5
Tiiviistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa

Tiivistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa

SSAB:n liiketoimintamalli rakentuu läheisten, pitkäkestoisten asiakassuhteiden vaalimiseen. SSAB kehittää jatkuvasti uusia tuotteita, sovelluksia, palveluja ja prosesseja tiiviin yhteistyön kautta, jotta se voi parantaa markkinoilla olevaa tuotetarjontaansa.

SSAB työskentelee OEM-valmistajien, alihankkijoiden ja loppukäyttäjien kanssa sekä oman myyntihenkilöstönsä välityksellä että jakelijoiden kautta, toisin kuin monet muut teräsyhtiöt, jotka myyvät vain jakelijoiden kautta. Autamme asiakkaitamme kehittämään parempia ja kilpailukykyisempiä tuotteita ja parantamaan myös tuottavuutta sekä pienentämään näin kustannuksia käyttövaiheessa.

Säilyttääkseen johtoasemansa SSAB aikoo jatkossakin investoida tutkimukseen ja tuotekehitykseen, tekniseen asiakastukeen sekä asiakkaiden kanssa yhteisiin innovaatioprojekteihin, joissa etsitään tapoja saada kaikki hyöty irti SSAB:n lujista ja erikoislujista teräksistä sekä premium-teräksistä. Samalla yhtiö pyrkii kohti ylittämätöntä asiakaskokemusta, mikä tarkoittaa tiukimpien tuotteiden laatua, läpimenoaikoja ja toimitusvarmuutta koskevien vaatimusten täyttämistä sekä sujuvan kanssakäymisen varmistamista digitaalisten portaalien ja kanavien kautta.

 

 

 

Kehitystä yhteistyössä asiakkaiden kanssa

Oli kyseessä sitten sora-auto, malmikouru tai nosturi, SSAB:n pätevät sovellusinsinöörit auttavat asiakasta uuden tuotemallin kehitysvaiheessa niin pian kuin mahdollista, jotta teräslaatujen ominaisuuksista saadaan suunnitteluratkaisuissa kaikki hyöty irti. Näin SSAB tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden tuottaa lujempia, kevyempiä ja kestävämpiä lopputuotteita.

SSAB Shape yhdistää SSAB:n laadukkaat terästuotteet suunnittelu- ja käsittelypalveluihin, joita tarjotaan omien lisäarvopalveluja tarjoavien keskustemme ja maailmanlaajuisen käsittelypalvelujen alihankintaverkoston kautta.

  • Räätälöityä tuotekehitystä ja suunnittelua
  • Laaja suunnittelutuki ja esivalmistuspalvelut
  • Luotettavat, räätälöidyt kuljetus- ja varastopalvelut

Laajan paikallisten palvelukeskusten verkostonsa kautta SSAB tarjoaa esivalmistus- ja teräksenkäsittelypalveluja, jotta asiakkaat voivat keskittyä ydinliiketoimintaansa. Palvelukeskuksemme voivat tarjota rainakeloja, arkkileikattuja levyjä ja muita muotoja asiakkaan määritysten mukaisesti. Näin autamme asiakkaitamme parantamaan tuotantonsa tehokkuutta, vähentämään materiaalihukkaa ja parantamaan lopputuotteen laatua.

SSAB:n tekninen tuki:

SSAB:n teknisellä tuella on näkyvä asema maailmanlaajuisesti, ja henkilökunta voi käydä asiakkaiden luona lyhyelläkin varoitusajalla ratkaisemassa akuutteja ongelmia tai käynnistämässä pidempiaikaisia yhteisiä kehitysprojekteja. SSAB:n tekninen tuki pystyy vastaamaan yleisiin asiakkaiden kysymyksiin suunnittelusta, hitsauksesta, muovauksesta ja kulutuksesta, ja tiimi tekee läheistä yhteistyötä SSAB:n Knowledge Service Centerien asiantuntijaryhmien kanssa tarvitessaan vastauksia erikoisasiantuntemusta vaativiin kysymyksiin. Tekninen tuki eli SSAB Tech Support on ensimmäinen yhteystaho asiakkaille, jotka etsivät SSAB:ltä teknistä tukea.

 

 

Tarkoin hallittu projektisalkku

Säilyttääkseen markkinajohtajan asemansa erikoislujissa teräksissä SSAB tunnistaa pitkän aikavälin tutkimus- ja kehityshankkeiden tärkeyden. Tällaiset projektit kestävät tyypillisesti jopa 5–10 vuotta.

Kehitysprojektit aloitetaan asiakkaiden erityisvaatimusten, ympäristön muutosten tai markkina-analyysin pohjalta tai ne kehittyvät terästen ydinominaisuuksiin kohdistuvan perustutkimuksen ympärille. SSAB pyrkii luomaan hyvän tasapainon näiden kategorioiden välille.


Jälkimarkkina-liiketoiminnan tuntemus 

Jälkimarkkinat ovat aina olleet tärkeä osa SSAB:n liiketoimintaa. Suuri osa SSAB:n osaamisesta muodostuu kokemuksesta, jota sillä on varaosa-, korjaus- ja huoltoliiketoiminnasta – sieltä, missä uudet ideat syntyvät ja monet uudet tuotteet kehitetään. Erittäin läheinen yhteistyö asiakkaiden kanssa mahdollistaa SSAB:lle palautteen saannin loppukäyttäjien tavasta käyttää tuotteita.

Hardox® Wearparts:

  • Hardox®-kulutuslevystä asiakkaille osia valmistavien keskusten kansainvälinen verkosto 
  • Verkostosta saatua kokemusta ja tietoa käytetään tuotevalikoiman kehittämiseen sekä ratkaisujen kehittämiseen asiakkaiden tarpeisiin jälkimarkkinoilla

Hardox® Wearparts on yhden pysähdyksen kulutusosamyymälä, joka palvelee jälkimarkkinoilla esimerkiksi kaivos-, louhos-, sementti- ja kierrätysalojen asiakkaita. Palvellakseen erilaisia asiakkaitaan näillä segmenteillä SSAB on laajentanut valikoimaansa kattamaan pinnoitteita ja muita lisätuotteita. Osana valikoimaamme voimme myös mitata ja tunnistaa olemassa oleviin laitteisiin kohdistuvan hankauksen, analysoida käyttöolosuhteet ja -tarpeet sekä laskea edut käyttäen uusia, parannettuja työkaluja, kuten 3D-kuvantamista tai Wear Calc -laskentatyökalua. 

Hardox® Wearparts -verkostoon kuuluu yli 480 yritystä, ja SSAB kasvattaa ja kehittää liiketoimintaa edelleen maailmanlaajuisesti. 

Lue lisää täältä

Erikoisluja Strenx-teräs

Hardox-kulutuslevy

Docol-suurlujuusteräs