5

Ulkoiset tilintarkastajat

Yhtiöjärjestyksen mukaan SSAB:llä on yksi tai kaksi ulkopuolista tilintarkastajaa tai se käyttää yhtä tai kahta hyväksyttyä tilintarkastusyhteisöä. Vuoden 2018 yhtiökokouksessa päätettiin, että tilintarkastajana jatkaa seuraavan vuoden ajan PricewaterhouseCoopers.

Päävastuullisena tilintarkastajana vuodesta 2012 lähtien on ollut hyväksytty tilintarkastaja Magnus Svensson Henryson, joka toimii myös pörssiyhtiö Industrivärdenin päävastuullisena tilintarkastajana.

Emoyhtiön ja konsernin tilinpäätösten tilintarkastuksessa sekä hallituksen ja toimitusjohtajan toiminnan tarkastuksessa noudatetaan kansainvälistä ISA-standardia (International Standards on Auditing) sekä Ruotsin yleisesti hyväksyttyjä tilintarkastuskäytäntöjä. Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja osallistuu kaikkiin tarkastusvaliokunnan kokouksiin. Tilintarkastaja osallistuu vuoden aikana vähintään yhteen hallituksen kokoukseen, jossa käydään läpi kyseisen vuoden tilintarkastus ja keskustellaan sen tuloksista hallituksen jäsenten kanssa ilman, että toimitusjohtaja tai muu yhtiön ylin johto ovat läsnä. Tilintarkastajan palkkioista ks. Vuosikertomus > Tilinpäätöksen liite 2.