Velkarahoitus

SSAB:n rahoitus on keskittynyt konsernin strategian tukemiseen ja rahoitustarpeiden kattamiseen konsernin rahoituspolitiikan mukaisesti. Rahoitus toteutetaan pääasiassa emoyhtiön kautta. Jälleenrahoitusriskin minimoimiseksi tavoitteena on, että velalla olisi tasainen erääntymisprofiili. Lyhytaikainen rahoitus hankitaan pääasiassa Ruotsin ja Suomen arvopaperimarkkinoilla. SSAB:lla on takanaan vahva ja tukea antava pankkiryhmä varautumisjärjestelyjä varten, millä turvataan lyhytaikaiset rahoitus- ja likviditeettitarpeet. Voidakseen turvata mahdollisuutensa kilpailukykyisesti hinnoiteltuun rahoitukseen kullakin markkina-alueella SSAB pyrkii tiedottamaan sijoittajiaan avoimesti.

Avainlukuja    Q3/2020 2019  2018 2017   2016  2015  2014 
Nettovelka Milj.kruunua 12 926 11 696  8 582  11 574 17 887
23 156
24 674
Nettovelkaantumisate % 22  19  14  22  34 52
56
Lainasalkun keskimääräinen
maturiteetti
vuotta 4,9 7,1  6,5  5,5  5,1 4,6
3,9
Keskimääräinen
koronmääräytymisaika
vuotta 0,9  1,1  1,1  1,1  0,8 1,1
1,2
Käyttämättömät pankkeja
sitovat luottolimiitit
Milj.kruunua 14 804  6 727  6 992  8 263 7 096 8 308
8 714
Rahavarat SEK million 5 412  3 591  2 598  4 249 3 879 2 711
3 014

Velkarakenne (30.9.2020)

Velkarakenne

Nettovelka ja velkaantumisaste

Velkojen erääntymisprofiili (30.9.2020)

Velkojen erääntymisprofiili

Velan kustannukset ja velka-aika

Velan kustannukset ja velka-aika

Velkaohjelmat

SSAB:n rahoitus hankitaan pääasiassa pääomamarkkinoilta nykyisillä joukkovelkakirja- ja yritystodistusohjelmilla. European Medium Term Note (EMTN) -ohjelmalla on mahdollista hankkia pitkäaikaista rahoitusta aina kymmeneen vuoteen saakka. Lyhytaikaiseen rahoitukseen käytetään ruotsalaista ja suomalaista yritystodistusohjelmaa. EMTN-ohjelman suuruus on 2 000 miljoonaa euroa. Ruotsalaisen yritystodistusohjelman suuruus on 5 000 miljoonaa kruunua ja suomalaisen yritystodistusohjelman suuruus on 500 miljoonaa euroa.

Main financial arrangements 
Total amount
European medium Term Note
program (EMTN)
EUR 2,000 million
Swedish commercial paper program
SEK 5,000 million
Finnish commercial paper program
EUR 500 million

Velkaohjelmien esitteitä

PDF 1,12 Mb
EMTN Prospectus 2019
pdf 1,08 Mb
EMTN Prospectus 2018
pdf 1,2 Mb
EMTN Prospectus 2017
pdf 1,03 Mb
EMTN Prospectus 2016
pdf 1,06 Mb
EMTN Prospectus 2015 -esite
pdf 1,51 Mb
EMTN Prospectus 2014 -esite
pdf 246 Kb
Prospectus Amendment
pdf 72 Kb
Swedish Commercial Paper Program

Luottoluokitukset

27.5.2019 S&P Global Ratings nosti SSAB:lle antamaansa pitkän aikavälin luottoluokitusta luokkaan ”BB+”, kun se aiemmin oli ”BB”.
Samanaikaisesti S&P vahvisti lyhyen aikavälin luottoluokituksensa ”B”. Näkymät ovat vakaat.
pdf 116 Kb
Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2019-05-27
pdf 285 Kb
Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2018-06-25
pdf 280 Kb
Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2018-02-15
pdf 279 Kb
Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2017-10-31
PDF 273 Kb
Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2017-03-22
pdf 304 Kb
Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2016-06-08
pdf 261 Kb
Standard & Poors' Ratings Direct, Research Update 2016-02-22
pdf 257 Kb
Standard & Poor's RatingsDirect, tutkimusraportti 29.5.2015
pdf 267 Kb
Standard & Poor's RatingsDirect Research Update 2015-12-21
pdf 269 Kb
Standard & Poor's RatingsDirect, tiedote 22.1.2014
pdf 278 Kb
Standard & Poor's RatingsDirect, tutkimuspäivitys 12.11.2013