5
Ruukki Construction
Ruukki Construction

Ruukki Construction

Kestävän kehityksen mukaisia rakentamisen tuotteita ja palveluita Euroopassa

Ruukki Construction tarjoaa kestävän kehityksen mukaisia rakentamisen tuotteita ja palveluita, kuten kattoja, kuorirakenteita ja runkorakenteita. Ydinliiketoimintasegmentit ovat liike- ja toimitilarakentaminen ja asuinrakentaminen. Ruukki Construction toimii 10 eri maassa. Yrityksen tuotantoyksiköt sijaitsevat Suomessa, Puolassa, Ruotsissa, Virossa, Liettuassa ja Ukrainassa. Ruukin asiakkaat toimivat rakennus- ja kiinteistösijoitusaloilla. 

Ympäristötietoisesta rakentamisesta on tullut normaalia. Ympäristötietoisuuden lisäksi asiakkaat edellyttävät laadukkaita ja terveitä rakennuksia. Ruukki vastaa yhä suurempiin vaatimuksiin tarjoamalla asiakkaille parhaita kestävän kehityksen mukaisia tuotteita ja ratkaisuja. Esimerkkejä ovat yhä energiatehokkaammat paneelit ja Ruukki Life -paneeli, joka on valmistettu suurimmaksi osaksi kierrätetystä materiaalista ja joka vähentää tuotannossa syntyviä hiilidioksidipäästöjä jopa 20 %.

 

Ruukki Construction lyhyesti


Työntekijöiden määrä: noin 1 800
Liikevaihto 2018: 6 140 miljoonaa Ruotsin kruunua
Osuus SSAB-konsernin kokonaisliikevaihdosta: 8 %
Osuus SSAB-konsernin käyttökatteesta: 3 %
Ruukki Constructionin johtaja: Sami Eronen (1971)

 

Markkina-asema

Ruukki Constructionin markkina-asema on vahva asuinrakentamisen sekä liike- ja toimitilarakentamisen aloilla Suomessa, Skandinaviassa, Baltiassa, Puolassa, Tsekissä ja Slovakiassa. Ne ovat Ruukin tärkeimmät maantieteelliset markkina-alueet. 

 

Kysyntään vaikuttavat tekijät ja trendit

Rakentamissyklit vaikuttavat suuresti kysyntään Ruukki Constructionin markkina-alueilla. Viime vuosien aikana kysyntä on ollut suurta Pohjoismaiden ja Euroopan rakennusmarkkinoilla, mutta kysyntä on nyt vähitellen tasaantumassa. Sen lisäksi erilaiset trendit, kuten digitalisaatio, kuluttajien käyttäytyminen, kaupungistuminen ja kestävän kehityksen mukainen rakentaminen, vaikuttavat suuresti markkinoihin ja kysyntään.  

 

Vahvuudet

 

Vahva ja tunnettu tuotemerkki tärkeimmillä asiakassegmenteillä on yksi Ruukin suurimmista vahvuuksista. Tuotemerkki merkitsee luotettavuutta, laajaa ja ajantasaista asiantuntemusta, suurta tuotantokapasiteettia sekä monia kehittyneitä tuotteita. 
 • Tunnettu brändi tärkeissä asiakassegmenteissä
 • Edistyksellistä teknologiaa hyödyntävät tuote- ja palveluinnovaatiot
 • Kestävää kehitystä edistävät laadukkaat ja sertifioidut tuotteet, joilla on laaja takuu
 • Laaja-alainen osaaminen, joka kattaa rungon ja kuorirakenteiden suunnittelun, konsultoinnin, valmistuksen ja asennuksen optimoituna kaikki samalta toimittajalta
 • Tuotantokapasiteetti riittää suuriinkin projekteihin
 • Vahva teräsrakentamisen materiaaliosaaminen
 • Asiakasprojektien elinkaaritavoitteen tukeminen rakenteiden ammattimaisella optimoinnilla
 • Vahva kokemus teräsrakenteista luo asiakasarvoa etenkin rakenteellisesti vaativissa projekteissa

 

 

 

Strategia

Ruukki Constructionin strategiana on olla rakentamisen edelläkävijä kehittyneillä tuotteilla ja palveluilla. Tuoteliiketoiminnat eli asuinrakennusten kattotuotteet ja rakennuskomponentit ovat tärkeässä asemassa Ruukin pyrkimyksessä kasvaa kannattavasti ja olla johtava tekijä esimerkiksi tuotekehityksessä, ensiluokkaisten tuotteiden sekä palveluiden toimittamisessa ja digitalisaation hyödyntämisessä.

Asuinrakentamisen kattotuotteet:
Helpon ja luotettavan kattoratkaisukokemuksen varmistaminen asiakkaalle

Kokonaisvaltaisen teräskattopaketin tarjoaminen yksityisasiakkaille, talopakettivalmistajille, kattoasentajille ja peltisepille sekä uusien rakennusten rakentamista että jo rakennettujen rakennusten korjausrakentamista varten. Näiden loppukäyttäjien tukeminen tehokkaalla yhteistyöllä olemassa olevien kanavien kautta: erikoistuneet ja erikoistumattomat jälleenmyyjät sekä suora myynti.

 • Keskittyminen avainasiakkaiden hyvään palveluun ja tuotteiden saatavuuteen
 • Helppo ja luotettava kattokokemus kehittyneiden/räätälöityjen palvelujen tukemana
 • Mittakaavaedut tuotannossa, raaka-aineiden yhdenmukaistaminen tehokkuuden parantamiseksi

 

Rakentamisen komponentit:
Keskittyminen rakennuksen koko elinkaareen.

Johtavien energiatehokkaiden ja arkkitehtonisesti korkeatasoisten kuoriratkaisujen tarjoaminen rakennusyrityksille, peltisepille, asennusyrityksille sekä runkojen ja kuorirakenteiden asentajille. Arvoketjun venyttäminen kohti päätöksentekijöitä ja vaikuttajia: arkkitehdit, suunnittelijat ja kiinteistösijoittajat. Keskittyminen arvomyyntiin. Sandwich-paneelien ja verhousten kaltaisten komponenttien tarjoaminen myös jo rakennettujen rakennusten korjausrakentamiseen. 

 • Erottautuminen energiatehokkaalla, arkkitehtonisesti korkeatasoisella ja kestävän kehityksen mukaisella tuoteportfoliolla

 

Rakentamisen järjestelmät:

Kustannustehokkuuden jatkuva parantaminen tinkimättä turvallisuudesta, laadusta ja asiakasyhteistyöstä.

Tuoteportfolion kehittäminen lisäämällä suunnitteluvastuuta. Yhteistyön tekeminen asiakkaiden kanssa jo projektin kehitysvaiheessa.

 • Keskittyminen asiakassuhteisiin valituilla markkina-alueilla ja segmenteillä
 • Keskittyminen kustannusoptimointiin ja tehokkuuteen projektien kaikissa vaiheissa ja toimintoihin, jotka hyödyttävät loppuasiakasta – Yksi projekti, yksi tiimi
 • Projektien suorittaminen luotettavasti asiakkaan liiketoimintaa häiritsemättä sekä tavallisissa että rakenteellisesti vaativissa projekteissa sekä projekteissa, jotka muuttuvat rakennusvaiheen aikana
 

 

Asiakkaat ja loppukäyttäjät

Ydinliiketoimintasegmentit:

 • Liike- ja toimitilarakentaminen
 • Asuinrakentaminen
 • Teollisuusrakentaminen 

 

Ruukki Constructionin asiakkaat toimivat kiinteistö- ja rakennusalalla monissa tehtävissä. Tärkeimmät päättäjäryhmät ovat:

 • Arkkitehdit ja rakennesuunnittelijat
 • Pääurakoitsijat ja asennusyritykset
 • Kiinteistöomistajat ja -kehittäjät
 • Asuinrakentamisen kattotuotteiden jälleenmyyjät ja peltisepät
 • Talonomistajat

 

 

Tuotteet ja palvelut

 • Asuinrakentamiseen käytettävät teräskatot, sadevesijärjestelmät ja tarvikkeet
 • Liike- ja toimitilarakentamisen komponentit, kuten sandwich-paneelit, kantavat poimulevyt ja julkisivuverhoukset
 • Liike- ja toimitilarakentamisessa käytettävät runkoratkaisut 
 • Sillat
 • Suunnittelu- ja asennuspalvelut

 

Ruukki Constructionilla on tuotantoyksiköitä Suomessa, Puolassa, Liettuassa, Ruotsissa, Virossa ja Ukrainassa. Ruukki Constructionin suurin teräksen toimittaja on SSAB Europe. Yrityksellä on myös ulkopuolisia teräksen toimittajia lähinnä Keski- ja Itä-Euroopassa sekä Venäjällä. Kilpailukyky taataan markkinahinnoittelulla kaikilta toimittajilta.

Kilpailijat

 

Ruukki Constructionin kilpailijoita ovat Kingspan, Paroc, Lindab, Areco, teräsyhtiöiden rakennusliiketoimintayksiköt, pienet paikalliset yritykset ja vaihtoehtoiset rakennusmateriaalit.

R

akentamisen komponentit ja asuinrakentamisen kattotuotteet:

 • Komponenttitoimittajat kuten Kingspan, Lindab, Paroc Panel Systems, Areco
 • Globaalien teräsyhtiöiden rakennusliiketoiminta
 • Pienet, paikalliset yritykset
 • Vaihtoehtoiset rakennusmateriaalit'Rakentamisen järjestelmät:

 • Runkovalmistajat
 • Pieniin osakokonaisuuksiin perustuvat hankintamallit
 • Vaihtoehtoiset rakennusmateriaalit
 

Lisää tietoa Ruukki Constructionista