Ruukki Construction

Kestävän kehityksen mukaisia rakentamisen tuotteita ja palveluita Euroopassa

Lyhyesti

Työntekijöiden määrä: noin 1 400

Osuus SSAB-konsernin käyttökatteesta: 13 % (2020)

Liikevaihto 2020: 5 516 miljoonaa Ruotsin kruunua

Ruukki Constructionin johtaja: Sami Eronen (1971)

Osuus SSAB-konsernin kokonaisliikevaihdosta: 8 % (2020)

Ruukki Construction tarjoaa kestävän kehityksen mukaisia rakentamisen tuotteita ja palveluita, kuten kattoja, kuorirakenteita ja runkorakenteita. Ydinliiketoimintasegmentit ovat liike- ja toimitilarakentaminen sekä asuinrakentaminen. Ruukki Construction toimii 10 eri maassa. Yrityksen tuotantoyksiköt sijaitsevat Suomessa, Puolassa, Ruotsissa, Virossa, Liettuassa ja Ukrainassa. Ruukin asiakkaat toimivat rakennus- ja kiinteistösijoitusaloilla.

Ympäristötietoisesta rakentamisesta on tullut normaalia. Ympäristötietoisuuden lisäksi asiakkaat edellyttävät laadukkaita ja terveitä rakennuksia. Ruukki vastaa yhä suurempiin vaatimuksiin tarjoamalla asiakkaille parhaita kestävän kehityksen mukaisia tuotteita ja ratkaisuja. Esimerkkejä ovat yhä energiatehokkaammat paneelit ja Ruukki Life -paneeli, joka on valmistettu suurimmaksi osaksi kierrätetystä materiaalista ja joka vähentää tuotannossa syntyviä hiilidioksidipäästöjä jopa 20 %.

Markkina-asema

Ruukki Constructionin markkina-asema on vahva asuinrakentamisen sekä liike- ja toimitilarakentamisen aloilla Suomessa, Skandinaviassa, Baltiassa, Puolassa, Tsekissä ja Slovakiassa. Ne ovat Ruukin tärkeimmät maantieteelliset markkina-alueet.
Kysyntään vaikuttavat tekijät ja trendit

Rakentamissyklit vaikuttavat suuresti kysyntään Ruukki Constructionin markkina-alueilla. Viime vuosien aikana kysyntä on ollut suurta Pohjoismaiden ja Euroopan rakennusmarkkinoilla, mutta kysyntä on nyt vähitellen tasaantumassa. Sen lisäksi erilaiset trendit, kuten digitalisaatio, kuluttajien käyttäytyminen, kaupungistuminen ja kestävän kehityksen mukainen rakentaminen, vaikuttavat suuresti markkinoihin ja kysyntään.
Market position

Vahvuudet

 • Tunnettu brändi ydinmarkkinoilla ja tärkeissä asiakassegmenteissä
 • Tuote- ja palveluinnovaatiot
 • Luotettavuus ja laadukkaat, vastuulliset ja sertifioidut tuotteet sekä kattavat takuut
 • Teräksestä valmistettujen rakennustuotteiden vankka asiantuntemus

Strategia

Ruukki Construction on viime vuosina luopunut ydinliiketoimintaansa kuulumattomista toiminnoista ja luonut perustaa kannattavalle kasvulle. Building Systems -liiketoimintayksikön myynnin varmistuttua huhtikuussa 2020 Ruukki Construction on pystynyt keskittymään täysin tuoteliiketoimintojensa kasvuun Roofing ja Building Envelopes -liiketoimintayksiköissään päämarkkina-alueilla: Pohjoismaissa, Baltiassa sekä itäisen Keski-Euroopan maissa. Viime vuosien aikana Ruukki Construction on onnistunut kasvattamaan voimakkaasti ydinliiketoimintaansa.

 

Ruukki Construction keskittyy edelleen ydinliiketoimintojen kehittämiseen. Sen suurin teräksen toimittaja on SSAB. Ruukki Constructionin tavoitteena on tarjota asiakkaille kattavat kattotuotteiden ja kuorirakenteiden toimitukset, joihin kuuluu myös suunnittelu ja tekninen tuki. Ydinliiketoiminnassaan Ruukki Construction keskittyy kasvamaan rakennusmarkkinoita nopeammin sekä orgaanisesti jo käynnistetyn Commercial Excellence -ohjelman ja tuoteportfolion kehittämisen kautta että harkitsemalla yritysostoja vahvistaakseen tarjontaansa priorisoiduilla segmenteillä ja markkinoilla. Strategian painopistealueet ja tavoitteet

 • Turvallisuus
 • Muita rakennusmarkkinoita nopeampi kasvu ydinliiketoiminnan markkinoilla
 • Yksikköhintojen ja pääoman tehokkuuden jatkuva parantaminen
 • SSAB ONE in Ruukki -konseptin toteuttaminen
 • Käyttökatemarginaali (EBITDA) yli 10 % vuonna 2022
 
Customers and end users

Asiakkaat ja loppukäyttäjät

Ydinliiketoimintasegmentit:

 • Liike- ja toimitilarakentaminen
 • Asuinrakentaminen
 • Teollisuusrakentaminen

 

Ruukki Constructionin asiakkaat toimivat kiinteistö- ja rakennusalalla monissa tehtävissä. Tärkeimmät päättäjäryhmät ovat:

 • Arkkitehdit ja rakennesuunnittelijat
 • Pääurakoitsijat ja asennusyritykset
 • Kiinteistöomistajat ja -kehittäjät
 • Asuinrakentamisen kattotuotteiden jälleenmyyjät ja peltisepät
 • Talonomistajat

Tuotteet ja palvelut

 • Asuinrakentamiseen käytettävät teräskatot, sadevesijärjestelmät ja tarvikkeet
 • Liike- ja toimitilarakentamisen komponentit, kuten sandwich-paneelit, kantavat poimulevyt ja julkisivuverhoukset
 • Liike- ja toimitilarakentamisessa käytettävät runkoratkaisut 
 • Sillat
 • Suunnittelu- ja asennuspalvelut

Ruukki Constructionilla on tuotantoyksiköitä Suomessa, Puolassa, Liettuassa, Ruotsissa, Virossa ja Ukrainassa. Ruukki Constructionin suurin teräksen toimittaja on SSAB Europe. Yrityksellä on myös ulkopuolisia teräksen toimittajia lähinnä Keski- ja Itä-Euroopassa sekä Venäjällä. Kilpailukyky taataan markkinahinnoittelulla kaikilta toimittajilta.

Kilpailijat

Teräksestä valmistettujen rakennustuotteiden toimittajat kuten Kingspan, Lindab sekä paikallisesti Areco ja monet pienemmät yritykset.

5