Vastuullinen kumppani

Safety equipment

Työterveys ja turvallisuus

SSAB haluaa olla maailman turvallisin teräsyhtiö, ja yhtiön päämääränä on saavuttaa nollataso tapaturmissa, loukkaantumisissa ja työperäisissä sairauksissa. Yhtiölle on ensisijaisen tärkeää, että se tarjoaa turvallisen ympäristön työntekijöilleen, alihankkijoilleen ja vierailijoilleen.
Employees

Tuloskeskeinen organisaatio

Tuloskeskeinen organisaatio on yksi SSAB:n strategian tärkeimmistä osa-alueista ja olennainen keino saavuttaa yhtiön kunnianhimoiset strategiatavoitteet.
""

Korruption torjunta

Liiketoimintaetiikka on tärkeä osa SSAB:n yritysvastuuta. SSAB toimii noin 50 maassa ja liiketoiminnan globalisoitumisen myötä liiketoimintaetiikkaan liittyvän koulutuksen tarve kasvaa.

world map

Vastuullinen hankinta

SSAB:llä on tuhansia toimittajia eri puolilla maailmaa. SSAB:n merkittävimmät ostot muodostuvat raudan ja teräksen valmistuksessa tarvittavista raaka-aineista. Toimittajien on noudatettava SSAB:n omia periaatteita sekä kansainvälisiä sosiaalisen ja ympäristövastuun ohjeistuksia.

""

SSAB yhteisössä

Paikoissa, joissa SSAB toimii, sillä on merkittävä rooli alueen työnantajana, veronmaksajana, paikallisten tavaroiden ja palvelujen ostajana sekä paikallisyhteisöjen tukijana. SSAB:n panostus paikallisyhteisöjen hyvinvointiin on olennainen osa sen liiketoimintatapaa.