5

Markkinatilanne ja näkymät

Markkinat

Maailman teräsjärjestön World Steel Association (WSA) mukaan maailman raakateräksen tuotanto nousi vuoden 2018 viiden ensimmäisen kuukauden aikana 4.3 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 729 (699) milj. tonnia. Kiinan raakateräksen tuotanto nousi lähes 5 %. Tuotanto EU-28 alueella kasvoi 2 %, kun taas Pohjois-Amerikassa tuotanto nousi 3 % vuoden viiden ensimmäisen kuukauden aikana.

Pohjois-Amerikassa kysyntä oli vahvaa vuoden toisella neljänneksellä. Neljänneksen aikana saatiin lisäselvennyksiä Yhdysvaltoihin tuotavia terästuotteita koskeviin tuontitulleihin eli ns. ”Section 232”-tutkimukseen liittyen, kun EU28-maille aiemmin myönnetty väliaikainen tullipoikkeus poistettiin. Noin 90 % volyymeista, jotka SSAB toimittaa Yhdysvaltojen markkinoille, valmistetaan paikallisesti, loput toimitetaan SSAB Special Steels- ja SSAB Europe -divisioonista. Vielä on epäselvää, missä laajuudessa tuotteille tullaan saamaan tuotekohtaisia tullipoikkeuksia. Euroopassa kysyntä säilyi edelleen hyvänä.

Jakelijoiden varastotasojen Euroopassa arvioidaan olevan tasapainossa.

Pohjois-Amerikassa kvarttolevyn markkinahinnat nousivat edelleen jonkin verran ensimmäisen neljänneksen voimakkaan nousun jälkeen. Euroopassa nauha- ja levytuotteiden markkinahinnat laskivat jonkin verran neljänneksen aikana. Kiinassa nauha- ja levytuotteiden hinnat nousivat.


Lähiajan näkymät

Pohjois-Amerikassa kvarttolevyjen kysynnän arvioidaan säilyvän vahvana vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä. Euroopassa normaalin kausiluonteisen hidastumisen odotetaan vaikuttavan kysyntään, mutta todellinen markkinakysyntä säilyy hyvänä. Erikoisterästuotteiden kysynnän arvioidaan olevan hyvällä tasolla, vaikkakin kausiluonteinen hidastuminen vaikuttaa myös niiden kysyntään. SSAB Americas -divisioonan toimitusten arvioidaan kasvavan jonkin verran edellisestä neljänneksestä. SSAB Europe -divisioonan toimitusten odotetaan olevan edellistä neljännestä alemmat ja SSAB Special Steels -divisioonan toimitusten arvioidaan olevan jonkin verran alemmat. Toteutuneiden hintojen arvioidaan kolmannella neljänneksellä olevan edellistä neljännestä korkeammat SSAB Americas- ja SSAB Special Steels -divisioonissa, mutta säilyvän melko samalla tasolla SSAB Europe -divisioonassa.