SSAB Europe

Johtava pohjoismainen korkealaatuisten nauha-, kvarttolevy- ja putkituotteiden valmistaja

Lyhyesti

SSAB Europe on johtava korkealaatuisten nauha-, levy- ja putkituotteiden premium-valmistaja. Divisioona erottuu muista teräksenvalmistajista vahvalla tuotantoprosessien, erikoislujien terästen sovellusten sekä lisäarvopalvelujen osaamisellaan.

Työntekijöiden määrä: noin 6 700

Osuus SSAB-konsernin käyttökatteesta: 14 % (2020)

Liikevaihto 2020: 27 954 miljoonaa Ruotsin kruunua

SSAB Europen johtaja: Olavi Huhtala (1962), EVP

Osuus SSAB-konsernin kokonaisliikevaihdosta: 35 % (2020)

Terästoimitukset 2020: noin 3,3 miljoonaa tonnia

Markkina-asema

SSAB Europe on markkinajohtaja kotimarkkinoillaan Pohjoismaissa. Divisioonalla on kattava korkealaatuisten terästuotteiden valikoima sisältäen vahvan teknisen asiakastuen. SSAB Europen markkinaosuus Pohjoismaissa on noin 40 %. SSAB Europella on johtava asema tietyissä globaalin autoteollisuuden AHSS-terässovelluksissa. Vahvat tuotemerkit ja uudet ympäristöystävälliset GreenCoat®-pinnoitteet ovat auttaneet SSAB Europea saavuttamaan johtavan aseman maalipinnoitetuissa tuotteissa. SSAB Europella on laaja putkituotteiden valikoima. Noin 50 % divisioonan liikevaihdosta tulee Pohjoismaista, 40 % muualta Euroopasta ja noin 10 % muualta maailmasta.
Markkinoihin vaikuttavat tekijät ja trendit

SSAB Europen liiketoimintaa edistävät etenkin ympäristöystävällisten ja tehokkaiden ratkaisujen kasvava kysyntä monilla terästä käyttävillä aloilla, kuten autoteollisuudessa ja rakennusteollisuudessa. Muun muassa uudet turvallisuussäännökset ja päästörajat sekä siirtyminen sähköautoihin lisäävät erikoislujien terästen kysyntää autoteollisuudessa.
Market position

Vahvuudet

 • Markkinajohtaja Pohjoismaiss
 • Läheinen ja pitkäaikainen yhteistyö asiakkaiden kanssa tukipalveluihin yhdistettynä
 • Laaja tuotevalikoima täynnä ensiluokkaisia autoteollisuus- ja premium-teräksiä ja vahvoja tuotemerkkejä
 • Vahva teknologia- ja materiaaliasiantuntemus sekä sovellusosaaminen
 • Tibnorin ja Ruukki Constructionin kanssa tehdyn yhteistyön synergiaedut
 • Joustava palvelu ja toimitusketju, jotka on mukautettu loppukäyttäjien ja jakelukanavien perusteella
 • Kestävä tuotevalikoima ja yksi maailman hiilidioksiditehokkaimmista BOF-tuotannoista (basic oxygen furnace)

Strategia

Strategiset tavoitteet

Pohjoismaiden kotimarkkinat ovat SSAB Europe ‑divisioonan strategian ytimessä, ja tavoitteena on kehittää tuote- ja palveluvalikoimaa sekä vahvistaa markkina-asemaa luotettavimpana ja halutuimpana toimittajana. Strategian keskeinen painopistealue on myös yhteistyö ja synergiat Tibnorin ja Ruukki Constructionin kanssa, sillä yhteistyö tukee markkinaosuutta, kannattavuutta ja menestymistä vaihtelevissa suhdanteissa.

 

Tuotevalikoiman parantaminen on edelleen tärkeässä roolissa. SSAB Europe pyrkii lisäämään premium-tuotteiden osuutta tuotantokapasiteetista ja näin vähentämään perustuotteiden toimituksia pohjoismaisten kotimarkkinoiden ulkopuolelle.

 

SSAB Europen premium-tuotteet on jaettu kahteen kategoriaan: globaalille autoteollisuudelle suunnattuihin AHSS-teräksiin ja Euroopan muille teollisuudenaloille tarkoitettuihin premium-teräksiin. SSAB:llä on vahva asema monissa autoteollisuuden käyttökohteissa muun muassa markkinoiden edistyksellisimpien ultralujien martensiittisten terästuotteiden ansiosta. Ajoneuvoissa voimansiirron sähköistyksen ja hybridien suhteellinen merkitys kasvaa verrattuna perinteisiin polttomoottoreihin. Keveys, erinomainen jäykkyys ja turvallisuus ovat keskeisiä elementtejä uudessa ajoneuvomallissa. Siksi SSAB odottaa, että AHSS-markkinoiden rakenteellinen kasvu jatkuu, sillä autovalmistajien tavoitteena on keventää autojen painoa ja lisätä niiden turvallisuutta.

 

Premium-tuotteiden osalta SSAB Europe keskittyy edelleen saamaan nykyiset asiakkaat siirtymään perustuotteista premium-tuotteisiin sekä kehittämään uusia asiakassegmenttejä ja käyttökohteita. Kasvua tukevien hankkeiden tavoitteena on loppukäyttäjien etujen vahvistaminen edelleen SSAB Europen premium-tuotteiden avulla sekä yhteistyön parantaminen monikanavajakelijoiden kanssa, esimerkiksi SSAB Laser Certified Partner -verkoston laajentaminen, GreenCoat-kumppanuusohjelman hyödyntäminen, uusien premium-tuotteiden lanseeraaminen ja digitalisaatiohankkeiden kehittäminen.

 

Rakentamisessa ja teollisuudessa hiilidioksidipäästöjen vähentämisaloitteet luovat tilaisuuksia siirtyä premium-teräksiin eri kohteissa. Esimerkiksi Kestävä Eurooppa -investointiohjelma (Sustainable Europe Investment Plan), joka on yksi Euroopan vihreän kehityksen ohjelman peruspilareista, tukee kestäviä hankkeita, kuten uusiutuvan energian tuotantoa ja muuta tarvittavaa infrastruktuuria EU:ssa.
 • Kasvattaa premium-tuotteiden osuus 46 %:iin kokonaistoimituksista (2023):
  - 800 tuhatta tonnia autoteollisuuden AHSS-toimituksia
  - 900 tuhatta tonnia premium-terästen toimituksia
 • 40–45 %:n markkinaosuus Pohjoismaiden markkinoista
   

Asiakkaat ja loppukäyttäjät

LLaajan tuotevalikoimansa ansiosta SSAB Europe pystyy palvelemaan asiakkaita useilla eri asiakassegmenteillä ja monenlaisissa sovelluksissa. SSAB Europe myy tuotteita suoraan loppukäyttäjille sekä palvelukeskuksille ja jakelijoille. SSAB Europe toimittaa eri teräslaatuja merkittäville OEM-valmistajille (Original Equipment Manufacturers, laitteiden alkuperäisvalmistaja) autoteollisuudessa ja raskaiden ajoneuvojen alalla. Nämä valmistajat tavoittelevat keveyden ja taloudellisemman polttoaineenkulutuksen etuja. Kvarttolevyjä käytetään paljon Pohjoismaiden markkinoilla sekä meriteollisuus- ja energiasektorilla Euroopassa, kun taas maalipinnoitettuja materiaaleja käyttävät ensisijaisesti teräskattojen ja sadevesijärjestelmien valmistajat erityisesti Pohjoismaiden ja Itä-Euroopan markkinoilla. Divisioona myy tuotteitaan myös tärkeimmille maatalouslaitteiden valmistajille.
Customers and end users

SSAB Europen pääasiakassegmentit:

 • Autoteollisuus
 • Rakentaminen ja infrastruktuuri
 • Teollisuussovellukset
 • Raskaat kuljetusvälineet (sis. meriteollisuus)
 • Energia
 • Rakennuskoneet
 • Palvelukeskukset

Tuotteet

SSAB Europella on laaja tuotevalikoima kansainvälisesti tunnettuja tuotemerkkejä. Kuumavalssattuja tuotteita on 690 MPa:n myötölujuuteen asti (690 MPa:n ja sitä suuremman myötölujuuden kuumavalssatut tuotteet kuuluvat, autoteollisuudelle tarkoitettuja tuotteita lukuun ottamatta, SSAB Special Steels -divisioonan tuotevalikoimaan). Kylmävalssattuja ja sinkittyjä tuotteita on saatavana murtolujuuksissa 200–1 700 MPa. SSAB Europen tuotevalikoimassa on myös räätälöityjä tuotteita pehmeästä syvävetoteräksestä autoteollisuudessa käytettäviin ultralujiin teräksiin. Lisäksi SSAB Europe voi tarjota johtavia maalipinnoitettuja tuotteita erityistarpeisiin, kun tarjolla on useita eri pinnoitusjärjestelmiä ja monenlaisia erityistarkoituksiin kehitettyjä teräksiä. SSAB Europen tuotevalikoima sisältää myös arkit ja rainat.

SSAB Europen premium-tuotteet vastaavat markkinoilla olevia perustuotteita paremmin kestävän kehityksen vaatimuksiin. Niiden valikoimassa on tietyn tuotemerkin alla myytäviä tuotteita, jotka tarjoavat lisäarvoa asiakkaille, kuten tiukempia toleransseja, parempia materiaaliominaisuuksia ja puhtaampaa koostumusta – esimerkiksi GreenCoat®-tuotteet, Docol®-autoteräkset ja SSAB Laser®. Esimerkiksi autonvalmistajat haluavat keveitä ja kestäviä materiaaleja, jotka ovat ympäristöystävällisiä ja jotka on valmistettu resurssitehokkaasti. SSAB Europen kylmävalssatun AHSS-teräksen ansiosta voidaan valmistaa aiempaa turvallisempia, kevyempiä ja vähäpäästöisempiä ajoneuvoja. SSAB Europe kehittää myös uusia funktionaalisia pinnoitteita, jotka vähentävät energiankulutusta ja ylläpitokustannuksia, parantavat pintojen kestävyyttä ja pidentävät rakennusten elinikää. Asiakkaat voivat saada teräksiä tarpeitaan vastaavissa formaateissa. SSAB Europen palvelutarjontaan kuuluu teknistä tukea ja neuvontaa, koulutusta ja muita palveluja.

SSAB Europen tuotemerkit:

 • Docol®
 • GreenCoat®
 • SSAB Boron®
 • SSAB Domex®
 • SSAB Form
 • SSAB Laser®
 • SSAB Weathering
 • SSAB Multisteel

Koko tuotevalikoimaan kuuluvat

 • Kuumavalssatut levytuotteet
 • Kuumavalssatut nauhatuotteet
 • Kylmävalssatut nauhatuotteet
 • Metallipinnoitetut nauhatuotteet
 • Maalipinnoitetut nauhatuotteet
 • Putket ja profiilit
 • Infrastruktuurituotteet
 • Arkit ja rainat

Tuotanto

SSAB Europe -divisioonan päätuotantolaitokset sijaitsevat Raahessa ja Hämeenlinnassa (Suomi) sekä Luulajassa ja Borlängessä (Ruotsi). Tuotanto perustuu masuuniprosessiin. SSAB Europen terästehtaiden vuotuinen raakateräksen tuotantokapasiteetti on 4,9 miljoonaa tonnia.

Muut tuotantolaitokset ovat maalipinnoituslinjat Finspångissa (Ruotsi) ja Kankaanpäässä (Suomi). Divisioonalla on myös putkituotantoa Hämeenlinnassa, Lappohjassa, Oulaisissa, Pulkkilassa ja Toijalassa (Suomi) sekä teräspalvelukeskukset Alankomaissa, Norjassa, Italiassa, Puolassa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa.

SSAB Europen rakenne mahdollistaa hyvän saatavuuden, lyhyet toimitusajat ja kehittyneet logistiset palvelut, joiden myötä voidaan tarjota hyvä toimitusvarmuus sekä toimia erittäin joustavasti asiakkaan tarpeiden täyttämiseksi erityisesti Pohjoismaissa.

SSAB Europe on sitoutunut kestävän kehityksen mukaiseen tuotantoon. Yritys keskittyy hiilidioksidipäästöjen ja ostetun energian vähentämiseen, sivutuotteiden hyödyntämisen parantamiseen ja yleisen tuotantotehokkuuden parantamiseen. Pitkällä aikavälillä SSAB pyrkii saavuttamaan fossiilivapaan teräksentuotannon HYBRIT-aloitteen kautta. Yrityksen tavoitteena on olla fossiilivapaa vuoteen 2045 mennessä.

Kilpailijat

ArcelorMittal, Dillinger, Salzgitter, ThyssenKrupp, Tata Steel Europe, US Steel ja Voestalpine

5