5

Markkinatilanne ja näkymät

Markkinat

Maailman teräsjärjestön World Steel Association (WSA) mukaan maailman raakateräksen tuotanto nousi vuonna 2017 5,5 % edellisvuoteen verrattuna ja oli 1 675 (1 587) milj. tonnia. Kiinan raakateräksen tuotanto nousi 6 %. Kiinan tuotannon todellisen kasvun arvioidaan kuitenkin olevan selvästi alhaisempi, koska laitonta tuotantokapasiteettia (suljettua) on siirretty terästehtaisiin, jotka ovat mukana virallisissa tilastoissa. Tuotanto nousi EU-28 alueella hieman yli 4 %, kun taas Pohjois-Amerikan tuotanto nousi lähes 5 % vuonna 2017.

Pohjois-Amerikassa kysyntä oli heikkoa vuoden neljännen neljänneksen alussa, mutta piristyi neljänneksen aikana. Kysyntä kasvoi etenkin jakelijoilta, joiden varastotasot olivat alhaiset neljänneksen alussa. ”Section 232”-tutkimuksesta (joka voi johtaa uusiin tuontitulleihin USA:n kansallisen turvallisuuden edistämisen nimissä) ei edelleenkään ole tullut päätöstä, ja se aiheuttaa epävarmuutta markkinoilla siitä jos ja milloin uusia tuontitulleja tai -kiintiöitä mahdollisesti asetetaan. Euroopassa kysyntä säilyi neljännellä neljänneksellä hyvänä, normaalista loppuvuoden kausiluonteisesta hidastumisesta huolimatta. Jakelijoiden varastotasojen arvioidaan olevan tasapainossa.

Koko vuonna 2017 kysyntä Pohjois-Amerikassa oli vaihtelevaa. Vuoden alussa markkinatilanne oli vahva, mutta vuoden puolivälissä kysyntä heikkeni rajusti. Tämän jälkeen kysyntä pysyi pitkään vaisuna, kunnes alkoi piristyä vuoden loppua kohden. Euroopassa kysyntä oli selvästi vakaampaa ja kasvoi jonkin verran edellisvuodesta.

Pohjois-Amerikassa kvarttolevyn markkinahinnat laskivat jonkin verran neljännen neljänneksen alussa, mutta nousivat voimakkaasti neljänneksen loppupuolella. Euroopassa nauhatuotteiden markkinahinnat olivat vuoden viimeisellä neljänneksellä vakaat, kun taas levytuotteiden markkinahinnat olivat laskussa. Kiinassa sekä nauha- että levytuotteiden markkinahinnat nousivat neljänneksen aikana.


Lähiajan näkymät

Pohjois-Amerikassa kvarttolevyjen kysynnän arvioidaan olevan hyvä vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä. Euroopassa nauha- ja levytuotteiden kysynnän arvioidaan jatkuvan hyvänä. Erikoisterästuotteiden kysynnän arvioidaan myös jatkavan positiivista kehitystä. SSAB Europe- ja SSAB Americas -divisioonien toimitusten arvioidaan kasvavan jonkin verran edellisestä neljänneksestä, kun taas SSAB Special Steels -divisioonan toimitusten arvioidaan olevan edellisen neljänneksen tasolla. SSAB:n toteutuneiden hintojen arvioidaan olevan jonkin verran edellistä neljännestä korkeammat, minkä positiivista vaikutusta korkeammat raaka-ainekustannukset tulevat kuitenkin jonkin verran pienentämään.