5
SSAB sijoituskohteena

SSAB sijoituksena

SSAB:n strategia pyrkii turvaamaan yhtiön pitkän aikavälin kyvyn tuottaa arvoa osakkeenomistajille ja muille sidosryhmille. SSAB:n tärkein taloudellinen tavoite on saavuttaa alan johtava kannattavuus ja tuottaa vakaata kassavirtaa, millä mahdollistetaan velan vähentäminen ja osinkojenmaksu. 

Vahva tuotevalikoima ja markkina-asema

SSAB:lla on neljä päämarkkina-aluetta:
1. Nauha-, levy- ja putkituotteet, Pohjoismaat
2. Kvarttolevyt, Pohjois-Amerikka
3. Autoteollisuuden premium-teräkset (Advanced High-Strength Steels, AHSS) globaalisti
4. Lujat teräkset (Quenched & Tempered, Q&T ja AHSS) globaalisti

SSAB:lla on johtava asema Pohjoismaiden ja Pohjois-Amerikan kotimarkkinoilla. SSAB:llä on nauha- ja levytuotteissa noin 40-45 %:n markkina-osuus Pohjoismaissa. Pohjois-Amerikassa SSAB on suurin levytuottaja lähes 30 %:n markkina-osuudellaan.

SSAB:lla on myös johtoasema nuorrutusteräksissä (Q&T) ja valikoiduilla pitkälle kehitettyjen erikoislujien terästen (AHSS) segmenteillä erikoislujien terästen tuottaja maailmassa. SSAB:llä on johtavat tuotemerkit, ainutlaatuinen tuotevalikoima ja asiantuntemus, ja yhtiö on investoinut merkittävästi tuotantokapasiteettiinsa. Useimpien teräksenkäyttäjien on jatkuvasti parannettava tuotteidensa materiaali- ja energiatehokkuutta sekä suorituskykyä, mikä on keskeinen ajuri SSAB:n erikoislujien terästen kysynnän kasvulle. Erikoislujat teräkset mahdollistavat kevyempien, vahvempien ja kestävämpien sovellusten kehittämisen. Kasvu erikoisteräksissä, palveluissa sekä muissa premium-tuotteissa tarkoittaa parempaa tuottoa, sillä kannattavuus näillä alueilla on parempi.

Strategiset kasvutavoitteet vuoteen 2020

• SSAB Special Steels -divisioonan tavoitteena on kasvattaa erikoisterästuotteiden toimitukset 1,35 miljoonaan tonniin vuonna 2020. Vuonna 2018 toimitukset olivat 1,3 milj. tonnia (1,0 milj. tonnia vuonna 2016)
• SSAB Europe -divisioonan tavoitteena on parantaa tuotemixiään siten, että premium- tuotteiden osuus kasvaa 40 %:iin. Vuonna 2018 premium-tuotteiden osuus divisioonan toimituksista oli 36 % (30 % vuonna 2016)
• Osana tuotemixin parantamista SSAB Europe tavoittelee 750 tuhannen tonnin toimituksia autoteollisuuden erikoislujissa teräksissä vuonna 2020. Vuonna 2018 toimitukset olivat 562 tuhatta tonnia (442 tuhatta tonnia vuonna 2016)
• SSAB Americas -divisioonan tavoitteena on 30 % markkinaosuus Pohjois-Amerikan levymarkkinoista. Vuonna 2018 markkinaosuus oli arviolta 28 %
• Palveluliiketoiminnassa (SSAB Services), tavoitteena on kasvattaa Hardox® Wearparts –verkoston jäsenyritysten määrä yli 500 jäseneen vuonna 2020. Vuoden 2018 lopussa jäsenmäärä oli 483 (265 vuoden 2016 lopussa)

Vahvempi tase

Vuosien 2016-2018 aikana SSAB vahvisti merkittävästi tasettaan. Vuoden 2016 osakeanti ja vahva kassavirta ovat mahdollistaneet 14 %:n nettovelkaantumisasteen vuoden 2018 lopussa. SSAB on investoinut tuotantokapasiteettiinsa siten, että se pystyy saavuttamaan kasvutavoitteet vuodelle 2020. Velan vähenemisellä on myös positiivinen vaikutus rahoituskustannuksiin ja se mahdollistaa tulevaisuuden strategian toteuttamisen.

Kustannustehokkuus

SSAB on parantanut tehokkuutta erilaisilla jatkuvan parantamisen hankkeilla SSAB One -johtamisfilosofiaa hyödyntäen. Nämä pitävät sisällään sekä pienempiä päivittäisiä toimenpiteitä sekä laajempia kehitysprojekteja. SSAB:llä on jatkuvan parantamisen tavoitteiden osalta vuosittainen prosessi sekä siihen liittyvä seurantaprosessi.

Toimialan paras kannattavuus

Strategisten kasvutavoitteiden saavuttaminen ja tehokkuuden parantaminen jatkuvien parannusten avulla, tulee olemaan perusta taloudellisten tavoitteiden saavuttamiselle, joista yksi on toimialan paras kannattavuus. Tämä on määritelty käyttökatemarginaalina ja sitä verrataan seuraaviin kilpailijoihin; ArcelorMittal, AK Steel, Nucor, Salzgitter, Tata Steel Europe, Thyssenkrupp ja US Steel. Kannattavuuden parantamisen potentiaali, tasapainossa olevat investointimäärät ja vahva tase luovat hyvän perustan kassavirran tuottamiselle seuraavina vuosina.

Kestävä kehitys

SSAB:n tavoitteena on olla yksi maailman parhaista teräsyhtiöistä kestävän kehityksen saralla. Olemme vakuuttuneita, että kestävän kehityksen mukainen liiketoiminta lisää mahdollisuuksia myös vahvaan taloudelliseen tulokseen. Tavoitteemme on olla täysin fossiilivapaa vuoteen 2045 mennessä. Lue lisää kestävästä kehityksestä.

SSAB:n tapahtumat
Kaikki kuukaudet sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug
3.10.2019 - 23.10.2019

Hiljainen jakso

Tapahtuman tiedot
SSAB ei tapaa pääomamarkkinoiden edustajia 21 päivään ennen vuosituloksen tai osavuositulosten julkistamista. 
Sulje
23.10.2019

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2019

Tapahtuman tiedot
Tilinpäätöstiedote ja osavuosikatsaukset julkistetaan noin klo 8.30 Suomen aikaa, ellei toisin ilmoiteta.
Sulje
4.12.2019

Pääomamarkkinapäivä 2019

Tapahtuman tiedot
09:00 Oxelösund, Ruotsi Lisää muistutus
SSAB:n Pääomamarkkinapäivä 2019 järjestetään sijoittajille, analyytikoille ja median edustajille Oxelösundissa, Ruotsissa 4.12.2019. 
Kutsu, rekisteröitymisohjeet sekä tapahtuman ohjelma julkaistaan lähiaikoina Sijoittajat-sivuilla.

Sulje