5
SSAB Special Steels
SSAB Special Steels

SSAB Special Steels

Maailmanlaajuinen terästoimittaja ja palvelukumppani nuorrutusteräksissä (Q&T) ja erikoislujissa teräksissä (AHSS)

SSAB Special Steels -divisioonan laajaan tuotevalikoimaan kuuluu monia ainutlaatuisia terästuotteita. Globaali kulutusterästen tuotemerkkimme Hardox® on teräsmarkkinoiden tunnetuin tuotemerkki. Tekemällä läheistä yhteistyötä autamme asiakkaitamme luomaan erikoislujien terästen avulla uusia innovatiivisia teräsratkaisuja ja -sovelluksia.

 

 

SSAB Special Steels lyhyesti

Työntekijämäärä: noin 2 800
Liikevaihto 2018: 18 869 miljoonaa Ruotsin kruunua
Osuus SSAB-konsernin kokonaisliikevaihdosta: 23 %
Osuus SSAB-konsernin käyttökatteesta: 21 %
SSAB Special Steels -divisioonan johtaja: Johnny Sjöström (1974), EVP
Terästoimitukset 2018: noin 1,3 miljoonaa tonnia

 

Markkina-asema

SSAB Special Steels on erikoislujien terästen maailmanlaajuinen markkinajohtaja ja toimii Euroopan, Amerikan, Aasian-Tyynenmeren, Lähi-idän ja Afrikan markkinoilla. Euroopan osuus on noin 50 % myynnistä ja Pohjois-Amerikan 20 %. SSAB:n erikoisterästen kohdemarkkina käsittää kuumavalssatut teräkset, joiden myötölujuus on vähintään 690 MPa. Näiden markkinoiden kooksi arvioidaan noin 5 miljoonaa tonnia, ja koska erikoisterästen kysyntä kasvaa rakenteellisesti, on kasvu standarditeräksiä nopeampaa. SSAB:n nuorrutettujen terästen toimitukset ovat kasvaneet keskimäärin 7 % vuodessa vuosina 2000–2018.

 

Markkina-ajurit

Materiaalien laatua, energiatehokkuutta ja tuottavuutta koskevat vaatimukset ovat tärkeässä osassa erikoislujien terästen käytön kasvussa. Ne tarjoavat monenlaisia etuja ja mahdollistavat vahvemmat, kevyemmät ja kestävämmät teräsratkaisut. Erikoislujien terästen osuus on kasvamassa kaikilla markkinoilla, kun asiakkaat siirtyvät tavallisesta teräksestä erikoislujiin teräksiin. Kehittyvillä markkinoilla Afrikassa, Lähi-idässä, latinalaisessa Amerikassa ja Aasiassa, jossa erikoislujien terästen osuus on yhä suhteellisen alhainen, markkinapotentiaali on vielä Euroopan ja Pohjois-Amerikan kaltaisia kehittyneitä markkinoita suurempi. 

 

Vahvuudet

SSAB Special Steels pystyy hyödyntämään erikoislujien terästen markkinoiden tarjoamat edut tunnettujen tuotemerkkiensä, erikoistuneen ja laajan tuotevalikoimansa sekä läheisiin ja pitkäkestoisiin asiakassuhteisiin perustuvan liiketoimintamallinsa ansiosta. 

 • Laajin tuotevalikoima maailmassa 
 • Yli 40 vuoden kokemus nuorrutettujen ja kehittyneiden korkealujuusterästen aloilta mahdollistaa nopean kehityksen ja hyvän kilpailukyvyn
 • Läheinen yhteistyö ja yhteiset projektit asiakkaiden kanssa kehityksen nopeuttamiseksi ja kilpailukyvyn lisäämiseksi
 • Tunnetut ja arvostetut tuotemerkit
 • Uskolliset asiakassuhteet
 • Erikoislujien terästen joustava tuotantojärjestelmä
 • Omia varastoja noin 80 eri sijainnissa, varastot palvelevat yli 130 eri maata
 • Ainutkertainen yhdistelmä asiantuntemusta terästen kehityksen, suunnittelun ja soveltamisen aloilta
 

 

Strategia

SSAB Special Steels pyrkii vahvistamaan johtavaa asemaansa erikoislujien terästen sekä lisäarvopalveluiden alalla. SSAB Special Steels -divisioonan strateginen kasvutavoite on lisätä toimituksia 35 % vuoden 2016 tasoon verrattuna 1,35 miljoonaan tonniin vuonna 2020. Suurin osa kasvusta tulee päivittämisestä eli saamalla asiakkaat siirtymään standardituotteista erikoislujiin tuotteisiin. SSAB Services pyrkii laajentamaan Hardox® Wearparts -verkostoa, niin että keskuksia on yli 500 vuonna 2020. SSAB:n strategia perustuu ainutlaatuiseen tuotemerkki-, tuote- ja palveluvalikoimaan sekä läheiseen yhteistyöhön asiakkaiden kanssa.

 

Strategiset painopisteet:

 • Turvallisuus on aina tärkeintä 
 • Johtavan aseman säilyttäminen lujissa teräksissä ainutlaatuisella tuotemerkki-, tuote- ja palveluvalikoimalla

o Läheinen yhteistyö potentiaalisten ja vanhojen asiakkaiden kanssa erikoislujien terästen hyödyntämisen parantamiseksi ja kehittämiseksi
o Kasvun nopeuttaminen lisäämällä läsnäoloa uusilla segmenteillä, toimialoilla ja markkinoilla 
o SSAB Services -liiketoimintayksikön kehittäminen: Hardox® Wearparts -verkoston ja SSAB Shape -konseptin laajentaminen
o Maailmanlaajuisen varastoverkoston laajentaminen edelleen ja varastomyynnin lisääminen
o Hardox® In My Body- ja My Inner Strenx® -brändiohjelmien kehittämisen ja laajentamisen jatkaminen

 • Toimitustehokkuuden jatkuva parantaminen

 

Asiakkaat ja loppukäyttäjät

SSAB Special Steels -divisioonan tärkeimpiin loppukäyttäjäsegmentteihin kuuluvat raskaiden kuljetusvälineiden, rakennuskoneiden valmistajat sekä materiaalinkäsittelylaitteiden (ml. kaivosteollisuus ja kierrätys) valmistajat. SSAB Special Steels tekee läheistä yhteistyötä suurten OEM-valmistajien sekä pienten ja keskisuurten asiakkaiden kanssa globaaliin organisaationsa kautta. Esimerkkejä asiakassovelluksista ovat liikkuvien nostureiden puomit ja rungot, kuorma-autojen kippilavat sekä rakennus- ja kaivoskoneiden kauhat. Meillä on yhteinen tavoite asiakkaidemme kanssa: rakentaa aiempaa kevyempiä ja vahvempia lopputuotteita, joiden nostokapasiteetti, hyötykuorma ja käyttöikä ovat aiempaa parempia ja polttoaineenkulutus sekä päästöt pienempiä.

Tärkeitä asiakassegmenttejä ja käyttökohteita:

 • Raskaat kuljetukset, sis. perävaunut, kuorma-autot, raidekuljetukset, maatalous ja metsätalous
 • Rakennuskoneet, sis. nostolaitteet (kippiautot, lastaajat ja nosturit)
 • Materiaalien käsittely, sisältäen kaivostoiminnan ja kierrätyksen (murskaimet, kauhat ja kuljettimet)

 

Esimerkkejä Special Steels -tuotteiden käyttökohteista:

Erikoislujat rakenneteräkset:

 • Ajoneuvonosturien puomit, ohjaamot ja tukijalat
 • Tavaranosturit
 • Henkilönostimet
 • Perävaunujen ja kuorma-autojen rakenteet
 • Maatalouslaitteet
 • Öljynporauslautat (valikoidut osat, kuten lautat) 

 

Kulutusteräkset:

 • Kippiautot ja -lavat
 • Kauhat 
 • Kontit
 • Kaivoslaitteet kuten murskaimet
 • Kierrätyslaitteet
 • Kulutusosat eri segmenteille ja eri käyttötarkoituksiin 

 

uojausteräkset:

 • Ihmisten ja arvotavaroiden turvalliseen kuljetukseen tarkoitetut ajoneuvot ja alukset
 • Suojaavat rakennukset ja pinnat

 

Työkaluteräkset:

 • Muotit
 • Työkalunpitimet
 • Akselit

 

Tuotteet ja palvelut

SSAB Special Steels -divisioonalla on markkinoiden laajin tuotevalikoima sekä syvällinen ymmärrys teräksen ominaisuuksista ja toiminnasta. SSAB Special Steels on vastuussa kaikista SSAB:n nuorrutusteräksistä (Q&T) ja kuumavalssatuista AHSS-teräksistä, joiden myötölujuus on vähintään 690 MPa. Nämä tuotteet voidaan jaotella edelleen erikoislujiin rakenneteräksiin, kulutusteräksiin, suojausteräksiin ja työkaluteräksiin. SSAB Special Steelsin tuotevalikoimassa on useita tuotemerkkejä ja tuoteperheitä, joilla kullakin on omat ainutlaatuiset ominaisuutensa ja käyttökohteensa sekä teräslaatunsa ja mittansa.

 • Hardox® on johtava globaali kulutusteräs, joka takaa maksimaalisen hyötykuorman ja pidemmän käyttöiän. Se on ainutlaatuinen yhdistelmä kovuutta ja kestävyyttä sekä työstettävyyttä, joka mahdollistaa kestävämmät rakenteet, paremman tehokkuuden ja pidemmän käyttöiän 
 • Strenx® tarjoaa markkinoiden laajimman erikoislujien terästen tuotevalikoiman. Koska se on luja ja sillä on hyvä iskunkestävyys ja hyvät muovattavuusominaisuudet, sen avulla voidaan valmistaa vahvempia, kevyempiä rakenteita, joilla on parempi hyötykuorma
 • Raex™ on jakelijabrändi – markkinoiden perustarpeisiin suunniteltu kulutusteräs
 • Toolox® on valmiiksi karkaistu työkaluteräs, jota on saatavilla nuorrutusteräslevyinä tai pyöröteräksenä 
 • Armox® ja Ramor ovat suojausteräksiä, jotka on suunniteltu suojelemaan niin elämää kuin omaisuuttakin

 

Palvelut:

SSAB Special Steels -divisioonaan kuuluva SSAB Services -liiketoimintayksikkö keskittyy toimittamaan tuotteita ja palveluja koneiden valmistajille sekä jälkimarkkinoille. Se pyrkii kehittämään Hardox® Wearparts -verkostoa sekä helpottamaan erikoislujien terästen käyttöä markkinoimalla SSAB Shape -konseptia. SSAB:n tekninen tuki on tärkeä osa yrityksen palveluvalikoimaa. Yritys tarjoaa tukea ympäri maailman.

 • Hardox® Wearparts tarjoaa kulutusosia ja oikea-aikaisia korjauspalveluita loppukäyttäjille paikallisilla jälkimarkkinoilla kaivos-, louhinta-, kierrätys- ja rakennussektoreilla. Se koostuu maailmanlaajuisesta verkostosta, johon kuuluu 483 yritystä yli 80 maassa. SSAB on osakkaana 16 keskuksessa 
 • SSAB Shape yhdistää SSAB:n laadukkaat terästuotteet suunnittelu- ja käsittelypalveluihin, joita tarjotaan omien lisäarvopalveluja tarjoavien keskustemme ja maailmanlaajuisen käsittelypalvelujen alihankintaverkoston kautta. Palvelu sisältää räätälöidyn tuotekehityksen ja -suunnittelun, kattavan suunnittelutuen ja esikäsittelypalvelut sekä luotettavat räätälöidyt logistiikka- ja varastointipalvelut.
 • Tarjoamalla teknistä tukea aikaisessa tuotekehitysvaiheessa tekniset asiantuntijamme voivat auttaa asiakkaita ymmärtämään, miten erikoislujien terästen avulla voidaan luoda uusia innovatiivisia ratkaisuja ja sovelluksia. 

Tuotanto

SSAB:n erikoislujien terästen joustava tuotantojärjestelmä on yksi strategisten kasvutavoitteiden saavuttamisen edellytyksistä. SSAB Special Steels vastaa teräksen tuotannosta Oxelösundissa (Ruotsi), jonka vuotuinen teräksen tuotantokapasiteetti on 1,5 miljoonaa tonnia, sekä Mobilessa (Yhdysvallat), Raahessa (Suomi) ja Borlängessä (Ruotsi) valmistettujen erikoislujien terästen myynnistä. SSAB Special Steels pyrkii jatkuvasti vähentämään hiilidioksidipäästöjä ja ostetun energian osuutta. Pitkän aikavälin tavoitteena on siirtyä vaiheittain kohti fossiilitonta teräksentuotantoa, ensin korvaamalla Oxelösundin masuunin valokaariuuneilla vuoteen 2025 mennessä ja käyttämällä myöhemmin HYBRIT-tekniikalla tuotettua rautaa. SSAB voi vähentää hiilidioksidipäästöjään Ruotsissa noin 25 % ottamalla valokaariuunin käyttöön Oxelösundissa. SSAB Special Steels tutkii myös mahdollisuuksia vähentää hiilidioksidipäästöjä esimerkiksi sisäisissä kuljetuksissa, ja testaa vetykäyttöistä trukkia yhteistyössä ulkoisen kumppanin kanssa.

 

Kilpailijat

SSAB:n Q&T-teräksiä valmistavat pääkilpailijat ovat kansainvälisiä teräsvalmistajia, kuten Dillinger Hütte, NLMK Clabecq, Voestalpine, ArcelorMittal, ThyssenKrupp, Tata Steel Europe, JFE ja Nucor.