5
Tibnor

Tibnor

Johtava teräksen ja metallien jakelija sekä esikäsittelypalveluiden tarjoaja Pohjoismaissa

Tibnor toimittaa terästä ja metalleja valmistavalle teollisuudelle Pohjoismaissa ja Baltiassa. Lisäksi se tarjoaa monenlaisia lisäarvopalveluita sekä osien valmistusta. Tibnorilla on tärkeä rooli SSAB:n johtoaseman säilyttämisessä Pohjoismaiden kotimarkkinoilla. 

Tibnorin visio on elinvoimainen ja jatkuvasti kehittyvä Pohjola. Tibnor vastaa pohjoismaisten teollisuusyritysten teräs- ja metallitarpeista, ja on pohjoismaisten valmistajien tapaamispaikka. Tibnor on moderni terästen ja metallien jakelija, jonka tehtävä on laajempi kuin yksittäinen toimitus. 

 

Tibnor lyhyesti

Työntekijöiden määrä: noin 1 100
Liikevaihto 2018: 8 434 miljoonaa Ruotsin kruunua
Osuus SSAB-konsernin kokonaisliikevaihdosta: 11 %
Osuus SSAB-konsernin käyttökatteesta: 3 %
Tibnorin johtaja: Mikael Nyquist (1963), toimitusjohtaja

Markkina-asema

Tibnorin osuus pohjoismaisista jakelumarkkinoista on noin 20 %. Ruotsin markkinat muodostavat noin 50 % Tibnorin myynnistä, Suomi ja Norja kumpikin 20 % ja loput jakautuvat Tanskalle ja Baltialle. Jakelu ja esikäsittely muodostavat noin 85 % myynnistä ja suorat tehdastoimitukset loput 15 %.

Tibnor on sopinut Tanskan toiseksi suurimman teräksenjakelijan Sanistål A/S:n teräksenjakeluliiketoiminnan ostamisesta täydentääkseen läsnäoloaan Pohjoismaissa. Kaupan on määrä tapahtua vuoden 2019 toisen neljänneksen alussa.

 

Markkinatilanne

Jakelijoilla on tärkeä rooli markkinoilla. Lähes 55 % Pohjoismaissa käytetystä teräksestä, noin 4 miljoonaa tonnia, toimitetaan jakelijoiden kautta. Pohjoismaiden tuotantoteollisuus on erittäin vientivetoinen, minkä vuoksi globaali talous vaikuttaa merkittävällä tavalla kysyntään.

Lisäarvopalvelut ja yritysten omaan ydinosaamiseen kuulumattomien tuotantoprosessin osien ulkoistaminen ammattitaitoiselle kumppanille on erittäin tärkeää teollisuusasiakkaille, jotka haluavat parantaa yleistä kannattavuuttaan ja kilpailukykyään. 

 

Vahvuudet

Tibnorilla on useita erikoistuneita teräspalvelukeskuksia ja kattava jakeluverkosto Pohjoismaissa ja Baltiassa, mikä takaa nopeat ja varmat toimitukset. Tibnorin kattava tuotevalikoima ja monipuoliset esikäsittelypalvelut yhdistettynä logistiikkaosaamiseen ja nykyaikaisiin palveluihin luovat vahvan asiakastarjooman. 

 

Strategia

Tibnorin strategiana on kasvattaa markkinaosuuksia kattavimmalla tuotevalikoimalla Pohjoismaissa ja lisätä osaliiketoiminnan volyymejä erikoistuneen palvelukeskusverkoston avulla. Tibnor tekee läheistä yhteistyötä strategisten toimittajien ja tärkeiden asiakkaiden kanssa, sekä jatkaa lisäarvopalveluiden kehittämistä keskittyen asiakaskokemukseen ja digitalisaation sekä automaation hyödyntämiseen.  Sisäisesti tämä tarkoittaa myös yhtenäisen pohjoismaisen yrityksen luomista hyödyntämällä osaamista, parhaita käytäntöjä, yksiköitä ja ostovoimaa Pohjoismaissa.

 

Asiakassegmentit

Tibnorilla on noin 10 000 asiakasta Pohjoismaissa ja Baltiassa eri teollisuusaloilta. Asiakkaita on aina suurista OEM-valmistajista pieniin ja keskisuuriin teollisuusyrityksiin, jotka käyttävät terästä ja metalleja valmistusprosesseissaan ja/tai lopputuotteissaan. Päätoimialoja ovat:

 
  • Alihankinta
  • Koneistus
  • Autoteollisuus, mukaan lukien raskaat ajoneuvot
  • Rakentaminen

 

Tuotteet ja palvelut

SSAB:n tuotteiden osuus Tibnorin myynnistä on noin 50 %. Muiden toimittajien tuotteiden, joita ovat muun muassa koneenrakennusteräkset ja pitkät tuotteet (esim. palkit, tangot ja rakenneputket), osuus on noin 33 %. Ruostumaton teräs sekä alumiini ja kupari muodostavat noin 17 % myynnistä.

Tibnor on logistiikan ammattilainen. Tibnorilla on vakiintunut jakelujärjestelmä, jonka avulla hallitaan erilaisia logistiikkavirtoja. Ratkaisut kattavat niin 24 tunnin varastotoimitukset kuin yksittäiset materiaalitoimituksetkin. Tibnor tarjoaa asiakkaille erilaisia yhteydenottotapoja ja palveluita, esimerkiksi sähköisiä palveluita, EDI-tiedonsiirtoa (electronic data interchange), verkkokauppaa tai henkilökohtaista palvelua.

Tibnor tarjoaa esikäsittelypalveluita kaikille myymilleen tuoteryhmille. Teräspalvelukeskusten erilaisiin materiaaleihin erikoistunut monipuolinen ja tehokas laitteisto mahdollistaa sen, että vaativiinkin asiakastarpeisiin voidaan vastata. Tibnorilla on kolme teräspalvelukeskusta Suomessa, viisi Ruotsissa, kolme Norjassa sekä yksiköitä Tanskassa ja Liettuassa.

 

Kilpailijat

Kilpailijoihin kuuluvat muun muassa BE Group, Stena Stål, Norsk Stål ja Kontino sekä paikallisia kansallisia yrityksiä ja niche-toimijoita.

 

Lue lisää Tibnorista suomeksi

Lue lisää Tibnorista ruotsiksi