5

SSAB sijoituksena

SSAB:n strategia pyrkii turvaamaan yhtiön pitkän aikavälin kyvyn tuottaa arvoa osakkeenomistajille ja muille sidosryhmille. SSAB:n tärkein taloudellinen tavoite on saavuttaa alan johtava kannattavuus ja tuottaa vakaata kassavirtaa, millä mahdollistetaan velan vähentäminen ja osinkojenmaksu. 

Vahva tuotevalikoima ja markkina-asema

SSAB:lla on neljä päämarkkina-aluetta:
1. Levy- ja putkituotteet, Pohjoismaat
2. Kvarttolevyt, Amerikka
3. Autoteollisuuden lujat teräkset (AHSS, Advanced High Strength Steels) globaalisti
4. Lujat teräkset (nuorrutusteräkset ja pitkälle kehitetyt lujat teräkset) globaalisti

SSAB:lla on johtava asema Pohjoismaiden ja Pohjois-Amerikan kotimarkkinoilla. SSAB:llä on levytuotteissa noin 45 prosentin markkina-osuus Pohjoismaissa. Pohjois-Amerikassa SSAB on suurin levytuottaja yli 25 prosentin markkina-osuudellaan.

SSAB:lla on myös johtoasema nuorrutusteräksissä (Q&T) ja valikoiduilla pitkälle kehitettyjen erikoislujien terästen (AHSS) segmenteillä erikoislujien terästen tuottaja maailmassa. SSAB:llä on johtavat tuotemerkit, ainutlaatuinen tuotevalikoima ja asiantuntemus, ja yhtiö on investoinut merkittävästi tuotantokapasiteettiinsa. Useimpien teräksenkäyttäjien on jatkuvasti parannettava tuotteidensa materiaali- ja energiatehokkuutta sekä suorituskykyä, mikä on keskeinen ajuri SSAB:n erikoislujien terästen kysynnän kasvulle. Erikoislujat teräkset mahdollistavat kevyempien, vahvempien ja kestävämpien sovellusten kehittämisen. Kasvu erikoisteräksissä, palveluissa sekä muissa premium-tuotteissa tarkoittaa parempaa tuottoa, sillä kannattavuus näillä alueilla on parempi.

Strategiset kasvutavoitteet vuoteen 2020

• SSAB Special Steels -divisioonan tavoitteena on kasvattaa erikoisterästuotteiden toimitukset 1,35 miljoonaan tonniin vuoteen 2020 mennessä. Vuonna 2017 toimitukset olivat 1,2 milj. tonnia (1,0 milj. tonnia vuonna 2016)
• SSAB Europe -divisioonan tavoitteena on parantaa tuotemixiään siten, että premium- tuotteiden osuus kasvaa 40 %:iin. Vuonna 2017 premium-tuotteiden osuus divisioonan toimituksista oli 32 % (30 % vuonna 2016)
• Osana tuotemixin parantamista SSAB Europe tavoittelee 750 tuhannen tonnin toimituksia autoteollisuuden erikoislujissa teräksissä vuoteen 2020 mennessä. Vuonna 2017 toimitukset olivat 537 tuhatta tonnia (442 tuhatta tonnia vuonna 2016)
• SSAB Americas -divisioonan tavoitteena on 30 % markkinaosuus Pohjois-Amerikan levymarkkinoista. Vuonna 2017 markkinaosuus oli arviolta 28 %
• Palveluliiketoiminnassa (SSAB Services), tavoitteena on kasvattaa Hardox Wearparts –verkoston jäsenyritysten määrä yli 500 jäseneen vuoteen 2020 mennessä. Vuoden 2017 lopussa jäsenmäärä oli 360 (265 vuoden 2016 lopussa)

Vahvempi tase

Vuosien 2016-2017 aikana, SSAB vahvisti merkittävästi tasettaan. Osakeanti ja vahva kassavirta mahdollistivat nettovelan vähentämisen 12,2 mrd. kruunulla ja nettovelkaantumisasteen laskun 22
%:iin vuoden 2017 loppuun mennessä. SSAB on investoinut tuotantokapasiteettiinsa siten, että se pystyy saavuttamaan kasvutavoitteet vuodelle 2020. Velan vähenemisellä on myös positiivinen vaikutus rahoituskustannuksiin ja se mahdollistaa tulevaisuuden strategian toteuttamisen.
Kustannustehokkuus

Rautaruukin integraatio ja siihen liittyvä synergiaohjelma saatiin päätökseen vuoden 2016 lopussa, jolloin saavutettiin 3,0 mrd. kruunua alempi vuotuinen kustannustaso. Jatkossa kustannustehokkuutta kasvatetaan edelleen jatkuvan parantamisen avulla. Tämä pitää sisällään pienempiä päivittäisiä toimenpiteitä sekä laajempia kehitysprojekteja. Jatkuvan parantamisen aloitteet alkoivat tuottaa tuloksia vuoden 2017 aikana.

Toimialan paras kannattavuus

Strategisten kasvutavoitteiden saavuttaminen ja tehokkuuden parantaminen jatkuvien parannusten avulla, tulee olemaan perusta taloudellisten tavoitteiden saavuttamiselle, joista yksi on toimialan paras kannattavuus. Tämä on määritelty käyttökatemarginaalina ja sitä verrataan seuraaviin kilpailijoihin; ArcelorMittal, AK Steel, Nucor, Salzgitter, Tata Steel Europe, Thyssenkrupp ja US Steel. Kannattavuuden parantaminen, suhteellisen alhaiset investointitarpeet ja vahva tase luovat hyvän perustan kassavirran tuottamiselle seuraavina vuosina.

SSAB ja kestävä kehitys

SSAB:n päämääränä on olla yksi maailman parhaista teräsyrityksistä kestävän kehityksen saralla. Liiketoimintamme johtaminen kestävällä ja vastuullisella tavalla parantaa mahdollisuuksiamme saavuttaa entistä parempia taloudellisia ja operatiivisia tuloksia. Lue lisää vastuullisuudesta ja kestävästä kehityksestä

SSAB:n tapahtumat
Kaikki kuukaudet jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
9.1.2019 - 29.1.2019

Hiljainen jakso

Tapahtuman tiedot
SSAB ei tapaa pääomamarkkinoiden edustajia 21 päivään ennen vuosituloksen tai osavuositulosten julkistamista. 
Sulje
29.1.2019

Tilinpäätöstiedote 2018

Tapahtuman tiedot
Tilinpäätöstiedote ja osavuosikatsaukset julkistetaan noin klo 8.30 Suomen aikaa, ellei toisin ilmoiteta.
Sulje
5.4.2019 - 25.4.2019

Hiljainen jakso

Tapahtuman tiedot
SSAB ei tapaa pääomamarkkinoiden edustajia 21 päivään ennen vuosituloksen tai osavuositulosten julkistamista. 
Sulje
8.4.2019

Yhtiökokous 2019

Tapahtuman tiedot
13:00 Tukholma Lisää muistutus


Sulje
25.4.2019

Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2019

Tapahtuman tiedot
Tilinpäätöstiedote ja osavuosikatsaukset julkistetaan noin klo 8.30 Suomen aikaa, ellei toisin ilmoiteta.
Sulje
29.6.2019 - 19.7.2019

Hiljainen jakso

Tapahtuman tiedot
SSAB ei tapaa pääomamarkkinoiden edustajia 21 päivään ennen vuosituloksen tai osavuositulosten julkistamista. 
Sulje
19.7.2019

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2019

Tapahtuman tiedot
Tilinpäätöstiedote ja osavuosikatsaukset julkistetaan noin klo 8.30 Suomen aikaa, ellei toisin ilmoiteta.
Sulje
3.10.2019 - 23.10.2019

Hiljainen jakso

Tapahtuman tiedot
SSAB ei tapaa pääomamarkkinoiden edustajia 21 päivään ennen vuosituloksen tai osavuositulosten julkistamista. 
Sulje
23.10.2019

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2019

Tapahtuman tiedot
Tilinpäätöstiedote ja osavuosikatsaukset julkistetaan noin klo 8.30 Suomen aikaa, ellei toisin ilmoiteta.
Sulje