SSAB yhteisössä

SSAB:lla on toimipaikoissaan merkittävä merkittävä rooli alueen työnantajana, veronmaksajana, paikallisten tavaroiden ja palvelujen ostajana sekä paikallisyhteisöjen tukijana. SSAB:n panostus paikallisyhteisöjen hyvinvointiin on olennainen osa sen liiketoimintatapaa.

Aktiivinen osallistuminen paikallisyhteisöjen toimintaan

SSAB pyrkii kehittämään ja säilyttämään hyvät suhteet yhteiskunnan eri sidosryhmien kanssa ja osallistuu aktiivisesti paikallisyhteisöjen toimintaan toimipaikoillaan. SSAB:n tapa toimia eri paikallisyhteisöjen kanssa on määritelty toimipaikkatasolla. Oman henkilökunnan lisäksi SSAB on tuotantopaikkakunnilla vuorovaikutuksessa poliitikkojen, valvovien elinten, median sekä tuotantolaitosten lähellä asuvien ihmisten kanssa.

SSAB on myös tärkeä yhteistyökumppani paikallisille oppilaitoksille ja tutkimuslaitoksille. SSAB tarjoaa korkeakouluopiskelijoille työharjoittelupaikkoja sekä projekteja opinnäytetöitä varten. SSAB tekee myös yhteistyötä paikallisten ympäristölainsäädännön valvontaviranomaisten kanssa toimipaikkakohtaisissa kysymyksissä. Sen lisäksi, SSAB tekee yhteistyötä kaupunkien ja yhdistysten kanssa pystyäkseen valvomaan ympäristön laatua, kuten ilmanlaatua ja vesistöjen kuntoa.

SSAB:n tehtailla käy joka vuosi paljon vierailijoita lähiyhteisöistä, kuten koululaisia, opiskelijoita, asiakkaita, alihankkijoita sekä tarkastajia ja valvontaviranomaisia.

SSAB luo taloudellista arvoa, joka jaetaan yhteiskunnan eri sidosryhmille; yhtiön osakkeenomistajille, rahoittajille, toimittajille, työntekijöille, julkiselle sektorille verojen kautta sekä paikallisyhteisöille sponsoroinnin ja lahjoitusten kautta. Yhtiöön jätetty taloudellinen arvo investoidaan uudelleen strategisina ja ylläpitoinvestointeina, tutkimus- ja kehitysinvestointeina sekä muina investointeina, joilla kehitetään SSAB:n kykyä luoda arvoa.

Paikallisen toiminnan tukena Suomessa ja Ruotsissa

SSSAB osallistuu yhteisöjen toimintaan toimipaikoillaan Suomessa ja Ruotsissa mahdollistamalla monenlaisia vapaa-ajan aktiviteetteja, joihin voivat osallistua SSAB:n työntekijät, näiden perheet ja myös muut paikallisyhteisön asukkaat. Esimerkkejä tästä ovat paikallisten urheilujärjestöjen sponsorointi ja osaamisen vaihto oppilaitosten kanssa. SSAB tukee myös järjestöjä – ensisijaisesti urheiluun ja kulttuuriin liittyviä – joiden toiminnassa työntekijät ovat mukana.

 

SSAB Americas on vahvasti sitounut paikallisyhteisöihin

SSAB Americas -divisioonalla on pitkät perinteet paikallisyhteisöihin sitoutumisessa. Tätä toteutetaan paitsi taloudellisin panoksin, myös osallistumalla erilaisiin aloitteisiin tai tukemalla erilaisia projekteja. Yksi suurimmista SSAB:n tukemista järjestöistä on hyväntekeväisyysjärjestö United Way, joka tukee hädänalaisia lahjoituksin sekä koulutuksen ja vapaaehtoistyön kautta. Yritys antaa oman lahjoituksensa työntekijöiden tekemien panostusten mukaisesti. Toinen esimerkki on SSAB:n Foundation for Education -koulutussäätiö. Se on hyväntekeväisyysohjelma, jonka kautta SSAB lahjoittaa joka vuosi vähintään 100 000 Yhdysvaltain dollaria Alabaman kouluille. Kerätyt varat saadaan kierrättämällä jäterenkaita, joita käytetään raaka-aineena terästuotannossa Mobilessa. Lisäksi Mobilen työntekijät ja paikalliset kumppanit yhdistävät joka vuosi voimansa Fill the Bus -ohjelmassa, jonka kautta kerätään lahjoituksia koulutarvikkeisiin alueen vähäosaisille lapsille. SSAB:n Montpelierin (Iowa) työntekijät sponsoroivat ja tukevat Make-a-Wish -säätiötä, joka pyrkii toteuttamaan sairaiden lasten unelmia. Montpelierin yksikkö tukee myös Community Foundation of Greater Muscatine -säätiötä, joka puolestaan tukee alueen pienempiä järjestöjä ja hyväntekeväisyysprojekteja.

 

5