5
Osakekohtaiset tunnusluvut

Osakekohtaiset tunnusluvut

SSAB:n osakkeet on listattu Nasdaq Stockholmin Large Cap -listalla. Kun yhdistyminen Rautaruukin kanssa toteutui, SSAB haki toissijaista noteerausta Nasdaq Helsinkiin. 1.8.2014 alkaen SSAB:n osakkeet ovat olleet listattuna myös Helsingin pörssissä.

Alla olevassa taulukossa on esitetty osakekohtaisia tunnuslukuja ja muita osakkeisiin liittyviä tietoja. Osakekohtaisia tunnuslukuja ei ole muutettu vastaamaan uutta konsernirakennetta, vaan luvut ovat toteutuneita lukuja.
Osakekohtaiset tunnusluvut ja osakkeisiin liittyvää tietoa  

 2018

 2017 

 2016  2015  2014
Osakekurssi 31. joulukuuta, A-sarjan osake 3)  SEK  30,49  44,90  34,58  17,06  34,42
Tulos 3)  SEK  3,45  2,23  1,04  -0,66  -2,39
Kassavirta 3)  SEK  4,34  4,93  2,19  2,99  0,16
Oma pääoma 3)  SEK  57,71  51,69  51,36  80,82  79,78
Osinko 3)  SEK  1,501)  1,00  0,001)  0,00  0,00
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä miljoona   1 029,8   1 029,8   794,8  549,2  419,6
Osakkeiden lukumäärä vuoden lopussa miljoona  1 029,8  1 029,8   1 029,8   549,2  549,2
Markkina-arvo 31. joulukuuta SEK miljoona   27 358  40 224  31 410  11 534  23 731

 

Arvostus 

 2018 

 2017

2016   2015  2014
Suora tuotto, %(2)  4,921)  2,23  0,01)  0,0  0,0
Voittokerroin (P/E-luku)(2)  8,8  20,13  33,25  neg. neg.
Hinta / oma pääoma, % (2)  53  87  67  21 43

 

1) Hallituksen ehdotus
2) Perustuu A-sarjan osakkeen päätöskurssiin
3) Luvut on oikaistu merkintäoikeusantiin sisältyneen ilmaiselementin vuoksi