Läsnäolo hallituksen kokouksissa ja riippumattomuus

    Läsnäolotilastot 2017 Riippumaton seuraavista:
Hallituksen jäsen  Valittu
hallitukseen
Hallituksen
kokoukset
Palkitsemis-
valiokunta
Tarkastus-
valiokunta
yhtiö ja sen johto yhtiön suurimmat
osakkeenomistajat
Valittu yhtiökokouksessa            
Bengt Kjell, puheenjohtaja vuodesta 2015 2015 9 4 5 Kyllä Ei, Industrivärdenin
hallituksen jäsen
Petra Einarsson 2014 9     Kyllä Kyllä
Marika Fredriksson 2016 8
5 Kyllä Kyllä
Pasi Laine1) 2017 7     Kyllä
Kyllä
Matti Lievonen 2014 8 4   Kyllä Kyllä
Martin Lindqvist, toimitusjohtaja 2011 9

Ei, yhtiön toimitusjohtaja Kyllä
Annika Lundius 2011 9   5 Kyllä  Ei, Industrivärdenin
hallituksen jäsen
John Tulloch 2009 9 4  

Ei, entinen IPSCO-
divisioonan toimitusjohtaja

Kyllä
Lars Westerberg 2006 9 5 Kyllä Kyllä
Työntekijöiden edustajat
Sture Bergvall
2005 9 - -
Tomas Karlsson
2015 9 - -
Patrick Sjöholm
2011 9 - -
Varajäsenet
Mikael Henriksson2)
2017 8
- -
Tomas Jansson
2014 9 - -
Tomas Westman
2015 6 - -

Palkkioista katso Tilinpäätöksen liite 2.
1)Valittu ensimmäisen kerran 6.4.2017
2)Siirtyi tehtävään 6.4.2017 Jimmy Gustavssonin tilalle.