Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan tehtävät määritellään hallituksen vahvistamassa työjärjestyksessä. Valiokunnan puheenjohtaja vastaa siitä, että hallitus saa säännöllisesti tietoja valiokunnan työstä. Tarvittaessa puheenjohtaja tuo asioita hallituksen päätettäväksi. Tarkastusvaliokunnan päätehtävänä on tukea hallituksen toimintaa varmistamalla taloudellisen raportoinnin laatu.

Valiokunta tapaa säännöllisesti yhtiön tilintarkastajia, arvioi tarkastustyötä ja määrittää ohjeet siitä, mitä lisäpalveluita yhtiö voi hankkia ulkoisilta tilintarkastajilta. Yhtiön talousjohtajan on hyväksyttävä lisäpalvelut, joiden kustannukset ovat enintään 100 000 Ruotsin kruunua toimeksiantoa kohden. Jos kustannukset ylittävät 100 000 Ruotsin kruunua, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan on hyväksyttävä toimeksianto etukäteen. Kaikki lisäpalvelut on raportoitava tarkastusvaliokunnalle neljännesvuosittain.

Yhtiöllä on vakiintunut riskienhallintaprosessi, joka perustuu tuotantoprosesseihin ja -virtoihin. Riskienhallintaprosessissa tarkastusvaliokunnan tehtävänä on arvioida ja ottaa huomioon havaitut riskialueet (sekä kaupalliset riskit että taloudellisen raportoinnin virheisiin liittyvät riskit).

Vuonna 2018 tarkastusvaliokunta piti seitsemän kokousta, joista pidettiin pöytäkirjaa.

Yhtiökokouksen (8.4.2019) yhteydessä pidetyn sääntömääräisen hallituksen kokouksen päätöksellä tarkastusvaliokunnan jäseniksi nimitettiin Marika Fredriksson (puheenjohtaja), Bengt Kjell, Bo Annvik ja Marie Grönborg.