5
Avainluvut

Avainluvut

Avainluvut 2014 - 2018 2018  2017  2016  2015 2014
Liikevaihto Milj.kruunua 74 941  66 059  55 354  56 864 47 752
Liikevoitto Milj.kruunua 5 181  3 838  1 213  -243 -107
Tulos rahoituserien jälkeen Milj.kruunua 4 644  2 863  324  -1 171 -1 589
Tilikauden tulos Milj.kruunua 3 805  2 311  937  -508 -1 399
Liiketoiminnan kassavirta Milj.kruunua 5 969  6 511  2 293  2 802 473
Nettovelka Milj.kruunua 8 582  11 574  17 887  23 156 24 674
Sijoitettu pääoma Milj.kruunua 74 417  74 947  74 564  75 346 62 476
Varat yhteensä Milj.kruunua 92 487  87 476  90 913  85 158 89 727
Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja % 7,0  6,0  2,0  0,0 0,0
Oman pääoman tuotto verojen jälkeen % 4,0  2,0  -1,0 -4,0
Nettovelkaantumisaste % 14  22  34  52 56
Henkilöstö vuoden lopussa 15 223  14 925  14 980  16 045 16 887

 

Vuoden 2018 tulokseen sisältyy vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä -240 milj. kruunua, jotka liittyvät pääosin Ruukki Constructionin Venäjän liiketoimintojen myyntiin