5

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan tehtävät määritellään hallituksen vahvistamassa työjärjestyksessä. Valiokunnan puheenjohtaja vastaa siitä, että hallitus saa säännöllisesti tietoja valiokunnan työstä. Tarvittaessa puheenjohtaja tuo asioita hallituksen päätettäväksi. Tarkastusvaliokunnan päätehtävänä on tukea hallituksen toimintaa varmistamalla taloudellisen raportoinnin laatu.

Valiokunta tapaa säännöllisesti yhtiön tilintarkastajia, arvioi tarkastustyötä ja määrittää ohjeet siitä, mitä lisäpalveluita yhtiö voi hankkia ulkoisilta tilintarkastajilta. Yhtiön talousjohtajan on hyväksyttävä lisäpalvelut, joiden kustannukset ovat enintään 100 000 Ruotsin kruunua toimeksiantoa kohden. Jos kustannukset ylittävät 100 000 Ruotsin kruunua, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan on hyväksyttävä toimeksianto etukäteen. Kaikki lisäpalvelut on raportoitava tarkastusvaliokunnalle neljännesvuosittain.

Yhtiöllä on vakiintunut riskienhallintaprosessi, joka perustuu tuotantoprosesseihin ja -virtoihin. Riskienhallintaprosessissa tarkastusvaliokunnan tehtävänä on arvioida ja ottaa huomioon havaitut riskialueet (sekä kaupalliset riskit että taloudellisen raportoinnin virheisiin liittyvät riskit).


Tarkastusvaliokunnan työ vuonna 2014

Tarkastusvaliokunta jatkoi vuonna 2014 ulkoisen taloudellisen raportoinnin esittämistavan kehittämistä siten, että raportoinnissa otetaan huomioon myös yhdistyminen Rautaruukin kanssa. Lisäksi valiokunta käsitteli Rautaruukin lopullisesta yhtiöön liittämisestä tehtyä analyysia ja hyväksyi sen. Tarkastusvaliokunta analysoi ja tarkisti yhdessä ulkoisten tilintarkastajien kanssa riskianalyysin ja tilintarkastajien lakisääteisen tilintarkastuksen pohjalta suunnitteleman tarkastussuunnitelman.

Tarkastusvaliokunnan jäseninä toimivat Lars Westerberg, joka tuli Anders G. Carlbergin tilalle puheenjohtajaksi 11.9.2014 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen, Sverker Martin-Löf ja Annika Lundius. Vuonna 2014 tarkastusvaliokunta piti kuusi kokousta, joista pidettiin pöytäkirjaa.