5

Markkinatilanne ja näkymät

Markkinat

Maailman teräsjärjestön World Steel Association (WSA) mukaan maailman raakateräksen tuotanto nousi vuoden 2018 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana 4.7 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 1 347 (1 286) milj. tonnia. Kiinan raakateräksen tuotanto nousi 6 %. Tuotanto EU-28 alueella kasvoi reilu 1 %, kun taas Pohjois-Amerikassa tuotanto nousi noin 3 % vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana.

Pohjois-Amerikassa kysyntä oli vahvaa vuoden kolmannella neljänneksellä. ”Section 232”-tutkimuksen seurauksena asetetut Yhdysvaltoihin tuotavia terästuotteita koskevat 25 %:n tullit kasvattivat paikallisesti tuotetun teräksen kysyntää. Noin 90 % volyymeista, jotka SSAB toimittaa Yhdysvaltojen markkinoille, valmistetaan paikallisesti, loput toimitetaan SSAB Special Steels- ja SSAB Europe -divisioonista. Vielä on epäselvää, missä laajuudessa tuotteille tullaan saamaan tuotekohtaisia tullipoikkeuksia.

Euroopassa kysyntä säilyi edelleen hyvänä normaalia kausiluonteista kysynnän hiljenemistä lukuun ottamatta. Jakelijoiden varastotasojen Euroopassa arvioidaan olevan tasapainossa.

Pohjois-Amerikassa kvarttolevyn markkinahinnat nousivat edelleen jonkin verran neljänneksen alkupuolella ja tasoittuivat sitten korkealle tasolle. Euroopassa nauha- ja levytuotteiden markkinahinnat nousivat jonkin verran neljänneksen aikana. Kiinassa nauha- ja levytuotteiden hinnat olivat neljänneksen lopussa samalla tasolla kuin neljänneksen alussa.


Lähiajan näkymät

Pohjois-Amerikassa kvarttolevyjen kysynnän arvioidaan säilyvän vahvana vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä. Euroopassa kysynnän arvioidaan olevan hyvä, mutta hidastuvan kausiluonteisesti vuoden loppua kohden. Erikoisterästuotteiden kysynnän arvioidaan olevan hyvällä tasolla.

SSAB Americas -divisioonan toimitusten arvioidaan laskevan edellisestä neljänneksestä johtuen suunnitellusta huoltoseisokista Montpellierin tehtaalla. SSAB Europe -divisioonan toimitusten odotetaan kasvavan edellisestä neljänneksestä, johon vaikutti kausiluonteisesti alhaisempi kysyntä. SSAB Special Steels -divisioonan toimitusten arvioidaan olevan jonkin verran edellistä neljännestä alemmat johtuen Oxelösundin tehtaan suunnitellusta huoltoseisokista.

Toteutuneiden hintojen arvioidaan neljännellä neljänneksellä olevan edellistä neljännestä jonkin verran korkeammat SSAB Americas- ja SSAB Special Steels -divisioonissa, mutta laskevan jonkin verran SSAB Europe -divisioonassa johtuen kausiluonteisesti heikommasta tuotemixistä.