Markkinatilanne ja näkymät

Markkinat

Maailman teräsjärjestön World Steel Associationin (WSA) mukaan maailman raakateräksen tuotanto laski vuoden 2020 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana 1,4 % edellisvuodesta ja oli 443 (449) milj. tonnia. Kiinan raakateräksen tuotanto nousi yli 1 % ja Pohjois-Amerikassa tuotanto laski 4 %. Tuotanto EU-28 alueella puolestaan laski 10 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Pohjois-Amerikassa kvarttolevyjen kysyntä heikkeni neljänneksen toisella puoliskolla. Sekä OEM-valmistajat että teräsjakelijat kasvattivat kuitenkin varastojaan jonkin verran vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä tapahtuneen varastojen vähentämisen jälkeen.

Euroopassa kysyntä oli tasaista, mutta hiljeni kuitenkin neljänneksen loppua kohden, kun teollisuuden aktiviteetti laski, etenkin autoteollisuudessa, Covid-19 -pandemian vaikutuksesta. Sekä OEM-valmistajat että teräsjakelijat kasvattivat varastojaan neljänneksen aikana johtuen vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä tapahtuneesta varastojen vähentämisestä sekä huolista koskien toimitusketjujen toimivuutta.

Erikoisterästen kysyntä oli vakaata ensimmäisen neljänneksen aikana, vaikkakin kysyntä Kiinassa laski jonkin verran Covid-19 -pandemian vaikutuksesta johtuen.

Pohjois-Amerikassa kvarttolevyjen markkinahinnat laskivat ensimmäisen neljänneksen toisella puoliskolla. Euroopassa sekä nauha- että levytuotteiden markkinahinnat nousivat ensimmäisellä neljänneksellä. Kiinassa sekä nauha- että levytuotteiden hinnat laskivat.

 

Lähiajan näkymät

Covid-19 -pandemian aiheuttama teollisuuden aktiviteetin lasku vaikuttaa negatiivisesti teräksen kysyntään. Arvioidaan, että erikoisterästen kysyntä tulee aluksi laskemaan jonkin verran vähemmän kuin standarditerästen kysyntä. SSAB:n näkökulmasta erikoisteräksen kysyntää tukee SSAB:n globaali läsnäolo, muun muassa Aasian markkinoilla, joissa elpymistä on jo havaittavissa. 

Näkymät ovat tällä hetkellä normaalia epävarmemmat. Arvioidaan, että SSAB Americas - ja SSAB Europe -divisioonien toimitukset laskevat jyrkästi toisella neljänneksellä vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Myös SSAB Special Steels -divisioonan toimitusten ennakoidaan laskevan, mutta jonkin verran vähemmän kuin   SSAB Americas - ja SSAB Europe -divisioonien toimitusten. 

SSAB Americas -divisioonan myyntihintojen odotetaan vuoden 2020 toisella neljänneksellä laskevan verrattuna vuoden ensimmäiseen neljännekseen. SSAB Special Steels -divisioonan myyntihintojen arvioidaan laskevan jonkin verran ja SSAB Europe -divisioonan myyntihintojen arvioidaan pysyvän melko samalla tasolla kuin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.