Työterveys ja turvallisuus

SSAB haluaa olla maailman turvallisin teräsyhtiö, ja yhtiön päämääränä on saavuttaa nollataso tapaturmissa, loukkaantumisissa ja työperäisissä sairauksissa. Yhtiölle on ensisijaisen tärkeää, että se tarjoaa turvallisen ympäristön työntekijöilleen, alihankkijoilleen ja vierailijoilleen.

Painopisteenä turvallisuus

SAB haluaa olla maailman turvallisin teräsyhtiö, ja yhtiön päämääränä on saavuttaa nollataso tapaturmissa, loukkaantumisissa ja työperäisissä sairauksissa.

Mikään ei ole meille tärkeämpää kuin työntekijöidemme terveys ja turvallisuus. Siksi turvallisen työympäristön tarjoaminen työntekijöillemme, urakoitsijoillemme ja vierailijoillemme on meille ensiarvoisen tärkeää.

Jokainen SSAB:n työntekijä on henkilökohtaisesti vastuussa turvallisesta työskentelemisestä joka päivä. Turvallinen työskentely on työsuhteen perusedellytys. Työturvallisuus on tärkeä osa toimintaamme ja osa johtamisjärjestelmäämme.

Saavuttaaksemme tavoitteemme SSAB sitoutuu seuraaviin kansainvälisesti käytössä oleviin turvallisuus periaatteisiin:

 1. Kaikki tapaturmat ja työperäiset sairaudet voi ja pitää ehkäistä
 2. Esimiehet ovat vastuussa turvallisuudesta
 3. Työntekijöiden sitoutuminen ja koulutus on välttämätöntä edellytys hyvälle turvallisuustyölle
 4. Turvallinen työskentely on työsuhteen perusedellytys
 5. Erinomainen turvallisuuskulttuuri edistää hyvää liiketoimintaa
 6. Työterveys ja turvallisuus täytyy olla osa liiketoiminnanjohtamista

Turvallisuuden johtaminen SSAB:llä

SSAB:llä työterveyden ja turvallisuuden johtaminen on osa liiketoiminnanjohtamista. SSAB:n turvallisuusjohtamisjärjestelmä täyttää kansainvälisen turvallisuusjohtamisstandardin OHSAS 18001 vaatimukset.

Parantaakseen turvallisuusjohtamista, on konserniin nimetty turvallisuuden johtamisverkosto nimeltään turvallisuuden johtoryhmä. Turvallisuuden johtoryhmään kuuluu ylemmän johdon edustajia kaikista SSAB:n divisioonista, sekä tytäryhtiöistä Tibnorilta ja Ruukki Constructionista. Turvallisuuden johtoryhmän tehtävänä on koordinoida ja kehittää yhteistyötä turvallisuuteen liittyvissä asioissa sekä esittää turvallisuuslinjausten ja -strategian muutoksia konsernin johtoryhmälle.

Turvallisuuden johtoryhmä toimii päättävänä elimenä koko konsernia koskevissa turvallisuusasioissa. Ryhmän vastuulla on myös edistää myönteistä turvallisuuskulttuuria yhtiössä. 

SSAB:n avaintunnusluvut turvallisuuden seurannassa ovat poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus (LTIF, Lost Time Injury Frequency) ja kaikkien tapaturmien taajuus (TRIF, Total Recordable Incident Frequency). Kaikilla divisioonille on asetettu vuosittaiset tavoitteet tapaturmataajuuden parantamiseksi ja ne raportoivat turvallisuuskehityksesta kuukausittain konsernin johtoryhmälle. Urakoitsijoille tapahtuneet onnettomuuden lasketaan mukaan SSAB:n tapaturmatilastoihin.

Alihankkijoiden turvallisuus

Joka vuosi SSAB:llä työskentelee satoja muiden yritysten edustajia, erityisesti huolto- ja korjaustehtävissä. Alihankkijayrityksiltä vaaditaan tarkat turvallisuusselvitykset, ja yhdessä SSAB:n kanssa yhteistyöyritykset varmistavat jokaisen SSAB:n tiloissa työskentelevän henkilön turvallisuuden. Järjestämme alihankkijoille myös turvallisuuskoulutuksia ja keskustelutilaisuuksia lisätäksemme heidän turvallisuustietoisuuttaan.

Työterveys

Terveellinen työympäristö on perusta hyvin suoriutuvalle organisaatiolle. SSAB:lla on käytössä kokonaisvaltainen lähestymistapa työhyvinvointiin ja työntekijöiden työelämän laatuun, työturvallisuuden ohella. Hyvinvointi nähdään työnantajan ja työntekijän yhteisenä vastuuna, jota SSAB:n tarjoama työterveyden viitekehys edistää:

 • Hyvän liiketavan periaatteet tarjoavat viitekehyksen sille, miten toimimme ja miten saamme työntekijämme sitoutuneiksi työhönsä
 • Johtamisfilosofia SSAB One auttaa työntekijöitä kehittymään, oppimaan ja saavuttamaan tuloksia, joiden taustalla on työntekijän osaaminen ja panostus
 • Johtajuus, mikä rakentuu johtajuuskriteereille, joissa korostetaan yksilöä ja palautteenantoa
 • Säännölliset henkilöstökyselyt, jotka tuovat esiin sekä organisaation vahvuudet että kehityskohteet ja auttavat parannustoimenpiteiden toteuttamisessa
 • Työterveyspalvelut
 • Sairaspoissaolojen seuranta ja syiden tunnistaminen
 • Terveellisten elämäntapojen tukeminen (liikunta- ja vapaa-ajantoiminta)

Lisätietoa turvallisuudesta sekä vastuun ottamisesta ja turvallisesta toiminnasta saat turvallisuusvideoiltamme:

Kanna vastuusi. Toimi turvallisesti. Itsesi vuoksi.
Kanna vastuusi. Toimi turvallisesti. Työkavereittesi ja asiakkaittesi vuoksi.
Kanna vastuusi. Toimi turvallisesti. Perheesi ja ystäviesi vuoksi
Download SSAB's instruction regarding SSAB’s safety principles
Download SSAB's directive regarding safety management