5
Liputusilmoitukset

Liputusilmoitukset

Listayhtiön osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa omistusosuuksiensa merkittävistä muutoksista myös asianomaiselle listayhtiölle. Tehdyistä liputusilmoituksista pyydetään ilmoittamaan sijoittajasuhdejohtajalle:

 

Per Hillström
+46 702 95 29 12
per.hillstrom@ssab.com