5

Avainluvut

2012-2016

Avainluvut 2016  2015 2014 2013 2012
Liikevaihto Milj.kruunua 55 354  56 864 47 752 36 455 38 923
Liikevoitto Milj.kruunua 1 213  -243 -107 -1 131 -96
Tulos rahoituserien jälkeen Milj.kruunua 324  -1 171 -1 589 -1 728 -693
Tilikauden tulos Milj.kruunua 937  -508 -1 399 -1 066 15
Liiketoiminnan kassavirta Milj.kruunua 2 293  2 802 473 1 103 3 925
Nettovelka Milj.kruunua 17 887  23 156 24 674 14 833 15 498
Sijoitettu pääoma Milj.kruunua 74 564  75 346 62 476 45 983 48 414
Varat yhteensä Milj.kruunua 90 913  85 158 89 727 55 936 58 619
Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja % 2,0  0,0 0,0 -2,0 0,0
Oman pääoman tuotto verojen jälkeen % 2,0  -1,0 -4,0 -4,0 0,0
Nettovelkaantumisaste % 34  52 56 55 54
Henkilöstö vuoden lopussa 14 980  16 045 16 887 16 976 17 650

Vuosi 2014: Luvut sisältävät Rautaruukin luvut hankintahetkestä 29.7.2014 lähtien.