5

Tibnor

Pohjoismaiden johtava teräksen ja metallien jakelija sekä esikäsittelypalveluiden tarjoaja

Tibnor toimittaa terästä ja metalleja monille eri teollisuusyrityksille Pohjoismaissa ja Baltiassa. Tibnor tarjoaa kattavan ja monipuolisen valikoiman teräs- ja metallituotteita sekä niihin liittyviä esikäsittelypalveluita erilaisiin asiakastarpeisiin. Tibnorilla on tärkeä rooli SSAB:n johtoaseman säilyttämisessä Pohjoismaiden kotimarkkinoilla, jossa yli puolet toimitetusta teräksestä myydään jakelukanavien kautta. 

Tibnor on rakentanut vahvan tuotemerkin laajalla tuotevalikoimalla ja panostamisella vahvasti lisäarvopalveluihin sekä tehokkaisiin asiakaspalveluratkaisuihin. Tibnorin läsnäolo ja toimintamalli Pohjoismaissa ja Baltiassa on ainutlaatuinen, ja se mahdollistaa tehokkaan resurssien tasapainottamisen yksiköiden kesken.

 
 

Tibnor lyhyesti

Työntekijöiden määrä: noin 1 100
Liikevaihto 2017: 7 821 miljoonaa Ruotsin kruunua
Osuus SSAB-konsernin kokonaisliikevaihdosta: 11 %
Osuus SSAB-konsernin käyttökatteesta: 4 %
Tibnorin johtaja: Mikael Nyquist (1963), toimitusjohtaja

Vahvuudet

 • Ainutlaatuinen toimintamalli ja läsnäolo Pohjoismaissa 
 • Huippuammattilaisista koostuva henkilöstö, jonka intohimona on asiakastarpeiden ratkaiseminen
 • Kattava tuotevalikoima ja monipuoliset esikäsittelypalvelut yhdistettynä logistiikkaosaamiseen, vahvaan jakeluverkostoon ja nykyaikaisiin palveluihin
 • Nopeat ja varmat toimitukset yhdistettyinä palveluihin, jotka auttavat asiakkaita parantamaan materiaalivirtojaan
 • Läheinen yhteistyö strategisten toimittajien ja tärkeimpien asiakkaiden kanssa

 

Strategia

 • Markkinaosuuksien kasvattaminen kattavimmalla tuotevalikoimalla Pohjoismaissa
 • Osavalmistusliiketoiminnan volyymien kasvattaminen erikoistuneen palvelukeskusverkoston avulla
 • Lisäarvopalveluiden kehittämisen jatkaminen
 • Digitalisaation ja automatisoinnin hyödyntäminen 
 • Yhden Tibnorin luominen: osaamisen, parhaiden käytäntöjen, yksiköiden ja ostovoiman hyödyntäminen Pohjoismaissa – vahvana kumppanina oleminen asiakkaille ja toimittajille

 

Asiakkaat ja loppukäyttäjät

Tibnorin asiakkaat ovat pohjoismaisia ja baltialaisia teollisuusyrityksiä, jotka käyttävät terästä ja metalleja valmistusprosesseissaan ja/tai lopputuotteissaan. Päätoimialoja ovat:
 • Alihankinta 
 • Konepajateollisuus
 • Autoteollisuus, mukaan lukien raskaat ajoneuvot
 • Rakentaminen

 

Tibnorilla on noin 10 000 asiakasta Pohjoismaissa ja Baltiassa. Asiakkaita on monilta eri teollisuusaloilta, aina suurista OEM-valmistajista pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. 

Jakelu ja esikäsittely muodostavat noin 85 % myynnistä ja suorat tehdastoimitukset loput 15 %.

Tuotteet ja palvelut

SSAB:n tuotteet edustavat noin 45 % Tibnorin myynnistä. Tibnorin muiden toimittajien standardi- ja erikoisteräsvalikoimaan kuuluvat koneenrakennusteräkset ja pitkät tuotteet (esimerkiksi rakentamisessa käytettävät palkit, muototangot ja putkipalkit), sekä rakennusteollisuuden käyttämä betoniteräs. Ruostumaton teräs ja ei-rautametallit, lähinnä alumiini ja kupari, muodostavat noin 20 % myynnistä.

Terästen jakelijana Tibnor on logistiikan ammattilainen. Tibnorilla on vakiintunut jakelujärjestelmä, jonka avulla hallitaan erilaisia logistiikkavirtoja. Ratkaisut kattavat niin 24-tunnin varastotoimitukset kuin asiakaskohtaisesti räätälöidyt yksittäiset materiaalitoimituksetkin. Asiakkaat saavat tarvitsemansa tuotteet silloin ja siinä muodossa kuin tarvitsevat.

Tibnor tarjoaa esikäsittelypalveluita kaikille markkinoille toimittamilleen tuotteille. Eri materiaaleihin erikoistunut monipuolinen ja tehokas laitteisto mahdollistaa sen, että vaativiinkin asiakastarpeisiin voidaan vastata. Tibnorilla on kolme teräspalvelukeskusta Suomessa, viisi Ruotsissa, kolme Norjassa sekä yksiköitä Tanskassa ja Liettuassa.

Ulkoistamalla asiantuntijalle ne tuotantoprosessin osat, jotka eivät ole yrityksen omaa ydinosaamista, asiakas säästää pääomia, tehostaa tuotantoaan, lisää joustavuuttaan, pienentää materiaalihävikkiään ja auttaa parantamaan lopputuotteensa laatua.

Tibnor tarjoaa asiakkaille erilaisia yhteydenottotapoja ja palveluita. Asiakkaat voivat esimerkiksi käyttää sähköisiä palveluita, EDI-tiedonsiirtoa (electronic data interchange), verkkokauppaa tai olla henkilökohtaisesti yhteydessä. Palveluiden avulla materiaalivalinnat, tarjousten ja tilausten tekeminen, dokumenttien hallinta ja ostaminen on helppoa ja yksinkertaista. 

 

Toimintaympäristö ja kysyntä

Lähes 55 % Pohjoismaissa käytetystä teräksestä toimitetaan jakelukanavan kautta, mikä vastaa noin 4 miljoonaa tonnia. Lisäarvopalvelut ovat yhä tärkeämpiä teollisuusasiakkaille, jotka haluavat keskittyä yhä enenevässä määrin ydinosaamiseensa. Pohjoismaiden tuotantoteollisuus on erittäin vientivetoista, minkä takia globaali talous vaikuttaa merkittävällä tavalla kysyntään.

 

Markkinaalueet ja -osuus

Tibnor on vahvasti läsnä Pohjoismaissa. Ruotsin markkinat muodostavat puolet Tibnorin myynnistä, Suomi ja Norja kumpikin 20 % ja loput jakautuvat Tanskalle ja Baltialle.

Tibnorin osuus pohjoismaisista jakelumarkkinoista on noin 20 %.

Kilpailijat

Kilpailijoihin kuuluvat muun muassa BE Group, Stena Stål, Norsk Stål ja Kontino sekä paikallisia kansallisia yrityksiä ja niche-toimijoita.

Lue lisää Tibnorista suomeksi

Lue lisää Tibnorista ruotsiksi

Lue lisää Tibnorista englanniksi