5
Osakepääoma

Osakepääoma

Merkintäoikeusannin (2016) jälkeen SSAB:n osakepääoma on 9 062 miljoonaa Ruotsin kruunua, joka muodostuu  304 183 270 A-sarjan osakkeesta ja 725 652 056  B-sarjan osakkeesta. Osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 8,80 Ruotsin kruunua.

Osakkeiden määrät ja äänioikeudet

 

27. kesäkuuta loppuunsaatetun merkintäoikeusannin seurauksena yhtiön B-sarjan osakkeiden lukumäärä nousi 480 589 816 osakkeella. Merkintäoikeusannin seurauksena SSAB:n osakkeiden kokonaislukumäärä on 1 029 835 326, joista 304 183 270 on A-sarjan osakkeita ja 725 652 056 B-sarjan osakkeita.  

SSAB:n ja Rautaruukin yhdistyminen toteutettiin vuonna 2014 osakevaihtotarjouksena, jossa Rautaruukin osakkeen omistajille tarjottiin liikkeelle laskettuja uusia osakkeita osakevaihtotarjouksen vastikkeena. Osakkeiden liikkeeseenlaskun seurauksena SSAB:n osake- ja äänimäärissä tapahtui muutoksia.

Kukin A-sarjan osake oikeuttaa omistajan yhteen ääneen ja kukin B-sarjan osake yhden äänen kymmenesosaan. Osakesarjoilla ei ole muita eroja.

Osakesarja  Osakkeiden lukumäärä Äänien lukumäärä
A 304 183 270 304 183 270
B 725 652 056  72 565 205.6 
Yhteensä  1 029 835 326  376 748 475.6 

 

Muutokset osakkeiden lukumäärissä

Osakkeiden määrä osakesarjan ja kokonaismäärän mukaan

 

Vuosi  A-sarjan osakkeet B-sarjan osakkeet Yhteensä
2005-12-31 67 231 119  23 697 941 90 929 060
2006-12-31 192 612 666 66 535 155 259 147 821
2007-12-31 240 765 832 83 168 943 323 934 775
2008-12-31  240 765 832  83 168 943 323 934 775
2013-12-31  240 765 832 83 468 943 323 934 775
2014-07-31 304 183 270 245 062 240 549 245 510
 2016-7-31  304 183 270  725 652 056   1 029 835 326 

Osakkeen jakaminen tehtiin vuonna 2006, 3:1
Uusmerkintä toteutettiin vuonna 2007, 1:4 hintaan 155 SEK
Uusmerkintä vuonna 2014
Merkintäoikeusanti vuonna 2016, 8:7, merkintähinta 10,50 SEK (1,13 EUR)

 

Osakehistoria

SSAB listautui OMX Nordic Exchange Stockholmiin vuonna 1989. Sen jälkeen osakkeiden lukumäärä ja osakepääoma ovat muuttuneet seuraavasti:

 

Vuosi  Osakkeiden lukumäärän muutos Osakkeiden lukumäärä Osakepääoman muutos (milj. Ruotsin kruunua) Osakepääoma (milj. Ruotsin kruunua)
1989, vaihto +1 500 000 26 500 000  +150 2 650
1994, vaihto +5 500 000 32 000 000 +550 3 200
1994, jakaminen 4.1 +96 000 000 128 000 000 0 3 200
1998, takaisinosto -15 891 199 112 108 199 -397 2 803
2001, osakepääoman alentaminen -11 210 880 100 897 921 -281 2 522
2005, takaisinosto -9 968 861  90 929 060 -249 2 273
2006, takaisinosto -4 546 453 86 382 607 -114 2 159
2006, rahastoanti     +121 2 280
2006, jakaminen 3:1 +172 765 214 259 147 821   2 280
2007, uusmerkintä 1:4, 155 SEK +64 786 954 323 934 775 +571 2 851
2014, uusmerkintä +225 310 735 549 245 510 +1 982 4 833
 2016, merkintäoikeusanti 8:7, 10,50 SEK  +480 589 816 1 029 835 326 +4 229 9,062

725 652 056  72 565 205.6
Totalt  1 029 835 326 376 748 475.6 
 1 029 835 326 
 1 029 835 326