5
Kestävän kehityksen tavoitteet

Kestävän kehityksen tavoitteet

Visiomme muodostaa koko liiketoimintamme ytimen. Pyrimme kaikessa toiminnassamme luomaan vahvemman, kevyemmän ja kestävämmän maailman. Kestävä kehitys on tärkeää myös asiakkaillemme. Sen vuoksi haluamme varmistaa, että toimimme eettisellä ja ympäristöystävällisellä tavalla kaikilla markkinoillamme.

 

Kestävän kehityksen strategia ja tavoitteet

SSAB:n kestävän kehityksen strategia on jaettu kolmeen osaan: Kestävä tuotevalikoima, Kestävät toiminnot ja Vastuullinen kumppani. Vuonna 2017 SSAB asetti uusia tavoitteita kestävälle kehitykselle.Kestävän kehityksen strategian osa Kestävä tuotevalikoima Kestävät toiminnot Vastuullinen kumppani
Tavoite 10 miljoonan tonnin vuotuiset vähennykset asiakkaiden hiilidioksidipäästöissä vuonna 2020 Fossiilivapaa vuonna 2045 Vastuullinen kumppani
Kuvaus Käyttämällä SSAB:n erikoislujia teräksiä asiakkaamme voivat vähentää lopputuotteidensa käytönaikaisia CO2-päästöjä.

Aiempi tavoite oli vastaavan vähennyksen saavuttaminen hiilidioksidipäästöissä vuoteen 2025 mennessä, mutta EcoUpgraded-terästen ja autoteollisuuden premium-terästen volyymien kasvettua odotettua nopeammin tavoitevuosi siirrettiin lähemmäs vuoteen 2020.
Pitkällä aikavälillä SSAB pyrkii siirtymään HYBRIT-aloitteen kautta kohti fossiilivapaata teräksentuotantoa. Yrityksen tavoitteena on poistaa myös muut fossiiliset päästöt ja siirtyä täysin fossiilivapaaseen toimintaan vuoteen 2045 mennessä. SSAB:lle yhteiskuntaan vaikuttaminen merkitsee suurta vastuuta. SSAB noudattaa tiukimpia vastuullisen kumppanuuden standardeja. Yritys huolehtii liiketoiminnan etiikasta ja materiaalien vastuullisesta hankinnasta sekä pyrkii jatkuvasti parantamaan turvallisuutta, monimuotoisuutta ja houkuttelevuuttaan työnantajana.
Kaikki tavoitteet
 • 10 miljoonan tonnin vuotuiset vähennykset asiakkaiden CO2-päästöissä vuoteen 2020 mennessä:
  • 8 miljoonan tonnin vuotuiset CO2-vähennykset SSAB EcoUpgraded -toimitusten kautta vuoteen 2020 mennessä
  • 2 miljoonan tonnin vuotuiset CO2-vähennykset autoteollisuuden premium-terästen toimitusten kautta vuoteen 2020 mennessä
 • Täysin fossiilivapaa toiminta vuoteen 2045 mennessä
 • Tavoitteena on, että vuoden 2020 lopussa SSAB on saavuttanut seuraavat ympäristö- ja energiatavoitteet*:
  • CO2-päästöjen pysyvä vähennys 300 000 tonnilla
  • 400 GWh:n pysyvä vähennys ostetun energian määrässä
  • Sivutuotteiden hyödyntämisessä pysyvä 50 000 tonnin parannus

  *Tavoitteiden vertailuvuosi on 2014
 • Maailman turvallisin teräsyhtiö, pitkän aikavälin tavoite on nolla tapaturmaa
 • Työntekijöiden sitoutumisessa saavutetaan pistemäärä, joka ylittää maailmanlaajuisen keskiarvon (mitataan joka toinen vuosi)
 • SSAB on saavuttanut vuoden 2019 loppuun mennessä seuraavan sukupuolten väliseen tasa-arvoon liittyvän tavoitteen:
  • Naisten osuus ylimmän johdon tehtävissä on 30 % vuoden 2019 loppuun mennessä
Tulokset vuonna 2018
 • Vuonna 2018 vähennys asiakkaiden lopputuotteiden käytön aikaisissa hiilidioksidipäästöissä oli yhteensä 9,2 miljoonaa tonnia:
  • 7,7 miljoonaa tonnia SSAB EcoUpgraded -toimitusten kautta
  • 1,5 miljoonaa tonnia autoteollisuuden premium-terästen toimitusten kautta
 • Fossiilivapaan teräksentuotannon pilottilaitoksen rakentamistyöt aloitettiin Luulajassa Ruotsissa. Lisätietoja on sivuilla 26–27
 • SSAB on saavuttanut vuoden 2018 loppuun mennessä (vuoden 2020 tavoitteista):
  • 272 000 tonnin CO2-päästöjen vähennyksen eli 91 % vähennystavoitteesta
  • 345 GWh:n (1 242 TJ:n) vähennyksen ostetun energian määrässä eli 86 % vähennystavoitteesta
  • 44 000 tonnin parannus sivutuotteiden hyödyntämisessä eli 88 % tavoitteesta
 • SSAB:n tapaturmataajuus (LTIF), oli 6,1 (5,6) eli 9 % enemmän vuoteen 2017 verrattuna, huolimatta siitä, että turvallisuus on ykkösprioriteetti ja turvallisuutta sekä yrityksen turvallisuuskulttuuria on pyritty parantamaan monin tavoin
 • Henkilöstön sitoutuminen -indeksi (mitattuna SSAB:n henkilöstökysely Voicessa) oli globaalinstandardin alapuolella.
  • Vuonna 2018 keskityimme toteuttamaan Voice 2017 -kyselyn pohjalta laadittuja parannussuunnitelmia. Seuraava Voice-kysely toteutetaan vuonna 2019.
 • Vuoden 2018 lopussa naisten osuus SSAB:n ylimmän johdon tehtävissä oli 27 % (27 %)