5

SSAB sijoituksena

SSAB:n strategia pyrkii turvaamaan yhtiön pitkän aikavälin kyvyn tuottaa arvoa osakkeenomistajille ja muille sidosryhmille. SSAB:n tärkein taloudellinen tavoite on saavuttaa alan johtava kannattavuus ja tuottaa vakaata kassavirtaa, millä mahdollistetaan velan vähentäminen ja osinkojenmaksu. 

SSAB:n strategia pyrkii turvaamaan yhtiön pitkän aikavälin kyvyn tuottaa arvoa osakkeenomistajille ja muille sidosryhmille. SSAB:n tärkein taloudellinen tavoite on saavuttaa alan johtava kannattavuus ja tuottaa vakaata kassavirtaa, millä mahdollistetaan velan vähentäminen ja osinkojenmaksu.

Vahva tuotevalikoima ja markkina-asema

SSAB:lla on vahva maailmanlaajuinen asema lujien terästen tuottajana ja lisäarvoa tuottavien palvelujen tarjoajana, sekä johtava asema Pohjoismaiden ja Pohjois-Amerikan kotimarkkinoilla. SSAB:llä on levytuotteissa noin 45 % markkina-osuus Pohjoismaissa. Pohjois-Amerikassa SSAB on suurin levytuottaja noin 25 % markkina-osuudellaan.

Useimpien teräksenkäyttäjien on jatkuvasti parannettava tuotteidensa materiaali- ja energiatehokkuutta sekä suorituskykyä, mikä on keskeinen ajuri SSAB:n erikoislujien terästen kysynnän kasvulle. Erikoislujat teräkset mahdollistavat kevyempien, vahvempien ja kestävämpien sovellusten kehittämisen vastaten asiakkaiden kohtaamiin tiukentuviin vaatimuksiin. Johtavilla tuotteillaan, tuotemerkeillään, valmistuskapasiteetillaan ja osaamisellaan SSAB on hyvässä asemassa hyötymään erikoisterästen kasvusta. Kasvu erikoisteräksissä, palveluissa sekä muissa premium-tuotteissa tarkoittaa parempaa tuottoa, sillä kannattavuus näillä alueilla on parempi.

Strategiset kasvutavoitteet vuoteen 2020

Lähivuosina SSAB:n tavoitteena on vahvistaa asemaansa kotimarkkinoilla Pohjoismaissa ja Pohjois-Amerikassa, sekä saavuttaa kasvutavoitteensa määritellyillä strategisilla kasvualueilla. SSAB Special Steels -divisioonan tavoitteena on kasvattaa erikoisterästuotteiden toimituksia 35 prosentilla 1,35 miljoonaan tonniin vuoteen 2020 mennessä. SSAB Europe -divisioonan tavoitteena on parantaa tuotemixiään siten, että premium-tuotteiden osuus kasvaa 40 prosenttiin nykyisestä 30 prosentista. Osana tätä, SSAB Europe tavoittelee 750 tuhannen tonnin toimituksia autoteollisuuden erikoislujissa teräksissä vuoteen 2020 mennessä (442 tuhatta tonnia vuonna 2016). SSAB Americas -divisioonan tavoitteena on 30 prosentin markkinaosuus Pohjois-Amerikan levymarkkinoista.

Vahvempi tase

SSAB:n tavoitteena on vähentää nettovelkaansa 10 mrd. kruunulla vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen lopusta vuoden 2017 loppuun mennessä. Tavoitteesta oli vuoden 2017 kolmannen neljänneksen lopussa saavutettu 9,6 mrd. kruunua mukaan lukien 4,9 mrd kruunua vuonden 2016 aikana toteutetusta osakeannista. Nettovelka laski 14 mrd. kruunuun ja nettovelkaantumisaste oli 27 % vuoden kolmannen neljänneksen lopussa.  

Synergiat ja muut säästötoimenpiteet

Rautaruukin integraatio ja siihen liittyvä synergiaohjelma on saatu päätökseen. Alkuperäinen 1,0–1,35 mrd. kruunun synergiatavoite ylittyi merkittävästi saavutetun vuositahdin ollessa 2,0 mrd. kruunua, ja lisäksi synergiat saavutettiin vuotta alun perin arvioitua aiemmin. Myös SSAB:n kokonaiskustannussäästötavoitteena ollut vuoden 2016 loppuun mennessä 2,8 mrd. kruunua alemman vuotuisen kustannustason saavuttaminen (mukaan lukien synergiat) Rautaruukin hankinnan toteuttamisajankohtaan verrattuna ylittyi ja on 3,0 mrd. kruunua.

Entistä vahvempi kilpailuasema

Näiden toimenpiteiden avulla olemme luoneet vahvemman kilpailuaseman ”Taking the Lead!” -strategiamme toteuttamiseksi. Saavutamme tavoitteen edistämällä tehokkuutta jatkuvien parannusten avulla, kasvamalla tietyillä valituilla alueilla sekä panostamalla entistä vahvemmin jälkimarkkinatoimintoihin.

Lue lisää SSAB:n liiketoiminnasta vuoden 2016 vuosikertomuksen liiketoimintakatsauksesta (FI)
SSAB:n tapahtumat
Kaikki kuukaudet feb mar apr maj jun jul aug okt nov dec jan
31.3.2018 - 20.4.2018

Hiljainen jakso

Tapahtuman tiedot
SSAB ei tapaa pääomamarkkinoiden edustajia 21 päivään ennen vuosituloksen tai osavuositulosten julkistamista. 
Sulje
10.4.2018

Yhtiökokous 2018

Tapahtuman tiedot
13:00 Tukholma Lisää muistutus


Sulje
20.4.2018

Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2018

Tapahtuman tiedot
Tilinpäätöstiedote ja osavuosikatsaukset julkistetaan noin klo 8.30 Suomen aikaa, ellei toisin ilmoiteta.
Sulje
30.6.2018 - 20.7.2018

Hiljainen jakso

Tapahtuman tiedot
SSAB ei tapaa pääomamarkkinoiden edustajia 21 päivään ennen vuosituloksen tai osavuositulosten julkistamista. 
Sulje
20.7.2018

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2018

Tapahtuman tiedot
Tilinpäätöstiedote ja osavuosikatsaukset julkistetaan noin klo 8.30 Suomen aikaa, ellei toisin ilmoiteta.
Sulje
6.10.2018 - 26.10.2018

Hiljainen jakso

Tapahtuman tiedot
SSAB ei tapaa pääomamarkkinoiden edustajia 21 päivään ennen vuosituloksen tai osavuositulosten julkistamista. 
Sulje
26.10.2018

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2018

Tapahtuman tiedot
Tilinpäätöstiedote ja osavuosikatsaukset julkistetaan noin klo 8.30 Suomen aikaa, ellei toisin ilmoiteta.
Sulje