5
SSAB Europe

SSAB Europe

Johtava pohjoismainen korkealaatuisten nauha-, kvarttolevy- ja putkituotteiden valmistaja

SSAB Europe on johtava korkealaatuisten nauha-, levy- ja putkituotteiden valmistaja. SSAB Europe -divisioonan teräspalvelukeskukset räätälöivät tuotteita asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Erikoislujien terästen valmistukseen ja käyttöön liittyvän korkealaatuisen osaamisensa ansiosta SSAB Europe luo mahdollisuuden asiakaskohtaiseen räätälöintiin ja palveluun Tämä osaaminen mahdollistaa SSAB Europelle kilpailuedun, jolla erottua edukseen muista teräksen valmistajista.

SSAB Europe panostaa kotimarkkinoihinsa Pohjoismaissa sekä valikoituihin kasvualueisiin, kuten globaalille autoteollisuudelle suunnattuihin erikoislujiin teräksiin. 
SSAB Europe -divisioonan päätuotantolaitokset sijaitsevat Raahessa ja Hämeenlinnassa (Suomi) sekä Luulajassa ja Borlängessä (Ruotsi). Tuotanto perustuu masuuniprosessiin. SSAB Europen terästehtaiden vuotuinen tuotantokapasiteetti on 4,9 miljoonaa tonnia.

Muut tuotantolaitokset ovat maalipinnoituslinjat Finspångissa (Ruotsi) ja Kankaanpäässä (Suomi). Divisioonalla on myös putki- ja profiilituotantoa Hämeenlinnassa, Lappohjassa, Oulaisissa, Pulkkilassa ja Toijalassa (Suomi) sekä teräspalvelukeskukset Alankomaissa, Norjassa, Italiassa, Venäjällä, Puolassa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa.

 

SSAB Europe lyhyesti

Työntekijöiden määrä: noin 6 900
Liikevaihto 2017: 31 048 miljoonaa Ruotsin kruunua
Osuus SSAB-konsernin kokonaisliikevaihdosta: 42 %
Osuus SSAB-konsernin käyttökatteesta: 56 %
SSAB Europen johtaja: Olavi Huhtala (1962), EVP
Terästoimitukset 2017: noin 3,7 miljoonaa tonnia

 

Vahvuudet

 • Markkinajohtaja Pohjoismaissa
 • Läheinen yhteistyö asiakkaiden kanssa ensiluokkaisen asiakaskokemuksen luomiseksi
 • Laaja tuotevalikoima täynnä ensiluokkaisia premium-teräksiä ja vahvoja tuotemerkkejä
 • Vahva, kasvava asiakaskunta Euroopassa
 • Vahva teknologia- ja materiaaliasiantuntemus
 • Joustava tuotantokapasiteetti
 • Asiakkaan tarpeisiin räätälöidyt terästuotteet
 • Vahva kumppanuus- ja jakeluverkosto

 

Strategia

Pohjoismaiden kotimarkkinat ovat SSAB Europe -divisioonan strategian ytimessä, ja tavoitteena on kehittää markkinaosuutta edelleen säilyttämällä asema luotettavimpana ja halutuimpana toimittajana laajalla tuotevalikoimalla.

Muita tärkeitä strategisia painopistealueita ovat globaalille autoteollisuudelle suunnatun AHSS-teräsliiketoiminnan kasvattaminen edelleen, keskittyminen tiettyihin sovellusalueisiin sekä erikoistuneiden terästuotteiden osuuden kasvattaminen useilla eri segmenteillä. SSAB Europe pyrkii parantamaan tuotevalikoimaansa ja nostamaan premium-tuotteiden osuuden 40 %:iin vuoteen 2020 mennessä. Vuonna 2016 osuus oli 30 % ja vuonna 2017 32 %. 

Muille kuin autoteollisuudelle tarkoitettujen premium-tuotteiden myynnin edistämiseksi on tärkeää kehittää yhteistyötä loppukäyttäjien suuntaan ja hyödyntää eri jakelukanavia ja verkostoja, esim. Laser Distribution Partner -verkostoa. 

SSAB:n ja Rautaruukin yhdistyminen on luonut kilpailukykyisemmän ja joustavamman tuotantojärjestelmän sekä johtanut tuotantokapasiteetin parempaan hyödyntämiseen ja optimoituun tuotevalikoimaan. Jatkuva tehokkuuden ja tuottavuuden kehittäminen on tärkeä osa SSAB Europen strategiaa.

Painopisteenämme on asiakkaille lisäarvoa tuottavien tuotteiden tarjoaminen kaikilla markkinoilla ja valikoiva kasvu standardituotteiden myynnin sijasta.

Strategiset painopisteet
 • Turvallinen työympäristö kaikkialla divisioonassa
 • Markkinajohtajuuden turvaaminen Pohjoismaissa
 • Nostaa tuotevalikoiman premium-tuotteiden osuus 40 %:iin vuoteen 2020 mennessä
 • Kasvattaa autoteollisuudelle suunnattujen AHSS-terästen myyntiä
 • Tehokkuuden ja tuottavuuden jatkuva parantaminen yhdessä laadun ja toimitustäsmällisyyden kanssa


Asiakkaat ja loppukäyttäjät

Laajan tuotevalikoimansa ansiosta SSAB Europe pystyy palvelemaan asiakkaita monilla segmenteillä ja monilla eri sovelluksilla.

SSAB Europe myy tuotteita sekä suoraan loppukäyttäjille että palvelukeskuksille ja tukkukauppiaille. Osa Pohjoismaiden ja Baltian markkinoiden tuotteista toimitetaan Tibnorin kautta.

 

SSAB Europen pääasiakassegmentit
 • Rakentaminen ja infrastruktuuri
 • Autoteollisuus
 • Teollisuussovellukset
 • Raskas kuljetuskalusto 
 • Energia
 • Rakennuskoneet
 • Teräspalvelukeskukset
 • Merenkulku ja offshore
 
SSAB Europe toimittaa eri teräslaatuja merkittäville OEM-valmistajille (Original Equipment Manufacturers, laitteiden alkuperäisvalmistaja) raskaiden ja hyötyajoneuvojen alalla. Nämä valmistajat tavoittelevat henkilöautojen valmistajien tapaan keveyden ja taloudellisemman polttoaineenkulutuksen etuja. Divisioona myy tuotteitaan myös tärkeimmille maatalouslaitteiden valmistajille. Kvarttolevyjä käytetään paljon Pohjoismaiden markkinoilla ja energiasektorilla Euroopassa, kun taas maalipinnoitettuja materiaaleja käyttävät ensisijaisesti teräskattojen ja sadevesijärjestelmien valmistajat erityisesti Pohjoismaiden ja Itä-Euroopan markkinoilla.

 

Tuotteet ja palvelut

SSSAB Europella on laaja tuotevalikoima kansainvälisesti tunnettuja tuotemerkkejä. Kuumavalssattuja tuotteita on 690 MPa:n myötölujuuteen asti. (Tämän lujuustason ja sen ylittävät kuumavalssatut tuotteet kuuluvat SSAB Special Steels -divisioonan tuotevalikoimaan.) Kylmävalssattuja ja sinkittyjä tuotteita on saatavana murtolujuuksissa 200–1 700 MPa. SSAB Europen tuotevalikoimassa on myös räätälöityjä tuotteita pehmeästä syvävetoteräksestä autoteollisuudessa käytettäviin ultralujiin teräksiin. Lisäksi SSAB Europe voi tarjota johtavia maalipinnoitettuja tuotteita erityistarpeisiin, kun tarjolla on useita eri pinnoitusjärjestelmiä ja monenlaisia erityistarkoituksiin kehitettyjä teräksiä. 

Premium-tuotteiden valikoimassa on tietyn tuotemerkin alla myytäviä tuotteita, jotka tarjoavat lisäarvoa asiakkaille, kuten tiukempia toleransseja, parempia materiaaliominaisuuksia ja puhtaampaa koostumusta – esimerkiksi GreenCoat-tuotteet, Docol-teräkset autoteollisuudelle ja SSAB Laser. Kaikki nämä tuotteet ovat standardituotteita suorituskykyisempiä, minkä vuoksi niiden käyttöarvo on korkeampi. Lisäksi SSAB Europen premium-tuotteet vastaavat standardituotteita paremmin kestävän kehityksen vaatimuksiin

SSAB Europen tuotemerkit
 • Docol®
 • GreenCoat®
 • SSAB Boron
 • SSAB Domex®
 • SSAB Form
 • SSAB Laser®
 • SSAB Weathering
Koko tuotevalikoima kattaa seuraavat tuotteet
 • Kuumavalssatut levytuotteet
 • Kuumavalssatut nauhatuotteet
 • Kylmävalssatut nauhatuotteet
 • Metallipinnoitetut nauhatuotteet
 • Maalipinnoitetut nauhatuotteet
 • Putket ja profiilit
 • Infratuotteet

SSAB Europen rakenne mahdollistaa hyvän saatavuuden, lyhyet toimitusajat ja kehittyneet logistiset palvelut, joiden myötä voidaan tarjota hyvä toimitustäsmällisyys sekä toimia erittäin joustavasti asiakkaan tarpeiden täyttämiseksi erityisesti Pohjoismaissa. SSAB Europen palvelutarjontaan kuuluu myös teknistä tukea ja neuvontaa, koulutusta ja muita palveluja.
 

Yleiset markkinaolosuhteet ja kysyntä

Euroopan terästeollisuus on viime vuosina elpynyt yleisen talouskehityksen mukana, mikä on johtanut teräksen lisääntyneeseen kysyntään tärkeillä segmenteillä, kuten raskaissa kuljetuskalustoissa, rakentamisessa, rakennuskoneissa ja laivanrakennuksessa. EU:n toimenpiteet, jotka takaavat reilun kilpailun, ovat myös osaltaan edesauttaneet tilanteen paranemista. Kapasiteettia on Euroopassa yhä liikaa, mutta käynnissä olevan konsolidoinnin myötä ylikapasiteetti voi vähetä. 

Euroopan talous on yleisesti ottaen vahva, ja tulevina vuosina teräksen kokonaiskysynnän voidaan odottaa kasvavan. Maantieteellisillä alueilla ja segmenteillä on SSAB Europen tuotteiden ja palvelujen kannalta selviä eroja ja joillakin alueilla houkuttelevaa kasvupotentiaalia. Erityisesti kehitys globaalilla autoteollisuussegmentillä, esimerkiksi Kiinassa, Intiassa ja Meksikossa, tarjoaa kiinnostavaa kasvupotentiaalia.

 

Markkina-alueet

 • Pohjoismaissa SSAB Europe on markkinajohtaja, jolla on kattava korkealaatuisten terästuotteiden valikoima
 • SSAB Europella on johtava asema tietyissä globaalin autoteollisuuden AHSS-terässovelluksissa
 • Maalipinnoitetuissa tuotteissa SSAB Europella on johtavat tuotteet ja vahva tuotemerkki GreenCoat
 • SSAB Europella on laaja korkealaatuisten putkituotteiden valikoima
 • Pohjoismaat muodostavat noin 50 % myynnistä, muu Eurooppa 40 % ja muu maailma noin 10 %

 

Kilpailijat

SSAB Europen pääkilpailijoita ovat ArcelorMittal, Dillinger, Salzgitter, ThyssenKrupp, Tata Steel Europe, US Steel ja Voestalpine.

Vahvuudet

 • Vahva markkina-asema Pohjoismaissa
 • Tiivis yhteistyö asiakkaiden kanssa ensiluokkaisen asiakaskokemuksen luomiseksi
 • Laaja tuotevalikoima, vahvat ja ainutlaatuiset tuotemerkit
 • Vahva, kasvava asiakaskunta Euroopassa
 • Vahva teknologia- ja materiaaliasiantuntemus
 • Joustava tuotantokapasiteetti
 • Asiakkaan tarpeisiin räätälöidyt terästuotteet
 • Vahva kumppani- ja jakeluverkosto

Vahvuudet

 • Vahva markkina-asema Pohjoismaissa
 • Tiivis yhteistyö asiakkaiden kanssa ensiluokkaisen asiakaskokemuksen luomiseksi
 • Laaja tuotevalikoima, vahvat ja ainutlaatuiset tuotemerkit
 • Vahva, kasvava asiakaskunta Euroopassa
 • Vahva teknologia- ja materiaaliasiantuntemus
 • Joustava tuotantokapasiteetti
 • Asiakkaan tarpeisiin räätälöidyt terästuotteet
 • Vahva kumppani- ja jakeluverkosto

Vahvuudet

 • Vahva markkina-asema Pohjoismaissa
 • Tiivis yhteistyö asiakkaiden kanssa ensiluokkaisen asiakaskokemuksen luomiseksi
 • Laaja tuotevalikoima, vahvat ja ainutlaatuiset tuotemerkit
 • Vahva, kasvava asiakaskunta Euroopassa
 • Vahva teknologia- ja materiaaliasiantuntemus
 • Joustava tuotantokapasiteetti
 • Asiakkaan tarpeisiin räätälöidyt terästuotteet
 • Vahva kumppani- ja jakeluverkosto