5
SSAB Americas
SSAB Americas

SSAB Americas

Pohjois-Amerikan johtava korkealaatuisten kvarttolevyjen ja -kelojen valmistaja

SSAB Americas on Pohjois-Amerikan suurin teräslevyjen tuottaja ja toimittaja, joka on tunnettu kustannustehokkuudestaan ja laadustaan.

 

SSAB Americas lyhyesti

yöntekijämäärä: noin 1 2500
Liikevaihto 2018: 16 878 miljoonaa Ruotsin kruunua
Osuus SSAB-konsernin kokonaisliikevaihdosta: 22 %
Osuus SSAB-konsernin käyttökatteesta: 27 %
SSAB Americasin johtaja: Charles Schmitt (1959), EVP
Terästoimitukset 2018: noin 2,0 miljoonaa tonnia

 

Markkina-asema

SSAB on suurin kvarttolevyjen tuottaja Pohjois-Amerikassa noin 28 % (2018) markkinaosuudellaan. SSAB:llä on vahva markkina-asema energia- ja raskaan liikenteen asiakassegmenteillä. Yhdysvallat muodostavat noin 85 % myynnistä, Kanada 10 % ja latinalainen Amerikka 5 %. 

 

Markkinoihin vaikuttavat tekijät ja trendit

Pohjois-Amerikan levytuotteiden markkinat paranivat vuonna 2018. Parannus johtui lähinnä kasvaneesta kysynnästä sekä vähentyneestä teräksen tuonnista. Kysyntä on elpynyt vuosien 2016–2017 suhteellisen alhaiselta tasolta, ja kasvupotentiaalia on vielä myös tulevina vuosina. Pohjois-Amerikassa on huomattava tarve investoida infrastruktuuriin ja kysynnän odotetaankin parantuvan monilla loppukäyttäjäsegmenteillä, kuten raskaassa konepajateollisuudessa ja rakennuskoneiden valmistuksessa. Myös tuulienergian kysynnän sekä putkiprojekti-investointien odotetaan tulevaisuudessa kasvavan.

 

Vahvuudet

 • Tuotannon laaja maantieteellinen kattavuus Pohjois-Amerikassa - toimialan johtava laatu ja kustannusasema 
 • Kaksi nykyaikaista teräksentuotantolaitosta, joissa hyödynnetään valokaariuuneja (EAF), jotka käyttävät raaka-aineenaan kierrätysterästä
 • Läheinen kumppanuus asiakkaiden kanssa yksilöllisten tuotteiden ja ratkaisujen kehittämiseksi
 • Vahvasti sitoutunut ympäristöasioihin, mikä näkyy esimerkiksi lukuisissa kierrätyshankkeissa
   

 

Strategia

SSAB Americas -divisioonan tavoitteena on säilyttää johtava asema levytuotteiden markkinoilla ja nostaa markkinaosuus pysyvästi 30 %:iin. SSAB Americas -divisioona keskittyy viiteen tärkeään alueeseen:

 • Alan johtavan aseman saavuttaminen työturvallisuudessa
 • Johtavan aseman säilyttäminen kotimarkkinoilla
 • Ensiluokkaisen asiakaskokemuksen tarjoaminen
 • Kustannusten pitäminen alhaalla joustavan toiminnan kautta
 • Läsnäolo useammilla markkinoilla 

Strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi kapasiteettia lisätään asteittain poistamalla pullonkauloja, jotta markkinoiden kasvu voidaan hyödyntää, sekä investoimalla olemassa oleviin tuotantolaitoksiin. Investointipäätösten perustana ovat pitkän tähtäimen kysyntä- ja tarjontatilanteesta tehtävät arviot sekä kyky suojata mataliin kustannuksiin perustuvaa liiketoimintamallia.

 

Asiakkaat ja loppukäyttäjät

SSAB Americas valmistaa useita erilaisia terästuotteita, mukaan lukien kuumavalssattuja lujia teräksiä (AHSS), joita käytetään monilla teollisuuden aloilla. SSAB Americas myy tuotteita sekä suoraan loppukäyttäjille että teräspalvelukeskuksille. Tärkeitä asiakassegmenttejä ovat energia-ala, raskaat kuljetukset, rakennusteollisuus, infrastruktuuri ja rakennuslaitteiden valmistajat. 


Tuotanto

Divisioonan uudenaikaiset terästehtaat sijaitsevat Alabaman Mobilessa sekä Iowan Montpelierissä. Niiden yhteinen vuotuinen terästuotantokapasiteetti on 2,4 miljoonaa tonnia. Molempien tehtaiden tuotannossa käytetään kierrätysteräspohjaista valokaariuunimenetelmää (EAF). Tehtaiden sijainti on strategisesti erinomainen, sillä ne palvelevat Pohjois-Amerikan teollisuuden ydinaluetta. Logistista etua tuo pääsy strategisesti tärkeille eteläisille satamille, rannikkojen välisille vesireiteille ja päärautateille.

SSAB:n moderni terästehdas Alabamassa otettiin käyttöön vuonna 2001. Tehtaassa on kaksi nuorrutuslinjaa, joiden yhteenlaskettu tuotantokapasiteetti on yli 300 000 tonnia vuodessa. Näiden tuotteiden toimitusten katsotaan olevan osa SSAB Special Steels -divisioonaa. Uusin nuorrutuslinja Alabamassa on yksi maailman kehittyneimmistä.

Kahden terästehtaan lisäksi SSAB Americasilla on arkkileikkauslinjat Teksasin Houstonissa, Minnesotan St. Paulissa ja Torontossa, Ontariossa (Kanada). Joustavan toimintansa ansiosta nämä laitokset pystyvät käsittelemään sekä SSAB:n itse tuottamia että ulkopuolisten toimittajien terästuotteita, ja ne tuottavat keloina monen levyisiä, -paksuisia ja -laatuisia tuotteita asiakaskohtaisten vaatimusten mukaan tarvittaessa nopeallakin aikataululla.

SSAB Americas -divisioona pyrkii pitämään ympäristövaikutuksensa niin alhaisina kuin mahdollista. SSAB Americas tuottaa terästä käyttämällä kierrätettyä terästä. Kierrätettyjen materiaalien osuus on yli 94 %. Materiaalit tuodaan esimerkiksi vanhojen kodinkoneiden tai autonosien muodossa. Divisioona käyttää käytöstä poistettuja renkaita hiiltä korvaavana raaka-aineena ja kierrättää yli 400 000 rengasta vuodessa, tähän mennessä yhteensä yli 6 miljoonaa rengasta. SSAB Americas -divisioona käyttää uusiutuvaa sähköenergiaa valmistusprosesseissaan, pääasiassa sertifioitua ostettua tuulienergiaa. Divisioonan tuotantoprosessi tuotti 63 % vähemmän hiilidioksidipäästöjä verrattuna Yhdysvaltain terästeollisuuden keskiarvoon vuonna 2016. 

SSAB Americas -divisioona on myös sitoutunut vähentämään energiankulutusta, kierrättämään sekä vaarallista että vaaratonta jätettä sekä kierrättämään vettä ympäristövaikutusten vähentämiseksi. SSAB Americas -divisioona oli ensimmäinen valokaariuuneja käyttävä teräksentuottaja Pohjois-Amerikassa, jonka onnistui saada kaikki ympäristöjärjestelmänsä sertifioitua ISO 14001 -standardin mukaisesti. ISO 14001 -standardin jatkuvan parantamisen hankkeet saavat rahoitusta joka vuosi. Tuotteet

SSAB Americas -divisioona valmistaa kvarttolevyjä ja -keloja. Divisioonan teräs on 100 % kierrätettävää ja valmistettu 94 % kierrätetyistä materiaaleista. SSAB Americas -divisioonan valmistamat levyt ja kelat ovat kestäviä ja lujia, joten niitä käyttämällä lopputuotteiden elinikää voidaan pidentää ja asiakkaiden hiilijalanjälkeä pienentää. Kestävää terästä käytetään monissa sovelluksissa, muun muassa kuljetusvälineteollisuudessa, jolloin loppukäyttäjät hyötyvät pienemmästä polttoaineenkulutuksesta, sekä energiasektorilla, jossa terästä käytetään siirryttäessä uusiutuviin energiamuotoihin, kuten tuulivoimaan.

Vuonna 2016 SSAB Americas lanseerasi innovatiivisen EcoSmart-ohjelman, jonka tarkoituksena on osoittaa SSAB:n sitoutumista kestävään kehitykseen. Lähes 50 asiakasta on liittynyt ohjelmaan sen lanseerauksen jälkeen. EcoSmart-ohjelmaan osallistuvat asiakkaat saavat tuotteita ja niihin liittyvät asiakirjat, jotka on merkitty EcoSmart-merkinnällä. Näin asiakkaat voivat olla varmoja, että SSAB on ympäristön kannalta vastuullinen toimittaja.

 

Kilpailijat

SSAB Americas -divisioonan kilpailijoita ovat muun muassa yhdysvaltalaiset tuottajat, kuten Nucor ja ArcelorMittal, sekä tuotteita maahantuovat toimittajat.