YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Työmme kestävän kehityksen tavoitteiden eteen

YK:n vuonna 2015 asettamat kestävän kehityksen tavoitteet toimivat yhteisenä ohjenuorana kestävälle kehitykselle vuoteen 2030 mennessä. Mielestämme on tärkeää, että me kaikki osaltamme autamme näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Edistämme niitä toiminnassamme ja arvoketjussamme. Olemme valinneet seitsemän tavoitetta, jotka ovat läheisesti yhteydessä liiketoimintaamme ja joissa uskomme voivamme vaikuttaa eniten.

Kestävän kehityksen tavoite

Toiminnassamme

Tuotteidemme kautta


Gender equality icon   Gender equality

Vuonna 2020 naisia oli johtotehtävissä 29 %. Uusi tavoitteemme on, että naisia on korkeimmissa johtotehtävissä 35 % vuoden 2035 loppuun mennessä.


Affordable and clean energy icon   Affordable and clean energy

Systemaattinen energiatehokkuuden hallinta ja energian talteenotto kaikissa toimipaikoissa sekä sähköntuotanto prosessikaasuista terästehtaissa varmistavat energian tehokkaan käytön ja pienemmän päästöt.
Yhdysvalloissa SSAB Americas –divisioonan tehdas Iowassa, joka käyttää valokaariuuniteknologiaa (EAF) tulee toimimaan uusiutuvalla energialla vuoteen 2022 mennessä. Tavoitteena on myös, että SSAB Americas pystyisi tarjoamaan fossiilivapaita terästuotteita Iowan tehtaalta alkaen 2026, hyödyntäen HYBRIT-rautasientä raaka-aineena valokaariuunissa.

SSAB:n teräksiä käytetään uusiutuvan energian tuotantolaitoksissa, kuten vesivoimaloissa, tuulivoimaloissa, aurinkovoimaloissa ja aaltovoimaloissa sekä biopolttoainelaitoksissa.


Industry innovation and infrastructure icon   Industry innovation and infrastructure

SSAB kehittää uusia tuotteita, sovelluksia, palveluja ja prosesseja tiiviin yhteistyön kautta, jotta se voi parantaa jatkuvasti markkinoilla olevaa kestävän kehityksen mukaista tarjontaansa.
Keskitymme ympäristöystävällisten teknologioiden ja tuotantoprosessien tutkimus- ja kehitystyöhön. Edistämme yhteistyötä tutkimuskeskusten ja muiden teollisuusyritysten kanssa ympäristötietoisen teollisen kehityksen tukemiseksi. SSAB:n tärkein yhteistyöhanke on osuus Hybrit Development AB:ssä, joka on SSAB:n, LKAB:n ja Vattenfallin yhteisyritys, minkä tavoitteena on kehittää maailman ensimmäinen fossiilivapaa rautamalmipohjainen teräksentuotanto.

Erikoisterästen tuomat ympäristöhyödyt ovat merkittävät liikkuvissa sovelluksissa, kuten perävaunuissa, rekoissa, materiaalinkäsittely- ja nostolaitteissa sekä rakennuskoneissa. Tämän tyyppisissä sovelluksissa Strenx-teräkset vähentävät koneiden ja laitteiden painoa ja mahdollistavat ohuemmat teräsrakenteet. Alempi ajoneuvon paino johtaa suurempaan hyötykuormaan, alempaan polttoaineen kulutukseen sekä pienempiin päästöihin. Esimerkiksi perävaunun rungon painoa voidaan vähentää jopa 30 % siirtymällä standarditeräksistä erikoisteräksiin.


Responsible consumption and production icon   Responsible consumption and production

SSAB keskittyy materiaalitehokkuuteen hyödyntämällä kierrätettyä teräsromua ja sivutuotteita, joilla se korvaa luonnonvarojen käyttöä.
Materiaali, jota ei voida uusiokäyttää sisäisesti, voidaan muuntaa sivutuotteiksi ja myydä muille toimijoille, mikä vähentää hiilidioksidipäästöjä myös muilla aloilla. Noin 90 % kaikista sivutuotteista, jotka tulevat SSAB:n rautamalmipohjaisesta tuotannosta hyödynnetään. Vuonna 2020, 1.4 milj. tonnia sivutuotteita myytiin yrityksen ulkopuolelle. SSAB käyttää noin 20 % kierrätysterästä Pohjoismaisessa terästuotannossa tarvittavasta raaka-aineesta ja lähes 100 % Yhdysvalloissa sijaitsevilla tehtailla.

Kaivosteollisuudessa, rakentamisessa ja monilla muilla toimialoilla, joissa sovellusten pitää kestää kovaa kulutusta, voidaan käyttämällä Hardox-teräksiä saavuttaa parempi kulutuksenkestävyys, tuottavuus ja pidempi käyttöikä. Lisäksi kevyempi paino tuo kustannussäästöjä loppukäyttäjille pienempinä polttoainekuluina tai suurempina hyötykuormina sekä vähentää samalla ympäristövaikutuksia koneiden ja laitteiden elinkaaren aikana.


Climate action icon   Climate action

Masuunipohjaisen teräksentuotannon päästöjä voidaan vähentää parantamalla tuotantoprosessin materiaali- ja energiatehokkuutta. Pitkällä aikavälillä SSAB siirtyy HYBRIT-hankkeen kautta vaiheittain kohti fossiilivapaata teräksentuotantoa. Tavoitteena on poistaa myös muut fossiiliset päästöt ja siirtyä täysin fossiilivapaaseen toimintaan vuoteen 2045 mennessä.

SSAB Ecoupgraded-konsepti korostaa ympäristöhyötyjä, joita voidaan saavuttaa, kun asiakkaat siirtyvät käyttämään standarditerästen sijaan erikoislujia teräksiä. Asiakkaille, jotka eivät vain halua parantaa tuottavuutta, vaan myös pienentää ympäristövaikutuksia, SSAB on lanseerannut Ecoupgraded-sovelluksen, joka näyttää asiakkaalle kuinka on mahdollista vähentää hiilidioksidipäästöjä ja polttoaineen kulutusta tuotteen elinkaaren aikana siirtymällä käyttämään erikoislujia teräksiä.

SSAB:n tytäryhtiö Ruukki Construction tarjoaa asiakkailleen teräspohjaisia rakentamisen tuotteita ja palveluja kattoihin ja seiniin, joiden avulla voidaan toteuttaa kestävää rakentamista. Esimerkkejä näistä ovat energiatehokkaat Ruukki sandwich paneelit, jotka mahdollistavat ilmatiiviit rakennukset, ja sitä kautta energiasäästöt lämmityksestä ja jäähdytyksestä.


Peace justice and strong institutions icon   Peace justice and strong institutions

SSAB osallistuu YK:n Global Compact -hankkeeseen ja pyrkii edistämään ja noudattamaan sen kymmentä periaatetta.
Taistelu korruptiota vastaan on aina käynnissä. SSAB:n hyvän liiketavan periaatteet (Code of Conduct) koskee kaikki työntekijöitä globaalisti ja sitä koulutetaan verkkokoulutusohjelman avulla.

SSAB:n globaali raportointityökalu Ethics Line on implementoitu 14 maahan ja 95 %:lla kaikista työntekijöistä on pääsy työkaluun.

SSAB ei hyväksy lapsityövoiman käyttöä tai pakkotyötä ja arvioi toimittajien vastuullisuutta systemaattisen prosessin kautta.

SSAB tarkistaa liiketoimintakumppaninsa riskialueilla korruption suhteen ennen kuin tekee tai uusii sopimuksia heidän kanssaan.

Sopimuksissa toimittajien kanssa viitataan SSAB:n toimittajia koskevaan kestävän kehityksen politiikkaan (Supplier Sustainability Policy), jonka mukaan korruptiota tai lahjontaa ei hyväksytä missään muodossa.


Partnerships for the goals   Partnerships for the goals

Eri teollisuudenalojen, maiden ja hallitusten välinen yhteistyö on kestävän kehityksen avain. Haluamme laajentaa kumppanuuksiamme teknologiaan, innovaatioihin ja tiedon jakamiseen liittyvän yhteistyön lisäämiseksi.
SSAB:n tärkein yhteistyöhanke on HYBRIT-hanke.

Yhteistyön tekeminen asiakkaiden kanssa energiatehokkuuden lisäämiseksi ja raaka-aineiden käytön minimoimiseksi on SSAB:lle tärkeä tapa luoda kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja ja lopputuotteita.

5