SSAB ja kestävä kehitys

Haluamme olla maailman ensimmäinen fossiilivapaa teräsyhtiö. SSAB:n toiminnan ytimessä on visiomme. Pyrimme luomaan vahvemman, kevyemmän ja kestävämmän maailman. Kestävä kehitys on tärkeää sekä meille että asiakkaillemme. Sen vuoksi pyrimme varmistamaan sen, että toimimme eettisellä ja ympäristöystävällisellä tavalla kaikilla markkinoillamme.

Sustainability strategy wheel fi

SSAB:n kestävän kehityksen strategia

SSAB:n uusi kestävän kehityksen strategia ”With the future in mind” rakentuu kahden pääteeman ympärille: ”Ensimmäinen fossiilivapaissa teräksissä” ja ”Johtajuus kestävässä kehityksessä”.

Sustainable business

Kestävän kehityksen tavoitteet

Strategia sisältää sekä pitkän aikavälin päämääriä, että lyhyen aikavälin tavoitteita.

Kestävän kehityksen data

Analysoi SSAB:n kestävän kehityksen dataa taulukoissa tai graafeissa.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

SSAB toivottaa tervetulleeksi uudet kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainability Development Goals, SDGs), jotka liittyvät läheisesti visioomme vahvemmasta, kevyemmästä ja kestävämmästä maailmasta.

Vastuullisen liiketoiminnan periaatteet

SSAB:n visio ja arvot ovat yrityskulttuurimme perusta ja muodostavat pohjan periaatteillemme ja johtamisohjeistuksillemme.

Sidosryhmät

SSAB:llä on useita sidosryhmiä. Heidän luottamuksensa SSAB:n kykyyn hallita riskejä ja hyödyntää mahdollisuuksia on tärkeää yhtiön kehitykselle.

Olennaisuuden arviointi

Vuonna 2019 SSAB toteutti uuden olennaisuusanalyysin, jonka tavoitteena oli määritellä olennaisimmat kestävään kehitykseen liittyvät aiheet uuden kestävän kehityksen strategian ja tavoitteiden muodostamiseksi sekä GRI-raportoinnin sisällön määrittelemiseksi.

5