5
SSAB Europe

SSAB Europe

Johtava pohjoismainen korkealaatuisten nauha-, kvarttolevy- ja putkituotteiden valmistaja

SSAB Europe on johtava korkealaatuisten nauha-, levy- ja putkituotteiden valmistaja. SSAB Europe -divisioonan teräspalvelukeskukset räätälöivät tuotteita asiakkaan tarpeiden mukaisesti. SSAB:n vahva asiakasfokus ja asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen, erikoislujien terästen valmistukseen ja käyttöön liittyvä osaaminen sekä asiakkaidemme tarvitsemat lisäarvoa tuovat palvelut erottavat SSAB Europen muista teräksen valmistajista.

SSAB Europe keskittyy kotimarkkinoihin Pohjoismaissa ja tiettyihin kasvualueisiin Manner-Euroopassa ja eri puolilla maailmaa. SSAB Europe -divisioonan päätuotantolaitokset sijaitsevat Raahessa ja Hämeenlinnassa (Suomi) sekä Luulajassa ja Borlängessä (Ruotsi). Tuotanto perustuu masuuniprosessiin. SSAB Europen terästehtaiden vuotuinen tuotantokapasiteetti on 4,9 miljoonaa tonnia.

Muut tuotantolaitokset ovat maalipinnoituslinjat Finspångissa (Ruotsi) ja Kankaanpäässä (Suomi). Divisioonalla on myös putkituotantoa Hämeenlinnassa, Lappohjassa, Oulaisissa, Pulkkilassa ja Toijalassa (Suomi) ja Virsbossa (Ruotsi) sekä teräspalvelukeskukset Alankomaissa, Norjassa, Venäjällä, Puolassa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa.

 

SSAB Europe lyhyesti

Työntekijöiden määrä: noin 6 900
Liikevaihto 2016: 25 831 miljoonaa Ruotsin kruunua
Osuus SSAB-konsernin kokonaisliikevaihdosta: 39 %
Osuus SSAB-konsernin käyttökatteesta: 48 %
SSAB Europen johtaja: Olavi Huhtala (1962), EVP
Terästoimitukset 2016: noin 3,7 miljoonaa tonnia


Asiakkaat ja loppukäyttäjät

Laajan tuotevalikoimansa ansiosta SSAB Europe pystyy palvelemaanasiakkaita monilla segmenteillä ja monilla eri sovelluksilla.

SSAB Europe myy tuotteita sekä suoraan loppukäyttäjille että palvelukeskuksille ja tukkukauppiaille. Osa Pohjoismaiden ja Baltian markkinoiden tuotteista tulee Tibnorin kautta.

 

SSAB Europen pääasiakassegmentit:
 • Rakentaminen ja infrastruktuuri
 • Autoteollisuus
 • Teollisuussovellukset
 • Raskas liikenne
 • Energia
 • Rakennuskoneet
 • Palvelukeskukset
 
SSAB Europe toimittaa eri teräslaatuja merkittäville OEM-valmistajille (Original Equipment Manufacturers, laitteiden alkuperäisvalmistaja) raskaiden ja hyötyajoneuvojen alalla. Nämä valmistajat etsivät henkilöautojen valmistajien tapaan keveyden ja tehokkaamman polttoaineenkulutuksen etuja. Divisioona myy tuotteitaan myös tärkeimmille maatalouslaitteiden valmistajille. Kvarttolevyjä käytetään paljon Pohjoismaiden markkinoilla ja energiasektorilla Euroopassa, kun taas maalipinnoitettuja materiaaleja käyttävät ensisijaisesti teräskattojen ja sadevesijärjestelmien valmistajat erityisesti Pohjoismaiden ja Itä-Euroopan markkinoilla.

 

Tuotteet ja palvelut

SSAB Europella on laaja tuotevalikoima kansainvälisesti tunnettuja tuotemerkkejä. Kuumavalssattuja tuotteita on 700 MPa:n myötölujuuteen asti. (Tämän lujuustason ylittävät kuumavalssatut tuotteet kuuluvat SSAB Special Steels -divisioonan tuotevalikoimaan.) Kylmävalssattuja ja sinkittyjä tuotteita on saatavana murtolujuuksissa 200–1 700 MPa. SSAB Europen tuotevalikoimassa on myös räätälöityjä tuotteita pehmeästä syvävetoteräksestä autoteollisuudessa käytettäviin ultralujiin teräksiin. Lisäksi SSAB Europe voi tarjota johtavia maalipinnoitettuja tuotteita erityistarpeisiin, kun tarjolla on useita eri pinnoitusjärjestelmiä ja monenlaisia erityistarkoituksiin kehitettyjä teräksiä. 


Koko tuotevalikoima kattaa seuraavat tuotteet:
 • Kuumavalssatut levytuotteet
 • Kuumavalssatut nauhatuotteet
 • Kylmävalssatut nauhatuotteet
 • Metallipinnoitetut nauhatuotteet
 • Maalipinnoitetut nauhatuotteet
 • Putket ja profiilit
 • Infratuotteet 

SSAB Europen rakenne mahdollistaa hyvän saatavuuden, lyhyet toimitusajat ja kehittyneet logistiset palvelut, joiden myötä voidaan tarjota hyvä toimitustäsmällisyys sekä toimia erittäin joustavasti asiakkaan tarpeiden täyttämiseksi erityisesti Pohjoismaissa. Asiakkaat voivat myös saada teräksiä tarpeitaan vastaavissa formaateissa. SSAB Europen palvelutarjoamaan kuuluu myös teknistä tukea ja neuvontaa, koulutusta ja muita palveluja.
 

Yleiset markkinaolosuhteet ja kysyntä

Teräksen kysyntä on ollut Euroopassa muutaman viime vuoden ajan historiallisen alhainen, mutta hienoista kasvua on odotettavissa tulevina vuosina. Euroopan talous on yleisesti ottaen kohtuullisen vahva, mutta epävarmuus on voimakasta ja riskejä on useita. Useilla maantieteellisillä alueilla ja segmenteillä on SSAB Europen tuotteiden ja palvelujen kannalta suuria eroja ja houkuttelevaa kasvupotentiaalia. Erityisesti kehitys autoteollisuussektorilla tarjoaa kiinnostavaa kasvupotentiaalia.

Eurooppalainen terästeollisuus kärsii edelleen ylikapasiteetista sekä myös tuonnista maanosan ulkopuolelta. Eurooppalaiselle terästeollisuudelle on ominaista kova kilpailu ja paine, joka kohdistuu raaka-aineiden hintojen ja teräksen markkinahinnan väliin jääviin katteisiin. Paine kuitenkin vaihtelee eri tuotteiden välillä, ja siihen vaikuttavat ajoittain myös polkutoimenpiteet.

 

Markkina-alueet

 • Pohjoismaiden alueella SSAB Europe on markkinajohtaja, jolla on kattava korkealaatuisten terästuotteiden valikoima
 • SSAB Europella on johtava asema joissakin autoteollisuuden AHSS-terässovelluksissa
 • Venäjällä markkina-asemaa on vahvistettu viime vuosina
 • Maalipinnoitetuissa tuotteissa SSAB Europella on johtavat tuotteet ja vahva tuotemerkki GreenCoat
 • SSAB Europella on laaja korkealaatuisten putkituotteiden valikoima, jonka on kehittänyt yhtiön oma tuotekehitystiimi
 • Pohjoismaat muodostavat noin 50 % myynnistä, muu Eurooppa 40 % ja muu maailma noin 10 %
   

Länsi-Euroopassa aiemmin vahva SSAB Europe näkee nyt kasvavia mahdollisuuksia kehittää myyntiä Itä-Euroopassa.

SSAB Europen monet tärkeät markkinasegmentit osoittavat, kuinka laaja yhtiön tarjoama on: autoteollisuus, raskas kuljetuskalusto, nostimet, maansiirtolaitteet/rakennuskoneet, offshore, maatalous, rakennusala ja energia.

SSAB Europe on ainoa pohjoismainen teräsputkien valmistaja, jolla on laaja valikoima putkituotteita ja profiileita rakennus-, autoteollisuus- ja valmistusteollisuuden tarpeisiin.

 

Strategia

Pohjoismaiden kotimarkkinat ovat SSAB Europen strategian ytimessä, ja päämääränä on kehittää edelleen markkinoita ja myös lisäarvotarjoamaa samalla, kun ylläpidetään asema luotettavimpana ja halutuimpana toimittajana.

Muita tärkeitä strategisia painopistealueita ovat AHSS-teräsliiketoiminnan kasvattaminen edelleen autoteollisuutta varten globaalisti, keskittyminen tiettyihin sovellusalueisiin sekä erikoistuneiden terästuotteiden osuuden kasvattaminen useilla eri segmenteillä. 

SSAB:n ja Rautaruukin yhdistyminen on luonut kilpailukykyisemmän ja joustavamman tuotantojärjestelmän, kun merkittäviä synergioita on hyödynnetty onnistuneesti ja tuotanto-omaisuuden hyödyntämisessä on päästy paremmalle tasolle. Yhdistyminen on mahdollistanut myös tuotevalikoiman optimoinnin molempien yhtiöiden parhaiden tuotteiden pohjalta.

Jatkuva tehokkuuden ja tuottavuuden kehittäminen on myös tärkeä osa SSAB Europen strategiaa, ja niiden taustalla on ensisijaisesti jatkuva kehittäminen organisaation eri osissa.

Kaikkialla Euroopassa pääpaino on lisäarvoa luovien tuotteiden toimittamisessa kaikilla markkinoilla toimiville asiakkaille ja valikoivan kasvun strategia massatuotteiden kaupan sijaan.


Strategiset painopisteet:
 • Keskittyä työskentelemään turvallisesti kaikkialla divisioonassa
 • Turvata ja kehittää Pohjoismaiden kotimarkkinoita
 • Kasvattaa autoteollisuuden AHSS-terästen liiketoimintaa
 • Kasvattaa erikoistuneiden tuotteiden liiketoimintaa tietyissä tuoteryhmissä ja tietyillä markkinoilla
 • Toteuttaa parannuksia tehokkuudessa ja tuottavuudessa yhdessä parantuneen laadun ja toimitustäsmällisyyden kanssa jatkuvan kehittämisen kautta
   

Vahvuudet

 • Markkinajohtaja Pohjoismaissa
 • Läheinen yhteistyö asiakkaiden kanssa ensiluokkaisen asiakaskokemuksen luomiseksi
 • Laaja tuotevalikoima täynnä ainutlaatuisia, vahvoja tuotemerkkejä
 • Vahva, kasvava asiakaskunta Euroopassa
 • Vahva teknologia- ja materiaaliasiantuntemus
 • Joustava tuotantokapasiteetti
 • Asiakkaan tarpeisiin räätälöidyt terästuotteet
 • Vahva kumppanuus- ja jakeluverkosto

 

Kilpailijat

SSAB Europen pääkilpailijoita ovat ArcelorMittal, Dillinger, Salzgitter, ThyssenKrupp, Tata Steel Europe, US Steel ja Voestalpine.

Vahvuudet

 • Vahva markkina-asema Pohjoismaissa
 • Tiivis yhteistyö asiakkaiden kanssa ensiluokkaisen asiakaskokemuksen luomiseksi
 • Laaja tuotevalikoima, vahvat ja ainutlaatuiset tuotemerkit
 • Vahva, kasvava asiakaskunta Euroopassa
 • Vahva teknologia- ja materiaaliasiantuntemus
 • Joustava tuotantokapasiteetti
 • Asiakkaan tarpeisiin räätälöidyt terästuotteet
 • Vahva kumppani- ja jakeluverkosto

Vahvuudet

 • Vahva markkina-asema Pohjoismaissa
 • Tiivis yhteistyö asiakkaiden kanssa ensiluokkaisen asiakaskokemuksen luomiseksi
 • Laaja tuotevalikoima, vahvat ja ainutlaatuiset tuotemerkit
 • Vahva, kasvava asiakaskunta Euroopassa
 • Vahva teknologia- ja materiaaliasiantuntemus
 • Joustava tuotantokapasiteetti
 • Asiakkaan tarpeisiin räätälöidyt terästuotteet
 • Vahva kumppani- ja jakeluverkosto

Vahvuudet

 • Vahva markkina-asema Pohjoismaissa
 • Tiivis yhteistyö asiakkaiden kanssa ensiluokkaisen asiakaskokemuksen luomiseksi
 • Laaja tuotevalikoima, vahvat ja ainutlaatuiset tuotemerkit
 • Vahva, kasvava asiakaskunta Euroopassa
 • Vahva teknologia- ja materiaaliasiantuntemus
 • Joustava tuotantokapasiteetti
 • Asiakkaan tarpeisiin räätälöidyt terästuotteet
 • Vahva kumppani- ja jakeluverkosto