SSAB sijoituksena

SSAB:n strategia pyrkii turvaamaan yhtiön pitkän aikavälin kyvyn tuottaa arvoa osakkeenomistajille ja muille sidosryhmille.

SSAB:n tärkein taloudellinen tavoite on saavuttaa alan johtava kannattavuus ja tuottaa vakaata kassavirtaa, millä mahdollistetaan velan vähentäminen ja osinkojenmaksu. 

Vahva tuotevalikoima ja markkina-asema

SSAB:lla on neljä päämarkkina-aluetta:
1. Nauha-, levy- ja putkituotteet, Pohjoismaat
2. Kvarttolevyt, Pohjois-Amerikka
3. Autoteollisuuden premium-teräkset (Advanced High-Strength Steels, AHSS) globaalisti
4. Lujat teräkset (Quenched & Tempered, Q&T ja AHSS) globaalisti

SSAB:lla on johtava asema Pohjoismaiden ja Pohjois-Amerikan kotimarkkinoilla. SSAB:llä on nauha- ja levytuotteissa noin 40-45 %:n markkina-osuus Pohjoismaissa. Pohjois-Amerikassa SSAB on suurin levytuottaja lähes 30 %:n markkina-osuudellaan.

SSAB:lla on myös johtoasema nuorrutusteräksissä (Q&T) ja valikoiduilla pitkälle kehitettyjen erikoislujien terästen (AHSS) segmenteillä erikoislujien terästen tuottaja maailmassa. SSAB:llä on johtavat tuotemerkit, ainutlaatuinen tuotevalikoima ja asiantuntemus, ja yhtiö on investoinut merkittävästi tuotantokapasiteettiinsa. Useimpien teräksenkäyttäjien on jatkuvasti parannettava tuotteidensa materiaali- ja energiatehokkuutta sekä suorituskykyä, mikä on keskeinen ajuri SSAB:n erikoislujien terästen kysynnän kasvulle. Erikoislujat teräkset mahdollistavat kevyempien, vahvempien ja kestävämpien sovellusten kehittämisen. Kasvu erikoisteräksissä, palveluissa sekä muissa premium-tuotteissa tarkoittaa parempaa tuottoa, sillä kannattavuus näillä alueilla on parempi.

Strategiset tavoitteet vuodelle 2022

  • SSAB Special Steels -divisioonan tavoitteena on kasvattaa erikoisterästen toimitukset 1,6 miljoonaan tonniin (2018: 1,3 milj. tonnia)
  • SSAB Europe -divisioonan tavoitteena on kasvattaa autoteollisuuden erikoislujien terästen toimitukset 800 tuhanteen tonniin (2018: 562 tuhatta tonnia) sekä premium-tuotteiden toimitukset 900 tuhanteen tonniin (2018: 718 tuhatta tonnia). Tällöin premium-tuotteiden osuus divisioonan kokonaistoimituksista kasvaa 46 %:iin (2018: 36 %)
  • SSAB Europen tavoitteena on lisäksi vahvistaa edelleen markkinajohtajuuttaan Pohjoismaisilla markkinoilla ja pitää 40-45% markkinaosuus
  • SSAB Americas -divisioonan tavoitteena on, että premium-tuotteet muodostavat 39 % kokonaistoimituksista (2018:29 %)
  • SSAB Services -liiketoimintayksikön tavoitteena on kasvattaa liikevaihto 4,5 miljardiin Ruotsin kruunuun orgaanisen kasvun ja yritysostojen kautta (2018: 2,4 miljardia)

Näiden strategisten tavoitteiden lisäksi Tibnorin tavoitteena on saavuttaa vähintään 5 %:n käyttökatemarginaali sekä 15 %:n pääomantuottoaste (ROCE) vuonna 2022. Ruukki Constructionin tavoitteena on saavuttaa vähintään 10 %:n käyttökatemarginaali vuonna 2022.

Vahvempi tase

Vuosien 2016-2019 aikana SSAB vahvisti merkittävästi tasettaan. Vuoden 2016 osakeanti ja vahva kassavirta ovat mahdollistaneet 16 %:n nettovelkaantumisasteen vuoden 2019 lopussa. SSAB on investoinut tuotantokapasiteettiinsa siten, että se pystyy saavuttamaan tavoitteet vuodelle 2022. Velan vähenemisellä on myös positiivinen vaikutus rahoituskustannuksiin ja se mahdollistaa tulevaisuuden strategian toteuttamisen.


Kustannustehokkuus

SSAB on parantanut tehokkuutta erilaisilla jatkuvan parantamisen hankkeilla SSAB One -johtamisfilosofiaa hyödyntäen. Nämä pitävät sisällään sekä pienempiä päivittäisiä toimenpiteitä sekä laajempia kehitysprojekteja. SSAB:llä on jatkuvan parantamisen tavoitteiden osalta vuosittainen prosessi sekä siihen liittyvä seurantaprosessi.


Toimialan paras kannattavuus

Strategisten tavoitteiden saavuttaminen ja tehokkuuden parantaminen jatkuvien parannusten avulla, tulee olemaan perusta taloudellisten tavoitteiden saavuttamiselle, joista yksi on toimialan paras kannattavuus. Tämä on määritelty käyttökatemarginaalina ja sitä verrataan seuraaviin kilpailijoihin; ArcelorMittal, AK Steel, Nucor, Salzgitter, Tata Steel Europe, Thyssenkrupp ja US Steel. Kannattavuuden parantamisen potentiaali, tasapainossa olevat investointimäärät ja vahva tase luovat hyvän perustan kassavirran tuottamiselle seuraavina vuosina.


Tavoitteena olla ensimmäinen fossiilivapaan teräksen tuottaja

SSAB on laatinut strategisen tiekartan tavoitteenaan olla maailman ensimmäinen fossiilivapaan teräksen tuottaja ja tarjota asiakkaille fossiilivapaita teräksiä vuonna 2026. Suunnitelmassa keskeinen osa on HYBRIT -hanke rautapellettituottaja LKAB:n sekä sähköyhtiö Vattenfallin kanssa. SSAB:n tavoitteena on olla täysin fossiilivapaa vuonna 2045. Lue lisää kestävän kehityksen sivuilta. Lue lisää kestävästä kehityksestä.SSAB investor events

 
4. lokakuuta - 25. lokakuuta 2021

Hiljainen jakso

SSAB ei tapaa pääomamarkkinoiden edustajia 21 päivään
ennen vuosituloksen tai osavuositulosten julkistamista.

25. lokakuuta 2021

Q3 – Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2021

Tilinpäätöstiedote ja osavuosikatsaukset julkistetaan noin
klo 8.30 Suomen aikaa, ellei toisin ilmoiteta

28. tammikuuta 2022

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2021

Tilinpäätöstiedote ja osavuosikatsaukset julkistetaan
noin klo 8.30 Suomen aikaa, ellei toisin ilmoiteta.
Vuosikertomus vuodelta 2021 julkistetaan viimeistään viikolla 11.

26. huhtikuuta 2022

Q1 – Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2022

Tilinpäätöstiedote ja osavuosikatsaukset julkistetaan
noin klo 8.30 Suomen aikaa, ellei toisin ilmoiteta.

22. heinäkuuta 2022

Q2 – Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2022

Tilinpäätöstiedote ja osavuosikatsaukset julkistetaan
noin klo 8.30 Suomen aikaa, ellei toisin ilmoiteta.

25. lokakuuta 2022

Q3 – Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2022

Tilinpäätöstiedote ja osavuosikatsaukset julkistetaan
noin klo 8.30 Suomen aikaa, ellei toisin ilmoiteta.

6. huhtikuuta 2022

Varsinainen yhtiökokous 2022, Tukholmassa

 

Lisätietoja:

Sijoittajasuhteet: Per Hillström, IR-johtaja, per.hillstrom@ssab.com, puh. +46 70 2952 912
Media Suomessa: Atte Kaksonen, atte.kaksonen@ssab.com, puh. + 358 50 3143 634

5