5

Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokuntaan kuuluu hallituksen puheenjohtajan lisäksi yksi tai kaksi yhtiökokouksen nimeämää hallituksen jäsentä, joiden on yleensä oltava riippumattomia yhtiöstä ja sen johdosta. Palkitsemisvaliokunnan jäsenillä on oltava riittävät tiedot ja kokemus ylimmän johdon palkitsemisasioista. Toimitusjohtaja osallistuu valiokunnan kokouksiin raportoijan ominaisuudessa. Palkitsemisvaliokunnan tehtävät on vahvistettu hallituksen työjärjestyksessä. Palkitsemisvaliokunta esittelee hallitukselle ehdotuksen toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmään kuuluvien henkilöiden palkoista ja työsuhde-ehdoista, vahvistaa muiden konsernin johtoryhmän jäsenten palkat ja muut työsuhde-ehdot sekä määrittää muun ylimmän johdon palkkojen ja työsuhde-ehtojen raja-arvot. Lisäksi palkitsemisvaliokunnan tehtäviin kuuluu palkitsemisperiaatteita koskevien asioiden valmisteleminen hallitukselle, toimitusjohtajan ja ylimmän johdon palkka- ja palkitsemisesityksen valmisteleminen hallitukselle sekä näiden toteutuksen valvonta ja arvioiminen. Palkitsemisvaliokunta valvoo ja arvioi myös ohjelmia, jotka liittyvät yhtiön ylimmän johdon tulospalkkioihin.

Vuonna 2017 palkitsemisvaliokunta piti neljä kokousta, joista pidettiin pöytäkirjaa. Palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat puheenjohtaja Bengt Kjell, Petra Einarsson ja Matti Lievonen. Toimitusjohtaja on kutsuttu valiokunnan jäseneksi, mutta hän ei osallistu omaa palkkaansa tai työsuhteensa ehtoja koskevaan keskusteluun.