Avainluvut

Avainluvut 2015 - 2019 2019  2018  2017  2016  2015
Liikevaihto Milj.kruunua 76 485  74 941  66 059  55 354  56 864
Liikevoitto Milj.kruunua 2 159  5 181  3 838  1 213  -243
Tulos rahoituserien jälkeen Milj.kruunua 1 770  4 644  2 863  324  -1 171
Tilikauden tulos Milj.kruunua 1 279  3 805  2 311  937  -508
Liiketoiminnan kassavirta Milj.kruunua 3 447  5 969  6 511  2 293  2 802
Nettovelka Milj.kruunua 11 696  8 582  11 574  17 887  23 156
Varat yhteensä Milj.kruunua 93 978  92 487  87 476  90 913  85 158
Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja % 3,0  7,0  6,0  2,0  0,0
Oman pääoman tuotto verojen jälkeen % 2,0  4,0  2,0  -1,0
Nettovelkaantumisaste % 19  14  22  34  52
Henkilöstö vuoden lopussa 14 514  15 223  14 925  14 980  16 045

 

Ilman vertailukelpoisuuten vaikuttavia eriä
Vuodesta 2019 sisältäen IFRS16 vaikutukset