Ruukki Construction

Kestävän kehityksen mukaisia rakentamisen tuotteita ja palveluita Euroopassa

Lyhyesti

Työntekijöiden määrä: noin 1 800

Osuus SSAB-konsernin käyttökatteesta: 7 % (2019)

Liikevaihto 2019: 6 510 miljoonaa Ruotsin kruunua

Ruukki Constructionin johtaja: Sami Eronen (1971)

Osuus SSAB-konsernin kokonaisliikevaihdosta: 8 % (2019)

Ruukki Construction tarjoaa kestävän kehityksen mukaisia rakentamisen tuotteita ja palveluita, kuten kattoja, kuorirakenteita ja runkorakenteita. Ydinliiketoimintasegmentit ovat liike- ja toimitilarakentaminen sekä asuinrakentaminen. Ruukki Construction toimii 10 eri maassa. Yrityksen tuotantoyksiköt sijaitsevat Suomessa, Puolassa, Ruotsissa, Virossa, Liettuassa ja Ukrainassa. Ruukin asiakkaat toimivat rakennus- ja kiinteistösijoitusaloilla.

Ympäristötietoisesta rakentamisesta on tullut normaalia. Ympäristötietoisuuden lisäksi asiakkaat edellyttävät laadukkaita ja terveitä rakennuksia. Ruukki vastaa yhä suurempiin vaatimuksiin tarjoamalla asiakkaille parhaita kestävän kehityksen mukaisia tuotteita ja ratkaisuja. Esimerkkejä ovat yhä energiatehokkaammat paneelit ja Ruukki Life -paneeli, joka on valmistettu suurimmaksi osaksi kierrätetystä materiaalista ja joka vähentää tuotannossa syntyviä hiilidioksidipäästöjä jopa 20 %.

Markkina-asema

Ruukki Constructionin markkina-asema on vahva asuinrakentamisen sekä liike- ja toimitilarakentamisen aloilla Suomessa, Skandinaviassa, Baltiassa, Puolassa, Tsekissä ja Slovakiassa. Ne ovat Ruukin tärkeimmät maantieteelliset markkina-alueet.
Kysyntään vaikuttavat tekijät ja trendit

Rakentamissyklit vaikuttavat suuresti kysyntään Ruukki Constructionin markkina-alueilla. Viime vuosien aikana kysyntä on ollut suurta Pohjoismaiden ja Euroopan rakennusmarkkinoilla, mutta kysyntä on nyt vähitellen tasaantumassa. Sen lisäksi erilaiset trendit, kuten digitalisaatio, kuluttajien käyttäytyminen, kaupungistuminen ja kestävän kehityksen mukainen rakentaminen, vaikuttavat suuresti markkinoihin ja kysyntään.
Market position

Vahvuudet

 • Tunnettu brändi ydinmarkkinoilla ja tärkeissä asiakassegmenteissä
 • Edistyksellistä teknologiaa hyödyntävät tuote- ja palveluinnovaatiot
 • Kestävää kehitystä edistävät laadukkaat ja sertifioidut tuotteet, joilla on laaja takuu
 • Teräksestä valmistettujen rakennustuotteiden vankka asiantuntemus

Strategia

Ruukki Construction on viime vuosina rakentanut vankkaa perustaa kannattavalle kasvulle. Yritys myi Venäjän liiketoimintonsa vuoden 2018 lopussa. Sopimus Ruukki Building Systemsin myynnistä on allekirjoitettu, ja kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2020 alkupuolella. Lisäksi Ruukki Construction vetäytyi Romanian ja Ison-Britannian liiketoiminnoista keskittyäkseen ydinmarkkina-alueisiinsa: Pohjoismaihin, Baltian maihin sekä Keski- ja Itä-Eurooppaan. Yritys myös täydensi kattotuotevalikoimaansa ostamalla suomalaisen kattoturvatuote- ja sadevesijärjestelmävalmistaja Piristeel Oy:n vuoden 2019 alussa. 

Ruukki Construction keskittyy jatkossa jäljellä olevien ydinliiketoimintojen – kattotuotteiden ja kuorirakenteiden – kehittämiseen. Sen suurin teräksen toimittaja on SSAB. Tavoitteena on orgaaninen kasvu käynnissä olevan Commercial Excellence  ohjelman avulla. Ohjelmalla pyritään lisäämään myyntiä markkinoilla ja kehittämään nykyistä tuotevalikoimaa. Piristeel-yritysoston tuoma synergiapotentiaali on kartoitettu kaikilla ydinmarkkinoilla, ja se pyritään hyödyntämään nopeasti. Lisäksi selvitetään muiden yritysjärjestelyjen mahdollisuuksia valikoiman vahvistamiseksi tärkeimmillä segmenteillä ja markkinoilla. 


Strategian painopistealueet ja tavoitteet

 • Turvallisuus
 • Ydinmarkkina-alueilla rakennusmarkkinoita nopeampi liiketoiminnan kasvu
 • Yksikköhintojen ja pääoman tehokkuuden jatkuva parantaminen 
 • SSAB ONE in Ruukki -konseptin toteuttaminen
 • Käyttökatemarginaali (EBITDA) yli 10 % vuonna 2022
 
Customers and end users

Asiakkaat ja loppukäyttäjät

Ydinliiketoimintasegmentit:

 • Liike- ja toimitilarakentaminen
 • Asuinrakentaminen
 • Teollisuusrakentaminen

 

Ruukki Constructionin asiakkaat toimivat kiinteistö- ja rakennusalalla monissa tehtävissä. Tärkeimmät päättäjäryhmät ovat:

 • Arkkitehdit ja rakennesuunnittelijat
 • Pääurakoitsijat ja asennusyritykset
 • Kiinteistöomistajat ja -kehittäjät
 • Asuinrakentamisen kattotuotteiden jälleenmyyjät ja peltisepät
 • Talonomistajat

Tuotteet ja palvelut

 • Asuinrakentamiseen käytettävät teräskatot, sadevesijärjestelmät ja tarvikkeet
 • Liike- ja toimitilarakentamisen komponentit, kuten sandwich-paneelit, kantavat poimulevyt ja julkisivuverhoukset
 • Liike- ja toimitilarakentamisessa käytettävät runkoratkaisut 
 • Sillat
 • Suunnittelu- ja asennuspalvelut

Ruukki Constructionilla on tuotantoyksiköitä Suomessa, Puolassa, Liettuassa, Ruotsissa, Virossa ja Ukrainassa. Ruukki Constructionin suurin teräksen toimittaja on SSAB Europe. Yrityksellä on myös ulkopuolisia teräksen toimittajia lähinnä Keski- ja Itä-Euroopassa sekä Venäjällä. Kilpailukyky taataan markkinahinnoittelulla kaikilta toimittajilta.

Kilpailijat

Teräksestä valmistettujen rakennustuotteiden toimittajat kuten Kingspan, Lindab sekä paikallisesti Areco ja monet muut pienemmät, paikalliset toimijat