Markkinatilanne ja näkymät

Markkinat

Maailman teräsjärjestön World Steel Associationin (WSA) mukaan maailman raakateräksen tuotanto nousi vuonna 2019 3,5 % edellisvuodesta ja oli 1 849 (1 786) milj. tonnia. Kiinan raakateräksen tuotanto nousi 8 % ja Pohjois-Amerikassa tuotanto nousi noin 1 %. Tuotanto EU-28 alueella puolestaan laski vajaa 5 % vuoteen 2018 verrattuna.

Pohjois-Amerikassa kvarttolevyjen kysyntä säilyi suhteellisen hyvänä vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla. Kysyntä heikkeni syksyn aikana ja teräsjakelijat ottivat varovaisemman otteen ostoissaan markkinahintojen laskiessa ja alkoivat vähentää varastotasojaan.

Euroopassa kysyntä oli heikompaa läpi vuoden 2019. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla kysynnän heikkeneminen johtui pääosin autoteollisuuden hidastumisesta, mutta myöhemmin kysyntä laski myös muilla asiakastoimialoilla, mukaan lukien raskas kuljetusvälineteollisuus. Vuoden viimeisellä neljänneksellä kysyntään vaikutti negatiivisesti sekä loppuasiakkaiden että jakelijoiden varastotasojen vähentäminen.

Erikoisterästen kysyntä oli hyvällä tasolla useimmilla markkina-alueilla vuoden aikana, mutta heikkeni Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa toisen vuosipuoliskon aikana.

Pohjois-Amerikassa kvarttolevyjen markkinahinnat olivat aluksi laskussa vuoden viimeisellä neljänneksellä, mutta nousivat jonkin verran neljänneksen loppupuolella. Vuoden 2019 aikana kvarttolevyjen hinnat laskivat selvästi edellisvuoteen verrattuna. Euroopassa sekä nauha- että levytuotteiden markkinahinnat laskivat vuoden 2019 aikana. Vuoden viimeisen neljänneksen alkupuolella hinnat Euroopassa olivat edelleen laskussa, mutta nousivat lopulta jonkin verran ennen vuoden loppua. Kiinassa sekä nauha- että levytuotteiden hinnat nousivat neljännen neljänneksen aikana. Koko vuonna 2019, nauhatuotteiden hinnat nousivat jonkin verran, kun taas levytuotteiden hinnat pysyivät edellisvuoden tasolla.

 

Lähiajan näkymät

Pohjois-Amerikassa kvarttolevyjen kysynnän arvioidaan säilyvän vakaana vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä. Euroopassa terästuotteiden kysynnän arvioidaan kasvavan vuoden 2019 viimeisen neljänneksen suhteellisen alhaiselta tasolta. Myös erikoisterästuotteiden kysynnän arvioidaan kasvavan, ensisijaisesti Euroopan markkinoilla.

SSAB Americas -divisioonan toimitusten arvioidaan vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä kasvavan edellisestä neljänneksestä, jolloin toimituksia laski suunniteltu huoltoseisokki Mobilen tehtaalla. Sekä SSAB Europe - että SSAB Special Steels -divisioonien toimitusten odotetaan kasvavan vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna.

SSAB Americas -divisioonan myyntihintojen odotetaan vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä pysyvän melko samalla tasolla kuin vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä. SSAB Europe ja SSAB Special Steels -divisioonien myyntihintojen arvioidaan laskevan jonkin verran verrattuna vuoden 2019 neljänteen neljännekseen.