5

Velkarahoitus

SSAB:n rahoitus on keskittynyt konsernin strategian tukemiseen ja rahoitustarpeiden kattamiseen konsernin rahoituspolitiikan mukaisesti. Rahoitus toteutetaan pääasiassa emoyhtiön kautta. Jälleenrahoitusriskin minimoimiseksi tavoitteena on, että velalla olisi tasainen erääntymisprofiili. Lyhytaikainen rahoitus hankitaan pääasiassa Ruotsin ja Suomen arvopaperimarkkinoilla. SSAB:lla on takanaan vahva ja tukea antava pankkiryhmä varautumisjärjestelyjä varten, millä turvataan lyhytaikaiset rahoitus- ja likviditeettitarpeet. Voidakseen turvata mahdollisuutensa kilpailukykyisesti hinnoiteltuun rahoitukseen kullakin markkina-alueella SSAB pyrkii tiedottamaan sijoittajiaan avoimesti.

Avainlukuja     Q3/2018 2017   2016 2015 2014 2013
Nettovelka Milj.kruunua  10 192  11 574 17 887
23 156
24 674 14 833
Nettovelkaantumisate %  17  22  34 52
56 55
Lainasalkun keskimääräinen
maturiteetti
vuotta  6,1  5,5  5,1 4,6
3,9 4,1
Keskimääräinen
koronmääräytymisaika
vuotta  1,3  1,1  0,8 1,1
1,2 0,9
Käyttämättömät pankkeja
sitovat luottolimiitit
Milj.kruunua  7 025  8 263 7 096 8 308
8 714 7 319
Rahavarat SEK million  4 148  4 249 3 879 2 711
3 014 2 124

 

 

Velkarakenne (30.9.2018

 

 

 

Nettovelka ja velkaantumisaste (30.9.2018)

 

 

Velkojen erääntymisprofiili (30.9.2018) 

 

 

Velan kustannukset ja velka-aika

  

Velkaohjelmat

SSAB:n rahoitus hankitaan pääasiassa pääomamarkkinoilta nykyisillä joukkovelkakirja- ja yritystodistusohjelmilla. European Medium Term Note (EMTN) -ohjelmalla on mahdollista hankkia pitkäaikaista rahoitusta aina kymmeneen vuoteen saakka. Lyhytaikaiseen rahoitukseen käytetään ruotsalaista ja suomalaista yritystodistusohjelmaa. EMTN-ohjelman suuruus on 2 000 miljoonaa euroa. Ruotsalaisen yritystodistusohjelman suuruus on 5 000 miljoonaa kruunua ja suomalaisen yritystodistusohjelman suuruus on 500 miljoonaa euroa.

 

Tärkeimmät
rahoitusjärjestelyt
Kokonaissumma
EMTN-ohjelma
EUR 2,000
miljoonaa
Ruotsalainen
yritystodistusohjelma
SEK 5,000
miljoonaa
Suomalainen
yritystodistusohjelma
EUR 500
miljoonaa

Velkaohjelmien esitteitä

EMTN Prospectus 2018 -esite (EN)

EMTN Prospectus 2017 -esite (EN)

EMTN Prospectus 2016 -esite (EN)

EMTN Prospectus 2015 -esite (EN)

EMTN Prospectus 2014 -esite (EN)

Prospectus Amendment

Swedish Commercial Paper Program

 

Luottoluokitukset

Luottoluokitukset ovat tärkeitä, jotta konserni pystyy turvaamaan kilpailukykyisesti hinnoitellun rahoituksen. Yhtiö tavoittelee vähintään yhtä luokitusta.

S&P Global Rating on nostanut 25 kesäkuuta SSAB:n pitkäaikaisen luottoluokituksen tasolle ”BB” tasolta ”BB-”
Samaan aikaan S&P Global Rating on vahvistanut lyhytaikaisen luottoluokituksen ”B”. Luokitusten näkymät ovat positiiviset. 

Standard & Poors' Ratings Direct, tutkimuspäivitys 25.06.2018 (EN)

Standard & Poors' Ratings Direct, tutkimuspäivitys 15.02.2018 (EN)

Standard & Poors' Ratings Direct, tutkimuspäivitys 31.10.2017 (EN)

Standard & Poors' Ratings Direct, tutkimuspäivitys 22.03.2017 (EN)

Standard & Poors' Ratings Direct, tutkimuspäivitys 8.6.2016 (EN)

Standard & Poors' RatingsDirect, tiedote 22.02.2016 (EN)

Standard & Poors' RatingsDirect, tiedote 21.12.2015 (EN)

Standard & Poors' RatingsDirect, tutkimusraportti 29.5.2015 (EN)

Standard & Poors' RatingsDirect, tiedote 22.1.2014 (EN)

Standard & Poors' RatingsDirect, tutkimuspäivitys 12.11.2013