SSAB Special Steels

Maailmanlaajuinen terästoimittaja ja palvelukumppani nuorrutusteräksissä (Q&T) ja erikoislujissa teräksissä (AHSS)

Lyhyesti

SSAB Special Steels -divisioonan laajaan tuotevalikoimaan kuuluu monia ainutlaatuisia terästuotteita. Globaali kulutusterästen tuotemerkkimme Hardox® on teräsmarkkinoiden tunnetuin tuotemerkki. Tekemällä läheistä yhteistyötä autamme asiakkaitamme luomaan erikoislujien terästen avulla uusia innovatiivisia teräsratkaisuja ja -sovelluksia.

Työntekijämäärä: noin 3 200

Osuus SSAB-konsernin käyttökatteesta: 56 % (2020)

Liikevaihto 2020: 16 143 miljoonaa Ruotsin kruunua

SSAB Special Steels -divisioonan johtaja: Johnny Sjöström (1974), EVP

Osuus SSAB-konsernin kokonaisliikevaihdosta: 24 % (2020)

Terästoimitukset 2020: noin 1,1 miljoonaa tonnia

Markkina-asema

SSAB Special Steels on erikoislujien terästen maailmanlaajuinen markkinajohtaja ja toimii Euroopan, Amerikan, Aasian-Tyynenmeren, Lähi-idän ja Afrikan markkinoilla. Euroopan osuus on noin 50 % myynnistä ja Pohjois-Amerikan 20 %. SSAB:n erikoisterästen kohdemarkkina käsittää kuumavalssatut teräkset, joiden myötölujuus on vähintään 690 MPa. Näiden markkinoiden kooksi arvioidaan noin 5 miljoonaa tonnia, ja koska erikoisterästen kysyntä kasvaa rakenteellisesti, on kasvu standarditeräksiä nopeampaa.

 


Markkinoihin vaikuttavat tekijät ja trendit

Materiaalien laatua, energiatehokkuutta ja tuottavuutta koskevat vaatimukset ovat tärkeässä osassa erikoislujien terästen käytön kasvussa. Ne tarjoavat monenlaisia etuja ja mahdollistavat vahvemmat, kevyemmät ja kestävämmät teräsratkaisut. Erikoislujien terästen osuus on kasvamassa kaikilla markkinoilla, kun asiakkaat siirtyvät tavallisesta teräksestä erikoislujiin teräksiin. Kehittyvillä markkinoilla Afrikassa, Lähi-idässä, latinalaisessa Amerikassa ja Aasiassa, jossa erikoislujien terästen osuus on yhä suhteellisen alhainen, markkinapotentiaali on vielä Euroopan ja Pohjois-Amerikan kaltaisia kehittyneitä markkinoita suurempi.
Market position

Vahvuudet

 • Ainutlaatuiset ja pitkälle kehitetyt tuotteet
 • Joustava tuotantojärjestelmä: tuotantokapasiteettia on Oxelösundissa, Raahessa, Borlängessä ja Mobilessa
 • SSAB Special Steelsin vuotuinen teräksen tuotantokapasiteetti on käynnissä olevat investoinnit mukaan luettuna yli 1,6 miljoonaa tonnia
 • Ainutlaatuinen markkinamalli ja maailmanlaajuinen verkosto yli 130 maassa
 • Laadukkaat ja tasalaatuiset tuotteet
 • Tunnetut ja arvostetut tuotemerkit
 • Läheinen yhteistyö ja yhteiset projektit asiakkaiden kanssa kehityksen nopeuttamiseksi ja kilpailukyvyn lisäämiseksi

Strategia

Strategiset tavoitteet

SSAB Special Steels haluaa edelleen vahvistaa johtavaa asemaansa erikoislujien terästen sekä lisäarvopalvelujen tarjoajana. Yhtiöllä on merkittävä rooli erikoislujien terästen markkinoilla. Vuodesta 2000 lähtien SSAB:n toimitukset ovat kasvaneet keskimäärin 8 % vuodessa eli nopeammin kuin teräsmarkkinat yleisesti. Rakenteellista kasvua selittävät valmistajien tavoittelemat parannukset koneiden ja laitteiden tuottavuuteen ja kestävyyteen. Kun komponenteissa käytetään entistä pidemmälle kehitettyjä teräksiä, niiden painoa voidaan keventää ja käyttöikää pidentää.

 

Uusia tuotteita ja käyttökohteita kehitetään usein tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Oli kyseessä sitten sora-auto, malmikouru tai nosturi, SSAB:n insinöörit auttavat asiakasta uuden tuotemallin kehitysvaiheessa, jotta teräslaatujen ominaisuuksista saadaan suunnitteluratkaisuissa kaikki hyöty irti.

 

Arvioidulla 25 %:n globaalilla markkinaosuudellaan SSAB on suurin erikoislujien terästen tuottaja. Markkinoilla on paljon kilpailijoita, joiden markkinaosuudet ovat suhteellisen pieniä. Toimitusvolyymilla mitattuna SSAB myy kolme kertaa enemmän kuin kovin kilpailijansa. Useimmat kilpailijat kohdistavat myyntinsä valittujen markkinoiden palvelukeskuksille ja suurille alkuperäislaitevalmistajille. Näiden segmenttien lisäksi SSAB pystyy ainutlaatuisen myyntiverkostonsa ansiosta palvelemaan myös pieniä ja keskisuuria asiakkaita kaikkialla maailmassa. Verkosto kattaa omat varastot, paikallisen myyntihenkilöstön ja teknisen tuen.

 

Markkinakanavien kehittämiseksi SSAB Special Steels laajentaa niin Hardox Wearparts -verkostoa kuin SSAB Services -liiketoimintayksikköä. Hardox Wearparts koostuu pääasiassa itsenäisistä yrityksistä, jotka tarjoavat kulutusosia ja oikea-aikaisia korjauspalveluita loppukäyttäjille paikallisilla jälkimarkkinoilla kaivos-, louhinta-, kierrätys- ja rakennussektoreilla. SSAB Services keskittyy toimittamaan palveluita konevalmistajille sekä jälkimarkkinoille. Strategian ansiosta SSAB pystyy takaamaan korkean palvelutason myös pienillä ja pirstoutuneilla markkinoilla sekä myös hyötymään loppukäyttäjän operatiivisista kustannuksista (OPEX), mikä vakauttaa suhdannevaihtelujen vaikutusta. Tämä on osoittautunut onnistuneeksi strategiaksi myyntivolyymien kasvattamisessa, mutta myös tukemalla siirtymistä entistä kovempiin ja lujempiin teräksiin visiomme mukaisesti. Tätä valmiutta kehitetään edelleen tulevaisuudessa.

 

SSAB-konsernin tavoitteena on parantaa tuotevalikoimaa ennen kaikkea lisäämällä erikoislujien terästen myyntiä. Erikoislujia tuotteita valmistetaan myös SSAB Americasin ja SSAB Europen tehtailla, ja niiden tuotannon lisääminen tarkoittaa perustuotteiden kapasiteetin pienentämistä. Kun kierrätysteräspohjainen valokaariuunimenetelmä (EAF) otetaan käyttöön Oxelösundin terästehtaassa ja rautasientä aletaan valmistaa HYBRIT-tekniikalla vuoteen 2026 mennessä, SSAB Special Steels voi aloittaa fossiilivapaiden premium-tuotteiden toimitukset.
 
 • Lisätä toimituksia 23 % eli 1,6 miljoonaan tonniin vuonna 2023 (vuonna 2020 toimitukset olivat 1,1 miljoonaa)
 • Nostaa SSAB Servicesin liikevaihto 4,5 miljardiin Ruotsin kruunuun vuoden 2023 aikana orgaanisen kasvun ja yrityskauppojen avulla
Customers and end users

Asiakkaat ja loppukäyttäjät

SAB Special Steels -divisioonan tärkeimpiin loppukäyttäjäsegmentteihin kuuluvat raskaiden kuljetusvälineiden, rakennuskoneiden valmistajat sekä materiaalinkäsittelylaitteiden (ml. kaivosteollisuus ja kierrätys) valmistajat. SSAB Special Steels tekee läheistä yhteistyötä suurten OEM-valmistajien sekä pienten ja keskisuurten asiakkaiden kanssa globaaliin organisaationsa kautta. Esimerkkejä asiakassovelluksista ovat liikkuvien nostureiden puomit ja rungot, kuorma-autojen kippilavat sekä rakennus- ja kaivoskoneiden kauhat. Meillä on yhteinen tavoite asiakkaidemme kanssa: rakentaa aiempaa kevyempiä ja vahvempia lopputuotteita, joiden nostokapasiteetti, hyötykuorma ja käyttöikä ovat aiempaa parempia ja polttoaineenkulutus sekä päästöt pienempiä.

Tärkeitä asiakassegmenttejä ja käyttökohteita:

 • Raskaat kuljetukset, sis. perävaunut, kuorma-autot, raidekuljetukset, maatalous ja metsätalous
 • Rakennuskoneet, sis. nostolaitteet (kippiautot, lastaajat ja nosturit)
 • Materiaalien käsittely, sisältäen kaivostoiminnan ja kierrätyksen (murskaimet, kauhat ja kuljettimet)

Erikoislujat rakenneteräkset:

 • Ajoneuvonosturien puomit, ohjaamot ja tukijalat
 • Tavaranosturit
 • Henkilönostimet
 • Perävaunujen ja kuorma-autojen rakenteet
 • Maatalouslaitteet
 • Öljynporauslautat (valikoidut osat, kuten lautat)

Kulutusteräkset:

 • Kippiautot ja -lavat
 • Kauhat
 • Kontit
 • Kaivoslaitteet kuten murskaimet
 • Kierrätyslaitteet
 • Kulutusosat eri segmenteille ja eri käyttötarkoituksiin

Uojausteräkset:

 • Ihmisten ja arvotavaroiden turvalliseen kuljetukseen tarkoitetut ajoneuvot ja alukset
 • Suojaavat rakennukset ja pinnat


Työkaluteräkset:

 • Muotit
 • Työkalunpitimet
 • Akselit

Tuotteet

SSAB Special Steels -divisioonalla on markkinoiden laajin tuotevalikoima sekä syvällinen ymmärrys teräksen ominaisuuksista ja toiminnasta. SSAB Special Steels on vastuussa kaikista SSAB:n nuorrutusteräksistä (Q&T) ja kuumavalssatuista AHSS-teräksistä, joiden myötölujuus on vähintään 690 MPa. Nämä tuotteet voidaan jaotella edelleen erikoislujiin rakenneteräksiin, kulutusteräksiin, suojausteräksiin ja työkaluteräksiin. SSAB Special Steelsin tuotevalikoimassa on useita tuotemerkkejä ja tuoteperheitä, joilla kullakin on omat ainutlaatuiset ominaisuutensa ja käyttökohteensa sekä teräslaatunsa ja mittansa.

 • Hardox® on johtava globaali kulutusteräs, joka takaa maksimaalisen hyötykuorman ja pidemmän käyttöiän. Se on ainutlaatuinen yhdistelmä kovuutta ja kestävyyttä sekä työstettävyyttä, joka mahdollistaa kestävämmät rakenteet, paremman tehokkuuden ja pidemmän käyttöiän
 • Strenx® tarjoaa markkinoiden laajimman erikoislujien terästen tuotevalikoiman. Koska se on luja ja sillä on hyvä iskunkestävyys ja hyvät muovattavuusominaisuudet, sen avulla voidaan valmistaa vahvempia, kevyempiä rakenteita, joilla on parempi hyötykuorma
 • Raex™ on jakelijabrändi – markkinoiden perustarpeisiin suunniteltu kulutusteräs
 • Toolox® on valmiiksi karkaistu työkaluteräs, jota on saatavilla nuorrutusteräslevyinä tai pyöröteräksenä
 • Armox® ja Ramor ovat suojausteräksiä, jotka on suunniteltu suojelemaan niin elämää kuin omaisuuttakin

Palvelut

palveluja koneiden valmistajille sekä jälkimarkkinoille. Se pyrkii kehittämään Hardox® Wearparts -verkostoa sekä helpottamaan erikoislujien terästen käyttöä markkinoimalla SSAB Shape -konseptia. SSAB:n tekninen tuki on tärkeä osa yrityksen palveluvalikoimaa. Yritys tarjoaa tukea ympäri maailman.

 • Hardox® Wearparts tarjoaa kulutusosia ja oikea-aikaisia korjauspalveluita loppukäyttäjille paikallisilla jälkimarkkinoilla kaivos-, louhinta-, kierrätys- ja rakennussektoreilla. Se koostuu maailmanlaajuisesta verkostosta, johon kuuluu 540 yritystä yli 80 maassa.
 • SSAB Shape yhdistää SSAB:n laadukkaat terästuotteet suunnittelu- ja käsittelypalveluihin, joita tarjotaan omien lisäarvopalveluja tarjoavien keskustemme ja maailmanlaajuisen käsittelypalvelujen alihankintaverkoston kautta. Palvelu sisältää räätälöidyn tuotekehityksen ja -suunnittelun, kattavan suunnittelutuen ja esikäsittelypalvelut sekä luotettavat räätälöidyt logistiikka- ja varastointipalvelut.
 • Tarjoamalla teknistä tukea aikaisessa tuotekehitysvaiheessa tekniset asiantuntijamme voivat auttaa asiakkaita ymmärtämään, miten erikoislujien terästen avulla voidaan luoda uusia innovatiivisia ratkaisuja ja sovelluksia.

Tuotanto

SSAB:n erikoislujien terästen joustava tuotantojärjestelmä on yksi strategisten kasvutavoitteiden saavuttamisen edellytyksistä. SSAB Special Steels vastaa teräksen tuotannosta Oxelösundissa (Ruotsi), jonka vuotuinen teräksen tuotantokapasiteetti on 1,5 miljoonaa tonnia, sekä Mobilessa (Yhdysvallat), Raahessa (Suomi) ja Borlängessä (Ruotsi) valmistettujen erikoislujien terästen myynnistä. SSAB Special Steels pyrkii jatkuvasti vähentämään hiilidioksidipäästöjä ja ostetun energian osuutta. Pitkän aikavälin tavoitteena on siirtyä vaiheittain kohti fossiilitonta teräksentuotantoa, ensin korvaamalla

Oxelösundin masuunin valokaariuuneilla vuoteen 2025 mennessä ja käyttämällä myöhemmin HYBRIT-tekniikalla tuotettua rautaa. SSAB voi vähentää hiilidioksidipäästöjään Ruotsissa noin 25 % ottamalla valokaariuunin käyttöön Oxelösundissa. SSAB Special Steels tutkii myös mahdollisuuksia vähentää hiilidioksidipäästöjä esimerkiksi sisäisissä kuljetuksissa, ja testaa vetykäyttöistä trukkia yhteistyössä ulkoisen kumppanin kanssa.

Kilpailijat

ArcelorMittal, Dillinger, Voestalpine, Nucor, Nippon, ThyssenKrupp, NLMK Clabecq
5