5
Kestävän kehityksen strategia

Kestävän kehityksen strategia

Kestävän kehityksen mukainen liiketoiminta lisää mahdollisuuksia myös vahvaan taloudelliseen tulokseen. SSAB:n pyrkimyksenä on olla täysin fossiilivapaa vuoteen 2045 mennessä.

 

Kestävä kehitys on keskeinen liiketoiminta-ajuri sekä meille että asiakkaillemme. Tästä syystä panostamme vahvasti varmistuaksemme siitä, että työskentelemme eettisesti ja ympäristön kannalta järkevästi kaikissa liiketoiminnoissamme ja kaikille markkinoilla. SSAB:n kestävän kehityksen strategia jakautuu kolmeen painopistealueeseen:

 

Kestävät toiminnot

SSAB parantaa jatkuvasti toimintojaan päästöjen vähentämiseksi sekä materiaali- ja energiatehokkuuden parantamiseksi. SSAB on sitoutunut ympäristötyöhön, jotta yritys voi minimoida kaikki toimintansa mahdolliset haitalliset ympäristövaikutukset. Pitkällä aikavälillä SSAB pyrkii siirtymään HYBRIT-aloitteen kautta kohti fossiilivapaata teräksentuotantoa. Yrityksen tavoitteena on poistaa myös muut fossiiliset päästöt ja siirtyä täysin fossiilivapaaseen toimintaan vuoteen 2045 mennessä. 

Lue lisää kestävistä toiminnoistamme

 

Kestävä tuotevalikoima

Tämä on arvolupauksemme; se, mitä tarjoamme asiakkaille ja muille sidosryhmille. SSAB:n liiketoiminnan ydin on kehittää ja valmistaa erikoislujia teräksiä ja nuorrutusteräksiä, jotka ovat vahvempia kuin tavalliset teräslaadut. Niiden avulla asiakkaamme voivat valmistaa kevyempiä ja kestävämpiä tuotteita, mikä vähentää myös heidän ympäristöjalanjälkeään.

Käyttämällä SSAB:n erikoislujia teräksiä, jotka mahdollistavat kevyemmät tuotteet ja paremman polttoainetehokkuuden, asiakkaat voivat vähentää huomattavasti lopputuotteiden käytönaikaisia hiilidioksidipäästöjään. SSAB:n tavoitteena on, että asiakkaat voivat vähentää vuotuisia hiilidioksidipäästöjä 10 miljoonaa tonnia vuoteen 2020 mennessä, mikä vastaa SSAB:n omia suoria hiilidioksidipäästöjä. 

Lue lisää kestävästä tuotevalikoimastamme

 

Vastuullinen kumppani

SSAB:lle suuri vaikutus yhteiskuntaan merkitsee myös suurta vastuuta. SSAB noudattaa tiukimpia vastuullisen kumppanuuden standardeja. Yritys huolehtii liiketoiminnan etiikasta ja materiaalien vastuullisesta hankinnasta sekä pyrkii jatkuvasti parantamaan turvallisuutta, monimuotoisuutta ja houkuttelevuuttaan työnantajana.

Lue lisää vastuullisesta kumppanuudestamme