5

Herkkyysanalyysi

Merkittävien tekijöiden likimääräinen vuosittainen vaikutus pro forma -tulokseen rahoituserien jälkeen sekä osakekohtaiseen tulokseen vuonna 2017 on esitetty oheisessa herkkyysanalyysissa.

  Muutos, % Tulosvaikutus, milj. kruunua Vaikutus osakekohtaiseen tulokseen, kruunua2)
Teräksen myyntihinta 10 5 171 3.92
Teräksen myyntimäärä1) 10 1 111 0.84
Rautamalmin hinta 10 644 0.49
Hiilen hinta 10 433 0.33
Romumetallin hinta 10 676 0.51
Korkokanta 1 %-yksikkö 33 0.03
Kruunuindeksi3) 5 788 0.60

1) Ilman vajaakapasiteetin kustannusvaikutusta.
2) Laskettu 22 %:n verokannan mukaan. 
3) Laskettu SSAB:n valuuttaposition mukaan ilman valuuttasuojauksia. Jos kruunu heikkenee, on muutoksella positiivinen vaikutus.