5
Herkkyysanalyysi

Herkkyysanalyysi

Merkittävien tekijöiden likimääräinen vuosittainen vaikutus pro forma -tulokseen rahoituserien jälkeen sekä osakekohtaiseen tulokseen vuonna 2018 on esitetty oheisessa herkkyysanalyysissa.

  Muutos, % Tulosvaikutus, milj. kruunua Vaikutus osakekohtaiseen tulokseen, kruunua2)
Teräksen myyntihinta 10 6 010 4.55
Teräksen myyntimäärä1) 10 1 330 1.01
Rautamalmin hinta 10 710 0.54
Hiilen hinta 10 490 0.37
Romumetallin hinta 10 820 0.62
Korkokanta 1 %-yksikkö 50 0.04
Kruunuindeksi3) 5 730 0.55

1) Ilman vajaakapasiteetin kustannusvaikutusta.
2) Laskettu 22 %:n verokannan mukaan. 
3) Laskettu SSAB:n valuuttaposition mukaan ilman valuuttasuojauksia. Jos kruunu heikkenee, on muutoksella positiivinen vaikutus.