5
SSAB Special Steels

SSAB Special Steels

Maailmanlaajuinen terästoimittaja ja palvelukumppani nuorrutusteräksissä (Q&T) ja erikoislujissa teräksissä (AHSS)

 

SSAB Special Steels on erikoislujien terästen maailmanlaajuinen markkinajohtaja. Divisioonan laajaan tuotevalikoimaan kuuluu monia ainutlaatuisia teräslaatuja. Hardox on teräsmarkkinoiden tunnetuin tuotemerkki. Liiketoimintamalli mahdollistaa läheisen yhteistyön suurten OEM-valmistajien sekä pienten ja keskisuurten asiakkaiden kanssa. Globaaliin organisaatioon kuuluvat paikalliset varastot, tekninen asiakastuki sekä suunnittelu- ja esikäsittelypalvelut. Tämä pidemmälle viety lähestymistapa auttaa SSAB:tä erottautumaan monista muista suurista teräsyhtiöistä.

SSAB Special Steels vastaa Q&T-terästen tuotannosta Oxelösundissa (Ruotsi) sekä Mobilessa (Yhdysvallat), Raahessa (Suomi) ja Borlängessä (Ruotsi) valmistettujen Q&T- ja AHSS-terästuotteiden myynnistä. Yhteensä SSAB:llä on maailmanlaajuisesti yhdeksän tuotantolinjaa, jotka pystyvät valmistamaan erikoislujia teräksiä. Se tarjoaa joustavuutta ja kykyä lisätä volyymejä.

 

 

SSAB Special Steels lyhyesti

Työntekijämäärä: noin 2 800
Liikevaihto 2017: 16 053 miljoonaa Ruotsin kruunua
Osuus SSAB-konsernin kokonaisliikevaihdosta: 22 %
Osuus SSAB-konsernin käyttökatteesta: 26 %
SSAB Special Steels -divisioonan johtaja: Per-Olof Stark (1954), EVP
Terästoimitukset 2017: noin 1,2 miljoonaa tonnia

 

Vahvuudet

SSAB Special Steels on kulutus-, rakenne-, suojaus- ja työkaluteräksen johtava kehittäjä ja valmistaja.

 • Laajin tuotevalikoima maailmassa
 • Läheinen yhteistyö ja yhteiset projektit asiakkaiden kanssa kehityksen nopeuttamiseksi ja kilpailukyvyn lisäämiseksi
 • Tunnetut ja arvostetut tuotemerkit
 • Pitkäaikaiset asiakassuhteet
 • Kilpailukykyiset läpimenoajat ja palvelu globaalisti
 • Noin 80 omaa varastoa, jotka palvelevat yli 130 maata
 • Ainutlaatuinen yhdistelmä asiantuntemusta terästen, suunnittelun ja sovellusten kehittämisestä
   

 

Strategia

SSAB Special Steels tähtää kulutus-, rakenne-, suojaus- ja työkaluterästen sekä lisäarvopalveluiden globaaliksi johtajaksi.

Strategiset painopisteet:

 • Työturvallisuuteen panostaminen kaikkialla divisioonassa
 • Johtavan aseman säilyttäminen lujissa teräksissä ainutlaatuisella tuote- ja palveluvalikoimalla
 • Hardox Wearparts ja SSAB Shape -liiketoimintojen kasvattaminen
 • Läheinen yhteistyö nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden kanssa erikoislujien terästen hyödyntämisen parantamiseksi ja kehittämiseksi
 • Kasvun nopeuttaminen lisäämällä läsnäoloa uusilla segmenteillä ja markkinoilla 
 • Erikoislujien tankojen ja putkien liiketoiminnan kasvattaminen
   

 

Asiakkaat ja loppukäyttäjät

SSAB Special Steelsin asiakassegmentteihin kuuluvat sekä loppukäyttäjät että koneiden ja laitteiden valmistajat esimerkiksi materiaalinkäsittelyn, raskaan liikenteen ja nostolaitteistojen sektoreilta. Yhteinen tavoite on valmistaa kevyempiä, vahvempia ja kestävämpiä tuotteita, jotka luovat lisäarvoa tarjoamalla parempaa laatua tai pidemmän käyttöiän ja siten tekevät tuotteista ja niiden käytöstä kestävän kehityksen mukaisia.

SSAB Special Steels -divisioonalla on yksi markkinoiden laajimmista tuote- ja palveluvalikoimista sekä syvällinen ymmärrys teräksen ominaisuuksista ja toiminnasta. Läheinen yhteys loppukäyttäjien kanssa sallii SSAB Special Steelsin työskennellä yhdessä laitevalmistajien kanssa lisäarvon luomiseksi uusia tuotteita kehittämällä.

 

Esimerkkejä erikoisterästen loppukäyttökohteista:

Erikoislujat rakenneteräkset:

 • Ajoneuvonosturien puomit, ohjaamot ja tukijalat
 • Tavaranosturit
 • Henkilönostimet
 • Perävaunujen ja kuorma-autojen rakenteet
 • Maatalouslaitteet
 • Öljynporauslautat (valikoidut osat, kuten lautat)

 

Kulutusteräkset:

 • Kippiautot ja -lavat
 • Kauhat
 • Kontit
 • Kaivoslaitteet kuten murskaimet
 • Kierrätyslaitteet
 • Kuluvat osat monissa segmenteissä ja sovelluksissa

 

Suojausteräkset:

 • Ihmisten ja arvotavaroiden turvalliseen kuljetukseen tarkoitetut ajoneuvot ja alukset
 • Suojaavat rakennukset

 

Työkaluteräkset:

 • Muotit
 • Työkalupitimet
 • Akselit

 

Pääasiakassegmentit ja sovellukset:

 • Raskas kuljetuskalusto: rungot ja lavat
 • Rakennuskoneet: kippiautot, lastaajat ja nosturit
 • Materiaalinkäsittely: murskaimet, kauhat ja kuljetus
 • Maatalous- ja metsäkoneet: nosturit, kourat ja maanmuokkauslaitteet
 • Konepajat varaosien valmistamiseen
   

 

Tuotteet ja palvelut

SSAB Special Steels on vastuussa kaikista SSAB:n nuorrutusteräksistä (Q&T) ja pitkälle kehitetyistä kuumavalssatuista erikoislujista teräksistä (AHSS), joiden myötölujuus on vähintään 690 MPa. Nämä teräkset voidaan luokitella edelleen erikoislujiin rakenneteräksiin, kulutusteräksiin, suojausteräksiin ja työkaluteräksiin.


Tuotteet:

 • Hardox on johtava globaali kulutusteräs, joka takaa maksimaalisen hyötykuorman ja pidemmän käyttöiän. Hardox on ainutlaatuinen yhdistelmä kovuutta ja kestävyyttä sekä työstettävyyttä, joka mahdollistaa kestävämmät rakenteet, paremman tehokkuuden ja pidemmän käyttöiän
 • Strenx tarjoaa markkinoiden laajimman erikoislujien terästen tuotevalikoiman. Koska se on luja ja sillä on hyvä iskunkestävyys ja hyvät muovattavuusominaisuudet, sen avulla voidaan valmistaa vahvempia, kevyempiä rakenteita, joilla on parempi hyötykuorma
 • Raex on jakelijabrandi - markkinoiden perustarpeisiin suunniteltu kulutusteräs 
 • Toolox on valmiiksi karkaistu työkaluteräs, jota on saatavilla nuorrutusteräslevyinä tai pyöröteräksenä
 • Armox ja Ramor ovat suojausteräksiä, jotka on suunniteltu suojelemaan niin elämää kuin omaisuuttakin

 

Palvelut:

SSAB Services -liiketoimintayksikkö keskittyy toimittamaan palveluita raskaiden kuljetuskoneiden valmistajille sekä jälkimarkkinoille. SSAB Services on osa SSAB Special Steels -divisioonaa, ja se kehittää Hardox Wearparts -verkostoa sekä helpottaa erikoislujien terästen käyttöä markkinoimalla SSAB Shape -konseptia.

 • Hardox Wearparts tarjoaa kulutusosia ja oikea-aikaisia korjauspalveluita loppukäyttäjille. Se koostuu maailmanlaajuisesta verkostosta, johon kuuluu noin 360 yritystä yli 80 maassa. SSAB on osakkaana 16 keskuksessa. Hardox Wearparts tarjoaa varaosia ja neuvoja paikallisilla jälkimarkkinoilla esimerkiksi kaivosteollisuus-, louhinta-, infrastruktuuri-, rakennus-, teräs-, maatalous- ja kierrätyssegmenteille.
 • SSAB Shape yhdistää SSAB:n omien teräspalvelukeskusten ja maailmanlaajuisen esikäsittelyverkoston kautta tarjotut terästuotteiden suunnittelu- ja esikäsittelypalvelut omien Shape-keskusten ja itsenäisen, maailmanlaajuisen levyprosessointitoimittajien verkoston kanssa. Näin loppukäyttäjien on helpompi käyttää AHSS-teräksiä ja hyödyntää tuotteiden suorituskyky kokonaan
   

Markkinat ja kysyntä

Usean vuoden hankalan markkinatilanteen jälkeen useimmilla SSAB Special Steels -divisioonan keskeisillä asiakassegmenteillä tilanne on vähitellen parantunut vuoden 2017 aikana, mukaan lukien rakentaminen, nostolaitteet ja kaivosteollisuus. 

Asiakkaiden tarve entistä kevyempiin ja pitkäikäisempiin tuotteisiin lisää lujien ja kulutusta kestävien terästen käyttöä. SSAB:n teräkset tarjoavat mahdollisuuden rakentaa kevyempiä, kestävämpiä tuotteita tavalla, joka vähentää osien kulumista ja vähentää polttoainekuluja, parantaa nostokykyä ja mahdollistaa suuremmat hyötykuormat. Erikoislujia teräksiä ja kulutusteräksiä käytetään yhä enemmän kaikilla markkinoilla tavallisten terästen sijasta, vaikkakin markkinapeitto kehittyvillä markkinoilla on selvästi alhaisempi. Penetraatioasteen lisäämiseksi asiakkaiden sovellusten päivittämistä erikoislujiin teräksiin tuetaan teknisellä tuella, jota tarjotaan kaikilla markkinoilla.

Markkina-alueet ja -asema:
 • Edustettuna useimmilla globaalien markkinoiden alueilla. Markkinaosuudet vaihtelevat suuresti tuotteista ja alueista riippuen. Divisioonalla on suurin markkinaosuus nuorrutusteräksissä
 • Vahva markkina-asema pääasiakassegmenteillä, kuten rakennuskonealalla, raskaassa liikenteessä ja jälkimarkkinaliiketoiminnassa
 • Keskittyminen erikoislujien terästen kokonaismarkkinoiden kasvuun tekemällä jatkuvasti työtä materiaalipäivitysten saralla
 • Euroopan osuus on noin 50 % myynnistä ja Pohjois-Amerikan lähes 20 %
 • Latinalainen Amerikka, Afrikka ja Aasia tärkeitä alueita tulevaisuuden kasvua silmällä pitäen

 

Kilpailijat

Kansainväliset teräsvalmistajat, kuten Dillinger Hütte, NLMK Clabecq, Voestalpine, ArcelorMittal, ThyssenKrupp, Tata Steel Europe, JFE ja Nucor.