Markkinatilanne ja näkymät

Markkinat

Maailman teräsjärjestön World Steel Associationin (WSA) mukaan maailman raakateräksen tuotanto laski vuoden 2020 viiden ensimmäisen kuukauden aikana 5,2 % edellisvuodesta ja oli 729 (769) milj. tonnia. Kiinan raakateräksen tuotanto nousi vajaat 2 % ja Pohjois-Amerikassa tuotanto laski 15 %. Tuotanto EU-28 alueella puolestaan laski 17 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
Pohjois-Amerikassa kvarttolevyjen kysyntä heikkeni Covid-19:n seurauksena, kun monet asiakassegmentit leikkasivat rajusti tuotantoaan. Jakelijoiden varastotasojen arvioidaan edelleen olevan alhaisella tasolla.

Euroopassa kysyntä laski teollisuuden aktiviteetin vähennyttyä Covid-19 vaikutuksesta etenkin autoteollisuudessa. Teollisuus oli suljettuna isossa osassa Eurooppaa vuosineljänneksen ensimmäisellä puoliskolla. Tuotantoa käynnistettiin asteittain, mutta se oli alemmalla tasolla kuin ennen kriisiä.

Erikoisterästen globaali kysyntä laski toisella neljänneksellä, mutta vaihteli alueittain. Kysyntä Kiinassa parani, kun taas Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa se laski.

Pohjois-Amerikassa kvarttolevyjen markkinahinnat laskivat aluksi neljänneksen ensimmäisellä puoliskolla, mutta elpyivät tämän jälkeen. Euroopassa sekä nauha- että levytuotteiden markkinahinnat laskivat toisella neljänneksellä. Kiinassa sekä nauha- että levytuotteiden hinnat nousivat.

 

Lähiajan näkymät

Covid-19 -pandemian aiheuttaman teollisuuden aktiviteetin laskun arvioidaan vaikuttavan negatiivisesti teräksen kysyntään kolmannella neljänneksellä. Erityisesti Euroopassa, mutta myös Pohjois-Amerikassa, kysynnän laskua vahvistaa myös kausiluonteinen hiljeneminen. Kysynnän arvioidaan kuitenkin jonkin verran piristyvän kolmannen neljänneksen loppua kohden. Erikoisterästen globaalin kysynnän arvioidaan laskevan jonkin verran vähemmän kuin standarditerästen kysynnän.

SSAB Americas -divisioonan toimitusten arvioidaan kolmannella neljänneksellä olevan samalla tasolla kuin toisella neljänneksellä. SSAB Europe ja SSAB Special Steels -divisioonien toimitusten ennakoidaan laskevan kolmannella vuosineljänneksellä vuoden toiseen neljännekseen verrattuna.

SSAB Americas -divisioonan myyntihintojen odotetaan kolmannella neljänneksellä säilyvän edellisen neljänneksen tasolla. SSAB Europe -divisioonan myyntihintojen arvioidaan laskevan jonkin verran, sopimushintojen laskiessa, mutta tuotemixin vaikuttaessa positiivisesti. Myös SSAB Special Steels -divisioonan myyntihintojen arvioidaan laskevan jonkin verran kolmannella neljänneksellä verrattuna toiseen neljännekseen.