HYBRITIN ja fossiilivapaan teräksen aikataulu

Kaikkien SSAB:n tuotantolaitosten muutos

SSAB vähentää hiilidioksidipäästöjään Ruotsissa 25 %:lla jo vuoteen 2025 mennessä vaihtamalla Oxelösundissa sijaitsevan masuunin valokaariuuniksi. Vuosina 2030–2040 on tarkoitus korvata Luulajan ja Raahen masuunit, jotta suurin osa hiilidioksidipäästöistä saadaan poistettua.

Iowan tuotantolaitoksilla Yhdysvalloissa suunnitellaan siirtymistä yksinomaan uusiutuvaan energiaan vuoteen 2022 mennessä. SSAB:n Amerikan-toiminnoissa voidaan siis tarjota myös fossiilivapaita terästuotteita kierrätysteräksen ja Ruotsissa HYBRIT-hankkeessa valmistetun rautasienen avulla jo vuodesta 2026 alkaen. Samaan aikaan valssaamoissamme ja lämpökäsittelylaitoksissamme on aloitettu vaiheittainen fossiilisista polttoaineista luopuminen täysin fossiilivapaan toiminnan takaamiseksi vuoteen 2045 mennessä.

Vaiheet

2016 - 2017

Toteutettavuutta koskeva ennakkotutkimus 


2016
  • Toteutettavuutta koskeva ennakkotutkimus Ruotsin energiaviraston tukemana
  • 4-vuotinen tutkimus - ja kehitysprojekti Ruotsin energiaviraston tukemana

2017
SSAB:n, LKAB:n, ja Vattenfallin yhteisyritys
2018 - 2024

Toteutettavuustutkimus pilottilaitoskokeilut


Helmikuu 2018
Päätös pilottivaiheesta

2019 - 2021
Fossiilivapaan pelletin kokeilut

2020-2024
Vetypohjaiset pelkistys - ja sulatuskokeilut

2021/22 - 2024
Vetyvarasto
2025 - 2045

Kaupallisen mittakaavan tuotantolaitoskokeet ja teknologiamuutokset


2025
  • Oxelösundin masuunin tilalle valokaariuuni
  • HYBRIT - demonstraatiolaitos

2026
SSAB:n fossiilivapaa teräs markkinoille

2030 - 2040
Raahen ja Luulajan masuunien tilalle valokaariuunit

2045
SSAB yrityksenä fossiilivapaa

Toteutettavuutta koskeva ennakkotutkimus

Vuosina 2016–2017 tehtiin hankkeen toteutettavuutta koskeva ennakkotutkimus. Johtopäätös oli, että nykyisillä sähkön, hiilen ja hiilidioksidipäästöjen hinnoilla fossiilivapaa teräs olisi noin 20–30 % kalliimpaa kuin perinteisesti tuotettu teräs. Kun fossiilivapaan sähkön hinta laskee ja hiilidioksidipäästöjen hinta nousee Euroopan unionin päästökauppajärjestelmän (ETS) myötä, fossiilivapaa teräs on ennakkotutkimuksen tulosten mukaan tulevaisuuden markkinoilla kilpailukykyinen perinteisen teräksen kanssa.

Pilottivaihe

Fossiilivapaan teräksentuotannon ainutlaatuisen koelaitoksen rakentamistyöt aloitettiin SSAB:n tehdasalueella Luulajassa kesällä 2018. Koelaitoksessa tuotetaan veden elektrolyysillä vetyä, jota testataan rautamalmin suorapelkistykseen rautasienen eli suorapelkistetyn raudan (Direct Reduced Iron, DRI) valmistamiseksi. Tämän jälkeen suorapelkistettyä rautaa käytetään ensiömateriaalina kierrätysmetallin kanssa terästuotannossa. Koelaitoksen odotetaan valmistuvan vuonna 2020.

Kesällä 2019 aloitettiin myös fossiilivapaan pelletöintilaitoksen rakennustyöt LKAB:n kaivosalueella Malmbergetissä, Ruotsissa. Fossiilivapaat polttoaineet korvataan laitoksessa biopolttoaineilla, jolloin rautamalmipellettejä voidaan valmistaa fossiilittomasti.

Lisäksi pilottivaiheessa on määrä rakentaa 25–35 metriä maanpinnan alapuolella sijaitseva vetyvarasto LKAB:n Svartöbergetin alueelle Luulajaan, parhaillaan rakennettavan koelaitoksen lähelle. Vetyvaraston suunnitellaan olevan käytössä 2022–2024.

Pilottivaiheen kokonaiskustannuksiksi arvioidaan noin 2 miljardia Ruotsin kruunua. Ruotsin energiavirasto rahoittaa pilottivaiheesta yli 599 miljoonaa kruunua, ja SSAB, LKAB ja Vattenfall vastaavat kukin kolmanneksesta jäljelle jääneestä osuudesta.

Demonstraatiovaihe

Vastikään SSAB, LKAB ja Vattenfall ilmoittavat aikaistavansa HYBRIT-hankkeen demonstraatiovaihetta kolmella vuodella. Uutena tavoitteena on demonstraatiolaitoksen valmistuminen vuoteen 2025 mennessä, samaan aikaan kun yksi SSAB:n Oxelösundin masuuneista vaihdetaan valokaariuuniksi. Näin SSAB voi tuottaa rautamalmipohjaista fossiilivapaata terästä kaupalliseen käyttöön jo vuonna 2026. Asiakkaat ovat yhä kiinnostuneempia arvoketjunsa hiilijalanjäljen pienentämisestä, mikä tekee fossiilivapaasta teräksestä erittäin lupaavan premium-tuotteen.
huhti 8 2021

Volvo-konserni ja SSAB yhteistyöhön maailman ensimmäisten fossiilivapaasta teräksestä valmistettujen autojen kehittämiseksi

Volvo-konserni ja SSAB ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen maailman ensimmäisten fossiilivapaiden teräsajoneuvojen tutkimuksesta, kehittämisestä, sarjatuotannosta ja kaupallistamisesta. Jo tänä vuonna Volvo aikoo aloittaa konseptiautojen ja teräksisten komponenttien valmistamisen SSAB:n vetypelkistysprosessilla valmistetusta fossiilivapaasta teräksestä.

huhti 7 2021

HYBRIT: SSAB, LKAB ja Vattenfall rakentavat Luulajaan ainutlaatuisen, neljännesmiljardin Ruotsin kruunun pilottilaitoksen vetykaasun suuren mittakaavan varastointia varten

SSAB, LKAB ja Vattenfall aloittavat fossiilivapaan vetykaasun varastointiin tarkoitetun pilottivaiheen kalliovaraston rakentamisen Luulajaan HYBRIT-pilottilaitoksen läheisyyteen. Se on tärkeä askel kohti fossiilivapaan teräksen arvoketjua. Reilun 250 miljoonan kruunun investointikustannuksiin osallistuvat omistajayhtiöt yhtä suurin osuuksin. ja lisäksi Ruotsin energiavirasto tukee hanketta taloudellisesti.

maalis 24 2021

HYBRIT: SSAB, LKAB ja Vattenfall aloittavat tulevaisuuden fossiilivapaan terästuotannon teollistamisen – maailman ensimmäinen fossiilivapaan rautasienen tuotantolaitos Ruotsin Jällivaaraan

SSAB, LKAB ja Vattenfall ovat nyt ottamassa uuden ja ratkaisevan askeleen fossiilivapaan teräksen tuotannossa maailmanmarkkinoille. HYBRIT-hankkeessa kehitetyn tekniikan teollistaminen alkaa Ruotsin Jällivaarasta (Gällivare), jonne suunnitellaan maailman ensimmäinen fossiilivapaan rautasienen - teräksen raaka-aineen – teollisen mittakaavan tuotantolaitos.