Markkinatilanne ja näkymät

Markkinat

Maailman teräsjärjestön World Steel Associationin (WSA) mukaan maailman raakateräksen tuotanto laski vuoden 2020 kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana 4,2 % edellisvuodesta ja oli 1 188 (1 240) milj. tonnia. Kiinan raakateräksen tuotanto nousi vajaat 4 %. Sekä Pohjois-Amerikassa tuotanto että EU-28 alueella tuotanto laski 19 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Pohjois-Amerikassa kvarttolevyjen markkina pysyi varovaisena neljänneksen aikana kysynnän ollessa heikkoa usealla asiakassegmentillä Covid-19:n seurauksena. Jakelijoiden varastotasojen arvioidaan edelleen olevan alhaisella tasolla.

Euroopassa kysyntä säilyi heikkona suuren osan neljänneksestä, mutta alkoi kuitenkin piristyä neljänneksen loppua kohden. Jotkut asiakassegmentit, pääasiassa Autoteollisuus ja Raskas kuljetusvälineteollisuus, jotka olivat sulkeneet tuotantonsa lähes täysin toisella neljänneksellä Covid-19 seurauksena, ovat käynnistäneet uudelleen tuotantoaan, mikä vaikutti positiivisesti kysyntään.

Erikoisterästen globaali kysyntä niin ikään säilyi heikkona suuren osan neljänneksestä, mutta alkoi kuitenkin piristyä neljänneksen loppua kohden. Joillakin markkinoilla, kuten Kiinassa, kysyntä oli hyvällä tasolla.

Pohjois-Amerikassa kvarttolevyjen markkinahinnat laskivat aluksi neljänneksen ensimmäisellä puoliskolla, mutta elpyivät tämän jälkeen. Euroopassa sekä nauha- että levytuotteiden markkinahinnat nousivat kolmannella neljänneksellä. Kiinassa sekä nauha- että levytuotteiden hinnat nousivat jonkin verran.

Lähiajan näkymät

Kysynnän arvioidaan elpyvän jonkin verran neljännellä neljänneksellä kahden heikon neljänneksen jälkeen. Tilanteeseen liittyy kuitenkin suurta epävarmuutta, johtuen pääosin Covid-19 toisesta aallosta. Vuoden lopulla on myös odotettavissa normaalia kausiluonteista kysynnän heikkenemistä. Erikoisterästen globaalin kysynnän arvioidaan kasvavan jonkin verran edellisestä neljänneksestä.

SSAB Americas ja SSAB Europe -divisioonien toimitusten arvioidaan neljännellä neljänneksellä kasvavan jonkin verran edellisestä neljänneksestä. Samoin SSAB Special Steels -divisioonan toimitusten ennakoidaan nousevan jonkin verran.

SSAB Americas -divisioonan myyntihintojen odotetaan keskimäärin säilyvän edellisen neljänneksen tasolla. SSAB Europe -divisioonan myyntihintojen arvioidaan laskevan jonkin verran, johtuen heikommasta tuotemixistä viimeisellä neljänneksellä. SSAB Special Steels -divisioonan myyntihintojen arvioidaan säilyvän edellisen neljänneksen tasolla.