SSAB ja kestävä kehitys

SSAB:n arvoketju

Globalisaatio on muuttanut näkemystämme yritysvastuusta.

Kestävän kehityksen tavoitteet

Julkaistu toukokuussa 2015

Kestävän kehityksen tiedot

Kestävän kehityksen strategia

SSAB:n kestävän kehityksen strategia tukee SSAB:n strategiaa ”Taking the lead”.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

SSAB toivottaa tervetulleeksi uudet kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainability Development Goals, SDGs), jotka liittyvät läheisesti visioomme vahvemmasta, kevyemmästä ja kestävämmästä maailmasta.

Sidosryhmät

SSAB:llä on useita sidosryhmiä. Heidän luottamuksensa SSAB:n kykyyn hallita riskejä ja hyödyntää mahdollisuuksia on tärkeää yhtiön kehitykselle.

SSAB:n olennaisuusanalyysi

SSAB suoritti syksyllä 2014 olennaisuusanalyysin määritelläkseen kestävän kehityksen keskeisimmät ja olennaisimmat näkökohdat.

Vastuullisen liiketoiminnan periaatteet

SSAB:n visio ja arvot ovat yrityskulttuurimme perusta ja muodostavat pohjan periaatteillemme ja johtamisohjeistuksillemme.

Ympäristölainsäädäntö

SSAB toimii globaalisti, ja sitä koskevat monet kansainväliset sopimukset ja erityisesti EU:n ja Yhdysvaltain lainsäädäntö.