5
SSAB Americas

SSAB Americas

Pohjois-Amerikan johtava korkealaatuisten kvarttolevyjen ja -kelojen valmistaja

SSAB Americas on Pohjois-Amerikan suurin teräslevyjen tuottaja ja toimittaja, joka on tunnettu kustannustehokkuudestaan ja laadustaan.

Divisioonan uudenaikaiset terästehtaat sijaitsevat Alabaman Mobilessa sekä Iowan Montpelierissä. Niiden yhteinen vuotuinen tuotantokapasiteetti on 2,4 miljoonaa tonnia. Molempien tehtaiden tuotannossa käytetään kierrätysteräspohjaista valokaariuunimenetelmää. Tehtaiden sijainti on strategisesti erinomainen, sillä ne palvelevat Pohjois-Amerikan teollisuuden ydinaluetta. Logistista etua tuo pääsy strategisesti tärkeille eteläisille satamille, rannikkojen välisille vesireiteille ja päärautateille.

 

SSAB Americas lyhyesti

Työntekijämäärä: noin 1 200
Liikevaihto 2017: 12 727 miljoonaa Ruotsin kruunua
Osuus SSAB-konsernin kokonaisliikevaihdosta: 17 %
Osuus SSAB-konsernin käyttökatteesta: 10 %
SSAB Americasin johtaja: Charles Schmitt (1959), EVP
Terästoimitukset 2017: noin 2,0 miljoonaa tonnia

 

Vahvuudet

 • Tuotannon laaja maantieteellinen kattavuus Pohjois-Amerikassa - toimialan johtava laatu ja kustannusasema 
 • Kaksi nykyaikaista teräksentuotantolaitosta, joissa hyödynnetään valokaariuuneja (EAF), jotka käyttävät raaka-aineenaan kierrätysterästä
 • Läheinen kumppanuus asiakkaiden kanssa yksilöllisten tuotteiden ja ratkaisujen kehittämiseksi
 • Vahvasti sitoutunut ympäristöasioihin, mikä näkyy esimerkiksi lukuisissa kierrätyshankkeissa
   

 

Strategia

SSAB Americas -divisioonan päämääränä on säilyttää johtava asema levytuotteiden markkinoilla ja nostaa markkinaosuus 30 %:iin pysyvästi. Kapasiteettia lisätään asteittain poistamalla pullonkauloja nykyisiltä tuotantolaitoksilta, jotta markkinoiden kasvu voidaan hyödyntää. Investointipäätösten perustana ovat pitkän tähtäimen kysyntä- ja tarjontatilanteesta tehtävät arviot sekä kyky suojata mataliin kustannuksiin perustuvaa liiketoimintamallia.

 • Keskittyminen turvallisuuteen koko divisioonassa
 • Alan paras asiakaspalvelu ja alan parhaat sähköisen kaupankäynnin palvelut
 • Kustannusjohtajan asema, jota ylläpidetään sitoutumalla jatkuvaan parantamiseen
   

 

Asiakkaat ja loppukäyttäjät

SSAB Americas valmistaa useita erilaisia terästuotteita, mukaan lukien kuumavalssattuja lujia teräksiä (AHSS), joita käytetään monilla teollisuuden aloilla. SSAB Americas myy tuotteita sekä suoraan loppukäyttäjille että teräspalvelukeskuksille.

Pääasiakassegmentit

 • Energia: kaasu, öljy, offshore-rakenteet, sähkönsiirto, tuulivoimalat ja petrokemian säiliöt 
 • Raskas kuljetuskalusto: rautatieliikenne, laiva- ja meriteollisuus, maa- ja metsätalous sekä kalastus 
 • Rakentaminen: nostolaitteet, maansiirtokoneet ja rakennuslaitteet 
 • Infrastruktuuri: veden siirto, varastointisäiliöt ja sillat
 • Kaivosteollisuus: maansiirtokoneet ja -laitteet 
 • Teräspalvelukeskukset: kvarttolevyt ja -kelat
   


Tuotteet

 • Kvarttolevyt
  • Kvarttolevykelat
  • Lämpökäsitellyt kvarttolevyt
  • Normalisoidut levyt
 • Muut tuotteet
  • Kuumavalssatut kelat
  • Kylmävalssatut kelat
  • Metallipinnoitetut tuotteet
  • Esimaalatut tuotteet

Iowassa SSAB:llä on terästehtaan yhteydessä huippuluokan nykyaikainen tutkimus- ja kehitysyksikkö, jossa sijaitsevat maailman kehittyneimpiin kuuluvat testaus-, simulointi- ja metallografialaitteet. 
Alabamassa SSAB:lla on moderni, vuonna 2001 perustettu terästehdas. Tehtaalla on kaksi nuorrutuslinjaa, joiden yhteenlaskettu tuotantokapasiteetti on yli 300 000 tonnia vuodessa. Näiden tuotteiden toimitukset sisältyvät SSAB Special Steels -divisioonan myyntiin. Alabaman uusin nuorrutuslinja on yksi maailman edistyksellisimmistä.

Kahden terästehtaan lisäksi SSAB Americasilla on arkkileikkauslinjat Teksasin Houstonissa, Minnesotan St. Paulissa ja Torontossa (Kanada). Joustavan toimintansa ansiosta nämä laitokset pystyvät käsittelemään sekä SSAB:n itse tuottamia että ulkopuolisten toimittajien terästuotteita, ja ne tuottavat keloina monen levyisiä, -paksuisia ja -laatuisia tuotteita asiakaskohtaisten vaatimusten mukaan tarvittaessa nopeallakin aikataululla.

 

Markkinaolosuhteet ja kysyntä

Pohjois-Amerikan levytuotteiden markkinoilla oli nähtävissä pieniä piristymisen merkkejä vuonna 2017. Vetoapuna toimi lähinnä energiasegmentti. Kokonaiskysyntä on ollut suhteellisen alhaisella tasolla vuosina 2016 ja 2017, mutta tilanne saattaa parantua tulevina vuosina. Pohjois-Amerikassa on yhä huomattava tarve kunnostaa infrastruktuuria, mikä merkitsee sitä, että kysynnän odotetaan lisääntyvän monilla loppukäyttäjäsegmenteillä, kuten rakennuskoneissa ja kaivosteollisuudessa.


Markkina-alueet ja -osuus

 • SSAB on suurin kvarttolevyjen tuottaja Pohjois-Amerikassa 28 % markkinaosuudellaan vuonna 2017 
 • SSAB:llä on vahva markkina-asema energia- ja raskaan liikenteen asiakassegmenteillä
 • Yhdysvallat muodostavat noin 85 % myynnistä, Kanada 10 % ja Latinalainen Amerikka 5 % 

 

Kilpailijat

SSAB Americas -divisioonan kilpailijoita ovat muun muassa yhdysvaltalaiset tuottajat, kuten Nucor ja ArcelorMittal, sekä tuotteita maahantuovat toimittajat.