5
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

SSAB:n organisaatiolle on ominaista hajautettu työskentelytapa, jossa vastuut ja valtuudet on delegoitu laajasti eri divisioonille ja tytäryhtiöille.

Rautaruukki on ollut osa SSAB:tä 29.7.2014 lähtien. Uudella yhtiöllä on kolme teräsdivisioonaa: SSAB Special Steels, SSAB Europe ja SSAB Americas sekä kaksi tytäryhtiötä: Tibnor ja Ruukki Construction.

SSAB:n osake on noteerattu Nasdaq OMX Tukholman pörssissä, joten yhtiö noudattaa sen sääntöjä ja ohjeita sekä Ruotsin listayhtiöiden hallinnointikoodia. SSAB:n osakkeet noteerataan toissijaisesti Nasdaq OMX Helsingin pörssissä.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on tehty Ruotsin vuosikertomuslain ja listayhtiöiden hallinnointikoodin säännösten mukaisesti, erillisenä hallituksen toimintakertomuksesta. Yhtiön tilintarkastajat ovat tarkistaneet selvityksen.
Vuosi