Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

SSAB:n organisaatiolle on ominaista hajautettu työskentelytapa, jossa vastuut ja valtuudet on delegoitu laajasti eri divisioonille ja tytäryhtiöille.

Rautaruukki on ollut osa SSAB:tä 29.7.2014 lähtien. Uudella yhtiöllä on kolme teräsdivisioonaa: SSAB Special Steels, SSAB Europe ja SSAB Americas sekä kaksi tytäryhtiötä: Tibnor ja Ruukki Construction.

SSAB:n osake on noteerattu Nasdaq OMX Tukholman pörssissä, joten yhtiö noudattaa sen sääntöjä ja ohjeita sekä Ruotsin listayhtiöiden hallinnointikoodia. SSAB:n osakkeet noteerataan toissijaisesti Nasdaq OMX Helsingin pörssissä.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on tehty Ruotsin vuosikertomuslain ja listayhtiöiden hallinnointikoodin säännösten mukaisesti, erillisenä hallituksen toimintakertomuksesta. Yhtiön tilintarkastajat ovat tarkistaneet selvityksen.

SSAB Corporate Governance Report 2019
SSAB Corporate governance report 2018
Corporate Governance Report 2017
Annual Report 2016 - Corporate governance report
Vuosikertomus 2015 - Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014
Corporate Governance Report 2013
Corporate Governance Report 2012
Corporate Governance Report 2011
Corporate Governance Report 2010
Corporate Governance Report 2009
Corporate Governance Report 2008
Corporate Governance Report 2007
Corporate Governance Report 2006