Teräksen tuotanto

Teräksen valmistukseen on kaksi eri tapaa. Prosessit eroavat toisistaan eniten siinä, mitä raaka-ainetta niissä käytetään: rautamalmia vai kierrätysmetallia.

Kierrätysteräspohjaisessa tuotannossa hiilidioksidipäästöt ovat alle kymmenesosa rautamalmipohjaisen teräksentuotannon päästöistä. Koska saatavilla oleva kierrätysteräs kattaa nykyään noin 30 prosenttia uuden teräksen tarpeesta, merkitsee se sitä, että olemme riippuvaisia sekä kierrätysteräksestä valmistetusta että neitseellisistä raaka-aineista tuotetusta teräksestä, joista jälkimmäistä kutsutaan masuuneissa tapahtuvaksi rautamalmipohjaiseksi tuotannoksi. Vuonna 2050 kierrätysmetallipohjainen teräs kattaa arviolta 50 prosenttia tarpeesta, mikä merkitsee sitä, että 50 prosenttia tarpeesta on edelleen täytettävä neitseellisistä raaka-aineista valmistetulla teräksellä.

SSAB:llä rautamalmipohjaista terästä tuotetaan Pohjoismaissa ja kierrätysteräspohjaista terästä Yhdysvalloissa. Vuonna 2014 SSAB:n teräksentuotannosta 45 prosenttia perustui kierrätysteräkseen. SSAB:n Ruotsin ja Suomen terästuotannosta noin 20 prosenttia ja Yhdysvaltain tuotannosta 100 prosenttia perustuu kierrätysteräkseen. Prosessien ympäristöedellytykset ovat täysin erilaiset.

1. Rautamalmipohjainen teräs Ruotsissa ja Suomessa

SSAB:n terästuotanto Pohjoismaissa on rautamalmipohjaista. Raakarauta valmistetaan rautamalmista pelkistämällä niin, että masuuneihin lisätään koksia ja hiiltä. Prosessissa syntyy hiilidioksidia.

Nykyteknologialla ei ole mahdollista valmistaa terästä ilman, että samalla syntyy hiilidioksidia. Prosessia on kehitetty jatkuvasti ja sitä on parannettu niin, että se on äärimmäisen tehokas: prosessikaasut ja jäännösenergia hyödynnetään sähkön ja kaukolämmön tuotantoon.

Kansainväliset vertailut osoittavat, että SSAB:n masuunit edustavat alan kärkeä siinä, kuinka alhaiset niiden hiilidioksidipäästöt raakarautatonnia kohden ovat. Tähän on useita eri syitä: raaka-aineena käytettävien rautapellettien korkea laatu, korkealaatuinen koksi ja tehokkaat prosessit, joiden avulla raakarautaa valmistetaan masuuneissa ilman häiriöitä.

Jätteiden määrän minimoimiseksi talteen otetaan paljon käyttökelpoisia sivutuotteita, kuten lämpöä, kaasua, kuonaa ja pölyä.

 
2. Kierrätysteräspohjainen teräs Yhdysvalloissa

Teräs on yksi maailman kierrätetyimmistä materiaaleista. SSAB:n Yhdysvaltain tehtaissa terästä valmistetaan ainoastaan kierrätysteräksestä. Tuotantoprosessissa käytetään jonkin verran hiiltä ja maakaasua, mutta kierrätysteräksen sulatukseen käytetään pääasiassa sähköä.

Kaiken kaikkiaan hiilidioksidipäästöt jäävät alle kymmenekseen rautamalmipohjaiseen teräksenvalmistukseen verrattuna.