Nimitysvaliokunta

Nimitysvaliokunta edustaa yhtiön osakkeenomistajia. Yhtiökokous nimittää nimitysvaliokunnan jäsenet tai määrittää, kuinka jäsenet valitaan. Nimitysvaliokunta tekee muun muassa ehdotuksen hallituksen jäsenistä, tilintarkastajista sekä heidän palkkioistaan.

Nimitysvaliokunnan kokoonpano on ilmoitettava viimeistään kuusi kuukautta ennen varsinaista yhtiökokousta. Samaan aikaan yhtiön verkkosivustolla tiedotetaan, kuinka osakkeenomistajat voivat tehdä ehdotuksia nimitysvaliokunnalle.

Nimitysvaliokunnan ehdotukset esitellään yhtiökokouskutsussa ja yhtiön verkkosivustolla. Kun yhtiökokouskutsu on julkaistu, nimitysvaliokunta julkaisee yhtiön verkkosivustolla perustellun mielipiteensä ehdotetusta hallituksen kokoonpanosta. Hallituksen jäsenistä ja tilintarkastajista äänestetään yhtiökokouksessa. Nimitysvaliokunta antaa selvityksen tekemästään työstä sekä esittelee ehdotuksensa.

Current instruction for the Nomination Committee

Nimitysvaliokunta vuoden 2021 varsinaista yhtiökokousta varten

Vuoden 2021 yhtiökokouksen nimitysvaliokunnan kokoonpano on seuraava: Lars Pettersson/ Industrivärden (nimitysvaliokunnan puheenjohtaja), Pierre Heeroma / LKAB, Petter Söderström / Solidium Oy, Charlotta Faxén, Lannebo fonder sekä Bengt Kjell (hallituksen puheenjohtaja).

Osakkeenomistajien ehdotukset ohjataan nimitysvaliokunnan sihteerille, joka on yhtiön päälakimies Jonas Bergstrand. Ehdotukset on toimitettava 31. joulukuuta 2020 mennessä, jotta nimitysvaliokunta voi pitää ehdotuksia riittävän ajoissa saapuneina.


Lisätietoja:

Jonas Bergstrand
yhtiön päälakimies
SSAB AB
Box 70
101 21 Stockholm
Sweden

Puhelin: +46 8454 5700
jonas.bergstrand@ssab.com
5