Ulkoiset tilintarkastajat

Yhtiöjärjestyksen mukaan SSAB:llä on yksi tai kaksi ulkopuolista tilintarkastajaa tai se käyttää yhtä tai kahta hyväksyttyä tilintarkastusyhteisöä. Vuoden 2019 yhtiökokouksessa päätettiin, että tilintarkastajana toimii seuraavan vuoden ajan Ernst & Young AB.

Päävastuullisena tilintarkastajana vuodesta 2019 lähtien on ollut hyväksytty tilintarkastaja Rickard Andersson.

Emoyhtiön ja konsernin tilinpäätösten tilintarkastuksessa sekä hallituksen ja toimitusjohtajan toiminnan tarkastuksessa noudatetaan kansainvälistä ISA-standardia (International Standards on Auditing) sekä Ruotsin yleisesti hyväksyttyjä tilintarkastuskäytäntöjä. Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja osallistuu kaikkiin tarkastusvaliokunnan kokouksiin. Tilintarkastaja osallistuu vuoden aikana vähintään yhteen hallituksen kokoukseen, jossa käydään läpi kyseisen vuoden tilintarkastus ja keskustellaan sen tuloksista hallituksen jäsenten kanssa ilman, että toimitusjohtaja tai muu yhtiön ylin johto ovat läsnä. Tilintarkastajan palkkioista ks. Vuosikertomus > Tilinpäätöksen liite 2.