Markkinatilanne ja näkymät

Markkinat

Maailman teräsjärjestön (World Steel Association) mukaan raakateräksen maailmanlaajuinen tuotanto vuoden 2021 viiden ensimmäisen kuukauden aikana oli 838 (731) miljoonaa tonnia, mikä on 14,6 % enemmän kuin samaan aikaan vuonna 2020. Kiinan terästuotanto kasvoi vajaat 14 %. Teräksen tuotanto kasvoi Pohjois-Amerikassa 11 % ja EU-27-alueella 15 %.

Pohjois-Amerikassa kvarttolevyjen kysyntä oli vahvaa valtaosassa asiakassegmenttejä toisen vuosineljänneksen aikana. Varastotaso on edelleen alhainen, myös jakelijoiden keskuudessa.

Myös Euroopassa kysyntä oli vahvaa toisella vuosineljänneksellä. Puolijohteiden puute heikensi autoteollisuuden kysyntää jossain määrin. Tuonti Eurooppaan kasvoi hieman vuosineljänneksen aikana, mutta markkinoilla on edelleen pulaa teräsmateriaaleista.

Erikoislujien terästen maailmanlaajuinen kysyntä oli vahvaa vuosineljänneksen aikana. Periaatteessa kaikilla maantieteellisillä markkinoilla on hyvä kysyntä ja kysyntä ylittää tarjonnan.

Pohjois-Amerikassa kvarttolevyjen markkinahintojen nopea nousu jatkui toisen vuosineljänneksen aikana. Euroopassa nauhojen ja levyjen markkinahinnat nousivat voimakkaasti toisen vuosineljänneksen aikana. Kiinassa nauhojen ja levyjen hinnat nousivat toisen vuosineljänneksen aikana, vaikkakin vähemmän kuin Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa.Lähiajan näkymät

Teräksen kysynnän arvioidaan olevan vahvaa vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä, mikä johtuu sekä taustalla olevasta kysynnästä että asiakkaiden varastojen kasvattamisesta, vaikkakin kausiluonteista hidastumista odotetaan etenkin Euroopassa. Myös erikoislujien terästen maailmanlaajuisen kysynnän odotetaan olevan erittäin vahvaa kolmannella vuosineljänneksellä käytännöllisesti katsoen kaikilla maantieteellisillä markkinoilla.

SSAB Special Steels -divisioonan toimitusten odotetaan pysyvän korkealla tasolla kolmannen vuosineljänneksen kausiluonteisuus huomioon ottaen, vaikkakin huomattavasti matalammalla kuin vuoden 2021 ennätyskorkealla toisella neljänneksellä, pääasiassa Oxelösundissa suunnitellun vuotuisen huoltoseisokin vuoksi. Myös SSAB Europen toimitusten odotetaan olevan huomattavasti pienemmät kolmannella vuosineljänneksellä kuin toisella vuosineljänneksellä suunnitellun vuotuisen huoltoseisokin ja kausivaihtelun vuoksi. SSAB Americas -divisioonan toimitusten odotetaan olevan vakaita kolmannella vuosineljänneksellä vuoden 2021 toiseen neljännekseen verrattuna.

SSAB Americas- ja SSAB Europe -divisioonien toteutuneiden hintojen odotetaan olevan keskimäärin huomattavasti korkeammat kuin vuoden 2021 toisella neljänneksellä. SSAB Special Steels -divisioonan osalta hintojen odotetaan olevan korkeammat kolmannella vuosineljänneksellä kuin vuoden 2021 toisella neljänneksellä. Korkeampia hintoja kompensoivat osittain raaka-aineiden hintojen (pääasiassa rautamalmin) korkeammat kustannukset kolmannella vuosineljänneksellä


Teräsdivisioonien lähiajan näkymät

Q3 2021 vs. Q2 2021
Toimitukset Toteutuneet hinna
SSAB Special Steel Selvästi alemmat Korkeammat
SSAB Europe Selvästi alemmat Selvästi korkeammat
SSAB Americas Vakaat Selvästi korkeammat

Määritelmät: Selvästi alemmat (>10 %), Alemmat (5-10 %), Jonkin verran alemmat (0-5 %), Vakaat (~0 %), Jonkin verran korkeammat (0-5 %), Korkeammat (5-10 %), Selvästi korkeammat (>10 %)

5