SSAB Americas

Pohjois-Amerikan johtava korkealaatuisten kvarttolevyjen ja -kelojen valmistaja

Lyhyesti

SSAB Americas on Pohjois-Amerikan suurin teräslevyjen tuottaja ja toimittaja, joka on tunnettu kustannustehokkuudestaan ja laadustaan.

Työntekijämäärä: noin 1 200

Osuus SSAB-konsernin käyttökatteesta: 11 % (2020)

Liikevaihto 2020: 13 266 miljoonaa Ruotsin kruunua

SSAB Americasin johtaja: Charles Schmitt (1959), EVP

Osuus SSAB-konsernin kokonaisliikevaihdosta: 20 % (2020)

Terästoimitukset 2020: noin 2,0 miljoonaa tonnia

Markkina-asema

SSAB on suurin kvarttolevyjen tuottaja Pohjois-Amerikassa noin 33% (2020) markkinaosuudellaan. SSAB:llä on vahva markkina-asema energia- ja raskaan liikenteen asiakassegmenteillä. Yhdysvallat muodostavat noin 85% myynnistä, Kanada 10% ja latinalainen Amerikka 5%.


Markkinoihin vaikuttavat tekijät ja trendit

Pohjois-Amerikassa on huomattava tarve investoida infrastruktuuriin ja kysynnän odotetaankin parantuvan monilla loppukäyttäjäsegmenteillä, kuten raskaassa konepajateollisuudessa ja rakennuskoneiden valmistuksessa. Myös tuulienergian kysynnän sekä putkiprojekti-investointien odotetaan tulevaisuudessa kasvavan.
Market position

Vahvuudet

 • Laaja maantieteellinen kattavuus Pohjois-Amerikassa, toimialan paras laatu sekä johtava kustannusasema.
 • Kaksi nykyaikaista teräksentuotantolaitosta, joissa käytetään kierrätysteräspohjaista valokaariuunimenetelmää (EAF)
 • Tiivis kumppanuus asiakkaiden kanssa ainutlaatuisten, räätälöityjen tuotteiden ja ratkaisujen kehittämiseksi
 • Strategia

  SSAB Americas -divisioonan strategian painopistealueet ovat samat kuin ennen: ensiluokkaisen palvelun ja laadun tarjoaminen, markkinoiden parhaan kustannusaseman ja joustavuuden säilyttäminen sekä johtava asema työturvallisuudessa. SSAB investoi edelleen tuotantokapasiteetin kehittämiseen, joten entistä suurempi osuus Pohjois-Amerikan tuotannosta kohdennetaan tulevaisuudessa (SSAB Special Steelsin myymiin) erikoislujiin teräksiin ja premium-tuotteisiin. Tämä vahvistaa SSAB-konsernin kokonaistuotevalikoimaa entisestään.

   

  Strategian pohjalta SSAB Americas laati vuonna 2019 uuden markkina- ja palvelumallin monipuoliselle asiakaskohderyhmälle, jossa alkuperäislaitevalmistajien ja muiden valmistajien osuus on aiempaa suurempi. Samalla tuote- ja palveluvalikoimaa erilaistetaan premium-tuotteiden myynnin lisäämiseksi esimerkiksi energia-, offshore-, rautatieliikenne- ja laivanrakennusteollisuudelle kohdennetuilla tuotteilla.

   

  Teräslevyn kysynnän näkymät keskipitkällä aikavälillä ovat edelleen epävarmat teollisuuden toipuessa COVID-19-pandemian aiheuttamasta laskusuhdanteesta. Pitkällä aikavälillä on nähtävissä mahdollisuuksia, koska Pohjois-Amerikassa on huomattavaa tarvetta investoida taas infrastruktuuriin. Jos lisää investointeja toteutuu pitkällä aikavälillä, tilanteen odotetaan parantuvan monilla loppukäyttäjäsegmenteillä, kuten raskaassa teollisuudessa ja rakennuskoneiden alalla. Myös tuulienergian kysynnän odotetaan pysyvän vilkkaana pitkällä aikavälillä.

   
  Strategiset tavoitteet:
  - Nostaa premium-tuotteiden osuus 39 %:iin vuoteen 2023 mennessä (2020: 30 %)
  - Nostaa loppukäyttäjien toimitusten osuus yli 50 %:iin (2020: 36 %)
   
  Customers and end users

  Asiakkaat ja loppukäyttäjät

  SSAB Americas valmistaa useita erilaisia terästuotteita, mukaan lukien kuumavalssattuja lujia teräksiä (AHSS), joita käytetään monilla teollisuuden aloilla. SSAB Americas myy tuotteita sekä suoraan loppukäyttäjille että teräspalvelukeskuksille. Tärkeitä asiakassegmenttejä ovat energia-ala, raskaat kuljetukset, rakennusteollisuus, infrastruktuuri ja rakennuslaitteiden valmistajat.

  Tuotanto

  Divisioonan uudenaikaiset terästehtaat sijaitsevat Alabaman Mobilessa sekä Iowan Montpelierissä. Niiden yhteinen vuotuinen terästuotantokapasiteetti on 2,4 miljoonaa tonnia. Molempien tehtaiden tuotannossa käytetään kierrätysteräspohjaista valokaariuunimenetelmää (EAF). Tehtaiden sijainti on strategisesti erinomainen, sillä ne palvelevat Pohjois-Amerikan teollisuuden ydinaluetta. Logistista etua tuo pääsy strategisesti tärkeille eteläisille satamille, rannikkojen välisille vesireiteille ja päärautateille.

  SSAB:n moderni terästehdas Alabamassa otettiin käyttöön vuonna 2001. Tehtaassa on kaksi nuorrutuslinjaa, joiden yhteenlaskettu tuotantokapasiteetti on yli 300 000 tonnia vuodessa. Näiden tuotteiden toimitusten katsotaan olevan osa SSAB Special Steels -divisioonaa. Uusin nuorrutuslinja Alabamassa on yksi maailman kehittyneimmistä.

  Kahden terästehtaan lisäksi SSAB Americasilla on arkkileikkauslinjat Teksasin Houstonissa, Minnesotan St. Paulissa ja Torontossa, Ontariossa (Kanada). Joustavan toimintansa ansiosta nämä laitokset pystyvät käsittelemään sekä SSAB:n itse tuottamia että ulkopuolisten toimittajien terästuotteita, ja ne tuottavat keloina monen levyisiä, -paksuisia ja -laatuisia tuotteita asiakaskohtaisten vaatimusten mukaan tarvittaessa nopeallakin aikataululla.

  SSAB Americas -divisioona pyrkii pitämään ympäristövaikutuksensa niin alhaisina kuin mahdollista. SSAB Americas tuottaa terästä käyttämällä kierrätettyä terästä. Kierrätettyjen materiaalien osuus on yli 94 %. Materiaalit tuodaan esimerkiksi vanhojen kodinkoneiden tai autonosien muodossa. Divisioona käyttää käytöstä poistettuja renkaita hiiltä korvaavana raaka-aineena ja kierrättää yli 400 000 rengasta vuodessa, tähän mennessä yhteensä yli 6 miljoonaa rengasta. SSAB Americas -divisioona käyttää uusiutuvaa sähköenergiaa valmistusprosesseissaan, pääasiassa sertifioitua ostettua tuulienergiaa. Divisioonan tuotantoprosessi tuotti 63 % vähemmän hiilidioksidipäästöjä verrattuna Yhdysvaltain terästeollisuuden keskiarvoon vuonna 2016.

  SSAB Americas -divisioona on myös sitoutunut vähentämään energiankulutusta, kierrättämään sekä vaarallista että vaaratonta jätettä sekä kierrättämään vettä ympäristövaikutusten vähentämiseksi. SSAB Americas -divisioona oli ensimmäinen valokaariuuneja käyttävä teräksentuottaja Pohjois-Amerikassa, jonka onnistui saada kaikki ympäristöjärjestelmänsä sertifioitua ISO 14001 -standardin mukaisesti. ISO 14001 -standardin jatkuvan parantamisen hankkeet saavat rahoitusta joka vuosi.

  Tuotteet

  SSAB Americas -divisioona valmistaa kvarttolevyjä ja -keloja. Divisioonan teräs on 100 % kierrätettävää ja valmistettu 94 % kierrätetyistä materiaaleista. SSAB Americas -divisioonan valmistamat levyt ja kelat ovat kestäviä ja lujia, joten niitä käyttämällä lopputuotteiden elinikää voidaan pidentää ja asiakkaiden hiilijalanjälkeä pienentää. Kestävää terästä käytetään monissa sovelluksissa, muun muassa kuljetusvälineteollisuudessa, jolloin loppukäyttäjät hyötyvät pienemmästä polttoaineenkulutuksesta, sekä energiasektorilla, jossa terästä käytetään siirryttäessä uusiutuviin energiamuotoihin, kuten tuulivoimaan.

  Vuonna 2016 SSAB Americas lanseerasi innovatiivisen EcoSmart-ohjelman, jonka tarkoituksena on osoittaa SSAB:n sitoutumista kestävään kehitykseen. Lähes 50 asiakasta on liittynyt ohjelmaan sen lanseerauksen jälkeen. EcoSmart-ohjelmaan osallistuvat asiakkaat saavat tuotteita ja niihin liittyvät asiakirjat, jotka on merkitty EcoSmart-merkinnällä. Näin asiakkaat voivat olla varmoja, että SSAB on ympäristön kannalta vastuullinen toimittaja.

  Kilpailijat

  Yhdysvaltalaiset tuottajat, kuten Nucor ja ArcelorMittal, Evraz, Essar Algoma sekä tuotteita maahantuovat toimittajat
  5