5

Tibnor

Pohjoismaiden johtava teräksen ja metallien jakelija sekä esikäsittelypalveluiden tarjoaja

Tibnor toimittaa terästä ja metalleja teollisuusyrityksille Pohjoismaissa ja Baltiassa. Tibnor tarjoaa kattavan ja monipuolisen valikoiman teräs- ja metallituotteita sekä niihin liittyviä esikäsittelypalveluita eri toimialoille ja erilaisiin asiakastarpeisiin. Tibnorilla on tärkeä rooli SSAB:n johtoaseman säilyttämisessä Pohjoismaiden kotimarkkinoilla, jossa valtaosa toimitetusta teräksestä myydään jakelukanavien kautta.

Tibnorin on rakentanut vahvan tuotemerkin  laajalla tuotevalikoimalla ja panostamisella vahvasti  lisäarvopalveluihin, sekä tehokkaisiin asiakaspalveluratkaisuihin. Tibnorin läsnäolo ja toimintamalli Pohjoismaissa ja Baltiassa on ainutlaatuinen, ja se mahdollistaa tehokkaan resurssien tasapainottamisen yksiköiden kesken.

Tibnorin kehittyneet esikäsittelypalvelut mahdollistavat materiaalien – teräksen ja muiden metallien – käsittelyn ennen niiden toimitusta asiakkaalle. Asiakkaat voivat siis käyttää heille toimitetut tuotteet suoraan omassa tuotannossaan, ilman valmistelua tai työstöä. Eri materiaaleihin erikoistunut monipuolinen ja tehokas laitteisto mahdollistaa sen, että vaativiinkin asiakastarpeisiin voidaan vastata. Tibnorilla on kolme teräspalvelukeskusta Suomessa, viisi Ruotsissa, kolme Norjassa sekä yksiköitä Tanskassa ja Liettuassa.

Jakelu ja esikäsittely muodostavat noin 85 % myynnistä ja suorat tehdastoimitukset loput 15 %.

 

 

 

Tibnor lyhyesti

Työntekijöiden määrä: noin 1 100
Liikevaihto 2016: 6 879 miljoonaa Ruotsin kruunua
Osuus SSAB-konsernin kokonaisliikevaihdosta: 12 %
Osuus SSAB-konsernin käyttökatteesta: 4 %
Tibnorin johtaja: Mikael Nyquist (1963), toimitusjohtaja

 

Asiakkaat ja loppukäyttäjät

Tibnorin asiakkaat ovat pohjoismaisia ja baltialaisia teollisuusyrityksiä, esim. valmistajia, alkuperäisvalmistajia (OEM-yrityksiä) ja alihankkijoita, jotka käyttävät terästä ja metalleja valmistusprosesseissaan ja/tai lopputuotteissaan. Päätoimialoja ovat: 
 • Alihankinta 
 • Konepajateollisuus
 • Autoteollisuus, mukaan lukien raskaat ajoneuvot
 • Rakentaminen

Tibnorilla on noin 10 000 asiakasta Pohjoismaissa ja Baltiassa.

 
 

Tuotteet ja palvelut

SSAB:n tuotteet edustavat noin 45 % Tibnorin myynnistä. Tibnorin muiden toimittajien standardi- ja erikoisteräsvalikoimaan kuuluvat koneenrakennusteräkset ja pitkät tuotteet (esimerkiksi rakentamisessa käytettävät palkit, muototangot ja putkipalkit), sekä rakennusteollisuuden käyttämä betoniteräs. Ruostumaton teräs ja ei-rautametallit, lähinnä alumiini ja kupari, muodostavat noin 20 % myynnistä.

Ulkoistamalla asiantuntijalle ne tuotantoprosessin osat, jotka eivät ole yrityksen omaa ydinosaamista, asiakas säästää pääomia, tehostaa tuotantoaan, lisää joustavuuttaan, pienentää materiaalihävikkiään ja auttaa parantamaan lopputuotteensa laatua. 

Terästen jakelijana Tibnor on logistiikan ammattilainen. Tibnorilla on vakiintunut jakelujärjestelmä, jonka avulla hallitaan erilaisia logistiikkavirtoja. Ratkaisut kattavat niin 24-tunnin varastotoimitukset kuin asiakaskohtaisesti räätälöidyt yksittäiset materiaalitoimituksetkin. Asiakkaat saavat tarvitsemansa tuotteet silloin ja siinä muodossa kuin pitääkin. Toimitukset tulevat vuorokaudessa, toimitusvarmuus on yli 95 % ja toimitukset tulevat luvattuna päivänä.

Tibnor tarjoaa asiakkailleen erilaisia yhteydenottotapoja ja palveluita, joita asiakkaat voivat hyödyntää tarpeidensa ja halukkuutensa mukaan. Asiakkaat voivat esimerkiksi käyttää sähköisiä palveluita, EDI-tiedonsiirtoa, verkkokauppaa tai olla henkilökohtaisesti yhteydessä. Palveluiden avulla materiaalivalinnat, tarjousten ja tilausten tekeminen, dokumenttien hallinta ja ostaminenon helppoa ja yksinkertaista asiakkaillemme. 

 

Toimintaympäristö ja kysyntä

Lähes 55 % Pohjoismaissa käytetystä teräksestä toimitetaan jakelukanavan kautta. Lisäarvopalvelut ovat yhä tärkeämpiä teollisuusasiakkaille, jotka haluavat keskittyä ydinsosaamiseensa.

 

Markkinaalueet ja -osuus

Tibnor on vahvasti läsnä Pohjoismaissa. Ruotsin markkinat muodostavat puolet Tibnorin myynnistä, Suomi ja Norja kumpikin 20 % ja loput jakautuvat Tanskalle ja Baltialle.

Tibnorin osuus pohjoismaisista jakelumarkkinoista on noin 20 %.

Strategia

 • Tibnor on Pohjoismaiden ja Baltian valmistavan teollisuuden kohtaamispaikka: meillä syntyy uusia tapoja toimia
 • Tavoite on olla asiakkaiden ja toimittajien ykkösvalinta: vahva kumppani, jolla on yhdenmukaiset toimintatavat kaikissa toimintamaissa
 • Markkinaosuuden kasvattaminen kattavimmalla tuote- ja palvelutarjonnalla Pohjoismaissa
 • Lisäarvopalveluiden jatkuva kehittäminen pitkälle erikoistuneen palvelukeskusverkoston avulla
 • Digitaalisten palveluiden käyttöönotto kaikissa toimintamaissa 
 • Sisäisen tehokkuuden parantaminen hyödyntämällä osaaminen, yksiköt ja ostovoima pohjoismaisella tasolla 
   

 

Vahvuudet

 • Markkinoiden paras ja kattavin verkosto  Pohjoismaissa ja Baltiassa 
 • Huippuammattilaisista koostuva henkilöstö, jonka intohimona on asiakkaiden tarpeiden ratkaiseminen 
 • Kattava tuotevalikoima ja monipuoliset esikäsittelypalvelut yhdistettynä logistiikkaosaamiseen, vahvaan jakeluverkostoon ja nykyaikaisiin palveluihin
 • Nopeat ja varmat toimitukset yhdistettyinä palveluihin, jotka auttavat asiakkaita parantamaan materiaalivirtojaan
 • Vahvat suhteet materiaalitoimittajiin mahdollistavat laadukkaan asiakastuen materiaalivalinnoissa

 

Kilpailijat

Kilpailijoihin kuuluvat muun muassa BE Group, Stena, Norsk Stål, Kontino sekä joitakin paikallisia kansallisia yrityksiä ja niche-toimijoita.

 

Lue lisää Tibnorista ruotsiksi

Lue lisää Tibnorista englanniksi