Osakkeenomistajat

SSAB:n omistajatiedot tällä sivulla perustuvat Euroclear Sweden AB:n tietoihin. Tiedot päivittyvät kuukausittain.

*LKAB ilmoitti 7.6.2021 kasvattaneensa omistustaan SSAB:ssä 16,0 prosenttiin äänistä ja 10,5 prosenttiin pääomasta.

5