5
SSAB Americas

SSAB Americas

Pohjois-Amerikan johtava korkealaatuisten kvarttolevyjen ja -kelojen valmistaja

SSAB Americas on Pohjois-Amerikan suurin teräslevyjen tuottaja ja toimittaja, joka on tunnettu kustannustehokkuudestaan ja laadustaan.

Divisioonan uudenaikaiset terästehtaat sijaitsevat Alabaman Mobilessa sekä Iowan Montpelierissä. Niiden yhteinen vuotuinen tuotantokapasiteetti on 2,4 miljoonaa tonnia. Molempien tehtaiden tuotannossa käytetään kierrätysteräspohjaista valokaariuunimenetelmää. Tehtaiden sijainti on strategisesti erinomainen, sillä ne palvelevat Pohjois-Amerikan teollisuuden ydinaluetta. Logistista etua tuo pääsy strategisesti tärkeille eteläisille satamille, rannikkojen välisille vesireiteille ja päärautateille.

SSAB Iowalla on terästehtaan yhteydessä huippuluokan nykyaikainen tutkimus- ja kehitysyksikkö, jossa sijaitsevat maailman kehittyneimpiin kuuluvat testaus-, simulointi- ja metallografialaitteet.
SSAB Alabamalla on yksi maailman edistyneimmistä nuorrutuslinjoista, jonka Q&T-terästen (Quenched and Tempered steels) tuotantokapasiteetti on 300 000 tonnia vuodessa. 

Kahden terästehtaan lisäksi SSAB Americasilla on arkkileikkauslinjat Teksasin Houstonissa, Minnesotan St. Paulissa ja Ontarion Torontossa (Kanada). Joustavan toimintansa ansiosta nämä laitokset pystyvät käsittelemään sekä SSAB:n itse tuottamia että ulkopuolisten toimittajien terästuotteita, ja ne tuottavat keloina monen levyisiä, -paksuisia ja -laatuisia tuotteita asiakaskohtaisten vaatimusten mukaan tarvittaessa nopeallakin aikataululla.

 

SSAB Americas lyhyesti

Työntekijämäärä: noin 1 200
Liikevaihto 2016: 10 639 miljoonaa Ruotsin kruunua
Osuus SSAB-konsernin kokonaisliikevaihdosta: 19 %
Osuus SSAB-konsernin käyttökatteesta: 14 %
SSAB Americasin johtaja: Charles Schmitt (1959), EVP
Terästoimitukset 2016: noin 1,9 miljoonaa tonnia

Asiakkaat ja loppukäyttäjät

SSAB Americas valmistaa useita erilaisia terästuotteita, mukaan lukien kuumavalssattuja lujia teräksiä (AHSS), joita käytetään monilla teollisuuden aloilla. SSAB Americas myy tuotteita sekä suoraan loppukäyttäjille että teräspalvelukeskuksille.

Pääasiakassegmentit:
 • Energia: kaasu, öljy, offshore-rakenteet, sähkönsiirto, tuulivoimalat ja petrokemian säiliöt
 • Raskas kuljetuskalusto: rautatieliikenne, laiva- ja meriteollisuus, maa- ja metsätalous sekä kalastus
 • Rakentaminen: nostolaitteet, maansiirtokoneet, rakennuslaitteet
 • Infrastruktuuri: veden siirto, varastointisäiliöt ja sillat
 • Teräspalvelukeskukset: kvarttolevyt ja -kelat
 • Kaivosteollisuus: maansiirtokoneet ja -laitteet
   


Tuotteet

 • Kvarttolevyt
  • Kvarttolevykelat
  • Lämpökäsitellyt kvarttolevyt
  • Normalisoidut levyt
 • Nuorrutetut levyt (Quenched and Tempered)
 • Muut tuotteet
  • Kuumavalssatut kelat
  • Kylmävalssatut kelat
  • Metallipinnoitetut tuotteet
  • Esimaalatut tuotteet

Markkinaolosuhteet ja kysyntä

Pohjois-Amerikan teräslevymarkkinat ovat olleet haasteelliset, sillä vahva dollari on ollut haaste Yhdysvaltain teollisuudelle, tuonti Aasiasta on ollut vilkasta ja energian alhaiset hinnat ovat vähentäneet sijoituksia energia-alalle. Yhdysvaltoihin on tuotu ennätysmäärä terästä epäreilulla kilpailulla, mikä on vaikuttanut huomattavasti markkinaosuuksiin. Odotettavissa on hienoista parannusta tilanteeseen Yhdysvaltain yleisen taloustilanteen kohentuessa. Rakennus- ja maanrakennussegmenttien elpyminen on parantanut työllisyyttä rakennusalalla ja lisännyt laitteiden käyttöasteita.

Autoteollisuuden markkinoiden kasvun odotetaan jatkuvan erittäin hyvänä seuraavina vuosina samoin kuin rakentamisen, etenkin infrastuktuurirakentamisen, maaliikenneväylien kunnostamisesta annetun lain (FAST Act) tuomien investointien myötä. Tuulivoimalatornien ja muiden vaihtoehtoisten energialähteiden laitteet ovat edelleen erinomaisia sovelluksia levytuotteille.


Markkina-alueet ja -osuus

 • SSAB on suurin kvarttolevyjen tuottaja Pohjois-Amerikassa noin 20-25 % markkinaosuudellaan 
 • SSAB:llä on vahva markkina-asema energia- ja raskaan liikenteen asiakassegmenteillä
 • Yhdysvallat muodostavat noin 85 % myynnistä, Kanada 10 % ja Latinalainen Amerikka 5 % 
   


Vahvuudet

 • Tuotannon laaja maantieteellinen kattavuus Pohjois-Amerikassa - toimialan johtava laatu ja kustannusasema
 • Kaksi nykyaikaista tuotantolaitosta, valokaariuunit (EAF), jotka käyttävät raaka-aineenaan kierrätysterästä
 • Läheinen kumppanuus asiakkaiden kanssa yksilöllisten tuotteiden ja ratkaisujen kehittämiseksi
   


SSAB Americas on myös vahvasti sitoutunut ympäristöasioihin ja se näkyy esimerkiksi lukuisissa kierrätyshankkeissa:

 • Romurenkaiden kierrätysohjelma
 • Valokaariuunipölyn kierrätys
 • Tuotantolaitoksilla tapahtuva kierrätys/lajittelu
 • ISO-sertifikaatit laadun, ympäristön ja turvallisuuden hallinnassa (9001, 14001 ja 18001)
   

 

Strategia

SSAB Americas -divisioonan päämääränä on säilyttää johtava asema levytuotteiden markkinoilla ja laajentaa kapasiteettia asteittain, jotta markkinoiden odotettavissa oleva kasvu voidaan hyödyntää. Investointipäätösten perustana ovat pitkän tähtäimen kysyntä- ja tarjontatilanteesta tehtävät arviot sekä kyky suojata mataliin kustannuksiin perustuvaa liiketoimintamallia.
 • Työturvallisuus koko divisioonassa
 • Alan parhaan asiakaspalvelun ja sähköisen kaupankäynnin palvelujen tarjoaminen'
 • Kustannusjohtajan aseman vahvistaminen jatkuvan parantamisen kautta
   

Kilpailijat

SSAB Americas -divisioonan kilpailijoita ovat muun muassa paikalliset tuottajat, kuten Nucor ja ArcelorMittal, sekä tuotteita maahantuovat toimittajat.