5

Avainluvut

Avainluvut 2013 - 2017 2017  2016  2015 2014 2013
Liikevaihto Milj.kruunua 66 059  55 354  56 864 47 752 36 455
Liikevoitto Milj.kruunua 3 838  1 213  -243 -107 -1 131
Tulos rahoituserien jälkeen Milj.kruunua 2 863  324  -1 171 -1 589 -1 728
Tilikauden tulos Milj.kruunua 2 311  937  -508 -1 399 -1 066
Liiketoiminnan kassavirta Milj.kruunua 6 511  2 293  2 802 473 1 103
Nettovelka Milj.kruunua 11 574  17 887  23 156 24 674 14 833
Sijoitettu pääoma Milj.kruunua 74 947  74 564  75 346 62 476 45 983
Varat yhteensä Milj.kruunua 87 476  90 913  85 158 89 727 55 936
Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja % 6,0  2,0  0,0 0,0 -2,0
Oman pääoman tuotto verojen jälkeen % 4,0  2,0  -1,0 -4,0 -4,0
Nettovelkaantumisaste % 22  34  52 56 55
Henkilöstö vuoden lopussa 14 925  14 980  16 045 16 887 16 976

Vuosi 2014: Luvut sisältävät Rautaruukin luvut hankintahetkestä 29.7.2014 lähtien.