5
Ruukki Construction

Ruukki Construction

Kestävän kehityksen mukaisia rakentamisen tuotteita ja palveluita Euroopassa

Ruukki Construction tarjoaa kestävän kehityksen mukaisia rakentamisen tuotteita ja palveluja. Niihin kuuluvat katot, kuorirakenteet ja rakennusten rungot. Palvelut ovat saatavana tuotekohtaisesti tai kokonaisuutena optimoituna kaikki samalta toimittajalta.
Tuotevalikoima sisältää terästä hyödyntäviä rakenteita, kuten sandwich-paneelit seiniin ja kattoihin, profiloidut rakentamisen tuotteet, kuten kantavat poimulevyt ja asuinrakentamisen kattotuotteet sekä rakennusten teräsrungot. Ruukki Constructionin tavoitteena on taloudellisesti, teknisesti ja arkkitehtonisesti suorituskykyiset tuotteet ja kestävä kehitys rakennusten elinkaaren kaikissa vaiheissa.


Ruukki Construction lyhyesti


Työntekijöiden määrä: noin 2 500
Liikevaihto 2017: 5 773 miljoonaa Ruotsin kruunua
Osuus SSAB-konsernin kokonaisliikevaihdosta: 8 %
Osuus SSAB-konsernin käyttökatteesta: 4 %
Ruukki Constructionin johtaja: Sami Eronen (1971)

 

Vahvuudet

 • Tunnettu brändi tärkeissä asiakassegmenteissä
 • Edistyksellistä teknologiaa hyödyntävät tuote- ja palveluinnovaatiot 
 • Kestävää kehitystä edistävät laadukkaat ja sertifioidut tuotteet, joilla on laaja takuu 
 • Laaja-alainen osaaminen, joka kattaa rungon ja kuorirakenteiden suunnittelun, konsultoinnin, valmistuksen ja asennuksen optimoituna kaikki samalta toimittajalta
 • Tuotantokapasiteetti riittää suuriinkin projekteihin
 • Vahva teräsrakentamisen materiaaliosaaminen
 • Asiakasprojektien elinkaaritavoitteen tukeminen rakenteiden ammattimaisella optimoinnilla
 • Vahva kokemus teräsrakenteista luo asiakasarvoa etenkin rakenteellisesti vaativissa projekteissa
   

Strategia

Asuinrakentamisen kattotuotteet:
Helpon ja luotettavan kattoratkaisukokemuksen varmistaminen asiakkaalle

Kokonaisvaltaisen teräskattopaketin tarjoaminen yksityisasiakkaille, talopakettivalmistajille, kattoasentajille ja peltisepille sekä uusien rakennusten rakentamista että jo rakennettujen rakennusten korjausrakentamista varten. Näiden loppukäyttäjien tukeminen tehokkaalla yhteistyöllä olemassa olevien kanavien kautta: erikoistuneet ja erikoistumattomat jälleenmyyjät sekä suora myynti.

 • Keskittyminen avainasiakkaiden hyvään palveluun ja tuotteiden saatavuuteen
 • Helppo ja luotettava kattokokemus kehittyneiden/räätälöityjen palvelujen tukemana
 • Mittakaavaedut tuotannossa, raaka-aineiden yhdenmukaistaminen tehokkuuden parantamiseksi
   

Rakentamisen komponentit: 
Keskittyminen rakennuksen koko elinkaareen

Johtavien energiatehokkaiden ja arkkitehtonisesti korkeatasoisten ratkaisujen tarjoaminen rakennusyrityksille, peltisepille, asennusyrityksille sekä runkojen ja kuorirakenteiden asentajille. Arvoketjun venyttäminen kohti päätöksentekijöitä ja vaikuttajia: arkkitehdit, suunnittelijat ja kiinteistösijoittajat. Keskittyminen arvomyyntiin. Sandwich-paneelien ja verhousten kaltaisten komponenttien tarjoaminen myös jo rakennettujen rakennusten korjausrakentamiseen. 

 • Erottautuminen energiatehokkaalla, arkkitehtonisesti korkeatasoisella ja kestävän kehityksen mukaisella tuoteportfoliolla
   

Rakentamisen projektit:
Kustannustehokkuuden jatkuva parantaminen tinkimättä turvallisuudesta, laadusta ja asiakasyhteistyöstä

Tuoteportfolion kehittäminen lisäämällä suunnitteluvastuuta. Yhteistyön tekeminen asiakkaiden kanssa jo projektin kehitysvaiheessa.

 • Keskittyminen asiakassuhteisiin valituilla markkina-alueilla ja segmenteillä
 • Keskittyminen kustannusoptimointiin ja tehokkuuteen projektien kaikissa vaiheissa ja toimintoihin, jotka hyödyttävät loppuasiakasta – yksi projekti, yksi tiimi
 • Projektien suorittaminen luotettavasti asiakkaan liiketoimintaa häiritsemättä sekä tavallisissa että rakenteellisesti vaativissa projekteissa sekä projekteissa, jotka muuttuvat rakennusvaiheen aikana
   

Asiakkaat ja loppukäyttäjät

Ruukki Constructionin asiakkaat toimivat kiinteistö- ja rakennusalalla monissa tehtävissä ja useissa maissa. Tärkeimmät päättäjäryhmät ovat seuraavat: 

 • Arkkitehdit ja rakennesuunnittelijat
 • Pääurakoitsijat ja asennusyritykset
 • Kiinteistöomistajat ja -kehittäjät
 • Asuinrakentamisen kattotuotteiden jälleenmyyjät ja peltisepät
 • Talonomistajat
   

Ydinliiketoimintasegmentit

 • Liike- ja toimitilarakentaminen
 • Asuinrakentaminen
 • Teollinen rakentaminen ja siltojen rakentaminen

 

Tuotteet ja palvelut

 • Asuinrakentamiseen käytettävät teräskatot, sadevesijärjestelmät ja tarvikkeet
 • Liike- ja toimitilarakentamisen komponentit, kuten sandwich-paneelit, kantavat poimulevyt ja julkisivuverhoukset
 • Liike- ja toimitilarakentamisessa käytettävät runkoratkaisut 
 • Asiakkaan tarpeiden mukaan optimoidut toimituskokonaisuudet
 • Suunnittelu- ja asennuspalvelut

Ruukki Construction toimii 15 maassa. Tuotantoyksiköt ovat Seinäjoki, Alajärvi, Vimpeli ja Ylivieska (Suomi); Zyrardów ja Oborniki (Puola); Obninsk ja Balabanova (Venäjä); Gargždai (Liettua); Tunari (Romania); Anderslöv, Järnforsen ja Landsbro (Ruotsi); Pärnu (Viro) ja Kopylov (Ukraina). Ruukki Constructionin suurin teräksen toimittaja on SSAB Europe. Ulkopuolisilla teräksen toimittajilla on pieni rooli lähinnä Keski- ja Itä-Euroopassa sekä Venäjällä. Kilpailukyky taataan markkinahinnoittelulla kaikilta toimittajilta.

Toimintaympäristö ja kysyntä

Ruukki Construction toimii niin asuinrakentamisessa kuin liike- ja toimitilarakentamisessa.

Yleinen markkinatilanne

 • Muutokset informaatioteknologiassa, kuluttajien käyttäytymisessä ja kestävän kehityksen mukaisissa arvoissa vaikuttavat kaikkiin rakentamisen segmentteihin – asuinrakentamisesta liike- ja toimitilarakentamiseen. Tämän vuoksi alan toimijoiden on hyödynnettävä uusia tekniikoita tuotteissaan (esimerkiksi älykkäät rakennukset) sekä vastattava nopeammin asiakkaiden käyttäytymisessä tapahtuviin muutoksiin
 • Energiatehokkaiden sandwich-paneelien ja aurinkoenergiaa keräävien julkisivujen kaltaisten ympäristömyönteisempien ja älykkäiden ratkaisujen suosio kasvaa ja läpinäkyvyys ympäristöasioissa on muuttumassa normiksi
 • Sijoitusten aikajänne lyhenee
 • Muuntojoustavien rakennusten kysyntä kasvaa
 • Korjausrakentamisen markkinat kasvavat
 • Palvelujen osuus rakennusalalla kasvaa

   

Markkina-alueet ja markkinaosuus

Toiminnot Pohjoismaissa edustavat noin 60 %, Baltian maat 10 %, itäinen Keski-Eurooppa 20 % ja Venäjä ja IVY 10 % Ruukki Constructionin myynnistä.

Kilpailijat

Rakentamisen komponentit ja asuinrakentamisen kattotuotteet

 • Komponenttitoimittajat kuten Kingspan, Paroc, Trimo, Lindab, Weckman Steel, Metall Profil, Balex Metal ja Blachy Pruszynski
 • Globaalien teräsyhtiöiden rakennusliiketoiminta
 • Pienet, paikalliset yritykset
 • Vaihtoehtoiset rakennusmateriaalit
   

Rakentamisen järjestelmät

 • Runkovalmistajat
 • Pieniin osakokonaisuuksiin perustuvat hankintamallit
 • Vaihtoehtoiset rakennusmateriaalit

 

Lisää tietoa Ruukki Constructionista