5

Tiivistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa

SSAB:n liiketoimintamalli rakentuu läheisten, pitkäkestoisten asiakassuhteiden vaalimiseen. SSAB kehittää jatkuvasti uusia tuotteita, sovelluksia, palveluja ja prosesseja tiiviin yhteistyön kautta, jotta se voi parantaa markkinoilla olevaa tuotetarjontaansa.

SSAB työskentelee OEM-valmistajien, alihankkijoiden ja loppukäyttäjien kanssa sekä oman myyntihenkilöstönsä välityksellä että jakelijoiden kautta, toisin kuin monet muut teräsyhtiöt, jotka myyvät vain jakelijoiden kautta. Autamme asiakkaitamme kehittämään parempia ja kilpailukykyisempiä tuotteita ja parantamaan myös tuottavuutta sekä pienentämään näin kustannuksia käyttövaiheessa.

Säilyttääkseen johtoasemansa SSAB aikoo jatkossakin investoida tutkimukseen ja tuotekehitykseen, tekniseen asiakastukeen sekä asiakkaiden kanssa yhteisiin innovaatioprojekteihin, joissa etsitään tapoja saada kaikki hyöty irti SSAB:n lujista ja erikoislujista teräksistä sekä premium-teräksistä. Samalla yhtiö pyrkii kohti ylittämätöntä asiakaskokemusta, mikä tarkoittaa tiukimpien tuotteiden laatua, läpimenoaikoja ja toimitusvarmuutta koskevien vaatimusten täyttämistä sekä sujuvan kanssakäymisen varmistamista digitaalisten portaalien ja kanavien kautta.

 

 

Kehitystä yhteistyössä asiakkaiden kanssa

Oli kyseessä sitten sora-auto, malmikouru tai nosturi, SSAB:n pätevät sovellusinsinöörit auttavat asiakasta uuden tuotemallin kehitysvaiheessa niin pian kuin mahdollista, jotta teräslaatujen ominaisuuksista saadaan suunnitteluratkaisuissa kaikki hyöty irti. Näin SSAB tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden tuottaa lujempia, kevyempiä ja kestävämpiä lopputuotteita.

SSAB Shape yhdistää SSAB:n laadukkaat terästuotteet suunnittelu- ja käsittelypalveluihin, joita tarjotaan omien lisäarvopalveluja tarjoavien keskustemme ja maailmanlaajuisen käsittelypalvelujen alihankintaverkoston kautta.

 • Räätälöityä tuotekehitystä ja suunnittelua
 • Laaja suunnittelutuki ja esivalmistuspalvelut
 • Luotettavat, räätälöidyt kuljetus- ja varastopalvelut

Laajan paikallisten palvelukeskusten verkostonsa kautta SSAB tarjoaa esivalmistus- ja teräksenkäsittelypalveluja, jotta asiakkaat voivat keskittyä ydinliiketoimintaansa. Palvelukeskuksemme voivat tarjota rainakeloja, arkkileikattuja levyjä ja muita muotoja asiakkaan määritysten mukaisesti. Näin autamme asiakkaitamme parantamaan tuotantonsa tehokkuutta, vähentämään materiaalihukkaa ja parantamaan lopputuotteen laatua.

SSAB:n tekninen tuki:

SSAB:n teknisellä tuella on näkyvä asema maailmanlaajuisesti, ja henkilökunta voi käydä asiakkaiden luona lyhyelläkin varoitusajalla ratkaisemassa akuutteja ongelmia tai käynnistämässä pidempiaikaisia yhteisiä kehitysprojekteja. SSAB:n tekninen tuki pystyy vastaamaan yleisiin asiakkaiden kysymyksiin suunnittelusta, hitsauksesta, muovauksesta ja kulutuksesta, ja tiimi tekee läheistä yhteistyötä SSAB:n Knowledge Service Centerien asiantuntijaryhmien kanssa tarvitessaan vastauksia erikoisasiantuntemusta vaativiin kysymyksiin. Tekninen tuki eli SSAB Tech Support on ensimmäinen yhteystaho asiakkaille, jotka etsivät SSAB:ltä teknistä tukea.

 

Tutkimus ja tuotekehitys

cSSAB:n asiantuntemus erikoislujissa teräksissä perustuu jatkuvaan, kohdistettuun tutkimus- ja tuotekehitystyöhön. SSAB suorittaa markkinalähtöisiä tutkimuksia ja kehitystyötä painopisteenään tuotekehitys, asiakkaiden sovellukset ja prosessikehitys. Olennaiset asiakassegmentit kartoitetaan strukturoidun prosessin avulla, jossa kevyempiä, lujempia ja kestävämpiä terässovelluksia käytetään kriittisissä toiminnoissa ja ne tuovat lisäarvoa.

SSAB:n tutkimustyötä ohjaa ajatus, että SSAB:n tuotteet ovat asiakkaiden ensisijainen valinta maailmanlaajuisesti ja muodostavat suorituskyvyn standardin valikoiduilla markkinasegmenteillä.

Tutkimus- ja kehityskeskukset:

 • Borlänge ja Oxelösund (Ruotsi)
 • Raahe ja Hämeenlinna (Suomi)
 • Montpelier (Iowa, Yhdysvallat)

LLähes joka neljännellä SSAB:n tutkimus- ja kehitystoiminnoissa työskentelevällä on tohtorin tutkinto tekniikassa, joten tietämys on tasokasta ja takaa alan johtavan tutkimuksen. Tuotekehityksen, tutkimuksen ja kehityksen lisäksi tiimit pyrkivät parantamaan myös tuotantoa ja prosesseja.

SSAB:n tutkimus- ja kehitystyössä päähuomio on pitkälle kehitetyissä lujissa teräksissä ja kulutusteräksissä, ja erityisenä painopisteenä ovat segmentit, joilla teräkseltä vaaditaan erityisen paljon. Kehitystyötä ohjaa olennaisella tavalla myös entistä parempi tietoisuus ympäristöasioista. Lujat teräkset mahdollistavatkin energiatehokkaammat kuljetukset ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisen. Erittäin tärkeää SSAB:n tutkimus- ja kehitystyölle on myös tuotantoprosessien, materiaalin kierrätyksen ja resurssien tehokkaan hyödyntämisen tuntemus.

SSAB:n avaintekijät onnistuneelle tutkimus- ja kehitystyölle:

 • Markkinalähtöinen tutkimus ja kehitys
 • Pätevät ja osaavat työntekijät
 • Tehokas projektisalkku ja projektinjohtaminen
 • Painopisteenä tehokas ongelmanratkaisu
 • Työympäristö, joka kannustaa yhteistyöhön ja innovointiin
 • Vahvat ulkoiset verkostot

 

Tarkoin hallittu projektisalkku

JJotta SSAB säilyttäisi markkinajohtajan asemansa erikoislujissa teräksissä, sen on tarkasteltava tutkimus- ja kehitystyönsä työpanoksia pitkän aikavälin näkökulmasta. SSAB tunnistaakin pitkän aikavälin tutkimus- ja kehityshankkeiden tärkeyden. Tällaiset projektit kestävät tyypillisesti jopa 5–10 vuotta.

Kehitysprojektit aloitetaan asiakkaiden erityisvaatimusten, ympäristön muutosten tai markkina-analyysin pohjalta tai ne kehittyvät terästen ydinominaisuuksiin kohdistuvan perustutkimuksen ympärille. SSAB pyrkii luomaan hyvän tasapainon näiden kategorioiden välille.


Jälkimarkkinat liiketoimintana 

JJälkimarkkinat ovat aina olleet tärkeä osa SSAB:n liiketoimintaa. Suuri osa SSAB:n osaamisesta muodostuu kokemuksesta, jota sillä on varaosa-, korjaus- ja huoltoliiketoiminnasta – sieltä, missä uudet ideat syntyvät ja monet uudet tuotteet kehitetään.

Hardox Wearparts:

 • Hardox-kulutuslevystä asiakkaille osia valmistavien keskusten kansainvälinen verkosto 
 • Verkostosta saatua kokemusta ja tietoa käytetään tuotevalikoiman kehittämiseen sekä ratkaisujen kehittämiseen asiakkaiden tarpeisiin jälkimarkkinoilla

Hardox Wearparts on yhden pysähdyksen kulutusosamyymälä, joka palvelee jälkimarkkinoilla esimerkiksi kaivos-, louhos-, sementti- ja kierrätysalojen asiakkaita. Palvellakseen erilaisia asiakkaitaan näillä segmenteillä SSAB on laajentanut valikoimaansa kattamaan pinnoitteita ja muita lisätuotteita. Osana valikoimaamme voimme myös mitata ja tunnistaa olemassa oleviin laitteisiin kohdistuvan hankauksen, analysoida käyttöolosuhteet ja -tarpeet sekä laskea edut käyttäen uusia, parannettuja työkaluja, kuten 3D-kuvantamista tai Wear Calc -laskentatyökalua. 

Hardox Wearparts -verkostoon kuuluu yli 360 yritystä, ja SSAB kasvattaa ja kehittää liiketoimintaa edelleen maailmanlaajuisesti. 

Lue lisää täältä

Erikoisluja Strenx-teräs

Hardox-kulutuslevy

Docol-suurlujuusteräs