Teräsyhtiö SSAB:n tavoitteena on olla maailman ensimmäinen fossiilivapaan teräksen valmistaja. Suunnitelma fossiilivapaan terästuotannon aloittamisesta esiteltiin tänään ensimmäistä kertaa teräsalan yli 400 asiakkaalle ja toimijalle SSAB:n Swedish Steel Prize -seminaarissa Tukholmassa.
3 loka
HYBRIT: Luulajan fossiilivapaan vetykaasun pilottivarastoon 200 milj. kruunun investointi
HYBRIT-hankkeen omistajat SSAB, LKAB ja Vattenfall investoivat 150 miljoonaa Ruotsin kruunua ja Ruotsin energiavirasto lähes 50 miljoonaa kruunua fossiilittoman vetykaasun varastointilaitoksen rakentamiseen fossiilivapaan teräksen HYBRIT-pilottilaitoksen läheisyyteen. Investointi on tärkeä askel fossiilivapaan raudan- ja teräksentuotannon tavoitteen saavuttamisessa.
3 loka
HYBRIT: SEK 200 million invested in pilot plant for storage of fossil-free hydrogen in Luleå
SSAB, LKAB and Vattenfall, the owners behind the HYBRIT initiative, are investing SEK 150 million and the Swedish Energy Agency is contributing almost SEK 50 million towards the construction of a storage facility for hydrogen at the HYBRIT pilot plant for fossil-free steel. The investment is an important step towards the goal of fossil-free iron and steel production.
24 syys
Kunnianhimoinen HYBRIT-hanke nostettiin esimerkiksi YK:n ilmastokokouksessa
HYBRIT-yhteishankkeen käynnistäneet SSAB, LKAB ja Vattenfall liittyvät Ruotsin pääministeri Stefan Löfvenin tänään YK:n ilmastotoimintakonferenssissa New Yorkissa julkistamaan Leadership Group for Industry Transition -johtoryhmään. Fossiilivapaaseen teräksentuotantoon tähtäävä HYBRIT-hanke esiteltiin yhtenä kunnianhimoisimmista ja muutosta eteenpäinvievimmistä aloitteista ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Uuden ryhmän tavoitteena on nopeuttaa siirtymistä vähähiilisiin vaihtoehtoihin Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti teollisuudenaloilla, joilla päästöt ovat vaikeasti poistettavissa.
19 syys
SSAB, LKAB ja Vattenfall YK:n ilmastokokouksessa – nettonollapäästöt mahdollisia
HYBRIT-yhteishankkeen aloittaneet SSAB, LKAB ja Vattenfall osallistuvat Climate Week NYC -tapahtumaan ja YK:n ilmastokokoukseen New Yorkissa (Climate Action Summit). Paikan päällä yhtiöt haluavat kertoa, että rauta- ja terästeollisuudessa sekä energiasektorilla nettonollapäästöt ovat mahdollisia.
21 elo
Analyysiyritys on arvioinut SSAB:n maailman parhaaksi teräsyritykseksi fossiilittomuuteen siirtymisessä
Analyysiyritys CDP on valinnut SSAB:n maailman parhaaksi yritykseksi fossiilittomaan teräksentuotantoon siirtymisessä. CDP on arvioinut raportissaan sen, miten hyvin maailman 20 suurinta pörssinoteerattua teräsyhtiötä ovat valmistautuneet vähähiilidioksidipäästöiseen tuotantotapaan siirtymiseen. Kun CDP laati analyysin viimeksi vuonna 2016, SSAB tuli toiselle sijalle.
20 marras
HYBRIT-hanke on jännittävässä vaiheessa
HYBRIT, LKAB:n ja Vattenfallin kanssa käynnistetty hanke fossiilivapaasta teräksestä, on jännittävässä vaiheessa. Kun esitutkimuksen tulokset osoittivat paitsi sen, että tuotantotapa on mahdollinen, myös, että se on taloudellisesti kannattava, päätimme tänä keväänä aloittaa testivaiheen toteuttamisen pilottilaitoksessa. Pilottilaitoksen rakentaminen käynnistettiin tänä kesänä yhdessä Ruotsin pääministerin, varapääministerin ja Ruotsin energiaviraston kanssa, ja rakennustyöt ovat parhaillaan käynnissä.
20 kesä
SSAB ottaa seuraavan askeleen kohti fossiilivapaata tuotantoa
Ruotsin pääministeri Stefan Löfven kääntää tänään symbolisesti ensimmäisen lapiollisen, kun SSAB:n, LKAB:n ja Vattenfallin ainutlaatuisen HYBRIT-pilottilaitoksen rakentaminen alkaa.  Ruotsin energiaviraston tukemat kolme omistajayritystä ovat päättäneet investoida yhdessä 1,4 miljardia Ruotsin kruunua pilottilaitoksiin, joista yksi rakennetaan SSAB:n alueelle Luulajaan. Samalla SSAB ottaa seuraavan tärkeän askeleen kohti tavoitettaan olla täysin fossiilivapaa vuonna 2045.
20 kesä
HYBRIT:Ainutlaatuisen fossiilivapaan teräksen tuottamiseen tähtäävänHYBRIT-pilottilaitoksen rakentaminen aloitetaan
Tänään käynnistyy ainutlaatuisen fossiilivapaan teräksen tuottamiseen tähtäävän HYBRIT-pilottilaitoksen rakentaminen ensimmäisen lapiollisen kääntämisellä tilaisuudessa, jossa pääministeri Stefan Löfven on pääpuhujana.  SSAB, LKAB ja Vattenfall ovat päättäneet yhdessä Ruotsin energiaviraston kanssa investoida 1,4 miljardia Ruotsin kruunua pilottilaitokseen. Tämä tarkoittaa sitä, että HYBRIT-hanke siirtyy nyt seuraavaan vaiheeseen. Tavoitteena on kehittää teollinen fossiilivapaa, rautamalmipohjainen teräksen valmistustapa.
18 kesä
Ainutlaatuinen HYBRIT-pilottilaitos saa tukea Ruotsin energiavirastolta
Ruotsin energiavirasto (Energimyndigheten) on myöntänyt SSAB:n, LKAB:n ja Vattenfallin yhteiselle fossiilivapaan teräksen tuottamiseksi perustamalle HYBRIT-hankkeelle taloudellista tukea 528 miljoonaa Ruotsin kruunua. HYBRIT-hanke voi vähentää Ruotsin kokonaishiilidioksidipäästöjä kymmenellä ja Suomen seitsemällä prosentilla. Sitä pidetään erittäin tärkeänä, mikäli Ruotsi haluaa saavuttaa Pariisin sopimuksen tavoitteet.