5

Konsernin johtoryhmä 

Konsernin johtoryhmä vastaa konsernin strategioiden asettamisesta ja täytäntöönpanosta. Lisäksi se käsittelee esimerkiksi yrityskauppoihin ja divestointeihin liittyviä asioita. Konsernin johtoryhmä valmistelee tällaisia asioita sekä suuriin käyttöomaisuusinvestointeihin (yli 50 miljoonaa Ruotsin kruunua) liittyviä asioita emoyhtiön hallituksen päätöksiä varten.

Toimitusjohtaja vastaa yhtiön päivittäisestä hallinnosta hallituksen ohjeiden mukaisesti. Konsernin johtoryhmän kokoonpano:

Toimitusjohtaja
Johtaja, SSAB Europe -liiketoiminta-alue
Johtaja, SSAB Americas -liiketoiminta-alue
Johtaja, SSAB Special Steels -liiketoiminta-alue
Johtaja, lakiasiat ja strategia
Talous- ja rahoitusjohtaja, CFO
Henkilöstöhallinnosta ja kestävästä kehityksestä vastaava johtaja
Viestintäjohtaja
Teknisestä kehityksestä vastaava johtaja

Konsernin johtoryhmä kokoontuu kuukausittain keskustelemaan konsernin tuloksista ja taloudellisesta asemasta sekä divisioonista ja tytäryhtiöistä. Muita käsiteltäviä asioita ovat muun muassa strategiset asiat sekä budjetin ja ennusteiden seuranta.

Kukin divisioona ja tytäryhtiö vastaa omasta tuloslaskelmastaan ja taseestaan. Divisioonien operatiivinen valvonta toteutetaan kuukausittaisilla suorituskykyraporteilla. Ruukki Constructionin ja Tibnorin toimintaa seuraavat myös niiden omat hallitukset. Emoyhtiön toimitusjohtaja toimii suoraan omistettujen tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajana. Näihin hallituksiin kuuluu myös muita konsernin johtoryhmän jäseniä sekä työntekijöiden edustajia. Tytäryhtiöiden hallitukset valvovat operatiivista toimintaa sekä määrittävät strategioita ja budjetteja.


Martin Lindqvist

Martin Lindqvist

Toimitusjohtaja

KTK, Uppsalan yliopisto

Syntynyt 1962
Kansalaisuus: Ruotsin

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2001.
SSAB:n palveluksessa vuodesta 1998.

Aiemmin:
liiketoiminta-alueen johtaja: SSAB EMEA,
liiketoiminta-alueen johtaja: SSAB Strip Products,
talousjohtaja: SSAB AB, talousjohtaja: SSAB Strip ja
Chief Controller: NCC.
Osakeomistus (SSAB, 31.12.2016): 11 709 A-osaketta, 21 023 B-osakettaOlavi Huhtala

Johtaja, SSAB Europe -liiketoiminta-alue

Insinööri

Syntynyt 1962
Kansalaisuus: Suomen

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2014.
SSAB:n/Rautaruukin palveluksessa vuodesta 1987.

Aiemmin:
johtaja: Ruukki Metals, toimitusjohtaja: Ruukki Fabrication
sekä myynnin ja tuotannon johtotehtäviä: Rautaruukki Metform.
Osakeomistus (SSAB, 31.12.2016): 17 578 A-osaketta, 72 873 B-osaketta

Charles Schmitt

Charles Schmitt

Johtaja, SSAB Americas -liiketoiminta-alue

Kauppatieteiden kandidaatti, Teksasin yliopisto (Arlington), kaksivuotinen US Steel Fellowship -tutkimusapuraha American Iron and Steel Institutessa. 

Syntynyt 1959
Kansalaisuus: Yhdysvaltain

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2011.
SSAB:n/IPSCOn palveluksessa vuodesta 1990. 

Aiemmin:
useita tehtäviä: US Steel Corporation ja
Americas Southern Business Unitin varajohtaja: SSAB Americas.  

Osakeomistus (SSAB, 31.12.2016): -

Per Olof Stark

Johtaja, SSAB Special Steels -liiketoiminta-alue

Diplomi-insinööri, Kungliga Tekniska Högskolan, Tukholma

Syntynyt 1954
Kansalaisuus: Ruotsin

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2014.
SSAB:n palveluksessa vuodesta 1983. 

Aiemmin:
liiketoimintayksikön johtaja: SSAB Wear Services, 
toimitusjohtaja: kokonaan omistettu tytäryhtiö Plannja,
markkinointijohtaja: SSAB:n entinen Plate-divisioona,
liiketoiminta-alueen johtaja: Eurooppa ja Yhdysvallat ja
globaalin markkinoinnin johtaja, myynti- ja tuotekehitysjohtaja: SSAB Plate.
Osakeomistus (SSAB, 31.12.2016): 2 000 A-osaketta, 1 750 B-osaketta

Osakeomistus (SSAB): Sisäpiirirekisteri
Jonas Bergstrand, Executive Vice President and Head of Legal and Strategy

Jonas Bergstrand

Johtaja, lakiasiat ja strategia

OTK, Uppsalan yliopisto

Syntynyt 1965
Kansalaisuus: Ruotsin

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2006.
SSAB:n palveluksessa vuodesta 2006.

Aiemmin:
lakiasiainjohtaja: ABB, OM Gruppen ja Ericsson Radio Systems.

Osakeomistus (SSAB, 31.12.2016): 19 125 B-osaketta
Håkan Folin, Executive Vice President and Chief Financial Officer

Håkan Folin

Talous- ja rahoitusjohtaja, CFO

Diplomi-insinööri, Kungliga Tekniska Högskolan, Tukholma 

Syntynyt 1976
Kansalaisuus: Ruotsin

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2013.
SSAB:n palveluksessa vuodesta 2006.

Aiemmin:
talousjohtaja: SSAB APAC, talousjohtaja: Tibnor ja
liiketoiminnan kehittämisestä vastaava johtaja: SSAB.
  

Osakeomistus (SSAB, 31.12.2016): 9 566 B-osaketta
Taina Kyllönen, SSAB's Group Executive Committee

Taina Kyllönen

Viestintäjohtaja

Kauppatieteiden maisteri, Aalto yliopisto, Helsinki

Syntynyt 1967
Kansalaisuus: Suomen

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2014.
SSAB:n/Rautaruukin palveluksessa vuodesta 2004.

Aiemmin:
markkinoinnista ja viestinnästä vastaava johtaja;
viestinnästä ja brändistä vastaava johtaja: Rautaruukki Oyj ja
sijoittajasuhdejohtaja: Metso Oyj ja Rauma Oyj.

Osakeomistus (SSAB, 31.12.2016): 6 188 A-osaketta, 22 098 B-osaketta

Maria Långberg

Henkilöstöhallinnosta ja kestävästä kehityksestä vastaava johtaja

Ekonomi, Uppsalan yliopisto,
MBA, Tukholman kauppakorkeakoulu

Syntynyt 1970
Kansalaisuus: Ruotsin

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2016.
SSAB:n palveluksessa vuodesta 2013.

Aiemmin:
toimitusjohtaja Merox ja kestävästä kehityksestä vastaava johtaja: SSAB,
viestintäjohtaja: SSAB, seniorkonsultti: JKL ja viestintäjohtaja: Gambro.

Osakeomistus (SSAB, 31.12.2016): 3 826 B-osaketta

Martin Pei, Executive Vice President and Head of Technical Development

Martin Pei

Teknisestä kehityksestä vastaava johtaja

Tekniikan tohtori, Kungliga Tekniska Högskolan, Tukholma

Syntynyt 1963
Kansalaisuus: Ruotsin

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2007.
SSAB:n palveluksessa vuodesta 2001. 

Aiemmin:
liiketoiminta-alueen johtaja: SSAB APAC, tekninen johtaja: SSAB,
tutkimus- ja tuotekehitysosaston johtaja: SSAB ja
aihiotuotannosta vastaava johtaja: SSAB Plate.
 

Osakeomistus (SSAB, 31.12.2016): 300 A-osaketta, 700 B-osaketta