Velkarahoitus

SSAB:n rahoitus on keskittynyt konsernin strategian tukemiseen ja rahoitustarpeiden kattamiseen konsernin rahoituspolitiikan mukaisesti. Rahoitus toteutetaan pääasiassa emoyhtiön kautta. Jälleenrahoitusriskin minimoimiseksi tavoitteena on, että velalla olisi tasainen erääntymisprofiili. Lyhytaikainen rahoitus hankitaan pääasiassa Ruotsin ja Suomen arvopaperimarkkinoilla. SSAB:lla on takanaan vahva ja tukea antava pankkiryhmä varautumisjärjestelyjä varten, millä turvataan lyhytaikaiset rahoitus- ja likviditeettitarpeet. Voidakseen turvata mahdollisuutensa kilpailukykyisesti hinnoiteltuun rahoitukseen kullakin markkina-alueella SSAB pyrkii tiedottamaan sijoittajiaan avoimesti.

Avainlukuja    2019  2018 2017   2016  2015  2014 
Nettovelka Milj.kruunua 11 696  8 582  11 574 17 887
23 156
24 674
Nettovelkaantumisate % 19  14  22  34 52
56
Lainasalkun keskimääräinen
maturiteetti
vuotta 7,1  6,5  5,5  5,1 4,6
3,9
Keskimääräinen
koronmääräytymisaika
vuotta 1,1  1,1  1,1  0,8 1,1
1,2
Käyttämättömät pankkeja
sitovat luottolimiitit
Milj.kruunua  6 727  6 992  8 263 7 096 8 308
8 714
Rahavarat SEK million  3 591  2 598  4 249 3 879 2 711
3 014

Velkarakenne (31.12.2019)

Nettovelka ja velkaantumisaste

Velkojen erääntymisprofiili (31.12.2019)

Velan kustannukset ja velka-aika

Velkaohjelmat

SSAB:n rahoitus hankitaan pääasiassa pääomamarkkinoilta nykyisillä joukkovelkakirja- ja yritystodistusohjelmilla. European Medium Term Note (EMTN) -ohjelmalla on mahdollista hankkia pitkäaikaista rahoitusta aina kymmeneen vuoteen saakka. Lyhytaikaiseen rahoitukseen käytetään ruotsalaista ja suomalaista yritystodistusohjelmaa. EMTN-ohjelman suuruus on 2 000 miljoonaa euroa. Ruotsalaisen yritystodistusohjelman suuruus on 5 000 miljoonaa kruunua ja suomalaisen yritystodistusohjelman suuruus on 500 miljoonaa euroa.

Main financial arrangements 
Total amount
European medium Term Note
program (EMTN)
EUR 2,000 million
Swedish commercial paper program
SEK 5,000 million
Finnish commercial paper program
EUR 500 million

Velkaohjelmien esitteitä

EMTN Prospectus 2019
EMTN Prospectus 2018
EMTN Prospectus 2017
EMTN Prospectus 2016
EMTN Prospectus 2015 -esite
EMTN Prospectus 2014 -esite
Prospectus Amendment
Swedish Commercial Paper Program

Luottoluokitukset

27.5.2019 S&P Global Ratings nosti SSAB:lle antamaansa pitkän aikavälin luottoluokitusta luokkaan ”BB+”, kun se aiemmin oli ”BB”.
Samanaikaisesti S&P vahvisti lyhyen aikavälin luottoluokituksensa ”B”. Näkymät ovat vakaat.
Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2019-05-27
Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2018-06-25
Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2018-02-15
Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2017-10-31
Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2017-03-22
Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2016-06-08
Standard & Poors' Ratings Direct, Research Update 2016-02-22
Standard & Poor's RatingsDirect, tutkimusraportti 29.5.2015
Standard & Poor's RatingsDirect Research Update 2015-12-21
Standard & Poor's RatingsDirect, tiedote 22.1.2014
Standard & Poor's RatingsDirect, tutkimuspäivitys 12.11.2013