Kestävän kehityksen tavoitteet

Visiomme muodostaa koko liiketoimintamme ytimen. Pyrimme kaikessa toiminnassamme luomaan vahvemman, kevyemmän ja kestävämmän maailman. Kestävä kehitys on tärkeää myös asiakkaillemme. Sen vuoksi haluamme varmistaa, että toimimme eettisellä ja ympäristöystävällisellä tavalla kaikilla markkinoillamme.

Kestävän tavoitteet

SSAB:n kestävän kehityksen strategia on jaettu kolmeen osaan: Kestävä tuotevalikoima, Kestävät toiminnot ja Vastuullinen kumppani. Vuonna 2017 SSAB asetti uusia tavoitteita kestävälle kehitykselle. SSAB:n kestävän kehityksen strategia on jaettu kolmeen osaan: Kestävä tuotevalikoima, Kestävät toiminnot ja Vastuullinen kumppani.

Kestävä tuotevalikoima

Tavoite

 • 10 miljoonan tonnin vuotuiset vähennykset asiakkaiden CO2-päästöissä vuoteen 2020 mennessä:
  • 8 miljoonan tonnin vuotuiset CO2-vähennykset SSAB EcoUpgraded
  • toimitusten kautta vuoteen 2020 mennessä
  • 2 miljoonan tonnin vuotuiset CO2-vähennykset autoteollisuuden premium-terästen toimitusten kautta vuoteen 2020 mennessä

Tulokset vuonna 2019

 • Vuonna 2019 vähennys asiakkaiden lopputuotteiden käytön aikaisissa hiilidioksidipäästöissä oli yhteensä 9,9 miljoonaa tonnia:
  • 8,3 miljoonaa tonnia SSAB EcoUpgraded -toimitusten kautta
  • 1,6 miljoonaa tonnia autoteollisuuden premium-terästen toimitusten kautta

Kestävät toiminnot

Tavoite

 • Täysin fossiilivapaa toiminta vuoteen 2045 mennessä
 • Tavoitteena on, että vuoden 2020 lopussa SSAB on saavuttanut seuraavat ympäristö- ja energiatavoitteet*:
  • CO2-päästöjen pysyvä vähennys 300 000 tonnilla
  • 400 GWh:n pysyvä vähennys ostetun energian määrässä
  • Sivutuotteiden hyödyntämisessä pysyvä 50 000 tonnin parannus
  *Tavoitteiden vertailuvuosi on 2014

Tulokset vuonna 2019

 • Fossiilivapaan teräksentuotannon pilottilaitoksen rakentamistyöt käynnissä Luulajassa Ruotsissa.
 • SSAB on saavuttanut vuoden 2019 loppuun mennessä (vuoden 2020 tavoitteista):
  • 296 000 tonnin CO2-päästöjen vähennyksen eli 99 % vähennystavoitteesta
  • 463 GWh:n vähennyksen ostetun energian määrässä eli 116 % vähennystavoitteesta
  • 51 000 tonnin parannus sivutuotteiden hyödyntämisessä eli 102 % tavoitteesta

Ympäristötavoitteet saavutettiin etuajassa ja uusien tavoitteiden asettaminen on työn alla.

Vastuullinen kumppani

Tavoite

 • Maailman turvallisin teräsyhtiö, pitkän aikavälin tavoite on nolla tapaturmaa

Tulokset vuonna 2019

 • SSAB:n tapaturmataajuus (LTIF), oli 4,2 (6,1) eli tapaturmataajuus laski 31 % vuoteen 2018 verrattuna. Positiivinen kehitys on tulosta systemaattisesta ja jatkuvasta työstä turvallisuuden parantamiseksi kaikkialla organisaatiossa
 • Työntekijöiden sitoutumisessa saavutetaan pistemäärä, joka ylittää maailmanlaajuisen keskiarvon
 • Henkilöstön sitoutuminen -indeksi (mitattuna SSAB:n henkilöstökysely Voicessa vuonna 2019) oli linjassa globaalin standardin kanssa
 • Naisten osuus ylimmän johdon tehtävissä on 30 % vuoden 2019 loppuun mennessä
 • Uusi tavoite: Vuoden 2025 loppuun mennessä naisten osuus ylimmän johdon tehtävissä on 35 %
 • Vuoden 2019 lopussa naisten osuus SSAB:n ylimmän johdon tehtävissä oli 27 % (27 %)

Varmistetaan, että toimitaan SSAB:n toimittajien kestävän kehityksen politiikan (Supplier Sustainability Policy) mukaisesti. Tavoitteena on, että:

 • osuus ostoista, jotka on arvioitu kestävän kehityksen vaatimusten suhteen 93 % vuonna 2019 ja 95 % vuonna 2020 osuus uusista toimittajista, jotka on arvioitu kestävän kehityksen vaatimusten suhteen 100 % vuonna 2019 ja 2020
 • Toimittajavierailut, joissa arvioidaan toimittajaa sosiaalisen- ja ympäristövastuun näkökulmasta: 20 vierailua vuonna 2019 ja 24 vuonna 2020
 • Kolmannen osapuolen suorittamat auditoinnit: 5 vuonna 2019 ja 3 vuonna 2020

Vuonna 2019:

 • 93 % ostoista arvioitiin kestävän kehityksen vaatimusten suhteen 91 % uusista toimittajista arvioitiin kestävän kehityksen vaatimusten suhteen
 • 14 toimittajavierailua
 • 6 kolmannen osapuolen suorittamaa auditointia