5
Maatalous

Tuotteet

Beston masuunikuona

Beston masuunikuona

Beston masuunikuona on lannoitevalmistelain mukainen kalkitusaine, ja on hyväksytty myös luomuviljelyyn.
Kuonan käyttö vaikuttaa maan rakenteeseen, kuohkeuttaen maaperää ja nostattaen sen pH:ta. Masuunikuonan raskasmetallien pitoisuudet ovat hyvin pienet.

Käyttökohteita: Yleiskalkitusaine, joka sopii erityisesti nurmi- ja perunanviljelyyn sekä ylläpitokalkitukseen
Ominaisuus Masuunikuona Vaatimus
Kokonaisneutralointikyky % (Ca) 33 ≥ 25
Nopeavaikutteinen neutraloiva kyky (30 vrk, Ca) % 10  
Kalsium, Ca (%) 28  
Magnesium, Mg (%)
Hienous (%)    
alle 0,15 mm 4  
alle 2,0 mm 97  
Kosteus (H2O)% 10  
Arseeni (As) mg/kg < 3 25 
Elohopea (Hg) mg/kg < 0,05 1,0
Kadmium (Cd) mg/kg < 0,3 1,5
Kromi (Cr) mg/kg < 80  300
Kupari (Cu) mg/kg < 10 600
Lyijy (Pb) mg/kg < 5 100
Nikkeli (Ni) mg/kg < 10 100
Sinkki (Zn) mg/kg < 100 1500
Neutraaliin ammoniumsitraattiin ja veteen liukoinen fosfori %  
NAS < 0,005
vesi < 0,003  

Beston masuunikuona on emäksinen materiaali. Kuonan sisältämän kalsiumin ansiosta se nostattaa nopeasti maaperän pH:ta, jolloin kasvien ravinteiden saanti paranee. Pienen raekoon (< 4 mm 99%) ansiosta kuona kuohkeuttaa maaperää tehokkaasti. Samalla maaperän vedenläpäisevyys paranee ja pintavalunta pienenee. Masuunikuona lisää tehokkaasti maan magnesium (Mg) pitoisuutta. Kuonan hienorakeisuuden ja kalsiumpitoisuuden ansiosta kalkitusvaikutuksen nopeus havaitaan viimeistään levityksestä seuraavana kasvukautena.

Luonnon oksideina esiintyvä rauta pelkistetään masuuniprosessissa hiilellä metalliseksi raudaksi. Raaka-aineena käytettävät malmin sivukivi ja koksin tuhka sidotaan kuonanmuodostajien (poltettu kalkki, kalkkikivi ja oliviinihiekka) avulla masuunikuonaksi. Sula kuona lasketaan masuuneista säännöllisesti ja se jäähdytetään nopeasti suurella vesimäärällä eli granuloidaan. Granuloimalla valmistettu masuunikuona seulotaan maanparannusaineeksi käytettävään 0-3 mm raekokoon.

Masuunikuonan irtotilavuuspaino on 1,20 - 1,30 t/m3.

Tuotteiden laadunvalvonta alkaa jo tuotannosta. Sulasta masuunikuonasta analysoidaan pääkomponentit useita kertoja päivässä, koska sen avulla ohjataan myös tuotantoprosesseja.

Beston masuunikuonan koostumus on tasainen ja pitoisuuksien vaihtelu vähäistä. Pääkomponentit kuonissa ovat oksidimuodossa.

 

Komponentti  Masuunikuona
CaO 36 - 42 %
SiO2 30 - 40 %
MgO 10 - 18 %
MnO 0,1 - 1,1 %
S 1,2 - 2,8 %
  • Peruskalkitus 8-10 tonnia / hehtaari kerta-annoksena
  • Ylläpitokalkitus 6-8 tonnia / hehtaari 3-5 vuoden välein

Kuona levitetään pellolle joko syksyllä sängelle, talvella ja keväällä hangelle tai kesantopelloille. Keväällä hankikalkitus nopeuttaa peltotöiden alkua jopa 2 viikkoa.

Toimitus hoidetaan Raahen tehtaan pääportin kautta, portti opastaa ja punnitsee kuormat ja tulostaa tarvittavat rahtikirjat.
  • Raahen tehtaan portin yhteystiedot: puh. 020 59 22336, fax.020 59 22337
  • Masuunikuona lastataan ajoneuvoihin Raahen tehtaan kuonankäsittelyalueella

Muut tuotteet