Markkinatilanne ja näkymät

Markkinat

Maailman teräsjärjestön World Steel Associationin (WSA) mukaan maailman raakateräksen tuotanto laski vuoden 2020 aikana 0,9 % edellisvuodesta ja oli 1 829 (1 846) milj. tonnia. Kiinan raakateräksen tuotanto nousi vajaat 5 %. Pohjois-Amerikassa tuotanto laski 16% ja EU-28 alueella 12 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Pohjois-Amerikassa kvarttolevyjen kysyntä kasvoi neljännen neljänneksen aikana. Varastotasot olivat alhaalla useilla asiakassegmenteillä, mukaan lukien jakelijat, ja osa kysynnän kasvusta liittyi varastojen täydentämiseen. Jakelijoiden varastotasojen arvioidaan edelleen olevan alhaisella tasolla.

Euroopassa kysyntä piristyi neljännellä neljänneksellä. Huolimatta Covid-19 –viruksen leviämisestä, tuotanto kasvoi useilla segmenteillä ja tämä vaikutti positiivisesti kysyntään. tuontimäärät Eurooppaan olivat melko alhaisella tasolla ja useat eurooppalaiset terästehtaat käynnistivät uudelleen tuotantoaan, joka oli ollut pysäytettynä aiemmin vuoden aikana.

Erikoisterästen globaali kysyntä niin ikään piristyi, etenkin Euroopan ja Pohjois-Amerikan markkinoilla. Kysyntä tietyillä markkinoilla, kuten Kiinassa ja Latinalaisessa Amerikassa oli hyvällä tasolla suuren osan vuodesta.

Pohjois-Amerikassa kvarttolevyjen markkinahinnat nousivat neljännen neljänneksen aikana, etenkin sen loppua kohden. Euroopassa sekä nauha- että levytuotteiden markkinahinnat nousivat voimakkaasti. Kiinassa sekä nauha- että levytuotteiden hinnat nousivat.

Lähiajan näkymät

Kysynnän arvioidaan vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä olevan hyvällä tasolla, sekä alla olevan markkinakysynnän että asiakkaiden varastojen täyttämiseen liittyvän kysynnän ansiosta. Tilanteeseen liittyy kuitenkin edelleen epävarmuutta siitä miten Covid-19 – tilanne vaikuttaa kysyntään. Erikoisterästen globaalin kysynnän arvioidaan säilyvän hyvänä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

SSAB Special Steels -divisioonan toimitusten ennakoidaan nousevan ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna edelliseen neljännekseen. SSAB Europe –divisioonan arvioidaan myös kasvavan, mutta jonkin verran vähemmän.

SSAB Americas -divisioonan toimitusten arvioidaan säilyvän hyvällä tasolla, mutta olevan kuitenkin jonkin verran pienemmät kuin edellisellä neljänneksellä, johtuen pääosin aihiovarastojen alhaisesta tasossa vuoden alussa.

SSAB Americas- sekä SSAB Europe -divisioonien myyntihintojen odotetaan nousevan merkittävästi edellisestä neljänneksestä. SSAB Special Steels -divisioonan myyntihintojen arvioidaan nousevan edellisestä neljänneksestä. Samanaikaisesti raaka-aineiden hinnat tulevat olemaan korkeammat vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verratuna.