5
Markkinatilanne ja näkymät

Markkinatilanne ja näkymät

Markkinat

Maailman teräsjärjestön World Steel Associationin (WSA) mukaan maailman raakateräksen tuotanto nousi vuoden 2019 viiden ensimmäisen kuukauden aikana 5 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 764 (728) milj. tonnia. Kiinan raakateräksen tuotanto nousi 10 % ja Pohjois-Amerikassa tuotanto nousi noin 4 %. Tuotanto EU-28 alueella puolestaan laski noin 2 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Pohjois-Amerikassa kvarttolevyjen kysyntä säilyi yleisesti ottaen hyvänä vuoden toisella neljänneksellä. Kuitenkin kysyntä teräsjakelijoilta oli heikompaa ja jakelijat keskittyvät vähentämään varastotasojaan. Euroopassa kysyntä oli melko vakaata useimmissa segmenteissä, paitsi autoteollisuudessa, missä kysyntä heikkeni sekä teräsjakelijoilla, jotka olivat edelleen varovaisia ostoissaan. Varastotasojen arvioidaan olevan kuitenkin tasapainossa. Erikoisterästen globaali kysyntä oli hyvällä tasolla.

Pohjois-Amerikassa kvarttolevyjen markkinahinnat laskivat nopeasti toisen neljänneksen aikana. Euroopassa nauha- ja levytuotteiden markkinahinnat laskivat. Teräksentuonti Eurooppaan on kasvanut vuoden 2019 aikana ja tämän lisäksi hyvä saatavuus paikallisilta teräksenvalmistajilta on saanut aikaan hintapainetta.  Kiinassa sekä nauha- että levytuotteiden hinnat pysyivät edellisen neljänneksen tasolla.   

Lähiajan näkymät

Pohjois-Amerikassa kvarttolevyjen kysynnän arvioidaan säilyvän suhteellisen hyvänä vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä. Euroopassa terästuotteiden kysynnän arvioidaan olevan jonkin verran edellistä neljännestä heikompaa ja tähän vaikuttaa myös kausiluonteinen kysynnän hiljeneminen. Erikoisterästuotteiden globaalin kysynnän arvioidaan säilyvän hyvänä, joskin kausiluonteinen hiljeneminen vaikuttaa myös niiden kysyntään.

SSAB Americas -divisioonan toimitusten arvioidaan olevan edellisen neljänneksen tasolla. SSAB Europe -divisioonan toimitusten odotetaan laskevan edellisestä neljänneksestä, johtuen osin suunnitelluista huoltoseisokeista. SSAB Special Steels -divisioonan toimitusten arvioidaan laskevan jonkin verran kolmannen neljänneksen aikana.

SSAB Europe ja SSAB Americas -divisioonien myyntihintojen odotetaan laskevan edellisestä neljänneksestä. SSAB Special Steels -divisioonan myyntihintojen arvioidaan kolmannella neljänneksellä laskevan jonkin verran edellisestä neljänneksestä. Edelleen nousevat rautamalmin kustannukset tulevat vaikuttamaan negatiivisesti katteisiin kolmannella neljänneksellä. Tämä koskee etenkin SSAB Europe -divisioonaa mutta myös SSAB Special Steels -divisioonaa.