Tibnor

Johtava teräksen ja metallien jakelija sekä esikäsittelypalveluiden tarjoaja Pohjoismaissa

Lyhyesti

Tibnor toimittaa terästä ja metalleja valmistavalle teollisuudelle Pohjoismaissa ja Baltiassa. Lisäksi se tarjoaa monenlaisia lisäarvopalveluita sekä osien valmistusta. Tibnorilla on tärkeä rooli SSAB:n johtoaseman säilyttämisessä Pohjoismaiden kotimarkkinoilla. 

Tibnorin visio on elinvoimainen ja jatkuvasti kehittyvä Pohjola. Tibnor vastaa pohjoismaisten teollisuusyritysten teräs- ja metallitarpeista, ja on pohjoismaisten valmistajien tapaamispaikka. Tibnor on moderni terästen ja metallien jakelija, jonka tehtävä on laajempi kuin yksittäinen toimitus.

 

 

Työntekijöiden määrä: noin 1 100

Osuus SSAB-konsernin käyttökatteesta: 3 % (2019)

Liikevaihto 2019: 9 149 miljoonaa Ruotsin kruunua

Tibnorin johtaja: Kimmo Väkiparta (1965), väliaikainen toimitusjohtaja

 

Osuus SSAB-konsernin kokonaisliikevaihdosta: 12 % (2019)

Markkina-asema

Tibnorin strategiana on kasvattaa markkinaosuuksia kattavimmalla tuotevalikoimalla Pohjoismaissa ja lisätä osaliiketoiminnan volyymejä erikoistuneen palvelukeskusverkoston avulla. Vuonna 2019 Tibnor osti Tanskan toiseksi suurimman teräksenjakelijan Sanistål A/S:n teräksenjakeluliiketoiminnan täydentääkseen läsnäoloaan Pohjoismaissa ja ottaakseen selkeän markkinajohtajan aseman suurimpana tai toiseksi suurimpana teräsjakelijana kaikissa Pohjoismaissa. 

Markkinoihin vaikuttavat tekijät ja trendit

Jakelijoilla on tärkeä rooli markkinoilla. Lähes 55 % Pohjoismaissa käytetystä teräksestä, noin 4 miljoonaa tonnia, toimitetaan jakelijoiden kautta. Pohjoismaiden tuotantoteollisuus on erittäin vientivetoinen, minkä vuoksi globaali talous vaikuttaa merkittävällä tavalla kysyntään.

Lisäarvopalvelut ja yritysten omaan ydinosaamiseen kuulumattomien tuotantoprosessin osien ulkoistaminen ammattitaitoiselle kumppanille on erittäin tärkeää teollisuusasiakkaille, jotka haluavat parantaa yleistä kannattavuuttaan ja kilpailukykyään.
Market position

Vahvuudet

Tibnorilla on useita erikoistuneita teräspalvelukeskuksia ja kattava jakeluverkosto Pohjoismaissa ja Baltiassa, mikä takaa nopeat ja varmat toimitukset. Tibnorin kattava tuotevalikoima ja monipuoliset esikäsittelypalvelut yhdistettynä logistiikkaosaamiseen ja nykyaikaisiin palveluihin luovat vahvan asiakastarjooman.

Strategia

Tibnorin strategiana on kasvattaa markkinaosuuksia kattavimmalla tuotevalikoimalla Pohjoismaissa ja lisätä osaliiketoiminnan volyymejä erikoistuneen palvelukeskusverkoston avulla. Vuonna 2019 Tibnor osti Tanskan toiseksi suurimman teräksenjakelijan Sanistål A/S:n teräksenjakeluliiketoiminnan täydentääkseen läsnäoloaan Pohjoismaissa ja ottaakseen selkeän markkinajohtajan aseman suurimpana tai toiseksi suurimpana teräsjakelijana kaikissa Pohjoismaissa.

 

Tibnor tekee läheistä yhteistyötä strategisten toimittajien ja tärkeiden asiakkaiden kanssa sekä jatkaa lisäarvoa tuottavan valikoiman kehittämistä keskittyen asiakaskokemukseen ja digitalisaation sekä automaation hyödyntämiseen. Yrityksen tavoitteena on olla Pohjoismaisen teräksenjakelun digitalisaation edelläkävijä ja kasvattaa digitaalisten kanavien liiketoiminnan osuus 50 %:iin. Sen strategiasuunnitelmassa on lukuisia tehokkuuden lisäämiseen tähtääviä aloitteita, kuten rakenteellisia parannuksia, tuottavuusohjelmia ja Sanistål-yritysoston kustannussynergioiden toteuttamistoimia. Niiden avulla Tibnor voi vahvistaa markkina-asemaansa ja nousta alan tuottavimmaksi yritykseksi.

 

 

Strategiset aloitteet ja tavoitteet

 • Toteuttaa kustannussäästötoimia
 • Saavuttaa yli 5 %:n käyttökatemarginaali (EBITDA) vuonna 2022
 • Saavuttaa yli 15 %:n sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) vuonna 2022

  

Tibnorin rooli SSAB-konsernissa:

 • Kotimarkkina-aseman vahvistaminen pienten ja keskisuurten asiakkaiden avulla
 • Vakauden lisääminen eri suhdanteissa
 • SSAB:n teräsliiketoiminnan premium- ja palveluvalikoiman tukeminen ja markkinoiminen 
 • Osaliiketoiminnan ja muiden käsittelypalvelujen kehittäminen lisäarvon tuottamiseksi
 •  Ensiluokkaisen asiakaskokemuksen tarjoaminen (toimitusaika 24 h ja toimitusten tarkkuus > 95 %)
Customers and end users

Asiakkaat ja loppukäyttäjät

Tibnorilla on noin 10 000 asiakasta Pohjoismaissa ja Baltiassa eri teollisuusaloilta. Asiakkaita on aina suurista OEM-valmistajista pieniin ja keskisuuriin teollisuusyrityksiin, jotka käyttävät terästä ja metalleja valmistusprosesseissaan ja/tai lopputuotteissaan. Päätoimialoja ovat:

 • Alihankinta
 • Koneistus
 • Autoteollisuus, mukaan lukien raskaat ajoneuvot
 • Rakentaminen

Tuotteet

SSAB:n tuotteiden osuus Tibnorin myynnistä on noin 50 %. Muiden toimittajien tuotteiden, joita ovat muun muassa koneenrakennusteräkset ja pitkät tuotteet (esim. palkit, tangot ja rakenneputket), osuus on noin 33 %. Ruostumaton teräs sekä alumiini ja kupari muodostavat noin 17 % myynnistä.

Tibnor on logistiikan ammattilainen. Tibnorilla on vakiintunut jakelujärjestelmä, jonka avulla hallitaan erilaisia logistiikkavirtoja. Ratkaisut kattavat niin 24 tunnin varastotoimitukset kuin yksittäiset materiaalitoimituksetkin. Tibnor tarjoaa asiakkaille erilaisia yhteydenottotapoja ja palveluita, esimerkiksi sähköisiä palveluita, EDI-tiedonsiirtoa (electronic data interchange), verkkokauppaa tai henkilökohtaista palvelua.

Tibnor tarjoaa esikäsittelypalveluita kaikille myymilleen tuoteryhmille. Teräspalvelukeskusten erilaisiin materiaaleihin erikoistunut monipuolinen ja tehokas laitteisto mahdollistaa sen, että vaativiinkin asiakastarpeisiin voidaan vastata. Tibnorilla on kolme teräspalvelukeskusta Suomessa, viisi Ruotsissa, kolme Norjassa sekä yksiköitä Tanskassa ja Liettuassa.

Kilpailijat

BE Group, Stena Stål, Norsk Stål, Lemvigh Muller ja Kontino sekä paikallisia kansallisia yrityksiä ja niche-toimijoita.
Lue lisää Tibnorista suomeksi

Lue lisää Tibnorista ruotsiksi