Konsernijohtoryhmä

Konsernin johtoryhmä vastaa konsernin strategioiden asettamisesta ja täytäntöönpanosta. Lisäksi se käsittelee esimerkiksi yrityskauppoihin ja divestointeihin liittyviä asioita. Konsernin johtoryhmä valmistelee tällaisia asioita sekä suuriin käyttöomaisuusinvestointeihin (yli 50 miljoonaa Ruotsin kruunua) liittyviä asioita emoyhtiön hallituksen päätöksiä varten.

Toimitusjohtaja vastaa yhtiön päivittäisestä hallinnosta hallituksen ohjeiden mukaisesti. Konsernin johtoryhmän kokoonpano:

Toimitusjohtaja
Johtaja, SSAB Europe -liiketoiminta-alue
Johtaja, SSAB Americas -liiketoiminta-alue
Johtaja, SSAB Special Steels -liiketoiminta-alue
Johtaja, lakiasiat
Talous- ja rahoitusjohtaja, CFO
Organisaatiosta, kulttuurista ja viestinnästä vastaava johtaja
Teknisestä kehityksestä vastaava johtaja
Tutkimuksesta ja innovaatioista vastaava johtaja
Strategiasta ja digitalisaatiosta vastaava johtaja
Kestävästä kehityksestä vastaava johtaja

Konsernin johtoryhmä kokoontuu kuukausittain keskustelemaan konsernin tuloksista ja taloudellisesta asemasta sekä divisioonista ja tytäryhtiöistä. Muita käsiteltäviä asioita ovat muun muassa strategiset asiat sekä budjetin ja ennusteiden seuranta.

Kukin divisioona ja tytäryhtiö vastaa omasta tuloslaskelmastaan ja taseestaan. Divisioonien operatiivinen valvonta toteutetaan kuukausittaisilla suorituskykyraporteilla. Ruukki Constructionin ja Tibnorin toimintaa seuraavat myös niiden omat hallitukset. Emoyhtiön toimitusjohtaja toimii suoraan omistettujen tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajana. Näihin hallituksiin kuuluu myös muita konsernin johtoryhmän jäseniä sekä työntekijöiden edustajia. Tytäryhtiöiden hallitukset valvovat operatiivista toimintaa sekä määrittävät strategioita ja budjetteja.


Martin Lindqvist

Martin Lindqvist

Toimitusjohtaja

KTK, Uppsalan yliopisto

Syntynyt 1962
Kansalaisuus: Ruotsin

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2001.
SSAB:n palveluksessa vuodesta 1998.

Aiemmin:
liiketoiminta-alueen johtaja: SSAB EMEA,
liiketoiminta-alueen johtaja: SSAB Strip Products,
talousjohtaja: SSAB AB, talousjohtaja: SSAB Strip ja
Chief Controller: NCC.
Osakeomistus (SSAB, 31.12.2020): 11 709 A-osaketta, 21 023 B-osakettaOlavi Huhtala

Johtaja, SSAB Europe -divisioona

Insinööri

Syntynyt 1962
Kansalaisuus: Suomen

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2014.
SSAB:n/Rautaruukin palveluksessa vuodesta 1987.

Aiemmin:
johtaja: Ruukki Metals, toimitusjohtaja: Ruukki Fabrication
sekä myynnin ja tuotannon johtotehtäviä: Rautaruukki Metform.
Osakeomistus (SSAB, 31.12.2020): 17 578 A-osaketta, 77 873 B-osaketta

Charles Schmitt

Charles Schmitt

Johtaja, SSAB Americas -divisioona

Kauppatieteiden kandidaatti, Teksasin yliopisto (Arlington), kaksivuotinen US Steel Fellowship -tutkimusapuraha American Iron and Steel Institutessa. 

Syntynyt 1959
Kansalaisuus: Yhdysvaltain

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2011.
SSAB:n/IPSCOn palveluksessa vuodesta 1990. 

Aiemmin:
useita tehtäviä: US Steel Corporation ja
Americas Southern Business Unitin varajohtaja: SSAB Americas.  

Osakeomistus (SSAB, 31.12.2020): 3 000 B-osaketta

Johnny Sjöström

Johtaja, SSAB Special Steels -liiketoiminta-alue

FT (Materiaalitekniikka), FM (Fysiikka), EMBA (Tukholman kauppakorkeakoulu)

Syntynyt 1974
Kansalaisuus: Ruotsin

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2019.
SSAB:n palveluksessa vuosina 2012-2014 ja vuodesta 2019. 

Aiemmin:
Toimitusjohtaja: Uddeholms AB,
toimitusjohtaja: Scana Leshan (China),
tekniikasta ja markkinakehityksestä vastaava johtaja: SSAB APAC,
tuotejohtaja: Outokumpu,
tekniikka- ja laatujohtaja: Outokumpu.

Osakeomistus (SSAB, 31.12.2020): 8 000 A-osaketta, 0 B-osaketta

 

Johnny Sjöström - EVP and Head of SSAB Special Steels
Jonas Bergstrand, Executive Vice President and Head of Legal and Strategy

Jonas Bergstrand

Johtaja, lakiasiat

OTK, Uppsalan yliopisto

Syntynyt 1965
Kansalaisuus: Ruotsin

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2006.
SSAB:n palveluksessa vuodesta 2006.

Aiemmin:
lakiasiainjohtaja: ABB, OM Gruppen ja Ericsson Radio Systems.

Osakeomistus (SSAB, 31.12.2020): 24 125 B-osaketta

Håkan Folin

Talous- ja rahoitusjohtaja, CFO

Diplomi-insinööri, Kungliga Tekniska Högskolan, Tukholma 

Syntynyt 1976
Kansalaisuus: Ruotsin

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2013.
SSAB:n palveluksessa vuodesta 2006.

Aiemmin:
talousjohtaja: SSAB APAC, talousjohtaja: Tibnor ja
liiketoiminnan kehittämisestä vastaava johtaja: SSAB.

Osakeomistus (SSAB, 31.12.2020): 15 000 B-osaketta
Håkan Folin, Executive Vice President and Chief Financial Officer
Christina Friborg - Executive Vice President and Head of Sustainability

Christina Friborg

Johtaja, kestävä kehitys

OTM, Uppsalan yliopisto

Syntynyt 1969
Kansalaisuus: Ruotsin

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2018.
SSAB:n palveluksessa vuodesta 2018.

Aiemmin: Head of Sustainable Business: Sandvik, Ethos International, perustaja ja osakas sekä useita tehtäviä SIDA:ssa (Swedish International Development Cooperation Agency, YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:ssä ja OSCE:ssa.

Osakeomistus: (SSAB, 31.12.2020): 6 700 B-osaketta


Maria Långberg

Johtaja, organisaatio, kulttuuri ja viestintä

Ekonomi, Uppsalan yliopisto,
MBA, Tukholman kauppakorkeakoulu

Syntynyt 1970
Kansalaisuus: Ruotsin

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2016.
SSAB:n palveluksessa vuodesta 2013.

Aiemmin:
henkilöstöhallinnosta ja kestävästä kehityksestä vastaava johtaja, SSAB, toimitusjohtaja Merox ja kestävästä kehityksestä vastaava johtaja: SSAB,
viestintäjohtaja: SSAB, seniorkonsultti: JKL ja viestintäjohtaja: Gambro.

Osakeomistus (SSAB, 31.12.2020): 14 000 B-osaketta

Martin Pei, Executive Vice President and Head of Technical Development

Martin Pei

Teknisestä kehityksestä vastaava johtaja

Tekniikan tohtori, Kungliga Tekniska Högskolan, Tukholma

Syntynyt 1963
Kansalaisuus: Ruotsin

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2007.
SSAB:n palveluksessa vuodesta 2001. 

Aiemmin:
liiketoiminta-alueen johtaja: SSAB APAC,
tutkimus- ja tuotekehitysosaston johtaja: SSAB,
aihiotuotannosta vastaava johtaja: SSAB Plate ja
tuotekehityspäällikkö SSAB Plate.

Osakeomistus (SSAB, 31.12.2020): 300 A-osaketta, 700 B-osaketta

Eva Petursson

Johtaja, tutkimus ja innovaatiot

Tekniikan tohtori, teräsrakentaminen, Luleå Tekniska Universitet

Syntynyt 1968
Kansalaisuus: Ruotsin

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2018.
SSAB:n palveluksessa vuodesta 2005.

Aiemmat tehtävät: Teräsrakentamisen apulaisprofessori, Luleå Tekniska Universitet,
Designasiantuntija ja tutkimusjohtaja, SSAB Knowledge Service Center,
Strateginen tutkimusjohtaja, SSAB.

Osakeomistus (SSAB, 31.12.2020): 165 A-osaketta, 6 500 B-osaketta

 

Viktor Strömberg

Johtaja, strategia ja digitalisaatio

MBA, INSEAD, Ranska, tuotantotalouden maisteri (MSc, Industrial Engineering & Management), Linköpingin yliopisto

Syntynyt 1973
Kansalaisuus: Ruotsin

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2018.
SSAB:n palveluksessa vuodesta 2011.

Aiemmat tehtävät: Associate Partner, McKinsey & Company, tuotantopäällikkö, SAP ja konsultti, IBM.

Osakeomistus (SSAB, 31.12.2020): 4 000 B-osaketta
5