5
Markkinatilanne ja näkymät

Markkinatilanne ja näkymät

Markkinat

Maailman teräsjärjestön World Steel Associationin (WSA) mukaan maailman raakateräksen tuotanto nousi vuoden 2019 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana 4 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 288 (277) milj. tonnia. Kiinan raakateräksen tuotanto nousi 9 % ja Pohjois-Amerikassa tuotanto nousi noin 4 %. Tuotanto EU-28 alueella puolestaan laski noin 4 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Pohjois-Amerikassa kvarttolevyjen kysyntä oli vahvaa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Kuitenkin kysyntä teräsjakelijoilta oli heikompaa ja jakelijoiden varastotasojen arvioidaan olevan tasapainossa tai hieman korkealla tasolla. Euroopassa kysyntä oli melko vakaata useimmissa segmenteissä, paitsi autoteollisuudessa, missä kysyntä heikkeni sekä teräsjakelijoilla, jotka olivat varovaisia ostoissaan. Varastotasojen arvioidaan olevan kuitenkin tasapainossa. Erikoisterästen globaali kysyntä oli hyvällä tasolla.

Pohjois-Amerikassa kvarttolevyjen markkinahinnat laskivat jonkin verran neljänneksen aikana, vaikkakin korkealta tasolta. Euroopassa nauhatuotteiden markkinahinnat laskivat, kun taas levytuotteiden markkinahinnat nousivat jonkin verran. Kiinassa sekä nauha- että levytuotteiden hinnat nousivat neljänneksen aikana.


Lähiajan näkymät

Pohjois-Amerikassa kvarttolevyjen kysynnän arvioidaan säilyvän hyvänä vuoden 2019 toisella neljänneksellä. Euroopassa terästuotteiden kysynnän arvioidaan olevan jonkin verran edellistä neljännestä heikompaa. Erikoisterästuotteiden globaalin kysynnän arvioidaan säilyvän vahvana.

SSAB Americas -divisioonan toimitusten arvioidaan olevan edellisen neljänneksen tasolla. SSAB Europe -divisioonan toimitusten odotetaan kasvavan edellisestä neljänneksestä, jolloin toimitusmääriin vaikutti Raahen toisen masuunin seisokki. SSAB Special Steels -divisioonan toimitusten arvioidaan kasvavan jonkin verran toisen neljänneksen aikana.

SSAB Special Steels -divisioonassa toteutuvien hintojen arvioidaan toisella neljänneksellä säilyvän edellisen neljänneksen tasolla. SSAB Europe ja SSAB Americas -divisioonien hintojen odotetaan laskevan jonkin verran. Korkeammat raaka-ainekustannukset, etenkin rautamalmin osalta, tulevat vaikuttamaan negatiivisesti katteisiin toisella kvartaalilla. Tämä koskee etenkin SSAB Europe -divisioonaa mutta myös SSAB Special Steels -divisioonaa.