5
SSAB Europe
SSAB Europe

SSAB Europe

Johtava pohjoismainen korkealaatuisten nauha-, kvarttolevy- ja putkituotteiden valmistaja

SSAB Europe on johtava korkealaatuisten nauha-, levy- ja putkituotteiden premium-valmistaja. Divisioona erottuu muista teräksenvalmistajista vahvalla osaamisellaan tuotantoprosesseista, erikoislujien terästen sovelluksista sekä lisäarvopalveluista.

 

SSAB Europe lyhyesti

Työntekijöiden määrä: noin 6 800
Liikevaihto 2018: 32 796 miljoonaa Ruotsin kruunua
Osuus SSAB-konsernin kokonaisliikevaihdosta: 36 %
Osuus SSAB-konsernin käyttökatteesta: 46 %
SSAB Europen johtaja: Olavi Huhtala (1962), EVP
Terästoimitukset 2018: noin 3,6 miljoonaa tonnia

 

Markkina-asema

SSAB Europe on markkinajohtaja kotimarkkinoillaan Pohjoismaissa. Divisioonalla on kattava korkealaatuisten terästuotteiden valikoima sisältäen vahvan teknisen asiakastuen. SSAB Europen markkinaosuus Pohjoismaissa on 40-45 %. SSAB Europella on johtava asema tietyissä globaalin autoteollisuuden AHSS-terässovelluksissa. Vahvat tuotemerkit ja uudet ympäristöystävälliset GreenCoat®-pinnoitteet ovat auttaneet SSAB Europea saavuttamaan johtavan aseman maalipinnoitetuissa tuotteissa. SSAB Europella on laaja putkituotteiden valikoima. Noin 50 % divisioonan liikevaihdosta tulee Pohjoismaista, 40 % muualta Euroopasta ja noin 10 % muualta maailmasta.

 

Markkina-ajurit

SSAB Europen liiketoimintaa edistävät etenkin ympäristöystävällisten ja tehokkaiden ratkaisujen kasvava kysyntä monilla terästä käyttävillä aloilla, kuten autoteollisuudessa ja rakennusteollisuudessa. Muun muassa uudet turvallisuussäännökset ja päästörajat sekä siirtyminen sähköautoihin lisäävät erikoislujien terästen kysyntää autoteollisuudessa. 

 

Vahvuudet

SSAB Europe tekee läheistä ja pitkän aikavälin yhteistyötä asiakkaidensa kanssa. Se mahdollistaa asiakaskohtaiset ratkaisut ensiluokkaisen valmistustekniikan, materiaaliasiantuntemuksen ja optimoitujen logistiikkaratkaisujen avulla. SSAB Europen suurin vahvuus on sen kyky tarjota asiakkaille erinomaisia terästuotteita, jotka ovat suorituskyvyltään ja laadultaan monia kilpailevia tuotteita parempia. Lisäksi divisioona tarjoaa ensiluokkaista asiakaspalvelua ja tukea.

 • Markkinajohtaja Pohjoismaissa 
 • Läheinen ja pitkän aikavälin yhteistyö asiakkaiden kanssa ensiluokkaisen asiakaskokemuksen luomiseksi
 • Laaja tuotevalikoima sisältäen ainutlaatuisia premium-teräksiä ja vahvoja tuotemerkkejä
 • Asiakkaan tarpeisiin räätälöidyt terästuotteet 
 • Vahva teknologia- ja materiaaliasiantuntemus sekä sovellusosaaminen
 • Asiakastukipalvelut
 • Vahvat kumppanuus- ja jakeluverkostot
 • Joustava tuotantokapasiteetti
 

 

Strategia

Pohjoismaiden kotimarkkinat ovat SSAB Europe-divisioonan strategian ytimessä, ja tavoitteena on kehittää markkinaosuutta edelleen säilyttämällä asema luotettavimpana ja halutuimpana toimittajana laajalla tuotevalikoimalla.

Toinen tärkeä strateginen painopistealue on keskittyminen tuotevalikoiman parantamiseen sisältäen premium- tuotteet ja lisäarvoa tuottavan myynnin. Premium-tuotteissa SSAB Europe keskittyy edelleen globaaliin autoteollisuuteen sekä kasvuun muilla valikoiduilla alueilla (esim. rakennusala) ainutlaatuisten kestävää kehitystä edistävien tuotteidensa kanssa.

SSAB Europe pyrkii parantamaan tuotevalikoimaansa ja nostamaan premium-tuotteiden osuuden 40 %:iin vuonna 2020. Vuonna 2016 osuus oli 30 % ja vuonna 2018 36 %. Muiden kuin autoteollisuudelle tarkoitettujen premium-tuotteiden osalta on tärkeää edelleen vahvistaa loppukäyttäjien etuja sekä yhteistyön kehittäminen monikanavajakelijoiden kanssa, esim. SSAB Laser® Certified Partner -verkoston laajentaminen.

Jatkuva tehokkuuden ja tuottavuuden kehittäminen on myös tärkeä osa SSAB Europen strategiaa. SSAB Europe keskittyy kilpailukykyiseen ja joustavaan tuotantojärjestelmään sekä tuotantokapasiteetin optimoituun hyödyntämiseen ja optimoituun tuotevalikoimaan. 

Strategiset painopisteet:

 • Turvallisuus on aina etusijalla
 • Markkinajohtajuuden vahvistaminen Pohjoismaiden kotimarkkinoilla
 • Tuotevalikoiman premium-tuotteiden osuuden nostaminen 40 %:iin vuonna 2020
 • Autoteollisuudelle suunnattujen AHSS-terästen myynnin kasvattaminen
 • Keskittyminen tuote- ja palveluvalikoiman kehittämiseen 
 • Tehokkuuden ja tuottavuuden kasvattaminen yhdessä laadun ja toimitustäsmällisyyden kanssa jatkuvan parantamisen avulla
 


Asiakkaat ja loppukäyttäjät

LLaajan tuotevalikoimansa ansiosta SSAB Europe pystyy palvelemaan asiakkaita useilla eri asiakassegmenteillä ja monenlaisissa sovelluksissa. SSAB Europe myy tuotteita suoraan loppukäyttäjille sekä palvelukeskuksille ja jakelijoille. SSAB Europe toimittaa eri teräslaatuja merkittäville OEM-valmistajille (Original Equipment Manufacturers, laitteiden alkuperäisvalmistaja) autoteollisuudessa ja raskaiden ajoneuvojen alalla. Nämä valmistajat tavoittelevat keveyden ja taloudellisemman polttoaineenkulutuksen etuja. Kvarttolevyjä käytetään paljon Pohjoismaiden markkinoilla sekä meriteollisuus- ja energiasektorilla Euroopassa, kun taas maalipinnoitettuja materiaaleja käyttävät ensisijaisesti teräskattojen ja sadevesijärjestelmien valmistajat erityisesti Pohjoismaiden ja Itä-Euroopan markkinoilla. Divisioona myy tuotteitaan myös tärkeimmille maatalouslaitteiden valmistajille.

SSAB Europen pääasiakassegmentit:

 • Autoteollisuus 
 • Rakentaminen ja infrastruktuuri 
 • Teollisuussovellukset 
 • Raskaat kuljetusvälineet (sis. meriteollisuus)
 • Energia
 • Rakennuskoneet
 • Palvelukeskukset 
 

Tuotteet ja palvelut

 

SSAB Europella on laaja tuotevalikoima kansainvälisesti tunnettuja tuotemerkkejä. Kuumavalssattuja tuotteita on 690 MPa:n myötölujuuteen asti (690 MPa:n ja sitä suuremman myötölujuuden kuumavalssatut tuotteet kuuluvat, autoteollisuudelle tarkoitettuja tuotteita lukuun ottamatta, SSAB Special Steels -divisioonan tuotevalikoimaan). Kylmävalssattuja ja sinkittyjä tuotteita on saatavana murtolujuuksissa 200–1 700 MPa. SSAB Europen tuotevalikoimassa on myös räätälöityjä tuotteita pehmeästä syvävetoteräksestä autoteollisuudessa käytettäviin ultralujiin teräksiin. Lisäksi SSAB Europe voi tarjota johtavia maalipinnoitettuja tuotteita erityistarpeisiin, kun tarjolla on useita eri pinnoitusjärjestelmiä ja monenlaisia erityistarkoituksiin kehitettyjä teräksiä. SSAB Europen tuotevalikoima sisältää myös arkit ja rainat.

SSAB Europen premium-tuotteet vastaavat markkinoilla olevia perustuotteita paremmin kestävän kehityksen vaatimuksiin. Niiden valikoimassa on tietyn tuotemerkin alla myytäviä tuotteita, jotka tarjoavat lisäarvoa asiakkaille, kuten tiukempia toleransseja, parempia materiaaliominaisuuksia ja puhtaampaa koostumusta – esimerkiksi GreenCoat®-tuotteet, Docol®-autoteräkset ja SSAB Laser®. Esimerkiksi autonvalmistajat haluavat keveitä ja kestäviä materiaaleja, jotka ovat ympäristöystävällisiä ja jotka on valmistettu resurssitehokkaasti. SSAB Europen kylmävalssatun AHSS-teräksen ansiosta voidaan valmistaa aiempaa turvallisempia, kevyempiä ja vähäpäästöisempiä ajoneuvoja. SSAB Europe kehittää myös uusia funktionaalisia pinnoitteita, jotka vähentävät energiankulutusta ja ylläpitokustannuksia, parantavat pintojen kestävyyttä ja pidentävät rakennusten elinikää. Asiakkaat voivat saada teräksiä tarpeitaan vastaavissa formaateissa. SSAB Europen palvelutarjontaan kuuluu teknistä tukea ja neuvontaa, koulutusta ja muita palveluja.

SSAB Europen tuotemerkit:

• Docol®
• GreenCoat®
• SSAB Boron®
• SSAB Domex®
• SSAB Form
• SSAB Laser®
• SSAB Weathering
• SSAB Multisteel


Koko tuotevalikoimaan kuuluvat

• Kuumavalssatut levytuotteet
• Kuumavalssatut nauhatuotteet
• Kylmävalssatut nauhatuotteet
• Metallipinnoitetut nauhatuotteet
• Maalipinnoitetut nauhatuotteet
• Putket ja profiilit
• Infrastruktuurituotteet
• Arkit ja rainat

Tuotanto

SSAB Europe -divisioonan päätuotantolaitokset sijaitsevat Raahessa ja Hämeenlinnassa (Suomi) sekä Luulajassa ja Borlängessä (Ruotsi). Tuotanto perustuu masuuniprosessiin. SSAB Europen terästehtaiden vuotuinen raakateräksen tuotantokapasiteetti on 4,9 miljoonaa tonnia.

Muut tuotantolaitokset ovat maalipinnoituslinjat Finspångissa (Ruotsi) ja Kankaanpäässä (Suomi). Divisioonalla on myös putkituotantoa Hämeenlinnassa, Lappohjassa, Oulaisissa, Pulkkilassa ja Toijalassa (Suomi) sekä teräspalvelukeskukset Alankomaissa, Norjassa, Italiassa, Puolassa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa.

SSAB Europen rakenne mahdollistaa hyvän saatavuuden, lyhyet toimitusajat ja kehittyneet logistiset palvelut, joiden myötä voidaan tarjota hyvä toimitusvarmuus sekä toimia erittäin joustavasti asiakkaan tarpeiden täyttämiseksi erityisesti Pohjoismaissa. 

SSAB Europe on sitoutunut kestävän kehityksen mukaiseen tuotantoon. Yritys keskittyy hiilidioksidipäästöjen ja ostetun energian vähentämiseen, sivutuotteiden hyödyntämisen parantamiseen ja yleisen tuotantotehokkuuden parantamiseen. Pitkällä aikavälillä SSAB pyrkii saavuttamaan fossiilivapaan teräksentuotannon HYBRIT-aloitteen kautta. Yrityksen tavoitteena on olla fossiilivapaa vuoteen 2045 mennessä.

 

Kilpailijat

SSAB Europen pääkilpailijat ovat ArcelorMittal, Dillinger, Salzgitter, ThyssenKrupp, Tata Steel Europe, US Steel ja Voestalpine.ahva markkina-asema Pohjoismaissa

 • Tiivis yhteistyö asiakkaiden kanssa ensiluokkaisen asiakaskokemuksen luomiseksi
 • Laaja tuotevalikoima, vahvat ja ainutlaatuiset tuotemerkit
 • Vahva, kasvava asiakaskunta Euroopassa
 • Vahva teknologia- ja materiaaliasiantuntemus
 • Joustava tuotantokapasiteetti
 • Asiakkaan tarpeisiin räätälöidyt terästuotteet
 • Vahva kumppani- ja jakeluverkosto

Vahvuudet

 • Vahva markkina-asema Pohjoismaissa
 • Tiivis yhteistyö asiakkaiden kanssa ensiluokkaisen asiakaskokemuksen luomiseksi
 • Laaja tuotevalikoima, vahvat ja ainutlaatuiset tuotemerkit
 • Vahva, kasvava asiakaskunta Euroopassa
 • Vahva teknologia- ja materiaaliasiantuntemus
 • Joustava tuotantokapasiteetti
 • Asiakkaan tarpeisiin räätälöidyt terästuotteet
 • Vahva kumppani- ja jakeluverkosto

Vahvuudet

 • Vahva markkina-asema Pohjoismaissa
 • Tiivis yhteistyö asiakkaiden kanssa ensiluokkaisen asiakaskokemuksen luomiseksi
 • Laaja tuotevalikoima, vahvat ja ainutlaatuiset tuotemerkit
 • Vahva, kasvava asiakaskunta Euroopassa
 • Vahva teknologia- ja materiaaliasiantuntemus
 • Joustava tuotantokapasiteetti
 • Asiakkaan tarpeisiin räätälöidyt terästuotteet
 • Vahva kumppani- ja jakeluverkosto