5
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Työmme kestävän kehityksen tavoitteiden eteen

YK:n vuonna 2015 asettamat kestävän kehityksen tavoitteet toimivat yhteisenä ohjenuorana kestävälle kehitykselle vuoteen 2030 mennessä. Mielestämme on tärkeää, että me kaikki osaltamme autamme näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Edistämme niitä toiminnassamme ja arvoketjussamme. Olemme valinneet seitsemän tavoitetta, jotka ovat läheisesti yhteydessä liiketoimintaamme ja joissa uskomme voivamme vaikuttaa eniten.

 

 

Kestävän kehityksen tavoite Toiminnassamme Tuotteidemme kautta
Gender equality icon Tavoitteena on, että naisia on 30 % yrityksen korkeimmissa johtotehtävissä vuoden 2019 loppuun mennessä.
Affordable and clean energy icon Systemaattinen energiatehokkuuden hallinta ja energian talteenotto kaikissa toimipaikoissa sekä sähköntuotanto prosessikaasuista terästehtaissa varmistavat energian tehokkaan käytön ja pienemmän päästöt. SSAB:n teräksiä käytetään uusiutuvan energian tuotantolaitoksissa, kuten vesivoimaloissa, tuulivoimaloissa, aurinkovoimaloissa ja aaltovoimaloissa sekä biopolttoainelaitoksissa.
Industry innovation and infrastructure icon SSAB kehittää uusia tuotteita, sovelluksia, palveluja ja prosesseja tiiviin yhteistyön kautta, jotta se voi parantaa jatkuvasti markkinoilla olevaa kestävän kehityksen mukaista tarjontaansa.
Keskitymme ympäristöystävällisten teknologioiden ja tuotantoprosessien tutkimus- ja kehitystyöhön. Edistämme yhteistyötä tutkimuskeskusten ja muiden teollisuusyritysten kanssa ympäristötietoisen teollisen kehityksen tukemiseksi.
SSAB:n teräkset ovat tärkeitä rakennusaineita kestävän kehityksen aloilla ja infrastruktuurissa. SSAB:n valikoimassa on paljon erikoislujia ja kulutusta kestäviä teräksiä, jotka takaavat paremman energia- ja materiaalitehokkuuden. Ne ovat riittävän vahvoja ja kestäviä käyttökohteisiinsa, mikä pienentää ympäristöjalanjälkeä.
Responsible consumption and produccentertion icon SSAB keskittyy materiaalitehokkuuteen hyödyntämällä kierrätettyä teräsromua ja sivutuotteita, joilla se korvaa luonnonvarojen käyttöä.
Materiaali, jota ei voida uusiokäyttää sisäisesti, voidaan muuntaa sivutuotteiksi ja myydä muille toimijoille, mikä vähentää hiilidioksidipäästöjä myös muilla aloilla.
Teräs on 100-prosenttisesti kierrätettävissä ja kaikkein kierrätetyin materiaali maailmassa. Teräs on erottamaton osa kiertotaloutta, jossa pyritään jätteiden eliminoimiseen, luonnonvarojen pienempään käyttöön sekä materiaalien uusiokäyttöön ja kierrätykseen.
Climate action icon Masuunipohjaisen teräksentuotannon päästöjä voidaan vähentää parantamalla tuotantoprosessin materiaali- ja energiatehokkuutta. Pitkällä aikavälillä SSAB siirtyy HYBRIT-hankkeen kautta vaiheittain kohti fossiilivapaata teräksentuotantoa. Tavoitteena on poistaa myös muut fossiiliset päästöt ja siirtyä täysin fossiilivapaaseen toimintaan vuoteen 2045 mennessä. SSAB:n valikoimassa on paljon erikoislujia ja kulutusta kestäviä teräksiä, jotka takaavat paremman energia- ja materiaalitehokkuuden sekä riittävän vahvuuden ja kestävyyden eri käyttökohteisiin, mikä vähentää CO2-päästöjä lopputuottieden käyttövaiheessa
Ruukki Construction tarjoaa asiakkaille energiatehokkaita rakentamisen ratkaisuja, jotka mahdollistavat nollaenergiarakennukset.
Peace justice and strong institutions icon SSAB osallistuu YK:n Global Compact -hankkeeseen ja pyrkii edistämään ja noudattamaan sen kymmentä periaatetta.
Partnerships for the goals Eri teollisuudenalojen, maiden ja hallitusten välinen yhteistyö on kestävän kehityksen avain. Haluamme laajentaa kumppanuuksiamme teknologiaan, innovaatioihin ja tiedon jakamiseen liittyvän yhteistyön lisäämiseksi. Yhteistyön tekeminen asiakkaiden kanssa energiatehokkuuden lisäämiseksi ja raaka-aineiden käytön minimoimiseksi on SSAB:lle tärkeä tapa luoda kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja ja lopputuotteita.