5
Ruukki Construction

Ruukki Construction

Kestävän kehityksen mukaisia rakentamisen tuotteita ja palveluita Euroopassa

Ruukki Constructionin palvelut kattavat rungon, kuorirakenteiden ja vesikaton suunnittelun, valmistuksen ja asennuksen. Palvelut ovat saatavana tuotekohtaisesti tai kokonaisuutena optimoituna kaikki samalta toimittajalta. Tuotevalikoima sisältää terästä hyödyntäviä rakenteita, kuten teräsrunkoja ja sandwich-seinäpaneeleita sekä profiloituja rakentamisen komponentteja, esimerkiksi kantavia poimulevyjä sekä asuinrakentamisessa käytettäviä kattotuotteita. Tavoitteena on taloudellisesti, teknisesti ja arkkitehtonisesti suorituskykyiset tuotteet ja kestävä kehitys rakennusten elinkaaren kaikissa vaiheissa.

Ruukki Construction toimii 15 maassa. Tuotantoyksiköt ovat Seinäjoki, Alajärvi, Vimpeli ja Ylivieska (Suomi); Zyrardow ja Oborniki (Puola); Obninsk ja Balabanova (Venäjä); Gargždai (Liettua); Tunari (Romania); Anderslöv, Järnforsen ja Landsbro (Ruotsi); Pärnu (Viro) ja Kopylov (Ukraina). Ruukki Constructionin suurin teräksen toimittaja on SSAB Europe. Ulkopuolisilla teräksen toimittajilla on pieni rooli lähinnä Keski- ja Itä-Euroopassa sekä Venäjällä. Kilpailukyky taataan markkinahinnoittelulla kaikilta toimittajilta.


Ruukki Construction lyhyesti


Työntekijöiden määrä: noin 2 500
Liikevaihto 2016: 5 304 miljoonaa Ruotsin kruunua
Osuus SSAB-konsernin kokonaisliikevaihdosta: 9 %
Osuus SSAB-konsernin käyttökatteesta: 6 %
Ruukki Constructionin johtaja: Sami Eronen

 

Asiakkaat ja loppukäyttäjät

Ruukki Constructionin asiakkaat toimivat kiinteistö- ja rakennusalalla monissa tehtävissä ja useissa maissa. Tärkeimmät päättäjäryhmät ovat:

 • Arkkitehdit ja rakennesuunnittelijat
 • Pääurakoitsijat ja asennusyritykset
 • Kiinteistöomistajat ja -kehittäjät
 • Asuinrakentamisen kattotuotteiden jälleenmyyjät ja peltisepät
 • Talonomistajat
   


Ydinliiketoimintasegmentit

 • Liike- ja toimitilarakentaminen
 • Asuinrakentaminen

 

Tuotteet ja palvelut

 • Asuinrakentamiseen käytettävät teräskatot, sadevesijärjestelmät ja tarvikkeet
 • Liike- ja toimitilarakentamisen komponentit, kuten sandwich-paneelit, kantavat poimulevyt ja julkisivuverhoukset 
 • Liike- ja toimitilarakentamisessa käytettävät runkoratkaisut 
 • Toimituskokonaisuuksien optimointi asiakkaan tarpeiden mukaan
 • Suunnittelu ja asennus
   

Toimintaympäristö ja kysyntä

Ruukki Construction toimii niin asuinrakentamisessa kuin liike- ja toimitilarakentamisessa. 

Yleinen markkinatilanne

 • Muutokset informaatioteknologiassa, kuluttajien käyttäytymisessä ja kestävän kehityksen mukaisissa arvoissa vaikuttavat kaikkiin rakentamisen segmentteihin - asuinrakentamisesta liike- ja toimitilarakentamiseen
 • Ympäristömyönteisempien ja älykkäiden ratkaisujen suosio kasvaa ja läpinäkyvyys ympäristöasioissa on muuttumassa normiksi
 • Sijoitusten aikajänne lyhenee ja muuntojoustavien rakennusten kysyntä kasvaa 
 • Korjausrakentamisen markkinat kasvavat
 • Palvelujen osuus rakennusalalla kasvaa
   

Markkina-alueet ja markkinaosuus

Toiminnot Pohjoismaissa edustavat noin 60 %, Baltian maat 10 %, itäinen Keski-Eurooppa 20 % ja Venäjä ja IVY 10 % Ruukki Constructionin myynnistä.

 

Strategia

 

Asuinrakentamisen kattotuotteet:
Helpon ja luotettavan kattoratkaisukokemuksen varmistaminen asiakkaalle

 • Keskittyminen avainasiakkaiden hyvään palveluun ja tuotteiden saatavuuteen
 • Helppo ja luotettava kattokokemus hyvien e-palvelujen tukemana
 • Mittakaavaedut tuotannossa, raaka-aineiden yhdenmukaistaminen tehokkuuden parantamiseksi

Rakentamisen komponentit: 
Keskittyminen rakennuksen koko elinkaareen

 • Erottautuminen energiatehokkaalla, arkkitehtonisesti korkeatasoisella ja kestävän kehityksen mukaisella tuoteportfoliolla

Rakentamisen projektit:
Kustannustehokkuuden jatkuva parantaminen tinkimättä turvallisuudesta, laadusta ja asiakasyhteistyöstä

 • Keskittyminen asiakassuhteisiin valituilla markkina-alueilla ja segmenteillä
 • Keskittyminen kustannusoptimointiin ja tehokkuuteen projektien kaikissa vaiheissa ja toimintoihin, jotka hyödyttävät loppuasiakasta – yksi projekti, yksi tiimi
   

Vahvuudet

 • Tunnettu brändi tärkeissä asiakassegmenteissä
 • Edistyksellistä teknologiaa hyödyntävät tuote- ja palveluinnovaatiot
 • Kestävää kehitystä edistävät laadukkaat ja sertifioidut tuotteet, joilla on laaja takuu
 • Laaja-alainen osaaminen, joka kattaa rungon ja kuorirakenteiden suunnittelun, konsultoinnin, valmistuksen ja asennuksen optimoituna kaikki samalta toimittajalta
 • Tuotantokapasiteetti riittää suuriinkin projekteihin
 • Vahva teräsrakentamisen materiaaliosaaminen
   

 

Kilpailijat

Rakentamisen komponentit jaasuinrakentamisen kattotuotteet

 • Komponenttitoimittajat kuten Kingspan, Paroc, Trimo, Lindab, Weckman Steel, Metall Profil, Balex Metal ja Blachy Pruszynski
 • Globaalien teräsyhtiöiden rakennusliiketoiminta
 • Pienet, paikalliset yritykset
 • Vaihtoehtoiset rakennusmateriaalit
   

Rakentamisen järjestelmät

 • Runkovalmistajat
 • Pieniin osakokonaisuuksiin perustuvat hankintamallit
 • Vaihtoehtoiset rakennusmateriaalit

 

Lisää tietoa Ruukki Constructionista