5
SSAB Special Steels

SSAB Special Steels

Maailmanlaajuinen terästoimittaja ja palvelukumppani nuorrutusteräksissä (Q&T) ja erikoislujissa teräksissä (AHSS)

 

SSAB Special Steels -divisioona vastaa globaalisti kaikkien SSAB:n nuorrutusterästen (Q&T) ja kuumavalssattujen AHSS-terästen, joiden myötölujuus on vähintään 700 MPa, myynnistä ja markkinoinnista. Nämä tuotteet voidaan jakaa edelleen erikoislujiin kulutusteräksiin, rakenneteräksiin, suojausteräksiin ja työkaluteräksiin. Kaikki SSAB:n erikoislujat teräkset antavat asiakkaille mahdollisuuden suunnitella kevyempiä, vahvempia ja kestävämpiä tuotteita. 

SSAB Special Steels -divisioonalla on laaja palvelutarjonta, johon kuuluvat paikalliset varastot, tekninen asiakastuki sekä suunnittelu- ja esikäsittelypalvelut.

SSAB Special Steels vastaa teräksen tuotannosta Oxelösundissa (Ruotsissa), jossa vuosittainen tuotantokapasiteetti on 1,5 miljoonaa tonnia. Sen lisäksi divisioonan vastuulla on Mobilessa (Yhdysvallat), Raahessa (Suomi) ja Borlängessä (Ruotsi) valmistettujen nuorrutus- ja kuumavalssattujen erikoislujien terästuotteiden myynti.

 

SSAB Special Steels lyhyesti

Työntekijämäärä: noin 2 800
Liikevaihto 2016: 12 582 miljoonaa Ruotsin kruunua
Osuus SSAB-konsernin kokonaisliikevaihdosta: 21 %
Osuus SSAB-konsernin käyttökatteesta: 28 %
SSAB Special Steels -divisioonan johtaja: Per-Olof Stark (1954), EVP
Terästoimitukset 2016: noin 1,0 miljoonaa tonnia

Asiakkaat ja loppukäyttäjät

Divisioonan asiakassegmentteihin kuuluvat sekä loppukäyttäjät että koneiden ja laitteiden valmistajat esimerkiksi materiaalinkäsittelyn, raskaan liikenteen ja nostolaitteistojen sektoreilta. Yhteinen tavoite on valmistaa kevyempiä, vahvempia ja kestävämpiä tuotteita, jotka luovat lisäarvoa tarjoamalla parempaa laatua tai pidemmän käyttöiän.

SSAB Special Steels -divisioonalla on yksi markkinoiden laajimmista tuote- ja palveluvalikoimista sekä syvällinen ymmärrys teräksen ominaisuuksista ja toiminnasta. Läheinen yhteys loppukäyttäjien kanssa sallii SSAB Special Steelsin työskennellä yhdessä laitevalmistajien kanssa lisäarvon luomiseksi uusia tuotteita kehittämällä.

 

Esimerkkejä erikoisterästen käyttökohteista:

Erikoislujat rakenneteräkset:

 • Ajoneuvonosturien puomit, ohjaamot ja tukijalat
 • Tavaranosturit
 • Henkilönostimet
 • Perävaunujen ja kuorma-autojen rakenteet
 • Maatalouslaitteet
 • Öljynporauslautat (valikoidut osat, kuten lautat)

 

Kulutusteräkset:

 • Kippiautot ja -lavat
 • Kauhat
 • Kontit
 • Kaivoslaitteet kuten murskaimet
 • Kierrätyslaitteet
 • Kuluvat osat erilaisissa materiaalivirtalaitteissa

 

Suojausteräkset:

 • Ihmisten ja arvotavaroiden turvalliseen kuljetukseen tarkoitetut ajoneuvot ja alukset
 • Suojaavat rakennukset ja pinnat

 

Työkaluteräkset:

 • Muotit
 • Työkalupitimet
 • Akselit

 

SSAB Special Steels -divisioonan pääasiakassegmentit ja sovellukset:

 • Raskas kuljetuskalusto: rungot ja lavat
 • Rakennuskoneet: kippiautot, lastaajat ja nosturit
 • Materiaalinkäsittely: murskaimet, kauhat ja kuljetus
 • Maatalous- ja metsäkoneet: nosturit, kourat ja maanmuokkauslaitteet
 • Konepajat varaosien valmistamiseen
   

 

Tuotteet ja palvelut


Tuotteet:

 • Hardox on johtava globaali kulutusteräs, joka takaa maksimaalisen hyötykuorman ja pidemmän käyttöiän. Hardox on ainutlaatuinen yhdistelmä kovuutta ja kestävyyttä sekä työstettävyyttä, joka mahdollistaa kestävämmät rakenteet, paremman tehokkuuden ja pidemmän käyttöiän
 • Strenx tarjoaa markkinoiden laajimman erikoislujien terästen tuotevalikoiman. Terästen myötölujuus on 600–1 300 Mpa, mikä tekee niistä markkinoiden lujimpia. Koska se on luja ja sillä on hyvä iskunkestävyys ja hyvät muovattavuusominaisuudet, sen avulla voidaan valmistaa vahvempia, kevyempiä rakenteita, joilla on parempi hyötykuorma
 • Raex on jakelijabrandi - markkinoiden perustarpeisiin suunniteltu kulutusteräs 
 • Toolox on valmiiksi karkaistu työkaluteräs, jota on saatavilla nuorrutusteräslevyinä tai pyöröteräksenä
 • Armox ja Ramor ovat suojausteräksiä, jotka on suunniteltu suojelemaan niin elämää kuin omaisuuttakin

 

Palvelut:

SSAB Services -liiketoimintayksikkö lisää panostusta palveluihin ja jälkimarkkinaliiketoimintaan. Se koostuu Hardox Wearparts ja SSAB Shape -konsepteista, ja se on osa SSAB Special Steels -divisioonaa.

 • Hardox Wearparts tarjoaa kulutusosia ja -palveluita loppukäyttäjille. Se koostuu maailmanlaajuisesta verkostosta, johon kuuluu noin 265 yritystä yli 70 maassa. Keskuksista 16 on SSAB:n omistuksessa. Hardox Wearparts tarjoaa varaosia ja neuvoja paikallisilla jälkimarkkinoilla esimerkiksi kaivosteollisuus-, louhinta-, infrastruktuuri-, rakennus- ja kierrätyssegmenteille
 • SSAB Shape yhdistää SSAB:n omien teräspalvelukeskusten ja maailmanlaajuisen esikäsittelyverkoston kautta tarjotut terästuotteiden suunnittelu- ja esikäsittelypalvelut omien Shape-keskusten ja itsenäisen, maailmanlaajuisen levyprosessointitoimittajien verkoston kanssa
 • Varastomyynti omista varastoistamme varmistaa levyjen hyvän saatavuuden tarpeen mukaan siellä, missä niitä käytetään

Tekninen tuki antaa asiakkaille mahdollisuuden kehittää liiketoimintaansa ja tuotteitaan kilpailukykynsä parantamiseksi. Yleisten teknisten asiantuntijoiden ja erittäin kokeneiden erikoisasiantuntijoiden ansiosta tekninen tuki on yksi kulmakivistä Special Steels -divisioonan tavassa lähestyä kasvavia erikoislujien terästen markkinoita.


Markkinat ja kysyntä

SSAB Special Steels on toiminut vaikeissa markkinaolosuhteissa, sillä monet asiakassegmentit kuten kaivosala ja rakennuslaitemarkkinat eivät ole kasvaneet tai ovat kutistuneet. Raskas liikenne on ollut yksi viime vuoden parhaiten kehittyneitä segmenttejä.  

Asiakkaiden tarve entistä kevyempiin ja pitkäikäisempiin tuotteisiin lisää lujien ja kulutusta kestävien terästen käyttöä. SSAB:n teräkset tarjoavat mahdollisuuden rakentaa kevyempiä, pidempään kestäviä tuotteita tavalla, joka vähentää osien kulumista ja vähentää polttoainekuluja, parantaa nostokykyä ja mahdollistaa suuremmat hyötykuormat. Erikoislujia teräksiä ja kulutusteräksiä käytetään yhä enemmän kaikilla markkinoilla tavallisten terästen sijasta, vaikkakin markkinapeitto kehittyvillä markkinoilla on selvästi alhaisempi. Markkina-alueet ja markkinaosuus:

SSAB Special Steels

 • On edustettuna useimmilla globaalien markkinoiden alueilla. Markkinaosuudet vaihtelevat suuresti tuotteista ja alueista riippuen. Divisioonalla on suurin markkinaosuus nuorrutusteräksissä
 • Divisioonalla on vahva markkina-asema pääasiakassegmenteillä, kuten rakennuskonealalla, raskaassa liikenteessä ja jälkimarkkinaliiketoiminnassa
 • Keskittyy erikoislujien terästen kokonaismarkkinoiden kasvuun tekemällä jatkuvasti työtä materiaalipäivitysten saralla
 • Euroopan osuus on noin 50 % myynnistä ja Pohjois-Amerikan lähes 20 %
 • Pitää Latinalaista Amerikkaa, Afrikkaa ja Aasiaa tärkeinä alueina tulevaisuuden kasvua silmällä pitäen
   

 

Vahvuudet

SSAB Special Steels on kulutus-, rakenne-, suojaus- ja työkaluteräksen johtava kehittäjä ja valmistaja.
 • Laajin tuotevalikoima maailmassa
 • Läheinen yhteistyö ja yhteiset projektit asiakkaiden kanssa kehityksen nopeuttamiseksi ja kilpailukyvyn lisäämiseksi
 • Tunnetut ja arvostetut tuotemerkit
 • Uskolliset asiakassuhteet
 • Kilpailukykyiset läpimenoajat ja palvelu globaalilla mittakaavalla
 • Teräspalvelukeskukset ja omat varastot noin 160 paikkakunnalla yli 50 maassa kaikkialla maailmassa
 • Ainutlaatuinen yhdistelmä asiantuntemusta terästen, suunnittelun ja sovellusten kehittämisestä
   

Strategia

SSAB Special Steels tähtää kulutus-, rakenne-, suojaus- ja työkaluterästen sekä lisäarvopalveluiden globaaliksi johtajaksi.

 

Strategiset painopisteet:

 • Työturvallisuuteen panostaminen kaikkialla divisioonassa
 • Johtavan aseman säilyttäminen lujissa teräksissä ainutlaatuisella tuote- ja palveluvalikoimalla
 • Lisäarvopalveluvalikoiman laajentaminen esikäsittely- ja jälkimarkkinapalveluissa Hardox Wearparts ja SSAB Shape -liiketoimintojen avulla
 • Läheinen yhteistyö potentiaalisten ja vanhojen asiakkaiden kanssa erikoislujien terästen hyödyntämisen parantamiseksi ja kehittämiseksi
 • Kasvun nopeuttaminen lisäämällä läsnäoloa uusilla segmenteillä ja markkinoilla 
   


Kilpailijat

Kansainväliset teräsvalmistajat, kuten Dillinger Hütte, NLMK Clabecq, Voestalpine, ArcelorMittal, ThyssenKrupp, Tata Steel Europe, JFE ja Nucor.